O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Piotr Sebastian Młynarczyk
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   mlynarczyk.peter@gmail.com
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
366
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3960246
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 61

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Influence of the of electrical discharge alloying methods on the surface quality of carbon steel   25 (10,71) pkt
  w czasopiśmie:   The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
  Tom: 89, Zeszyt: 5, Strony: 1529-1534
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk, Krzysztof Łakomiec
  Opublikowano: 2017
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. A method for assessing the wear of sanding abrasive discs differing in the type of grains (SiC, Al2O3(95A))   15 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   4TH INTERNATIONAL CONFERENCE RECENT TRENDS IN STRUCTURAL MATERIALS Book Series: IOP Conference Series-Materials Science and Engineering
  Tom: 179
  Piotr Młynarczyk, Sławomir Spadło, Daniel Krajcarz
  Opublikowano: 2017
   
 2. Deburring and Smoothing the Edges Using Vibro-abrasive Machining   15 (4,95) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 192, Strony: 28-33
  Damian Bańkowski, Daniel Krajcarz, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2017
   
 3. Influence of the input parameters on the efficiency of plaster sanding with alundum abrasive discs   15 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   4TH INTERNATIONAL CONFERENCE RECENT TRENDS IN STRUCTURAL MATERIALS Book Series: IOP Conference Series-Materials Science and Engineering
  Tom: 179
  Daniel Krajcarz, Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2017
   
 4. SELECTED PROPERTIES OF HIGH VELOCITY OXY LIQUID FUEL (HVOLF) - SPRAYED NANOCRYSTALLINE WC-CO INFRALLOY(TM) S7412 COATINGS MODIFIED BY HIGH ENERGY ELECTRIC PULSE   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   METALURGIJA
  Tom: 56, Zeszyt: 3-4, Strony: 412-414
  Sławomir Spadło, Wojciech Depczyński, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2017
   
 5. The Effect of Traverse Speed on Kerf Width in AWJ Cutting of Ceramic Tiles   15 (4,95) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 192, Strony: 469-473
  Daniel Krajcarz, Damian Bańkowski, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2017
   
 6. The Selected Properties of the Micro Electrical Discharge Alloying Process Using Tungsten Electrode on Aluminum   15 (5,10) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 192, Strony: 603-608
  Piotr Młynarczyk, Daniel Krajcarz, Damian Bańkowski
  Opublikowano: 2017
   
 7. ANALYSIS OF THE MECHANICAL INTERACTIONS OF THE FILAMENT BRUSH ELECTRODE ON THE FORMATION OF THE SURFACE ROUGHNESS   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 25th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2016
  Strony: 1169-1174
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2016
   
 8. THE ANALYSIS OF THE EFFECTS FORMATION IRON - TUNGSTEN CARBIDE LAYER ON ALUMINUM ALLOY BY ELECTRICAL DISCHARGE ALLOYING PROCESS   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 25th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2016
  Strony: 1109-1114
  Piotr Młynarczyk, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2016
   
 9. Investigation of the Selected Properties of the Superficial Layer Alloying with the Tungsten Electrodes   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 24th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2015
  Strony: 863-867
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2015
   
 10. The Selected Properties of Porous Layers formed by Pulse Microwelding Technique   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 24th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2015
  Strony: 1087-1092
  Wojciech Depczyński, Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk, Ewelina Ziach, Piotr Hepner
  Opublikowano: 2015
   
 11. The Selected Properties of the Connection Superalloy Haynes H 230® using Microwelding   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 24th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2015
  Strony: 792-797
  Piotr Młynarczyk, Sławomir Spadło, Wojciech Depczyński, Edyta Śliwa, Damian Strzębski
  Opublikowano: 2015
   
 12. Mathematical Modelling of the Electrical Discharge Mechanical Alloying Process   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   17th CIRP Conference on Electro Physical and Chemical Machining (ISEM)
  Tom: 6, Strony: 422-426
  Sławomir Spadło, Jerzy Kozak, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2013
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Analiza warstwy wierzchniej po procesie stopowania metodą EDA z zastosowaniem elektrody Fe-WC   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 01/2017, Strony: 72-73
  Piotr Młynarczyk, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2017
   
 2. Wpływ parametrów spawania opornościowo-impulsowego superstopów niklu na wybrane właściwości połączenia   11 (3,67) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 11, Strony: 1060-1062
  Sławomir Spadło, Wojciech Depczyński, Piotr Młynarczyk, Tadeusz Gejewski, Jarosław Dąbrowa
  Opublikowano: 2017
   
 3. Wybrane właściwości i mikrostruktura złącza ze stopu tytanu spawanego wiązką elektronów   11 (3,67) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 11, Strony: 1069-1071
  Sławomir Spadło, Wojciech Depczyński, Piotr Młynarczyk, Wojciech Wójtowicz, Radosław Mijas
  Opublikowano: 2017
   
 4. Wybrane właściwości warstw porowatych powstałych podczas mikrospawania opornościowo-impulsowego   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 01/2017, Strony: 56-57
  Wojciech Depczyński, Piotr Młynarczyk, Ewelina Ziach
  Opublikowano: 2017
   
 5. Sposób badania zużycia krążków ściernych w procesie szlifowania   11 (4,28) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8-9, Strony: 1158-1159
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk, Daniel Krajcarz, Grzegorz Pałosz
  Opublikowano: 2016
   
 6. Wpływ wybranych parametrów na wydajność procesu szlifowania tynków gipsowych   11 (3,63) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8-9, Strony: 1168-1169
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk, Daniel Krajcarz
  Opublikowano: 2016
   
 7. ANALIZA MIKROSTRUKTURY WARSTW POROWATYCH NANOSZONYCH W PROCESIE MIKROSPAWANIA   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Strony: 374-377
  Wojciech Depczyński, Piotr Młynarczyk, Sławomir Spadło, Ewelina Ziach
  Opublikowano: 2015
   
 8. ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ MECHANICZNYCH ELEKTROD DRUTOWYCH W PROCESIE MIKROSTOPOWANIA Z WYKORZYSTANIEM WYŁADOWAŃ ELEKTRYCZNYCH   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 4/2015, Strony: 168-171
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2015
   
 9. PRZYKŁADY FUNKCJONALNEGO ZASTOSOWANIA OBRÓBKI WIBRACYJNEJ   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Strony: 2885-2888
  Sławomir Spadło, Damian Bańkowski, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2015
   
 10. WYBRANE WŁASNOŚCI STOPOWEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ NA BAZIE WOLFRAMU, WYTWORZONEJ TECHNIKĄ ESD   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Strony: 1411-1413
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2015
   
 11. WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI POŁĄCZEŃ SUPERSTOPU HAYNES H 230® PRZY UŻYCIU MIKROSPAWANIA OPORNOŚCIOWO IMPULSOWEGO   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Strony: 370-373
  Wojciech Depczyński, Piotr Młynarczyk, Sławomir Spadło, Edyta Śliwa
  Opublikowano: 2015
   
 12. WYTWARZANIE WARSTW POROWATYCH PRZY UŻYCIU MIKROSPAWANIA   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Strony: 378-380
  Wojciech Depczyński, Piotr Młynarczyk, Sławomir Spadło, Ewelina Ziach
  Opublikowano: 2015
   
 13. ZMIANY STRUKTURY GEOMETRYCZNEJ POWIERZCHNI ELEMENTÓW MASZYN WYKAŃCZANYCH ZA POMOCĄ OBRÓBKI WIBROŚCIERNEJ   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Strony: 1407-1410
  Sławomir Spadło, Damian Bańkowski, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2015
   
 14. A Comparison of Laser Cutting and Water Jet Cutting   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
  Tom: 66, Strony: 87-92
  Sławomir Spadło, Daniel Krajcarz, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2014
   
 15. Analysis of the Effect of Processing Vibro-abrasive Finishing on the Geometric Structure Surface Scales Ammunition and Sharp Edges   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
  Tom: 66, Zeszyt: 1, Strony: 39-44
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk, Damian Bańkowski
  Opublikowano: 2014
   
 16. Badania wpływu parametrów przecinania strugą wodno-ścierną stali niestopowej s355 na strukturę geometryczną powierzchni   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 9, Strony: 293-297
  Sławomir Spadło, Daniel Krajcarz, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2014
   
 17. Kształtowanie jakości powierzchni przecięcia materiałów wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 9876-9883
  Sławomir Spadło, Daniel Krajcarz, Piotr Młynarczyk, Damian Bańkowski
  Opublikowano: 2014
   
 18. The Selected Properties of Fusion of Fe Foam and Sheet Metal with Use of the Nd: YAG Laser   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
  Tom: 65, Zeszyt: 2, Strony: 68-72
  Piotr Młynarczyk, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2014
   
 19. The Superficial Layer Quality Alloying by Electro Spark Deposition Method   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
  Tom: 64, Zeszyt: 1, Strony: 39-44
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2014
   
 20. Wpływ warunków obróbki wibrościernej na kształtowanie struktury geometrycznej powierzchni   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 9866-9875
  Sławomir Spadło, Damian Bańkowski, Daniel Krajcarz, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2014
   
 21. The Superficial Layer Forming by Anodic-Mechanical Machining with a Flexible Electrode   8 (4,00) pkt
  w czasopiśmie:   Academic Review [ Академічний огляд ]
  Strony: 131-134
  Piotr Młynarczyk, Dominik Dudek, Daniel Krajcarz
  Opublikowano: 2013
   
 22. Badania wpływu oddziaływań elektrod szczotkowych na konstytuowanie struktury geometrycznej obrabianej powierzchni   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   IM Inżynieria Maszyn
  Tom: 16, Zeszyt: 3, Strony: 119-127
  Sławomir Spadło, Dominik Dudek, Krzysztof Łakomiec, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2012
   
 23. Investigation of the Surface Quality Alloying With the Electrodes of Chromium-Nickel Steel   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 4, Zeszyt: 2, Strony: 52-60
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2012
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Charakterystyka mikrospawania opornościowo impulsowego służącego do regeneracji części
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 4/2015, Strony: 4954-4958
  Piotr Młynarczyk, Wojciech Depczyński, Krzysztof Łakomiec
  Opublikowano: 2015
   
 2. Review of Machines for Finishing Processes with Smoothing Vibratory Media
  w czasopiśmie:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015 MATERIAL ENGINEERING MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGIES
  Strony: 19-24
  Damian Bańkowski, Daniel Krajcarz, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2015
   
 3. Wybrane właściwości powłok regeneracyjnych wykonanych techniką mikrospawania na przykładzie wału korbowego z żeliwa ADI
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 4/2015
  Piotr Młynarczyk, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2015
   
 4. Badania wpływu prędkości cięcia strugą wodno-ścierną na jakość powierzchni przecinanej ceramiki
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 221-228
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk, Daniel Krajcarz
  Opublikowano: 2014
   
 5. Badania wygładzania wibroabrazyjnego powierzchni tulei mosiężnych
  w czasopiśmie:   Nauka i przemysł w realizacji strategii rozwojowej Grupy Amunicyjno-Rakietowej - Materiały konferencyjne CD
  Strony: 31-42
  Sławomir Spadło, Małgorzata Cieślikowska, Damian Bańkowski, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2014
   
 6. Wpływ temperatury wyżarzania na deformację oraz strukturę metalograficzną elementów formowanych laserowo
  w czasopiśmie:   TEROTECHNOLOGIA 2013
  Strony: 131-137
  Zygmunt Mucha, Piotr Kurp, Wojciech Depczyński, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2014
   
 7. Wysokociśnieniowe usuwanie drogowego oznakowania poziomego
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 298-304
  Grzegorz Witkowski, Piotr Młynarczyk, Justyna Mrugała
  Opublikowano: 2014
   
 8. The Superficial Layer Forming by Electroerosion-Mechanical Alloying Process With A Flexible Electrode. (appendix).
  w czasopiśmie:   Proccedings 29th International Colloquium Advanced manufacturing and repair technologies in vehicle industry
  Strony: 1-6
  Sławomir Spadło, Wojciech Depczyński, Dominik Dudek, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2012
   
 9. Analyzing the shape deviation cylindrical holes machined by EDM (electro discharge machining) process
  w czasopiśmie:   9-th European Conference of Young Research and Scientific Workers, TRANSCOM
  Strony: 175-178
  Sławomir Spadło, Dominik Dudek, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2011
   

Rozdziały w monografiach
 1. Ekologiczne technologie obróbki powierzchni materiałów   5 (2,00) pkt
  w książce:   Aktualne trendy w zarządzaniu środowiskiem
  Strony: 302-314
  Piotr Młynarczyk, Sławomir Spadło, Daniel Krajcarz, Damian Bańkowski
  Opublikowano: 2015
   
 2. Ekonomiczno-techniczna analiza kosztów cięcia wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną na przykładzie urządzenia APW 2010BB   5 (2,00) pkt
  w książce:   Aktualne trendy w zarządzaniu środowiskiem
  Strony: 292-301
  Daniel Krajcarz, Piotr Młynarczyk, Damian Bańkowski, Jakub Kulpa
  Opublikowano: 2015
   
 3. Ekonomiczno-techniczne korzyści zastosowania obróbki wibrościernej do wytwarzania warstwy wierzchniej   5 (2,00) pkt
  w książce:   Aktualne trendy w zarządzaniu środowiskiem
  Strony: 281-291
  Sławomir Spadło, Damian Bańkowski, Daniel Krajcarz, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2015
   
 4. Analiza technologii cięcia wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną   5 (4,00) pkt
  w książce:   Wspólczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Świat-Polska-Region Świętokrzyski
  Strony: 617-625
  Daniel Krajcarz, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2014
   
 5. Zastosowania obróbki wibrościernej w odniesieniu do tradycyjnych procesów produkcji   5 (1,97) pkt
  w książce:   Wspólczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Świat-Polska-Region Świętokrzyski
  Strony: 583-594
  Sławomir Spadło, Damian Bańkowski, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2014
   
 6. Teoretyczno-eksperymentalne aspekty stopowania powierzchni z zastosowaniem wyładowań elektrycznych   5 (2,00) pkt
  w książce:   Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce
  Strony: 224-236
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2013
   
 7. Właściwości laserowo spawanych mikrospoin ze stali austenitycznych   5 (2,00) pkt
  w książce:   Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn
  Szymon Tofil, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2013
   
 8. Wybrane własności i mikrostruktura połączenia stal-miedź wykonanego metodą mikrospawania opornościowo-impulsowego   5 (2,00) pkt
  w książce:   Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce
  Strony: 36-49
  Wojciech Depczyński, Piotr Młynarczyk, Krzysztof Łakomiec
  Opublikowano: 2013
   
 9. Badania wygładzania wibroabrazyjnego powierzchni tulei mosiężnych   4 (1,33) pkt
  w książce:   Innovative Manufacturing Technology. Innowacyjne technologie wytwarzania
  Strony: 273-283
  Sławomir Spadło, Dominik Dudek, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2012
   
 10. Konstytuowanie struktury geometrycznej powierzchni w obróbce elektroerozyjno-mechanicznej   4 (1,33) pkt
  w książce:   Innovative Manufacturing Technology. Innowacyjne technologie wytwarzania
  Strony: 285-293
  Sławomir Spadło, Dominik Dudek, Krzysztof Łakomiec, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2012
   
 11. Badania własności tribologicznych powłok typu Ni-TiN oraz Ni-SiC nanoszonych elektrolitycznie   4 (1,33) pkt
  w książce:   Warstwa wierzchnia technologicznie kształtowana
  Strony: 86-97
  Edward Wajs, Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2011
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Aspirator do nosa   30 (14,78) pkt
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk, Daniel Krajcarz
  Opublikowano: 2016
   
 2. Przyrząd do mocowania przedmiotów   10 (5,00) pkt
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk, Daniel Krajcarz
  Opublikowano: 2015
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Sposób i urządzenie do badania zużycia krążków ściernych, stosowanych zwłaszcza do szlifowania powierzchni gipsowych
  Sławomir Spadło, Daniel Krajcarz, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2016
   
 2. Aspirator do nosa
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk, Daniel Krajcarz
  Opublikowano: 2014
   
 3. Przyrząd do mocowania przedmiotów
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk, Daniel Krajcarz
  Opublikowano: 2014
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1