O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Tomasz Wojciech Miłek
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   tmatm@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-373
Język komunikacji: polski, angielski, rosyjski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
204
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 929528
LUDZIE NAUKI: 124366
USOS web: 576
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 677
Dyscypliny KBN:budowa i eksploatacja maszyn
specjalnosci: obróbka plastyczna metali, technologia maszyn

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 34

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Evaluation of the possibility of performing cold backward extrusion of axisymmetric thin-walled aluminium die stampings with square section   30 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 60, Zeszyt: 4, Strony: 3043-3049
  Tomasz Miłek, Bogumiła Kowalik, Bartłomiej Kuliński
  Opublikowano: 2015
   
 2. Experimental investigations into one-sided and two-sided bulge forming of steel reducing tubes   25 pkt
  w czasopiśmie:   Steel Research International
  Tom: Special edition, Strony: 543-546
  Tomasz Miłek
  Opublikowano: 2012
   
 3. Experimental research on hydromechanical bulge forming of pipe connections   20 pkt
  w czasopiśmie:   Steel Research International
  Tom: 79, Strony: 280-287
  Tomasz Miłek
  Opublikowano: 2008
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Experimental comparison between upsetting characteristics of porous components prepared by Fe-based sintering technology   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series-Materials Science and Engineering
  Tom: 179, Strony: 1-7
  Wojciech Depczyński, Tomasz Miłek, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2017
   
 2. The effect of upsetting ratio on mechanical properties for hydromechanically bulged axisymmetric components made from copper tubes   15 pkt
  w czasopiśmie:   Metalurgija
  Tom: 56, Zeszyt: 3-4, Strony: 361-363
  Tomasz Miłek
  Opublikowano: 2017
   
 3. INFLUENCE OF THE UPSETTING RATIO ON MICROHARDNESS IN HYDROMECHANICALLY BULGED AXISYMMETRIC COMPONENTS MADE FROM COPPER TUBES   15 pkt
  w czasopiśmie:   METAL 2016: 25TH ANNIVERSARY INTERNATIONAL CONFERENCE ON METALLURGY AND MATERIALS
  Strony: 446-451
  Tomasz Miłek
  Opublikowano: 2016
   
 4. EVALUATION OF THE POSSIBILITY OF DIAMETER REDUCTION IN MT 1020 STEEL TUBES BY ROLLING ON THE WPM-120 COLD PROFILE ECCENTRIC ROLLING MACHINE   15 pkt
  w czasopiśmie:   24th International Conference on Metallurgy and Materials
  Strony: 377-382
  Tomasz Miłek, Zenon Kopacz
  Opublikowano: 2015
   
 5. Determine parameters hydromechanical bulge forming of axisymmetric components from copper tubes   15 pkt
  w czasopiśmie:   METAL 2014 Conference proceedings
  Strony: 285-290
  Tomasz Miłek
  Opublikowano: 2014
   
 6. Computer analysis of forming of round forged parts with mechanical press and hammer   15 pkt
  w czasopiśmie:   METAL 2013, 22nd International Conference on Metallurgy and Materials. 2013 Tanger Ltd. Ostrava, Czech Republic, EU
  Strony: 255-260
  Tomasz Miłek
  Opublikowano: 2013
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Wpływ kształtu stempla na siłę nacisku przy wyciskaniu na zimno wyprasek w kształcie naczyń cylindrycznych z miedzi.   11 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 05/06, Strony: 536-537
  Tomasz Miłek
  Opublikowano: 2016
   
 2. The wall thickness distributions in longitudinal sections hydromechanically bulged axisymmetric component made from copper and steel tubes   9 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
  Tom: 65, Zeszyt: 1, Strony: 20-25
  Tomasz Miłek
  Opublikowano: 2014
   
 3. Wpływ kątów rozwarcia stempli na zmianę siły przy rozpęczaniu dwustronnym zwężek z rur   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Rudy i Metale Nieżelazne
  Tom: 55, Zeszyt: 11, Strony: 775-779
  Tomasz Miłek, Jacek Chałupczak
  Opublikowano: 2010
   
 4. Zmiana parametrów geometrycznych rozpęczanych zwężek rurowych   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Rudy i Metale Nieżelazne
  Tom: 55, Zeszyt: 1, Strony: 33-38
  Tomasz Miłek, Jacek Chałupczak
  Opublikowano: 2010
   
 5. Ocena sił nacisku przy rozpęczaniu zwężek rurowych   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Rudy i Metale Nieżelazne
  Tom: 54, Strony: 853-856
  Tomasz Miłek, Jacek Chałupczak
  Opublikowano: 2009
   
 6. Zmiany grubości ścianek w przekrojach różnoprzelotowych jednostronnych i dwustronnych łączników skośnych rozpeczanych hydromechanicznie z rur   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Rudy i Metale Nieżelazne
  Tom: 53, Zeszyt: 10, Strony: 610-615
  Jacek Chałupczak, Tomasz Miłek
  Opublikowano: 2008
   
 7. Rozpęczanie hydromechaniczne łączników skośnych z rur   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Rudy i Metale Nieżelazne
  Tom: R 51, Zeszyt: 11, Strony: 654-658
  Jacek Chałupczak, Tomasz Miłek
  Opublikowano: 2006
   
 8. Analiza numeryczna odkształceń zastępczych w czwórnikach rozpęczonych hydromechanicznie z miedzi   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Rudy i Metale Nieżelazne
  Tom: 49, Zeszyt: 10-11, Strony: 534-539
  Jacek Chałupczak, Tomasz Miłek
  Opublikowano: 2004
   
 9. Rozkłady naprężeń uplastyczniających w czwórnikach rozpęczanych hydromechanicznie z miedzi oraz badanie siły w procesie   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Rudy i Metale Nieżelazne
  Tom: 49, Zeszyt: 10-11, Strony: 529-534
  Jacek Chałupczak, Tomasz Miłek
  Opublikowano: 2004
   
 10. Zmiany grubości ścianki w przekrojach czwórników rozpęczonych hydromechanicznie z miedzi   2 pkt
  w czasopiśmie:   Eksploatacja i Niezawodność
  Zeszyt: 2, Strony: 45-48
  Tomasz Miłek
  Opublikowano: 2003
   
 11. Badania wybranych parametrów hydromechanicznego rozpęczania czwórników równo- i róznoprzelotowych z miedzi   1 pkt
  w czasopiśmie:   Rudy i Metale Nieżelazne
  Tom: 47, Zeszyt: 10-11, Strony: 536-539
  Tomasz Miłek
  Opublikowano: 2002
   
 12. Badanie możliwości i dobór parametrów technologicznych przy walcowaniu wewnętrznym rur oraz zwężek rurowych na mimośrodowej walcarce WPM-120   1 (,33) pkt
  w czasopiśmie:   Rudy i Metale Nieżelazne
  Tom: 45, Zeszyt: 10-11, Strony: 552-555
  Jacek Chałupczak, Jarosław Pacanowski, Tomasz Miłek
  Opublikowano: 2000
   
 13. Wpływ kształtu stempla i rodzaju materiału na wybrane parametry procesu wywijania obrzeży otworów   1 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Rudy i Metale Nieżelazne
  Tom: 44, Zeszyt: 11, Strony: 591-594
  Jacek Chałupczak, Tomasz Miłek
  Opublikowano: 1999
   
 14. Wpływ stopnia zgniotu blachy na wybrane parametry tłoczenia   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Obróbka Plastyczna Metali
  Tom: 10, Zeszyt: 3, Strony: 5-10
  Jacek Chałupczak, Tomasz Miłek
  Opublikowano: 1999
   
 15. Ocena możliwości wykonania zwężek rurowych metodą obciskania oraz walcowania na walcarce profilowej - mimośrodowej WPM-120
  w czasopiśmie:   Rudy i Metale Nieżelazne
  Tom: R43, Strony: 486-490
  Jacek Chałupczak, Jarosław Pacanowski, Tomasz Miłek
  Opublikowano: 1998
   
 16. Ocena możliwości wykonania zwężek rurowych metodą obciskania oraz walcowania na walcarce profilowej mimośrodowej WPM-120
  w czasopiśmie:   Rudy i Metale Nieżelazne
  Tom: R 43, Strony: 486-490
  Jacek Chałupczak, Jarosław Pacanowski, Tomasz Miłek
  Opublikowano: 1998
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. The analysis of distributions of effective strain and flow stress in longitudinal sections of cold backward extruded copper cans for different punch-face shapes
  w czasopiśmie:   ITM Web Conf. Volume 15, 2017 II International Conference of Computational Methods in Engineering Science (CMES’17)
  Tom: vol. 15, Strony: 1-7
  Tomasz Miłek
  Opublikowano: 2017
   
 2. The Effect of Equivalent Strain on Punch load for Cold Backward Extrusion of Copper Cans   5 pkt
  w czasopiśmie:   Key Engineering Materials
  Tom: 716, Strony: 68-75
  Tomasz Miłek
  Opublikowano: 2016
   
 3. Determine the effect of the punch shape on effective strain and flow stress in blanking process for copper blanks.
  w czasopiśmie:   10-th European Conference of Young Researchers and Scientists. Section 5. Material Engineering. Mechanical Engineering Technologies. Zilina 24-26.06 2013, Słowacja,
  Strony: 127-130
  Tomasz Miłek
  Opublikowano: 2013
   
 4. Comparison of simulation and experimental axial loadings for hydromechanical bulge forming of copper cross-joints   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Komunikacie/Communications
  Tom: No 4, Strony: 14-17
  Jacek Chałupczak, Tomasz Miłek
  Opublikowano: 2005
   
 5. Modelowanie procesów hydromechanicznego rozpęczania czwórników
  w czasopiśmie:   X Jubileuszowa Konferencja "Informatyka w Technologii Metali" KomPlasTech 2003. Wisła-Jawornik
  Strony: 103
  A. Kocańda, P. Czyżewski, Tomasz Miłek, H. Sadłowska
  Opublikowano: 2003
   
 6. Selected problems of the research on hydromechanical bulge forming of copper cross-joints.
  w czasopiśmie:   5th European Conference of young and science workers in transport and Telecommunications. Zilina, Słowacja.
  Strony: 35-38
  Jacek Chałupczak, Tomasz Miłek
  Opublikowano: 2003
   
 7. Możliwości kształtowania wewnętrznych powierzchni tulei metodą walcowania na walcarce profilowo-mimośrodowej WPM-120
  w czasopiśmie:   IV Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologia i organizacja produkcji wielkoseryjnej", Rzeszów-Bystre 1998
  Strony: 69-74
  Jacek Chałupczak, Tomasz Miłek
  Opublikowano: 1998
   

Rozdziały w monografiach
 1. Wpływ stopnia odkształcenia na zmianę grubości ścianki w przekroju wzdłużnym rozpęczanych hydromechanicznie elementów osiowosymetrycznych z rur miedzianych   5 pkt
  w książce:   Wybrane Problemy w Mechatronice i Inżynierii Materiałowej
  Tom: M80, Strony: 231-241
  Tomasz Miłek
  Opublikowano: 2016
   
 2. Wybrane metody obróbki plastycznej kształtowania elementów z miedzianych oraz stalowych rur - wyniki badań doswiadczalnych   5 (4,00) pkt
  w książce:   Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce
  Strony: 149-160
  Tomasz Miłek
  Opublikowano: 2013
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1