O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. inż. Edward Franciszek Miko prof. PŚk
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie (stanowisko))
E-mail:   emiko@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-419
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
53
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 915951
LUDZIE NAUKI: 70858
USOS web: 607
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 711
Dyscypliny KBN:mechanika, budowa i eksploatacja maszyn
specjalnosci: obróbka skrawaniem, sterowanie procesami technologicznymi, technologia maszyn

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 143

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. A model of surface roughness constitution in the metal cutting process applying tools with defined stereometry   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Strojniski Vestnik-Journal of Mechanical Engineering
  Tom: 55, Zeszyt: 1, Strony: 45-54
  Stanisław Adamczak, Edward Miko, Franc Cus
  Opublikowano: 2009
   
 2. Micro-irregularities of metal surfaces   10 pkt
  w czasopiśmie:   Strojniski Vestnik-Journal of Mechanical Engineering
  Tom: No 51(2005)10, Strony: 634-645
  Edward Miko
  Opublikowano: 2005
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Designation of the minimum thickness of machined layer for the milling process of Duralumin PA6   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 722-725
  Łukasz Nowakowski, Edward Miko, Michał Skrzyniarz
  Opublikowano: 2017
   
 2. Influence of the cutting parameters on the workpiece temperature during face milling   15 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   International Conference Experimental Fluid Mechanics 2016 - Conference Proceedings
  Tom: 143, Strony: 523-527
  Łukasz Nowakowski, Michał Skrzyniarz, Edward Miko, Jakub Takosoglu, Sławomir Błasiak, Paweł Łaski, Gabriel Bracha, Dawid Pietrala, Jarosław Zwierzchowski, Małgorzata Błasiak
  Opublikowano: 2017
   
 3. Milling with a tool with unevenly distributed cutting plates   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 726-729
  Łukasz Nowakowski, Edward Miko, Michał Skrzyniarz
  Opublikowano: 2017
   
 4. The analysis of relative oscillation during face milling   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 730-733
  Łukasz Nowakowski, Michał Skrzyniarz, Edward Miko
  Opublikowano: 2017
   
 5. The assessment of the impact of the installation of cutting plates in the body of the cutter on the size of generated vibrations and the geometrical structure of the surface   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 734-737
  Łukasz Nowakowski, Michał Skrzyniarz, Edward Miko
  Opublikowano: 2017
   
 6. The impact of cooling methods on the maximum temperature of the processed object during side milling   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   International Conference Experimental Fluid Mechanics 2016 - Conference Proceedings
  Tom: 143, Strony: 528-531
  Łukasz Nowakowski, Michał Skrzyniarz, Edward Miko
  Opublikowano: 2017
   
 7. THE INFLUENCE OF POROSITY ON MACHINABILITY OF SINTERED FE FOAM ELEMENTS   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   METALURGIJA
  Tom: 56, Zeszyt: 3-4, Strony: 364-366
  Wojciech Depczyński, Łukasz Nowakowski, Piotr Hepner, Edward Miko
  Opublikowano: 2017
   
 8. The analysis of the zone for initiating the cutting process of X37CrMoV51 steel   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Engineering Mechanics 2016
  Strony: 426-429
  Łukasz Nowakowski, Edward Miko, Michał Skrzyniarz
  Opublikowano: 2016
   
 9. Analysis and Verification of Surface Roughness Constitution Model After Machining Process   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   XIIITH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND ENGINEERING CONFERENCE HERMETIC SEALING, VIBRATION RELIABILITY AND ECOLOGICAL SAFETY OF PUMP AND COMPRESSOR MACHINERY-HERVICON-2011
  Tom: 39, Strony: 395-404
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2012
   
 10. Vibrations in the Machining System of the Vertical Machining Center   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   XIIITH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND ENGINEERING CONFERENCE HERMETIC SEALING, VIBRATION RELIABILITY AND ECOLOGICAL SAFETY OF PUMP AND COMPRESSOR MACHINERY-HERVICON-2011
  Tom: 39, Strony: 405-413
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2012
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. EVALUATION OF SELECTED PROPERTIES OF A SURFACE LAYER AFTER MILLING USING INSERTS WITH DIFFERENT COATINGS   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Tom: XLVIII, Zeszyt: 2, Strony: 113-117
  Piotr Maj, Edward Miko
  Opublikowano: 2017
   
 2. Badanie wybranych właściwości metrologicznych głowicy do pomiaru przemieszczeń względnych   11 (3,63) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 11
  Łukasz Nowakowski, Edward Miko, Michał Skrzyniarz
  Opublikowano: 2016
   
 3. Frezowanie oscylacyjne powierzchni płaskich   11 (3,63) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8-9, Strony: 1190-1191
  Łukasz Nowakowski, Michał Skrzyniarz, Edward Miko
  Opublikowano: 2016
   
 4. Ocena dokładności wykonania czopa okrągłego z wykorzystaniem różnych strategii obróbkowych na pionowym centrum frezarskim   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 10, Strony: 1414-1415
  Piotr Maj, Edward Miko
  Opublikowano: 2016
   
 5. Ocena dokładności wymiarowo-kształtowej otworów wierconych wiertłami składanymi   11 (3,63) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8-9, Strony: 1200-1201
  Łukasz Nowakowski, Edward Miko, Michał Skrzyniarz
  Opublikowano: 2016
   
 6. The influence of different methods of milling a round pin on the properties of surface layer using vertical milling center   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Tom: XLVII, Zeszyt: 3, Strony: 95-104
  Piotr Maj, Edward Miko
  Opublikowano: 2016
   
 7. Wpływ strategii obróbki frezarskiej na odchyłkę walcowości cylindrycznych powierzchni zewnętrznych   11 (3,63) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 11, Strony: 1702-1703
  Łukasz Nowakowski, Michał Skrzyniarz, Edward Miko
  Opublikowano: 2016
   
 8. ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA STRUKTURĘ GEOMETRYCZNĄ POWIERZCHNI PODDANYCH OBRÓBCE SKRAWANIEM   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 88, Zeszyt: 8-9, Strony: 11-18
  Łukasz Nowakowski, Edward Miko
  Opublikowano: 2015
   
 9. Analiza procesu frezowania stali NC6   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 3, Strony: 30-35
  Łukasz Nowakowski, Edward Miko, Piotr Maj
  Opublikowano: 2015
   
 10. BADANIA SYMULACYJNE WPŁYWU WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA POWSTAWANIE CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI FREZOWANYCH CZOŁOWO   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 88, Zeszyt: 8-9, Strony: 663-674
  Łukasz Nowakowski, Edward Miko
  Opublikowano: 2015
   
 11. BADANIE DOKŁADNOŚCI POZYCJONOWANIA CENTRUM FREZARSKIEGO DMG DMU 50   11 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 88, Zeszyt: 8-9, Strony: 451-459
  Edward Miko, Piotr Kupiński
  Opublikowano: 2015
   
 12. BADANIE DOKŁADNOŚCI PRACĄ TOKARKI CTX ALPHA 500   11 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 88, Zeszyt: 8-9, Strony: 460-468
  Edward Miko, Artur Przybytkiewski
  Opublikowano: 2015
   
 13. MODELE DO PROGNOZOWANIA PARAMETRU CHROPOWATOŚCI Ra POWIERZCHNI FREZOWANYCH   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 88, Zeszyt: 8-9, Strony: 82-90
  Łukasz Nowakowski, Edward Miko
  Opublikowano: 2015
   
 14. OPRACOWANIE METODY POMIARÓW PRZEMIESZCZEŃ WZGLĘDNYCH NARZĘDZIA I PRZEDMIOTU OBRABIANEGO PODCZAS TOCZENIA   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 88, Zeszyt: 8-9, Strony: 577-585
  Michał Skrzyniarz, Łukasz Nowakowski, Edward Miko
  Opublikowano: 2015
   
 15. POMIARY ODCHYLEŃ KĄTOWYCH STOŁU PIONOWEGO CENTRUM FREZARSKIEGO AVIA VMC 800   11 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 88, Zeszyt: 8-9, Strony: 586-595
  Piotr Maj, Edward Miko
  Opublikowano: 2015
   
 16. PORÓWNANIE CECH CHROPOWATOŚCI ŻELIW PO OBRÓBCE TOKARSKIEJ   11 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 88, Zeszyt: 8-9, Strony: 724-732
  Edward Miko, Michał Skrzyniarz
  Opublikowano: 2015
   
 17. PORÓWNANIE SPOSOBU WYZNACZANIA WARTOŚCI MINIMALNEJ GRUBOŚCI WARSTWY SKRAWANEJ DLA TOCZENIA I FREZOWANIA   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 88, Zeszyt: 8-9, Strony: 733-741
  Łukasz Nowakowski, Michał Skrzyniarz, Edward Miko
  Opublikowano: 2015
   
 18. Wpływ posuwu na ostrze na parametry chropowatości powierzchni frezowanych walcowo   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 3, Strony: 156-162
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2015
   
 19. Analiza błędów zamocowania ostrzy w korpusie głowicy frezowej na przebieg procesu skrawania   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 87, Zeszyt: 8-9, Strony: 73-80
  Łukasz Nowakowski, Edward Miko
  Opublikowano: 2014
   
 20. Analiza dokładności pozycjonowania w osiach liniowych centrum frezarskiego Hermle B300   7 pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Zeszyt: 3, Strony: 160-163
  Edward Miko, Michał Skrzyniarz
  Opublikowano: 2014
   
 21. Analiza modelu do prognozowania chropowatości powierzchni frezowanych czołowo ostrzami o ostrym narożu   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 7981-7988
  Łukasz Nowakowski, Edward Miko
  Opublikowano: 2014
   
 22. Ocena dokładności pozycjonowania centrum frezarskiego Hermle B-300   7 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 87, Zeszyt: 8-9/2014, Strony: 363-370
  Edward Miko, Michał Skrzyniarz
  Opublikowano: 2014
   
 23. Pomiary diagnostyczne pionowego centrum frezarskiego   7 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 87, Zeszyt: 8-9/2014, Strony: 223-230
  Piotr Maj, Edward Miko
  Opublikowano: 2014
   
 24. Wpływ technologii obróbki na dokładność wymiarowo-kształtową odlewanego korpusu zaworu   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 87, Zeszyt: 8-9, Strony: 329-336
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2014
   
 25. Badanie dokładności pozycjonowania i diagnostyka tokarki CNC   7 pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 59, Zeszyt: 6, Strony: 558-561
  Edward Miko, Piotr Maj
  Opublikowano: 2013
   
 26. Koncepcja infrastruktury naukowo-badawczej obrabiarek sterowanych numerycznie   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 86, Zeszyt: 4, Strony: 284-289
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2013
   
 27. Pomiar minimalnej grubości warstwy skrawanej dla procesu frezowania czołowego   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 86, Zeszyt: 7, Strony: 521-525
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2013
   
 28. Analiza procesu frezowania czołowego   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 85, Zeszyt: 8-9, Strony: 215-224
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2012
   
 29. Badania dokładności geometrycznej pionowego centrum obróbkowego VMC 800   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 85, Zeszyt: 1CD, Strony: 36
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski, Z. Siemiątkowski
  Opublikowano: 2012
   
 30. Pomiar i analiza przemieszczeń względnych w układzie narzędzie - przedmiot obrabiany podczas frezowania czołowego   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 85, Zeszyt: 10, Strony: 870-872
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2012
   
 31. Technologia wykonania otworów olejowych w monolitycznych wałach korbowych do silników okrętowych i agregatów prądotwórczych   7 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 1, Zeszyt: 1CD, Strony: 1-11
  Z Siemiątkowski, Edward Miko, M. Szczerba
  Opublikowano: 2012
   
 32. Wpływ czynników skrawania na strukturę geometryczną powierzchni toczonych wzdłużnie-skośnie na tokarkach CNC   7 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 85, Zeszyt: 8-9CD (SOS), Strony: 367-372
  Edward Miko, Piotr Maj
  Opublikowano: 2012
   
 33. Wpływ konstrukcji obrabiarki na dokładność wykonania przedmiotu próbnego   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrolna
  Tom: 58, Zeszyt: 1, Strony: 123-125
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2012
   
 34. Wpływ wybranych czynników obróbki na minimalną grubość warstwy skrawanej podczas frezowania   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 85, Zeszyt: 1CD, Strony: 36
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2012
   
 35. Wpływ wybranych czynników skrawania na drgania narzędzia względem przedmiotu obrabianego podczas frezowania czołowego   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 85, Zeszyt: 8-9CD (SOS), Strony: 225-232
  Łukasz Nowakowski, Edward Miko
  Opublikowano: 2012
   
 36. Badania dokładności pozycjonowania pionowego centrum obróbkowego   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 56, Zeszyt: 1, Strony: 63-65
  Edward Miko, Marek Jarema
  Opublikowano: 2010
   
 37. Badanie dokładności obróbki na pionowym centrum obróbkowym VMC800   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
  Tom: 30, Zeszyt: 2, Strony: 87-92
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2010
   
 38. Influence of the machining parameters on the geometry of surfaces formed by face-milling with a milling head   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 54, Zeszyt: 5, Strony: 266-269
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2008
   
 39. Badanie dokładności wykonania rozstawu otworów na frezarce CNC   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 9 supl., Strony: 186-190
  Edward Miko
  Opublikowano: 2007
   
 40. A generalized model of surface roughness constitution in the metal cutting process applying tools with defined stereometry   4 pkt
  w czasopiśmie:   Advances in Manufacturing Science and Technology
  Tom: 30, Strony: 5-24
  Edward Miko
  Opublikowano: 2006
   
 41. Chropowatość powierzchni obrobionych głowicą frezową na frezarce CNC   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 1, Strony: 89-95
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2006
   
 42. Mikronierówności powierzchni obrobionych trzpieniowym frezem kulistym   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Tom: Nr 9, Strony: 33-37
  Edward Miko
  Opublikowano: 2005
   
 43. An analysis of the roughness of flat surfaces generated by end-milling cutters   6 pkt
  w czasopiśmie:   Metrology and Measurement Systems
  Tom: 11, Zeszyt: 3, Strony: 245-257
  Edward Miko
  Opublikowano: 2004
   
 44. Chropowatość powierzchni frezowanych walcowo   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 11, Strony: 30-37
  Edward Miko
  Opublikowano: 2002
   
 45. Stanowiska badawcze do diagnozowania stanu frezarki i procesu frezowania czołowego
  w czasopiśmie:   Metrology and Measurement Systems
  Tom: 5, Zeszyt: 3, Strony: 183-200
  Edward Miko
  Opublikowano: 1998
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. HEAT TRANSFER IN THE HEMICYLINDRICAL ENCLOSED SPACE OF THE HEATER IN A ROTARY DISPLACER STIRLING ENGINE
  w czasopiśmie:   Proceedings of Int. Conf. Heat transfer and renewable sources of energy 2016
  Strony: 311-318
  Robert Pastuszko, Robert Kaniowski, Wojciech Sadkowski, Łukasz Nowakowski, Marcin Borcuch, Krzysztof Ludwinek, Edward Miko
  Opublikowano: 2016
   
 2. Ocena dokładności wykonania czopa okrągłego z wykorzystaniem różnych strategii obróbczych na pionowym centrum frezarskim
  w czasopiśmie:   10 Szkoła Obróbki Skrawaniem- badania i rozwój
  Tom: 10, Strony: 645-650
  Piotr Maj, Edward Miko
  Opublikowano: 2016
   
 3. Determination of Minimum Uncut Chip Thickness in Turning
  w czasopiśmie:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015 11-th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS AND SCIENTISTS SECTION 5
  Tom: 11, Zeszyt: 5, Strony: 278-281
  Michał Skrzyniarz, Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2015
   
 4. Review of Factors Affecting on the Accuracy Dimensionally-contoured Manufactured Items on Numerically Controlled Milling Machines
  w czasopiśmie:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015 11-th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS AND SCIENTISTS SECTION 5
  Tom: 11, Zeszyt: 5, Strony: 182-185
  Piotr Maj, Edward Miko
  Opublikowano: 2015
   
 5. Diagnostyka centrum frezarskiego Hermle B300 za pomocą szybkiego testu Ballbar QC-10
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej nr 18
  Strony: 124-129
  Edward Miko, Michał Skrzyniarz
  Opublikowano: 2014
   
 6. Ocena dokładności pozycjonowania centrum frezarskiego Hermle B-300
  w czasopiśmie:   Metrologia w technikach wytwarzania
  Strony: 375-382
  Edward Miko, Michał Skrzyniarz
  Opublikowano: 2014
   
 7. Ocena dokładności pozycjonowania frezarki DMU 80 monoBLOCK
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej nr 18
  Strony: 116-123
  Edward Miko, Piotr Maj
  Opublikowano: 2014
   
 8. Pomiary diagnostyczne pionowego centrum frezarskiego
  w czasopiśmie:   Metrologia w technikach wytwarzania
  Strony: 233-240
  Piotr Maj, Edward Miko
  Opublikowano: 2014
   
 9. Badanie dokładności pozycjonowania i diagnostyka tokarki CNC
  w czasopiśmie:   VI Kongres Metrologii pod hasłem "Metrologia królową badań stosowanych"
  Strony: 235-236
  Edward Miko, Piotr Maj
  Opublikowano: 2013
   
 10. Evaluation of Accuracy Positioning and Diagnostics CNC Lathe CTX 310 ECO
  w czasopiśmie:   Transcom 2013 10th European Conference of Young Researchers and Scientists
  Strony: 111-114
  Edward Miko, Piotr Maj
  Opublikowano: 2013
   
 11. Pomiar minimalnej grubości warstwy skrawanej dla procesu frezowania czołowego
  w czasopiśmie:   VI Kongres Metrologii pod hasłem "Metrologia królową badań stosowanych"
  Strony: 237-238
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2013
   
 12. Analiza procesu frezowania czołowego
  w czasopiśmie:   VI Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem nt. Efektywne wytwarzanie 2012, Obróbka Skrawaniem 6 Efektywne wytwarzanie
  Strony: 215-224
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2012
   
 13. Ocena dokładności pozycjonowania tokarki CNC
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 17, Strony: 100-108
  Edward Miko, Piotr Maj
  Opublikowano: 2012
   
 14. Wpływ czynników skrawania na strukturę geometryczną powierzchni toczonych wzdłużnie-skośnie na tokarkach CNC
  w czasopiśmie:   6 Szkoła Obróbki Skrawaniem: Obróbka skrawaniem- efektywne wytwarzanie
  Tom: 6, Strony: 367-372
  Edward Miko, Piotr Maj
  Opublikowano: 2012
   
 15. Wpływ wybranych czynników skrawania na drgania narzędzia względem przedmiotu obrabianego podczas frezowania czołowego
  w czasopiśmie:   VI Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem nt. Efektywne wytwarzanie 2012, Obróbka Skrawaniem 6 Efektywne wytwarzanie
  Strony: 225-232
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2012
   
 16. Analysis and verification of surface roughness constitution model after machining process
  w czasopiśmie:   XIIIth International Scientific and Engineering Conference HERVICON-2011, International Forum PUMPS-2011, Specialized Seminar ECCON-11
  Strony: 333-342
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2011
   
 17. Pomiar i analiza przemieszczeń względnych w układzie narzędzie przedmiot obrabiany podczas frezowania czołowego
  w czasopiśmie:   XIV Krajowa i V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Metrologia w Technikach Wytwarzania"
  Strony: 221-227
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2011
   
 18. The assessment of influence of the machining parameters of roughness and waviness of surfaces processed on CNC Cyclone Lathe
  w czasopiśmie:   Technological Engineering
  Tom: 8, Zeszyt: 2, Strony: 50-52
  Edward Miko, Paweł Zmarzły
  Opublikowano: 2011
   
 19. Vibrations in the machining system of the vertical machining center
  w czasopiśmie:   XIIIth International Scientific and Engineering Conference HERVICON-2011, International Forum PUMPS-2011, Specialized Seminar ECCON-11
  Strony: 342-350
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2011
   
 20. Wpływ konstrukcji frezarki na błędy kształtu przedmiotu frezowanego
  w czasopiśmie:   Szkoła Obróbki Skrawaniem 5
  Strony: 367-374
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2011
   
 21. Wpływ konstrukcji obrabiarki na dokładność wykonania przedmiotu próbnego
  w czasopiśmie:   XIV Krajowa i V międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Metrologia w Technikach Wytwarzania"
  Strony: 228-233
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2011
   
 22. Wpływ warunków obróbki na strukturę geometryczną powierzchni frezowanych czołowo
  w czasopiśmie:   Szkoła Obróbki Skrawaniem 5
  Strony: 360-366
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2011
   
 23. A machine for measuring relative displacements of the tool and the workpiece during milling. Stanowisko badawcze do pomiaru przemieszczeń względnych narzędzia i przedmiotu obrabianego podczas frezowania
  w czasopiśmie:   III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna MANUFACTURING'2010 Współczesne problemy wytwarzania i zarządzania produkcją
  Strony: 136
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2010
   
 24. Investigation the positioning and measuring system in VMC 800 vertical machining center by operation   1 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   10th International Scientific Conference "New Ways in Manufacturing Technologies"
  Strony: 279-284
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2010
   
 25. An insight into the behaviour of a mathematical model for predicting roughness of surface face milled with the COROMILL 390
  w czasopiśmie:   8th European conference of Young research and scientific workers TRANSCOM'2009
  Strony: 145-148
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2009
   
 26. Assessing the positioning accuracy in vertical milling centres
  w czasopiśmie:   5th International Congress on Precision Machining
  Strony: 179-184
  Edward Miko, Marek Jarema
  Opublikowano: 2009
   
 27. Badanie pracą dokładności obróbki pionowego centrum obróbczego VMC 800
  w czasopiśmie:   IV Miedzynarodowa Konferencja - Metrologia w Technikach Wytwarzania
  Strony: 299-304
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2009
   
 28. Investigating the accuracy of a VMC 800 vertical machining centre
  w czasopiśmie:   5th International Congress on Precision Machining
  Strony: 185-189
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2009
   
 29. Wpływ geometrii narzędzi skrawajacych na naprężenia powierzchniowe
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe. Nauki Techniczne - Budowa i Eksploatacja Maszyn
  Zeszyt: 13, Strony: 181-187
  Ryszard Konderla, Jan Strbka, David Hribnak, Edward Miko
  Opublikowano: 2009
   
 30. Wpływ wybranych sposobów obróbki otworów na dokładność ich rozmieszczenia
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Tom: 13, Strony: 271-278
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2009
   
 31. Analiza wybranych czynników na powstawanie chropowatości powierzchni przy toczeniu
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 11, Strony: 281-288
  Edward Miko, Marek Jarema
  Opublikowano: 2008
   
 32. Badania symulacyjne wpływu wybranych czynników na chropowatość powierzchni frezowanych czołowo
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Tom: 11, Strony: 183-190
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2008
   
 33. Roughnesses forecasting of surface formed by face-milling
  w czasopiśmie:   9th International Scientific Conference - New Ways in Manufacturing Technologies
  Strony: 525-529
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2008
   
 34. Simulation research on occurring roughness of turned surfaces based on defined mathematical model
  w czasopiśmie:   9th International Scientific Conference - New Ways in Manufacturing Technologies
  Strony: 521-524
  Edward Miko, Marek Jarema
  Opublikowano: 2008
   
 35. Influence of the machining parameters on the geometry of surfaces formed by face-milling with a milling head
  w czasopiśmie:   IV Kongres ICPM - Obróbka Precyzyjna
  Tom: 2, Strony: 105-109
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2007
   
 36. Ocena struktury geometrycznej powierzchni frezowanych czołowo
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 7, Strony: 139-145
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2007
   
 37. The assessment of roughness and undulations of surfaces processed on mills machine CNC Triac 200
  w czasopiśmie:   7th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM'2007
  Strony: 149-152
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2007
   
 38. An analysis of model of surface roughness constitution in the metal cutting process applying tools with defined stereometry.
  w czasopiśmie:   8th International Scientific Conference - New Ways in Manufacturing Technologies'2006
  Strony: 90-96
  Edward Miko
  Opublikowano: 2006
   
 39. Geometrical microstructure of surfaces in bal-end milling with arbor-mounted cutters
  w czasopiśmie:   1th Jubilee Scientific Conference - Manufacturing Engineering in Time of Information Society
  Strony: 37-42
  Stanisław Adamczak, Edward Miko
  Opublikowano: 2006
   
 40. Microroughness of ball-end milled surfaces
  w czasopiśmie:   II Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna nt. Metrologia w Technikach Wytwarzania
  Strony: 43-44
  Edward Miko
  Opublikowano: 2005
   
 41. Testing the roughness of CNC end-milled cylindrical surfaces.
  w czasopiśmie:   VII International Scientific Conference: New ways in manufacturing technologies. TU Kosice, Presov, Słowacja
  Strony: 101-104
  Edward Miko
  Opublikowano: 2004
   
 42. Geometrical microstructure of steel surface faces milled at a CNC milling machine
  w czasopiśmie:   Strojnicky Casopis (Journal of Mechanical Engineering)
  Strony: 149-164
  Edward Miko
  Opublikowano: 2003
   
 43. Kompleksowe pomiary chropowatości powierzchni walcowych obrobionych na frezarce CNC.
  w czasopiśmie:   I Międzynarodowa Konferencja " Metrologia w technikach wytwarzania", Kraków
  Strony: 31-40
  Stanisław Adamczak, Edward Miko
  Opublikowano: 2003
   
 44. Influence of machining factors on the geometrical microstructure of surfaces milled with ball-end cutters on a CNC milling machine
  w czasopiśmie:   VI Międzynarodowa konferencja "NEW WAYS IN MANUFACTURING ENGINEERING ď2002"
  Strony: 270-274
  Edward Miko, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2002
   
 45. Wpływ parametrów obróbki na mikrostrukturę geometryczną powierzchni obrobionych frezem kulistym
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Instytutu Badań i Ekspertyz Naukowych
  Tom: 20, Zeszyt: 2, Strony: 61-69
  Edward Miko
  Opublikowano: 2002
   
 46. Investigation into the surface finish in milling using a ball nose end mill
  w czasopiśmie:   Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń
  Zeszyt: 3, Strony: 71-76
  Edward Miko
  Opublikowano: 2001
   
 47. Roughness of surfaces face - milled with ceramic blades
  w czasopiśmie:   The International Conference "MACHINING AND PRODUKTION ENGINERING 2001", Slovak Republic
  Strony: 77-83
  Edward Miko
  Opublikowano: 2001
   
 48. Monitoring micro-roughness of obliquely turned surfaces
  w czasopiśmie:   Acta Mechanica Slovaca
  Zeszyt: 1, Strony: 13-22
  Stanisław Adamczak, Edward Miko
  Opublikowano: 2000
   
 49. Monitoring of vibrations of the tool in relation to the work in oblique turning
  w czasopiśmie:   Zbornik vedeckých prác z environmentalistyiky a riadenia procesov ENVIRAUTOM
  Zeszyt: 2, Strony: 118-127
  Edward Miko
  Opublikowano: 2000
   
 50. Prognozowanie chropowatości powierzchni frezowanych czołowo ostrzami okrągłymi
  w czasopiśmie:   V Międzynarodowa konferencja "NEW WAYS IN PRODUCTION TECHNOLOGIES'2000", Slovak Republic, Preszov 2000
  Strony: 267-270
  Edward Miko
  Opublikowano: 2000
   
 51. Verification of the model of roughness formation on obliquely turned surfaces   2 pkt
  w czasopiśmie:   Strojniski Vestnik-Journal of Mechanical Engineering
  Tom: 51, Zeszyt: 1, Strony: 50-61
  Edward Miko
  Opublikowano: 2000
   
 52. Diagnosing the state of machine tool and the process of face milling
  w czasopiśmie:   IV Międzynarodowa Konferencja "Nove Smery Vo Vyrobnych Technológiach", Slovak Republic, Preszov 1999
  Strony: 230-232
  Edward Miko
  Opublikowano: 1999
   
 53. Forecasting the roughness of surfaces obliquely turned with a no-corner tool
  w czasopiśmie:   2nd International Conference on Measurement, Slovak Republic, Smolenice 1999
  Strony: 316-319
  Edward Miko
  Opublikowano: 1999
   
 54. Pomiary drgań względnych i mikronierówności powierzchni przy toczeniu ukośnym
  w czasopiśmie:   VIII Konferencja Naukowo - Techniczna "Metrologia w technikach wytwarzania maszyn", Szczecin 1999
  Strony: 279-286
  Edward Miko
  Opublikowano: 1999
   
 55. Das Modell der konstituierung der Oberfl(chenrauheit beim Drehen
  w czasopiśmie:   Acta Mechanica Slovaca
  Zeszyt: 3, Strony: 81-90
  Edward Miko
  Opublikowano: 1998
   
 56. Model procesu konstytuowania chropowatości powierzchni podczas toczenia skośnego z posuwem wzdłużnym narzędziem bez naroża
  w czasopiśmie:   II Międzynarodowa Konferencja RTO 98, Koszyce 1998
  Strony: 94-98
  Edward Miko
  Opublikowano: 1998
   
 57. Modell der Konstituierung der Rauheit und seine experimentelle Verifikation für die mit Schneiden vom verschiedenem Grand der Verschleissmarkenbreite gedrehten Oberflächen
  w czasopiśmie:   Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava
  Tom: Mechanical Series, Zeszyt: 1, Strony: 15-24
  Edward Miko
  Opublikowano: 1998
   
 58. Badania własności skrawnych ostrzy ceramicznych gatunku AZ-10 przy toczeniu i frezowaniu wybranych materiałów konstrukcyjnych
  w czasopiśmie:   Sekcja Podstaw Technologii KBN PAN
  Strony: 75-86
  Elżbieta Lubecka, Paweł Lubecki, Edward Miko
  Opublikowano: 1997
   
 59. Modelowanie konstituovania celne frezovanych povrchov
  w czasopiśmie:   Międzynarodowa Konferencji "Strojarska Technologia A Valiwe Lożiska '97, Uniwersytet w Żilinie, Żilina 1997
  Strony: 222-224
  Edward Miko
  Opublikowano: 1997
   
 60. Modelowanie konstytuowania mikronierówności powierzchni frezowanych czołowo ostrzami o ściętym narożu
  w czasopiśmie:   Sekcja Podstaw Technologii KBN PAN
  Strony: 57-68
  Edward Miko
  Opublikowano: 1997
   
 61. Pomiary drgań względnych narzędzia i przedmiotu obrabianego podczas toczenia wzdłużnego
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Tom: Mechanika, Zeszyt: 63, Strony: 187-194
  Edward Miko
  Opublikowano: 1997
   
 62. Skrawność ostrzy ceramicznych gatunku AZ(10 przy toczeniu stali 45
  w czasopiśmie:   II Forum prac badawczych, Materiały Konferencyjne Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej, Technologia Maszyn, Koszalin 1997
  Strony: 219-226
  Elżbieta Lubecka, Paweł Lubecki, Edward Miko
  Opublikowano: 1997
   
 63. Wpływ wybranych czynników obróbki na chropowatość powierzchni frezowanych czołowo
  w czasopiśmie:   II Forum prac badawczych '96 "Kształtowanie części maszyn przez usuwanie materiału", Koszalin 1997
  Strony: 227-234
  Edward Miko, Elżbieta Lubecka, Paweł Lubecki
  Opublikowano: 1997
   

Monografie
 1. Konstytuowanie mikronierówności powierzchni metalowych obrobionych narzędziami o zdefiniowanej stereometrii ostrzy   14 pkt
  Edward Miko
  Opublikowano: 2004
   

Redakcja naukowa monografii
 1. Obróbka Skrawaniem podstawą rozwoju metrologii   5 (4,00) pkt
  Edward Miko
  Opublikowano: 2015
   

Rozdziały w monografiach
 1. Straightness errors measurements of CNC machine table   5 (2,50) pkt
  w książce:   Science Report Project CIII-PL-0007 Research on Modern Systems for Manufacture and Measurment of Components of Machines and Devices
  Tom: 9, Strony: 67-75
  Piotr Maj, Edward Miko
  Opublikowano: 2016
   
 2. Analysis and verification of surface roughness constitution model in the metal cutting process applying tools with defined stereometry   5 pkt
  w książce:   Selected Problems of Modeling and Control in Mechanics
  Strony: 119-135
  Edward Miko
  Opublikowano: 2011
   
 3. Geometrical microstructure of surface milled with a ball-end cutter at a CNC milling machine
  w książce:   Scientific Basis of Modern Technologies: Experience and Prospects
  Strony: 199-211
  Edward Miko
  Opublikowano: 2011
   
 4. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  The effect of the feed on the relative displacements in the tool-workpiece system in face milling
  w książce:   Science Report, Project PL-0007 Computer-Aided Systems for the Manufacture and Measurement of Machine Elements, CEEPUS
  Strony: 117-125
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2010
   
 5. An insight into the behaviour of a mathematical model for predicting surface roughness in turning under specified conditions   7 (3,50) pkt
  w książce:   Science Report, Project Pl-0007, CEEPUS - Geometrical Product Specification - a New Tendency in the Design and Realization of Technological Processes
  Strony: 157-164
  Edward Miko, Marek Jarema
  Opublikowano: 2008
   
 6. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Assessing the performance accuracy of the Denford Triac 200 CNC milling machine used for hole drilling operations
  w książce:   Science Report, Project Pl-0007, CEEPUS - Geometrical Product Specification - a New Tendency in the Design and Realization of Technological Processes
  Edward Miko
  Opublikowano: 2008
   
 7. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Using computer simulations to assess the influence of selected factors on the roughness of surfaces face milled with the Coromill 390
  w książce:   Science Report, Project PL-0007, CEEPUS - Geometrical Product Specification - a New Tendency in the Design and Realization of Technological Processes
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2008
   
 8. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Forecasting surface roughness in face milling with chamfering tools
  w książce:   Modern Metrology in Quality Management Systems
  Strony: 161-169
  Edward Miko
  Opublikowano: 2006
   
 9. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  The analysis of roughness surface milled frontally the head ton front milling
  w książce:   Modern Metrology in Quality Management Systems
  Strony: 171-180
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2006
   
 10. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Study of the geometrical microstructure of surfaces milled with a ball-end cutter
  w książce:   Measuring Technology in Advanced Machine Manufacturing Systems
  Strony: 77-90
  Edward Miko
  Opublikowano: 2004
   
 11. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  A study of the geometrical microstructure of surfaces end milled with a CNC milling machine
  w książce:   Computer-Aided Systems for Manufacture and Measurement of Machine Elements
  Strony: 197-208
  Edward Miko
  Opublikowano: 2003
   
 12. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Monitoring of the micro roughness of surfaces face milled with round ceramic blades
  w książce:   Geometrical Surface Structure of Machine Parts
  Strony: 137-146
  Edward Miko
  Opublikowano: 2001
   
 13. Die Untersuchungen der schittfl(higen Eingenschaften der keramischen Schneiden AZ(10 beim Drehen und Frasen von ausgewl(hlten Konstruktionsstoffen
  w książce:   Metrology in Quality Assurance System
  Strony: 93-105
  Elżbieta Lubecka, Paweł Lubecki, Edward Miko
  Opublikowano: 1998
   
 14. Modell der Rauheitskonstituierung der mit Eckenloser Schneide schr„g Gedrehten Fl„chen
  w książce:   Metrology in Quality Assurance Systems
  Strony: 107-119
  Edward Miko
  Opublikowano: 1998
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. 9 Szkoła Obróbki Skrawaniem: Obróbka skrawaniem podstawą rozwoju metrologii
  Tom: 9
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski, Piotr Maj, Michał Skrzyniarz
  Opublikowano: 2015
   
 2. Doktor Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach - Wybrane zagadnienia technologii maszyn
  Wiesław Olszak, Stanisław Adamczak, Grzesik Wit, Bogdan Antoszewski, Edward Miko, Józef Gawlik
  Opublikowano: 2015
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Głowica pomiarowa do pomiaru przemieszczeń względnych   30 (7,50) pkt
  Łukasz Nowakowski, Michał Skrzyniarz, Edward Miko, Stanisław Adamczak, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Zestaw obrabiarki i systemu laserowego do pomiaru przemieszczeń względnych   30 (15,00) pkt
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Wdrożono:
   
 3. Zestaw obrabiarki i systemu laserowego do pomiaru przemieszczeń względnych   30 (15,00) pkt
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2013
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Głowica pomiarowa do pomiaru przemieszczeń względnych
  Stanisław Adamczak, Łukasz Nowakowski, Michał Skrzyniarz, Leszek Radziszewski, Edward Miko
  Opublikowano: 2015
   
 2. Zestaw obrabiarki i systemu laserowego do pomiaru przemieszczeń względnych   2 (1,00) pkt
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2010
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1