O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Marzena Kamila Mięsikowska
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   m.kosakiewicz@tu.kielce.pl, marzena@tu.kielce.pl     telefon: (22) 34-24-334
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
203
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 942176
LUDZIE NAUKI: 223487
USOS web: 635
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:automatyka i robotyka
specjalnosci: cyfrowe przetwarzanie sygnałów

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 37

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Analysis of Polish Vowels of Tracheoesophageal Speakers   25 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Voice
  Tom: 31, Zeszyt: 2, Strony: 263.e5–263.e11
  Marzena Mięsikowska
  Opublikowano: 2017
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. SPEECH INTELLIGIBILITY IN THE POSITION OF CNC MACHINE OPERATOR   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   ENGINEERING MECHANICS
  Strony: 422-425
  Łukasz Nowakowski, Marzena Mięsikowska, Małgorzata Błasiak
  Opublikowano: 2016
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. System pozyskiwania energii dla bezzałogowego statku powietrznego   7 (2,33) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe
  Tom: 12, Strony: 434-437
  Dariusz Strąk, Marzena Mięsikowska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2017
   
 2. ANALYSIS OF SIGNAL OF X4 UNMANNED AERIAL VEHICLE   14 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of KONES
  Tom: 23(3), Strony: 321–326
  Marzena Mięsikowska, Mirosław Nowakowski, Wojciech Lorenc, Marcin Chodnicki
  Opublikowano: 2016
   
 3. Analiza zmian poziomu ciśnienia akustycznego wrzeciona obrabiarki w strefie pracy operatora   11 (3,67) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 88, Zeszyt: 8-9, Strony: 390-398
  Małgorzata Błasiak, Marzena Mięsikowska, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2015
   
 4. Discriminant analysis of voice commands in a car cabin   14 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Elektrotechniczny
  Zeszyt: 10, Strony: 173-175
  Marzena Mięsikowska
  Opublikowano: 2015
   
 5. Automatic Recognition of voice commands in a car cabin   7 pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary, Automatyka, Kontrola
  Tom: 60, Zeszyt: 08, Strony: 652-654
  Marzena Mięsikowska, Evert de Ruiter
  Opublikowano: 2014
   
 6. Discriminant analysis of vowels of tracheoesophageal speakers   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 59, Zeszyt: 6, Strony: 523-525
  Leszek Radziszewski, Marzena Mięsikowska
  Opublikowano: 2013
   
 7. Automatic Recognition of Voice Commands in Car   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   VIBRATIONS IN PHYSICAL SYSTEMS
  Tom: 25, Strony: 285-288
  Marzena Mięsikowska, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2012
   
 8. Cepstral analysis of vowels of esophageal speakers   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 58, Zeszyt: 11, Strony: 968-971
  Marzena Mięsikowska, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2012
   
 9. Acoustical analysis of polish vowels of esophageal speakers   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 57, Zeszyt: 12, Strony: 1504-1507
  Marzena Mięsikowska, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2011
   
 10. Speech command based application enabling Internet navigation   6 pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 53, Zeszyt: 5, Strony: 87-89
  Marzena Mięsikowska
  Opublikowano: 2007
   
 11. Speech Signal Processing and Analysis Tool   6 pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary, Automatyka, Kontrola
  Tom: 53, Zeszyt: 12, Strony: 87-89
  Marzena Mięsikowska
  Opublikowano: 2007
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Analysis of Signal of X8 Unmanned Aerial Vehicle
  w czasopiśmie:   SPA 2017 Signal Processing
  Marzena Mięsikowska
  Opublikowano: 2017
   
 2. Pevnostná analýza viacvýstupového prevodového mechanizmu
  w czasopiśmie:   Ai magazine
  Strony: 68-69
  Marian Semancik, Tana Lazorikova, Stefan Koneczny, Michał Mochnal, Marzena Mięsikowska
  Opublikowano: 2013
   
 3. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Analysis of Polish Vowels produced by Esophageal Speakers
  w czasopiśmie:   19th International Congress on Sound and Vibration ICSV 19
  Marzena Mięsikowska
  Opublikowano: 2012
   
 4. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Analysis of Vowels of Esophageal Speech
  w czasopiśmie:   Miedzynarodowa konferencja Euronoise 2012
  Marzena Mięsikowska
  Opublikowano: 2012
   
 5. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Automatic recognition of drivers’ voice commands in car
  w czasopiśmie:   VIII Międzynarodowa Konferencja "Problemy bezpieczeństwa w pojazdach Samochodowych"
  Marzena Mięsikowska, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2012
   
 6. Acoustic analysis of normal speech
  w czasopiśmie:   III International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists
  Strony: 1-3
  Marzena Mięsikowska, J. Kołodziejski
  Opublikowano: 2011
   
 7. Automatic assessment of vowels intelligibility
  w czasopiśmie:   XVII Local Conference on Automation KKA'2011
  Strony: 1-7
  Marzena Mięsikowska, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2011
   
 8. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Automatic Recognition of Drivers' voice commands in Car Proceedings of the
  w czasopiśmie:   International Conference "Problemy eksploatacji i zarządzania zrównoważonym transportem
  Marzena Mięsikowska, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2011
   
 9. Acoustic analysis of articulatory apparatus of tracheoesophageal speakers
  w czasopiśmie:   1st EAA-EuroRegio 2010 Congress on Sound and Vibration
  Strony: 1-6
  Marzena Mięsikowska, Leszek Radziszewski, S. Bień, S. Okła
  Opublikowano: 2010
   
 10. Acoustic analysis of esophageal speech
  w czasopiśmie:   39th International Congress on Noise Control Engineering
  Strony: pp. 1-9
  Marzena Mięsikowska, Leszek Radziszewski, S. Bień, S. Okła
  Opublikowano: 2010
   
 11. Spectral analysis of tracheoesophageal and esophageal speech signal
  w czasopiśmie:   16th International Congress on Sound and Vibration
  Strony: 1-6
  Marzena Mięsikowska, Leszek Radziszewski, S. Okła, S. Bień
  Opublikowano: 2009
   
 12. Speech recognition based evaluation of voice quality in tracheoesophageal and esophageal speech
  w czasopiśmie:   8th European Conference on Noise Control
  Strony: 1-10
  Marzena Mięsikowska
  Opublikowano: 2009
   
 13. Speech Signal Description Tool
  w czasopiśmie:   International Workshop Control and Information Technology, Czech Republic, Ostrava, IWCIT 2007
  Strony: 131-134
  Marzena Mięsikowska
  Opublikowano: 2007
   
 14. Speech Signal Description Tool
  w czasopiśmie:   International Workshop Control and Information Technology, Czech Republic, Ostrava, IWCIT 2007
  Strony: 131-134
  Marzena Mięsikowska
  Opublikowano: 2007
   
 15. Speech signal recognition tool
  w czasopiśmie:   IX International PHD Workshop, Conference Archives PTETiS VOL.23,2007, Wisła, Polska
  Strony: 89-91
  Marzena Mięsikowska
  Opublikowano: 2007
   
 16. Speech signal recognition tool
  w czasopiśmie:   Proceedings of PTETiS, VOL.23, IX International PHD Workshop
  Zeszyt: 23/1, Strony: 89-90
  Marzena Mięsikowska
  Opublikowano: 2007
   
 17. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  An Active Retrieval of Scientific Publications through (via) Internet
  w czasopiśmie:   IBIZ'06 Kazimierz Dolny, Luty 2006
  Krzysztof Sapiecha, Marzena Mięsikowska
  Opublikowano: 2006
   

Monografie
 1. Wybrane zagadnienia inżynierii biomedycznej   25 (10,00) pkt
  Jarosław Bulka, Łukasz Folwarczny, Marek Iwaniec, Marzena Mięsikowska, Szczepan Moskwa, Tomasz Orzechowski, Leszek Radziszewski, Jacek Wesół, Ireneusz Wochlik
  Opublikowano: 2014
   

Rozdziały w monografiach
 1. Analiza dyskryminacyjna samogłosek mowy osób po całkowitym usunięciu krtani   5 (2,00) pkt
  w książce:   Wybrane zagadnienia inżynierii biomedycznej
  Strony: 74-85
  Marzena Mięsikowska, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2014
   
 2. Automatic assessment of vowels intelligibility in laryngectomized speakers   5 (2,50) pkt
  w książce:   Postępy Automatyki i Robotyki, KAiR PAN
  Tom: 16, Strony: 366-375
  Marzena Mięsikowska, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2011
   
 3. Speech recognition based evaluation of voice quality In tracheoesophageal and esophageal speeech   5 (2,50) pkt
  w książce:   Scientific Basis of Modern Technologies: Experience and Prospects
  Strony: 611-623
  Marzena Mięsikowska, Leszek Radziszewski, S. Bień, S. Okła
  Opublikowano: 2011
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Digital Signal Processing
  Marzena Mięsikowska
  Opublikowano: 2015
   
 2. Web Programming
  Strony: elktroniczna
  Marzena Mięsikowska
  Opublikowano: 2012
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Sposób i urządzenie do oceny jakości głosu   2 (1,00) pkt
  Leszek Radziszewski, Marzena Mięsikowska
  Opublikowano: 2009
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1