O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Dariusz Zbigniew Michalski
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Wydziałowe Laboratorium Komputerowe
Pełniona funkcja: Kierownik
Stanowisko:      BRAK DANYCH     (grupa stanowisk: pozostali)
Język komunikacji: polski, rosyjski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
135
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3949057
LUDZIE NAUKI: 244031
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 621
Dyscypliny KBN:Budowa i eksploatacja maszyn
specjalnosci: Technika pomiarowa w budowie maszyn, Uszczelnienia i technika uszczelniania.

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 41

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Comparison of two surface temperature measurement using thermocouples and infrared camera   15 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 143, Strony: 1-6
  Dariusz Michalski, Kinga Strąk, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2017
   
 2. Comparison of two methods for contactless surface temperature measurement   15 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 114, Zeszyt: 02094
  Magdalena Piasecka, Dariusz Michalski, Kinga Strąk
  Opublikowano: 2016
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Koncepcja wykorzystania fotoogniw wraz z systemem pozyskiwania i magazynowania energii w pojazdach komunikacji miejskiej i długodystansowej   7 (2,33) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe
  Tom: 12, Strony: 428-433
  Dariusz Strąk, Dariusz Michalski, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2017
   
 2. Model eksperymentalny aktywnego uszczelnienia czołowego   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Tom: 2, Strony: 9-11
  Czesław Kundera, Dariusz Michalski
  Opublikowano: 2011
   
 3. Experimental studies on a pneumatic system in an active face seal   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Applied Mechanics and Engineering
  Tom: 15, Strony: 731-742
  Czesław Kundera, Dariusz Michalski
  Opublikowano: 2010
   
 4. Ocena właściwości eksperymentalnego modelu bezstykowego uszczelnienia czołowego   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Zeszyt: 6, Strony: 20-22
  Czesław Kundera, Dariusz Michalski
  Opublikowano: 2005
   
 5. Sterowanie wielkością szczeliny w aktywnym bezstykowym mechanicznym uszczelnieniu czołowym   3 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 83, Strony: 69-79
  Dariusz Michalski
  Opublikowano: 2005
   
 6. Statistical method for comparison of measuring instruments accuracy.   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Metrology and Measurement Systems
  Tom: 11, Zeszyt: 3, Strony: 221-234
  Stanisław Adamczak, Dariusz Michalski
  Opublikowano: 2004
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Comparison of two surface temperature measurement using thermocouples and infrared camera
  w czasopiśmie:   Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2016, November 15-18, 2016, Mariánské Lázně, Czech Republic
  Strony: 477-482
  Dariusz Michalski, Kinga Strąk, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2016
   
 2. Comparison of two methods for contactless surface temperature measurement
  w czasopiśmie:   Proceedings of the International Conference on Experimental Fluid Mechanics 2015, 17 - 20.11.2015, Prague (Czech Republic)
  Strony: 615-623
  Magdalena Piasecka, Dariusz Michalski, Kinga Strąk
  Opublikowano: 2015
   
 3. Monitorowanie pracy uszczelnień mechanicznych.
  w czasopiśmie:   Innowacje w materiałach przemysłowych i technologiach
  Tom: nr 2 (11), Strony: 14-19
  Dariusz Michalski
  Opublikowano: 2012
   
 4. Uszczelnienia czołowe aktywne
  w czasopiśmie:   Innowacje w materiałach przemysłowych i technologiach
  Tom: nr1, Strony: 35-39
  Dariusz Michalski
  Opublikowano: 2011
   
 5. Badania eksperymentalne modelu aktywnego uszczelnienia czołowego
  w czasopiśmie:   XI Konferencja Międzynarodowa - Uszczelnienia i Technika Uszczelnienia Maszyn i Urządzeń
  Strony: 59-65
  Czesław Kundera, Dariusz Michalski
  Opublikowano: 2010
   
 6. Badania eksperymentalne bezstykowego uszczelnienia czołowego
  w czasopiśmie:   12th International Scientific and Engineering Conference - Hermatic Sealing, Vibration Realibity and Ecolgical Safety of Pump and Compressor Machinery - HERVICON
  Tom: 2, Zeszyt: 10, Strony: 65-72
  Dariusz Michalski, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2008
   
 7. Dynamika uszczelnienia bezstykowego - badania eksperymentalne
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Budowa i Eksploatacja Maszyn
  Zeszyt: 11, Strony: 157-164
  Dariusz Michalski, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2008
   
 8. A procedure for a statistical comparison of metrological properties of measurement sensors based on experimental data
  w czasopiśmie:   7th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM'2007
  Strony: 154-148
  Dariusz Michalski
  Opublikowano: 2007
   
 9. Badania eksperymentalne aktywnego uszczelnienia czołowego
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2007
  Strony: 91-96
  Dariusz Michalski
  Opublikowano: 2007
   
 10. Eksperimientalnyje isliedowanija samoreguliruiemowo torcowo upłotnienija
  w czasopiśmie:   Wisnik Sumskowo Dierżawnowo Uniwesitieta
  Zeszyt: 1, Strony: 39-44
  Czesław Kundera, Dariusz Michalski, Andrej Wasylewicz Zagorulko
  Opublikowano: 2007
   
 11. Experimental modeling of an active noncontacting face seal
  w czasopiśmie:   8th Conference - Active Noise and Vibration Control Methods
  Strony: 108-113
  Czesław Kundera, Dariusz Michalski
  Opublikowano: 2007
   
 12. Procedura doboru czujnika zintegrowanego z przetwornikiem pomiarowym, służącego do pomiaru przemieszczeń kątowych pierścienia uszczelnienia czołowego
  w czasopiśmie:   III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna - Metrologia w Technikach Wytwarzania
  Strony: 129-142
  Dariusz Michalski
  Opublikowano: 2007
   
 13. Experimental verification of properites of sealing ring housing
  w czasopiśmie:   8th International Scientific Conference - New Ways in Manufacturing Technologies'2006
  Strony: 522-525
  Czesław Kundera, Dariusz Michalski
  Opublikowano: 2006
   
 14. Aktywne uszczelnienie czołowe - badania eksperymentalne
  w czasopiśmie:   XV Ogólnopolska Konferencja pt.:Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych CYLINDER
  Strony: 70-78
  Czesław Kundera, Dariusz Michalski
  Opublikowano: 2005
   
 15. Experimental modeling of an active face seal
  w czasopiśmie:   11th International Conference HERVICON'2005
  Tom: 2, Strony: 105-110
  Czesław Kundera, Dariusz Michalski, W.A. Zagorulko
  Opublikowano: 2005
   
 16. Experimental tests of clearance control in noncontacting face seals
  w czasopiśmie:   Hydraulika a Pneumatika
  Zeszyt: 1, Strony: 12-14
  Czesław Kundera, Dariusz Michalski
  Opublikowano: 2005
   
 17. Experimental verification of clearance height control in noncontacting face seals
  w czasopiśmie:   6th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM'2005
  Strony: 109-112
  Czesław Kundera, Dariusz Michalski
  Opublikowano: 2005
   
 18. The method of statistical comparing the sketch of surface geometrical structure.
  w czasopiśmie:   VII medzinarodna vedecka konferencia "Nove smery vo vyrobnych technologiach", TU Kosice, Presov, Słowacja 2004
  Strony: 35-38
  Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła, Dariusz Michalski
  Opublikowano: 2004
   
 19. Computer method of profile measurements accuracy evaluation
  w czasopiśmie:   5th European Conference TRANSCOM 2003, Zilina, Slovakia
  Strony: 135-138
  Stanisław Adamczak, Dariusz Michalski
  Opublikowano: 2003
   
 20. Computer method of geometrical structure of a surface measureents accuracy evaluation
  w czasopiśmie:   International Carpathian Control Conference ICCC'2002
  Strony: 27-32
  Stanisław Adamczak, Dariusz Michalski, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2002
   
 21. Computer method of profile measurement accuracy evaluation on CMM
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
  Zeszyt: 3, Strony: 31-39
  Stanisław Adamczak, Dariusz Michalski, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2002
   
 22. Computer method of profile measurement accuracy evaluation on CMM
  w czasopiśmie:   V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.:Współrzędnościowa Technika Pomiarowa, Bielsko-Biała 2002
  Strony: 31-39
  Stanisław Adamczak, Dariusz Michalski, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2002
   
 23. Coordinate measurements in modern manufac-turing technologies
  w czasopiśmie:   VI medzinarodna vedecka konferencia "Nove smery vo vyrobnom in§inierstve" TU Koçice, Presov
  Strony: 326-330
  Włodzimierz Makieła, Adam Janusiewicz, Dariusz Michalski
  Opublikowano: 2002
   
 24. Zeiss calypso package - a new approach to co-ordinate measurements
  w czasopiśmie:   4th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications Transcom'2001
  Strony: 287-290
  Stanisław Adamczak, Dariusz Michalski, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2001
   
 25. Evaluation of the accuracy of the coordinate mesuring machine ECLIPSE 550
  w czasopiśmie:   Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 50-lecia Wydziału Budowy Maszyn Technicznego Uniwersytetu w Ostrawie, Ostrawa 2000
  Strony: 1-8
  Stanisław Adamczak, Dariusz Michalski, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2000
   
 26. Koncepcja pomiarów współrzędnościowych zawarta w programie Calypso firmy Zeiss
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej
  Strony: 119-127
  Adam Janusiewicz, Dariusz Michalski, M. Migacz
  Opublikowano: 2000
   
 27. The Coordinate Mesuring Machine ECLIPSE 550- Practical Aspects of the Check Accuracy
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej
  Zeszyt: 33, Strony: 21-28
  Stanisław Adamczak, Dariusz Michalski, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2000
   
 28. The Coordinate Mesuring Machine ECLIPSE 550- Practical Aspects of the Check Accuracy
  w czasopiśmie:   IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Współrzędnościowa Technika Pomiarowa
  Strony: 21-28
  Stanisław Adamczak, Dariusz Michalski, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2000
   
 29. Experimental Evaluation of Measuring Accuracy of the Coordinate Measuring Machine
  w czasopiśmie:   3th European Conference Transcom'99 University of Żilina, Żilina 1999
  Tom: 6, Strony: 13-16
  Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła, Dariusz Michalski
  Opublikowano: 1999
   
 30. Neural Networks in measurement techniques problems application
  w czasopiśmie:   2th European Conference of young research and science workers Transcom' 97 Żilina 1997
  Tom: 2, Strony: 145-150
  Stanisław Adamczak, Dariusz Michalski
  Opublikowano: 1997
   

Rozdziały w monografiach
 1. Selected experimental tests on non-contacting face seals   7 (3,50) pkt
  w książce:   Science Report, Project Pl-0007, CEEPUS - Geometrical Product Specification - a New Tendency in the Design and Realization of Technological Processes
  Strony: 129-136
  Dariusz Michalski, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2008
   
 2. An experimental verification of the proximity probe scale factor and the properties of the sealing ring housing   7 (3,50) pkt
  w książce:   Science Report, Project PL-0007, Modern Metrology in Quality Management Systems
  Strony: 143-150
  Dariusz Michalski, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2006
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Łożysko magnetyczne
  Artur Łukasiewicz, Dariusz Michalski, Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2015
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1