O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Ireneusz Markiewicz
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Mechaniki
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   ireneusz.markiewicz@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-353
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
227
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 944379
LUDZIE NAUKI: 27157
USOS web: 567
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:mechanika
specjalnosci: mechanika konstrukcji

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 27

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Changes in Strength Properties of Torsion-Loaded Thin-Walled Channel Beam Caused by Constructional Modifications Introduced Based on Statical Analyses   15 pkt
  w czasopiśmie:   ENGINEERING TRANSACTIONS
  Tom: 63, Zeszyt: 2, Strony: 203-214
  Ireneusz Markiewicz
  Opublikowano: 2015
   
 2. Elastic stresses in thin-walled torsional structures designed with SADSF method   7 pkt
  w czasopiśmie:   Engineering Transactions
  Tom: 61, Zeszyt: 2, Strony: 137–150
  Ireneusz Markiewicz
  Opublikowano: 2013
   
 3. Analizy sprężystych własności konstrukcji cienkościennej zaprojektowanej metodą SADSF   9 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 9, Strony: 44-47
  Ireneusz Markiewicz
  Opublikowano: 2010
   
 4. Projektowanie metodą SADSF i analizy własności sprężystych i zmęczeniowych pasm rozciąganych z otworem   9 pkt
  w czasopiśmie:   Eksploatacja i Niezawodność
  Zeszyt: 1, Strony: 4-14
  Ireneusz Markiewicz
  Opublikowano: 2010
   
 5. Analiza rozmieszczenia otworów w rozciąganej tarczy z wykorzystaniem metody SADSF oraz szacowanie trwałości zmęczeniowej   6 pkt
  w czasopiśmie:   Eksploatacja i Niezawodność
  Zeszyt: 3, Strony: 24-31
  Ireneusz Markiewicz
  Opublikowano: 2009
   
 6. Analysis of elastic properties of thin-walled structures designed by SADSF method   4 pkt
  w czasopiśmie:   Engineering Transactions (Rozprawy Inżynierskie)
  Tom: 57, Zeszyt: 1, Strony: 1-9
  Ireneusz Markiewicz
  Opublikowano: 2009
   
 7. Analiza połączenia spawanego zaprojektowanego metodami nośności granicznej   4 pkt
  w czasopiśmie:   Eksploatacja i Niezawodność
  Zeszyt: 3, Strony: 12-21
  Ireneusz Markiewicz
  Opublikowano: 2008
   
 8. Analysis of elastic effort fields in truck frame designed by the SADSF method   4 pkt
  w czasopiśmie:   Eksploatacja i Niezawodność
  Tom: Nr 2(34), Strony: 22-27
  Ireneusz Markiewicz
  Opublikowano: 2007
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. 'Projektowanie metodą SADSF i analizy własności sprężystych skręcanego profilu dwuteowego z kesonem
  w czasopiśmie:   XXX Konferencja Problemy rozwoju maszyn roboczych
  Strony: 1-10
  Ireneusz Markiewicz
  Opublikowano: 2017
   
 2. A study on the influence of edge stiffeners in thin-walled structures designed with SADSF method
  w czasopiśmie:   27th Symposium on Experimental Mechanics of Solids
  Strony: 41-41
  Ireneusz Markiewicz
  Opublikowano: 2016
   
 3. 'Elasto-Plastic Properties of Thin-Walled Structures Designed with the SADSF Method'   5 pkt
  w czasopiśmie:   Solid State Phenomena
  Tom: 240, Strony: 206-211
  Ireneusz Markiewicz
  Opublikowano: 2016
   
 4. 'New structures shaped with the SADSF method and their properties in elastic state
  w czasopiśmie:   PCM-CMM-2015 – 3rd Polish Congress of Mechanics & 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics
  Tom: 2, Strony: 871-872
  Witold Bodaszewski, Ireneusz Markiewicz
  Opublikowano: 2015
   
 5. Design with SADSF method and analyses of elastic properties of torsion-loaded structures based on double-tee sections
  w czasopiśmie:   39th Solid Mechanics Conference Book of Abstracts
  Strony: 133-134
  Ireneusz Markiewicz
  Opublikowano: 2014
   
 6. Elasto-plastic properties of thin-walled structures designed with the SADSF method
  w czasopiśmie:   26th Symposium on Experimental Mechanics of Solids
  Strony: 30
  Ireneusz Markiewicz
  Opublikowano: 2014
   
 7. Analizy sprężystych własności konstrukcji cienkościennej zaprojektowanej metodą SADSF
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 12, Strony: CD-CD
  Ireneusz Markiewicz
  Opublikowano: 2009
   
 8. Global and Local Design Method for Fatigue Resistant Structures   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   SAE transactions
  Tom: 112, Zeszyt: 5, Strony: 467-477
  Ireneusz Markiewicz, Witold Bodaszewski, G. Glinka
  Opublikowano: 2003
   
 9. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Optimum Shape Design for Fatigue Application - Notched and Welded Components
  w czasopiśmie:   Society of Automotive Engineers Fatigue Design and Evaluation Committee Meeting - Dearborn near Detroit, Michigan,2002
  Ireneusz Markiewicz, Witold Bodaszewski, G. Glinka
  Opublikowano: 2002
   
 10. Rama samochodu ciężarowego ukształtowana metodą SDNPN
  w czasopiśmie:   Mechanika, ZN Politechniki Opolskiej, XIV Konferencja Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych
  Tom: 265, Zeszyt: 64, Strony: 45-50
  Witold Bodaszewski, Ireneusz Markiewicz
  Opublikowano: 2001
   
 11. Badania powłok ukształtowanych metodą SDNPN w zakresie pełnych ścieżek równowagi
  w czasopiśmie:   XIX Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, PAN, Jachranka
  Strony: 145-150
  Witold Bodaszewski, Ireneusz Markiewicz
  Opublikowano: 2000
   
 12. Numeryczne badania sprężystych pól wytężenia w segmencie skręcanego wysięgnika kratowego ukształtowanego metodą SDNPN
  w czasopiśmie:   XIII Konferencja "Problemy rozwoju maszyn roboczych", PAN, Politechnika Łódzka, Zakopane 2000
  Tom: 2, Strony: 17-22
  Ireneusz Markiewicz
  Opublikowano: 2000
   
 13. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Numeryczne badania własności powłoki profilu dwuteowego ukształtowanego metodą SDNPN na obciążenia momentem skręcającym
  w czasopiśmie:   XII Konferencja "Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo", IPBM Politechnika Warszawska, KBM PAN, Warszawa 1999
  Witold Bodaszewski, Ireneusz Markiewicz
  Opublikowano: 1999
   
 14. Szacowanie konturów przestrzennych elementów konstrukcyjnych na podstawie statycznie dopuszczalnych pól naprężeń, tworzonych z udziałem MES
  w czasopiśmie:   XII Konferencja - Problemy rozwoju maszyn roboczych - IPBM Politechnika Łódzka, KBM PAN, Zakopane 1999
  Zeszyt: 1, Strony: 39-44
  Witold Bodaszewski, Ireneusz Markiewicz
  Opublikowano: 1999
   
 15. Analizy sprężystych pól wytężenia w otwartych powłokach brył cienkościennych ukształtowanych metodą SDNPN
  w czasopiśmie:   Konferencja "Zbiorniki cienkościenne" Karłów 1998
  Strony: 7-10
  Witold Bodaszewski, Ireneusz Markiewicz
  Opublikowano: 1998
   

Monografie
 1. Badania własności konstrukcji zaprojektowanych metodą SADSF   25 (20,00) pkt
  Ireneusz Markiewicz
  Opublikowano: 2013
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Badania podstawowych własności materiałów konstrukcyjnych
  w książce:   Wytrzymałość Materiałów - Badania Doświadczalne
  Strony: 9-50
  Dariusz Bojczuk, Ireneusz Markiewicz, Irena Duda, Witold Bodaszewski, Sławomir Pilarczyk
  Opublikowano: 2011
   
 2. Tensometria elektrooporowa
  w książce:   Wytrzymałość Materiałów - Badania Doświadczalne
  Strony: 51-76
  Ireneusz Markiewicz, Dariusz Bojczuk, Witold Bodaszewski
  Opublikowano: 2011
   
 3. Wytrzymałość Materiałów - Badania Doświadczalne
  Witold Bodaszewski, Ireneusz Markiewicz, Dariusz Bojczuk
  Opublikowano: 2011
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1