O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Piotr Jan Maj
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
405
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3994732
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 18

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. EVALUATION OF SELECTED PROPERTIES OF A SURFACE LAYER AFTER MILLING USING INSERTS WITH DIFFERENT COATINGS   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Tom: XLVIII, Zeszyt: 2, Strony: 113-117
  Piotr Maj, Edward Miko
  Opublikowano: 2017
   
 2. Ocena dokładności wykonania czopa okrągłego z wykorzystaniem różnych strategii obróbkowych na pionowym centrum frezarskim   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 10, Strony: 1414-1415
  Piotr Maj, Edward Miko
  Opublikowano: 2016
   
 3. The influence of different methods of milling a round pin on the properties of surface layer using vertical milling center   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Tom: XLVII, Zeszyt: 3, Strony: 95-104
  Piotr Maj, Edward Miko
  Opublikowano: 2016
   
 4. Analiza procesu frezowania stali NC6   11 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 3, Strony: 30-35
  Łukasz Nowakowski, Edward Miko, Piotr Maj
  Opublikowano: 2015
   
 5. POMIARY ODCHYLEŃ KĄTOWYCH STOŁU PIONOWEGO CENTRUM FREZARSKIEGO AVIA VMC 800   11 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 88, Zeszyt: 8-9, Strony: 586-595
  Piotr Maj, Edward Miko
  Opublikowano: 2015
   
 6. Pomiary diagnostyczne pionowego centrum frezarskiego   7 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 87, Zeszyt: 8-9/2014, Strony: 223-230
  Piotr Maj, Edward Miko
  Opublikowano: 2014
   
 7. Badanie dokładności pozycjonowania i diagnostyka tokarki CNC   7 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 59, Zeszyt: 6, Strony: 558-561
  Edward Miko, Piotr Maj
  Opublikowano: 2013
   
 8. Wpływ czynników skrawania na strukturę geometryczną powierzchni toczonych wzdłużnie-skośnie na tokarkach CNC   7 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 85, Zeszyt: 8-9CD (SOS), Strony: 367-372
  Edward Miko, Piotr Maj
  Opublikowano: 2012
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Ocena dokładności wykonania czopa okrągłego z wykorzystaniem różnych strategii obróbczych na pionowym centrum frezarskim
  w czasopiśmie:   10 Szkoła Obróbki Skrawaniem- badania i rozwój
  Tom: 10, Strony: 645-650
  Piotr Maj, Edward Miko
  Opublikowano: 2016
   
 2. Review of Factors Affecting on the Accuracy Dimensionally-contoured Manufactured Items on Numerically Controlled Milling Machines
  w czasopiśmie:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015 11-th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS AND SCIENTISTS SECTION 5
  Tom: 11, Zeszyt: 5, Strony: 182-185
  Piotr Maj, Edward Miko
  Opublikowano: 2015
   
 3. Ocena dokładności pozycjonowania frezarki DMU 80 monoBLOCK
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej nr 18
  Strony: 116-123
  Edward Miko, Piotr Maj
  Opublikowano: 2014
   
 4. Pomiary diagnostyczne pionowego centrum frezarskiego
  w czasopiśmie:   Metrologia w technikach wytwarzania
  Strony: 233-240
  Piotr Maj, Edward Miko
  Opublikowano: 2014
   
 5. Badanie dokładności pozycjonowania i diagnostyka tokarki CNC
  w czasopiśmie:   VI Kongres Metrologii pod hasłem "Metrologia królową badań stosowanych"
  Strony: 235-236
  Edward Miko, Piotr Maj
  Opublikowano: 2013
   
 6. Evaluation of Accuracy Positioning and Diagnostics CNC Lathe CTX 310 ECO
  w czasopiśmie:   Transcom 2013 10th European Conference of Young Researchers and Scientists
  Strony: 111-114
  Edward Miko, Piotr Maj
  Opublikowano: 2013
   
 7. Ocena dokładności pozycjonowania tokarki CNC
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 17, Strony: 100-108
  Edward Miko, Piotr Maj
  Opublikowano: 2012
   
 8. Wpływ czynników skrawania na strukturę geometryczną powierzchni toczonych wzdłużnie-skośnie na tokarkach CNC
  w czasopiśmie:   6 Szkoła Obróbki Skrawaniem: Obróbka skrawaniem- efektywne wytwarzanie
  Tom: 6, Strony: 367-372
  Edward Miko, Piotr Maj
  Opublikowano: 2012
   

Rozdziały w monografiach
 1. Straightness errors measurements of CNC machine table   5 (2,50) pkt
  w książce:   Science Report Project CIII-PL-0007 Research on Modern Systems for Manufacture and Measurment of Components of Machines and Devices
  Tom: 9, Strony: 67-75
  Piotr Maj, Edward Miko
  Opublikowano: 2016
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. 9 Szkoła Obróbki Skrawaniem: Obróbka skrawaniem podstawą rozwoju metrologii
  Tom: 9
  Edward Miko, Łukasz Nowakowski, Piotr Maj, Michał Skrzyniarz
  Opublikowano: 2015
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1