O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. inż. Monika Anna Madej
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Mechaniki
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie (stanowisko))
E-mail:   mmadej@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-505
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
63
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 924511
LUDZIE NAUKI: 214433
USOS web: 593
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budowa i eksploatacja maszyn
specjalnosci: tribologia, inżynieria powierzchni

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 138

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Diamond-like carbon coatings in biotribological applications   20 (13,33) pkt
  w czasopiśmie:   KOVOVE MATERIALY-METALLIC MATERIALS
  Tom: 54, Zeszyt: 3, Strony: 185-194
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Krzysztof Kurzydłowski, Tomasz Płociński, Piotr Wieciński, Paweł Baranowicz
  Opublikowano: 2016
   
 2. Properties of diamond-like carbon coatings deposited on CoCrMo alloys   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Transactions of FAMENA
  Tom: 39, Zeszyt: 1, Strony: 79-88
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Krzysztof Kurzydłowski, Tomasz Płociński, Piotr Wieciński, Michał Styp-Rekowski, Maciej Matuszewski
  Opublikowano: 2015
   
 3. Tribological problems in shaft hoist ropes wear process   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Industrial Lubrication and Tribology
  Tom: 67, Zeszyt: 1, Strony: 157-164
  Michał Styp-Rekowski, Eugeniusz Mańka, Maciej Matuszewski, Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2015
   
 4. The effect of TiN and CrN interlayers on the tribological behavior of DLC coatings   35 pkt
  w czasopiśmie:   Wear
  Tom: 317, Zeszyt: 1-2, Strony: 179-187
  Monika Madej
  Opublikowano: 2014
   
 5. Wpływ wolframu na odporność powłok diamentopodobnych stosowanych w przemyśle chemicznym   15 (9,38) pkt
  w czasopiśmie:   Przemysł Chemiczny
  Tom: 93, Zeszyt: 4, Strony: 500-505
  Monika Madej, Krystyna Marczewska-Boczkowska, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2014
   
 6. The properties of diamond-like carbon coatings used for artificial joints   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Kovove Materialy–Metallic Materials
  Tom: 50, Zeszyt: 4, Strony: 297-306
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Ireneusz Piwoński, Aneta Kisielewska
  Opublikowano: 2012
   
 7. The wear resistance of HVOF sprayed composite coatings   35 (17,50) pkt
  w czasopiśmie:   Tribology Letters
  Tom: 41, Zeszyt: 1, Strony: 103-111
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Tadeusz Kałdoński
  Opublikowano: 2011
   
 8. Antiwear additives as retarding agents of elements with ceramic coatings wear   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Industrial Lubrication and Tribology
  Tom: 62, Zeszyt: 5, Strony: 275-278
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Michał Styp-Rekowski
  Opublikowano: 2010
   
 9. Electroless Ni-P-Al2O3 composite coatings   24 (12,00) pkt
  w czasopiśmie:   Kovove Materialy-Metallic Materials
  Tom: 44, Zeszyt: 5, Strony: 291-296
  Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2006
   
 10. The influence of tribochemical reactions of antiwear additives on heterogeneous surface layers in boundary lubrication   24 (12,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribology Letters
  Tom: 22, Zeszyt: 2, Strony: 135-141
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Ireneusz Piwoński
  Opublikowano: 2006
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. The characterisation of pure titanium for biomedical applications   15 (8,33) pkt
  w czasopiśmie:   Metalurgija
  Tom: 56, Zeszyt: 1-2, Strony: 191-194
  Grzegorz Gałuszka, Monika Madej, Dariusz Ozimina, Justyna Kasińska, Renata Gałuszka
  Opublikowano: 2017
   
 2. The characterisation of the microstructure and mechanical properties of diamond - like carbon (DLC) for endoprosthesis   15 (9,38) pkt
  w czasopiśmie:   Metalurgija
  Tom: 56, Zeszyt: 1-2, Strony: 195-198
  Renata Gałuszka, Monika Madej, Dariusz Ozimina, Andrzej Krzyszkowski, Grzegorz Gałuszka
  Opublikowano: 2017
   
 3. The interaction between diamond like carbon (DLC) coatings and ionic liquids under boundary lubrication conditions   15 (9,38) pkt
  w czasopiśmie:   Metalurgija
  Tom: 56, Zeszyt: 1-2, Strony: 55-58
  Krystian Milewski, Jerzy Kudliński, Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2017
   
 4. Corrosion, friction and wear performance of diamond like carbon coatings   15 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Metallurgija
  Tom: 55, Zeszyt: 4, Strony: 679-682
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Renata Gałuszka, Grzegorz Gałuszka
  Opublikowano: 2016
   
 5. Tribological properties of diamond-like carbon coatings   15 pkt
  w czasopiśmie:   Advanced Materials Research
  Tom: 847, Strony: 9-15
  Monika Madej
  Opublikowano: 2014
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Działania logistyczne i proekologiczne w zarządzaniu gospodarką smarowniczą   9 pkt
  w czasopiśmie:   Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
  Tom: 1, Zeszyt: 1/2017, Strony: 155-164
  Milewski Krystian, Monika Madej, Magdalena Niemczewska-Wójcik, Małgorzata Stelmasińska
  Opublikowano: 2017
   
 2. Evaluation of the properties of diamond-like carboncoatings lubricated with ionic liquids   15 (8,33) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Tom: 275, Zeszyt: 5, Strony: 37-46
  Krystian Milewski, Monika Madej, Magdalena Niemczewska-Wójcik, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2017
   
 3. Gęstość zaludnienia jako kryterium opracowania mapy zagrożeń dla transportu towarów niebezpiecznych   9 pkt
  w czasopiśmie:   Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
  Tom: 1, Zeszyt: 1, Strony: 195-206
  Michał Pająk, Monika Madej, Przemysław Tyczewski
  Opublikowano: 2017
   
 4. Morfologia powłok TiCN nanoszonych techniką fizycznego osadzania z fazy gazowej (PVD)   2 (,30) pkt
  w czasopiśmie:   Obróbka metalu
  Tom: 3, Strony: 18-21
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, Katarzyna Pawelec
  Opublikowano: 2017
   
 5. THE IMPACT OF THE TYPE OF CUTTING FLUID ON THE TURNING PROCESS   15 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Tom: 3, Strony: 119-126
  Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Łukasz Nowakowski, Andrzej Kulczycki
  Opublikowano: 2017
   
 6. The influence of the structure direction on diamond-like carbon coatings tribological properties (Wpływ ukierunkowania struktury powłok diametopodobnych na właściwości tribologiczne)   13 (7,22) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria materiałowa
  Zeszyt: 5, Strony: 237-243
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Andrzej Krzyszkowski, Jacek Świderski, Krystian Milewski
  Opublikowano: 2017
   
 7. Transport drogowy towarów niebezpiecznych – wybrane aspekty analizy ryzyka   7 (4,67) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe
  Tom: 10, Strony: 60-66
  Michał Pająk, Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2017
   
 8. Właściwości powłok TiCN wytwarzanych techniką PVD   2 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Obróbka metalu
  Tom: 4, Strony: 9-13
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, Katarzyna Pawelec
  Opublikowano: 2017
   
 9. Assessing the effect of biodegradable cutting fluid on the tool wear in machining   15 (2,25) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Tom: 3, Strony: 119-127
  Joanna Kowalczyk, Łukasz Nowakowski, Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2016
   
 10. The impact of biodegradable cutting fluid on the tribological properties of the friction pairs   15 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Tom: 1, Strony: 69-80
  Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, Monika Madej
  Opublikowano: 2016
   
 11. TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH – PROGNOZA NA LATA 2015-2020   7 (4,67) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Tom: 4, Strony: 127=132
  Michał Pająk, Monika Madej, Dariusz Ozimina, Krystian Milewski
  Opublikowano: 2016
   
 12. Wdrazanie wybranych narzedzi Lean manufacturing w zakladach przemyslu kruszywowego   9 pkt
  w czasopiśmie:   Studia i Materialy "Miscellanea Oeconomicae"
  Tom: 20, Zeszyt: 1/2016, Strony: 13-24
  Krystian Milewski, Monika Madej
  Opublikowano: 2016
   
 13. Wpływ biodegradowalnej cieczy chłodząco-smarującej na zużycie narzędzia i strukturę geometryczną powierzchni po obróbce skrawaniem   11 (1,65) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 8-9, Strony: 1094-1095
  Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2016
   
 14. Wypadki w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych – analiza zdarzeń z lat 2010-2015   7 (5,83) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Tom: 10, Strony: 85-91
  Michał Pająk, Monika Madej, Dariusz Ozimina, Krystian Milewski
  Opublikowano: 2016
   
 15. ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ SMAROWNICZĄ W ZAKŁADZIE PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO NA PRZYKŁADZIE TRZUSKAWICA S. A.   7 (4,08) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Tom: 4, Strony: 78-82
  Jerzy Kudliński, Krystian Milewski, Monika Madej, Dariusz Ozimina, Michał Pająk
  Opublikowano: 2016
   
 16. Zastosowanie powłok diamentopodobnych na elementy trące środków transportu wewnętrznego w przemyśle kruszywowym   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Tom: 10, Strony: 150-156
  Krystian Milewski, Jerzy Kudliński, Michał Pająk, Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2016
   
 17. Biodegradowalne ciecze chłodząco-smarujące w systemach tribotechnologicznych z powłokami diamentopodobnymi   11 (2,20) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8-9, Strony: 1-9
  Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Łukasz Nowakowski, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2015
   
 18. Ocena właściwości tribologicznych powłok smarowanych biodegradowalną cieczą chłodząco-smarującą   15 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Tom: 5, Strony: 53-65
  Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2015
   
 19. Właściwości powłok węglowych uzyskiwanych w procesach fizycznego osadzania z fazy gazowej   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 4, Strony: 151-156
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Michał Pająk
  Opublikowano: 2015
   
 20. Wykorzystanie profilometru optycznego w obrazowaniu uszkodzeń tribologicznych zaworów kulowych   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 4, Strony: 157-162
  Michał Pająk, Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2015
   
 21. Właściwości tribologiczne powłok diamentopodobnych smarowanych cieczami jonowymi   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Zeszyt: 4, Strony: 73-84
  Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2014
   
 22. Właściwości tribologiczne powłok DLC smarowanych biodegradowalną cieczą chłodząco-smarującą   7 (2,33) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Zeszyt: 5, Strony: 101-112
  Monika Madej, Joanna Kowalczyk, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2014
   
 23. ZJAWISKA TRIBOELEKTRYCZNE PODCZAS TARCIA ELEMENTÓW Z POWŁOKAMI DLC   7 (3,23) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Zeszyt: 6, Strony: 127-139
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Aneta Bugajska, Karolina Witaszek, Stanisław Płaza, Ewa Ozimina, Tadeusz Kałdoński
  Opublikowano: 2014
   
 24. Some operational features of coating obtained with PACVD method   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Machine Engineering
  Tom: 12, Zeszyt: 2, Strony: 53-66
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Krzysztof Kurzydłowski, Tomasz Płociński, Piotr Wieciński, Michał Styp-Rekowski
  Opublikowano: 2012
   
 25. Właściwości powłok diamentopodobnych   4 pkt
  w czasopiśmie:   IM Inżynieria Maszyn
  Tom: 16, Zeszyt: 4, Strony: 35-42
  Monika Madej
  Opublikowano: 2012
   
 26. Właściwości powłok kompozytowych natryskiwanych naddźwiękowo metodą HP/HVOF   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   IM Inżynieria Maszyn
  Tom: 16, Zeszyt: 4, Strony: 75-84
  Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2012
   
 27. Właściwości tribologiczne powłok DLC   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Zeszyt: 3, Strony: 95-102
  Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2012
   
 28. Zużycie powłok diamentopodobnych w zależności od kompozycji powłokowej i materiałów pary trącej   7 (2,33) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Zeszyt: 3, Strony: 157-166
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Joanna Kowalczyk, J. Suchanek, F. Taticek, M. Kolariikova
  Opublikowano: 2012
   
 29. Zużycie tribologiczne polietylenu UHMWPE stosowanego w układach biotribologicznych   7 (2,33) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 1, Strony: 93-108
  Monika Madej, Joanna Kowalczyk, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2012
   
 30. Analiza zużycia polietylenu UHMW PE stosowanego w układach biotribologicznych   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Tom: 1, Zeszyt: 1, Strony: 61-76
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Janusz Cwanek, Michał Styp-Rekowski
  Opublikowano: 2010
   
 31. Ocena właściwości jedno- i wielowarstwowych powłok DLC   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 2, Strony: 119-135
  Dariusz Ozimina, Monika Madej
  Opublikowano: 2010
   
 32. Wear-resistant composite coatings on machine parts   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Mechanical Technology and Automation
  Tom: 2, Zeszyt: 30, Strony: 191-198
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Michał Styp-Rekowski
  Opublikowano: 2010
   
 33. Zwiększenie trwałości eksploatacyjnej węzłów tarcia przez zastosowanie powłok DLC typu a:C:H oraz a:C:H:W   9 pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 2, Strony: 69-86
  Monika Madej
  Opublikowano: 2010
   
 34. Ocena właściwości powłok DLC stosowanych w układach biotribologicznych   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 3, Strony: 105-114
  Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2009
   
 35. Właściwości tribologiczne powłok kompozytowych otrzymywanych metodą naddźwiękową HVOF   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 4, Strony: 143-150
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Andrzej Radziszewski
  Opublikowano: 2009
   
 36. Wpływ adsorpcji i temperatury na właściwości tribologiczne kompozytowych powłok Ni-P-Al2O3   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 1, Strony: 129-138
  Dariusz Ozimina, Monika Madej
  Opublikowano: 2009
   
 37. Adsorpcja ZDTP i jej wpływ na właściwości tribologiczne materiałów ceramicznych   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 3, Strony: 225-234
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Michał Styp-Rekowski, Tomasz Głogowski
  Opublikowano: 2008
   
 38. Analysis of selected properties of DLC films   2 pkt
  w czasopiśmie:   International Scientific Conference MECHANICS
  Zeszyt: 73 [253], Strony: 273-276
  J. Tkacova, Monika Madej, E. Lukcova
  Opublikowano: 2008
   
 39. Oddziaływania tribochemiczne powierzchni metalowych i kompozytowych z dodatkami przeciwzużyciowymi typu ZDTP   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 3, Strony: 215-224
  Dariusz Ozimina, Monika Madej
  Opublikowano: 2008
   
 40. Production and tribological properties of antiwear Ni-P-Al2O3 composite coatings   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologie und Schmierundtechnik
  Tom: 2, Strony: 37-41
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Tadeusz Kałdoński, Jan Senatorski
  Opublikowano: 2008
   
 41. Analiza wpływu adsorpcji dodatków AW na właściwości tribologiczne ceramiki o wiązaniach jonowych i kowalencyjnych   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Napędy i Sterowanie
  Tom: 9, Zeszyt: 12, Strony: 106-109
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Michał Styp-Rekowski
  Opublikowano: 2007
   
 42. Właściwości tribologiczne metalowo-ceramicznych powłok kompozytowych   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 3-4, Strony: 59-70
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, I. Pokorska, Słomka E. Osuch-
  Opublikowano: 2007
   
 43. Mikrostruktura i odporność korozyjna powłok Cu-Ti i Cu-Mo nanoszonych elektroiskrowo   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Powierzchni
  Zeszyt: 4, Strony: 59-63
  Dariusz Ozimina, Norbert Radek, Monika Madej, Jan Senatorski
  Opublikowano: 2006
   
 44. Wpływ oddziaływań adsorpcyjnych na właściwości przeciwzużyciowych warstw wierzchnich   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 1, Strony: 7-16
  Monika Madej, Renata Stanecka, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2006
   
 45. Wytwarzanie przeciwzużyciowych warstw powierzchniowych typu Ni-P-AI203   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Powierzchni
  Zeszyt: 4, Strony: 13-19
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Jan Senatorski
  Opublikowano: 2006
   
 46. Chemiczne techniki wytwarzania kompozytowych powłok Ni-P-Al2O3   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 82, Strony: 223-229
  Monika Madej, Stanisław Skrzypek, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2005
   
 47. Formowanie przeciwzużyciowych heterogenicznych warstw powierzchniowych na elementy ślizgowych węzłów tarcia   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Eksploatacji
  Tom: 1
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, T. Głogowski
  Opublikowano: 2005
   
 48. Formowanie przeciwzużyciowych heterogenicznych warstw powierzchniowych na elementy ślizgowych węzłów tarcia   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Eksploatacji
  Zeszyt: 1, Strony: 35-42
  Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2005
   
 49. Obróbka laserowa kompozytowych powłok Ni-P-Al2O3   3 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 82, Strony: 207-213
  Monika Madej, Karol Przybyłowicz, Jacek Dudek
  Opublikowano: 2005
   
 50. Wpływ substancji smarowej na właściwości kompozytowych przeciwzużyciowych warstw wierzchnich   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 83, Strony: 47-55
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, M. Lodzińska, W. Piekoszewski
  Opublikowano: 2005
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. The impact assessment of cutting fluid containing mineral oil during turning process
  w czasopiśmie:   Proc. of Metal 2017
  Strony: 126-126
  Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, Monika Madej
  Opublikowano: 2017
   
 2. The tribological behaviour of HVOF sprayed composite coatings under sliding conditions
  w czasopiśmie:   Proc. World Tribology Congress WTC 2017
  Strony: 215.1-215.4
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Andrzej Krzyszkowski, Ewa Ozimina, Stanisław Płaza
  Opublikowano: 2017
   
 3. Tool Wear in Dry and Wet Turning
  w czasopiśmie:   Proc. of World Tribology Congress WTC 2017
  Strony: 121.1-112.4
  Stanisław Płaza, Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2017
   
 4. Tribological and biological characterisation of biocompatible coatings exposed to microorganisms
  w czasopiśmie:   Proc. World Tribology Congress WTC 2017
  Strony: 285.1-285.3
  Sławomir Okła, Stanisław Góźdź, Bogusław Rajchel, Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2017
   
 5. Tribological performance of ionic liquids as lubricants of diamond like carbon coatings
  w czasopiśmie:   Proc. World Tribology Congress WTC 2017
  Strony: 214.1-214.4
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Krystian Milewski, Sebastian Sieradzan
  Opublikowano: 2017
   
 6. Badania w systemach modelowych i eksperymentalnych biodegradowalnych cieczy chłodząco-smarujących dla wybranych elementów trących
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne – Innowacyjne Projekty Badawcze
  Strony: 21
  Joanna Kowalczyk, Krystian Milewski, Monika Madej, Dariusz Ozimina, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2016
   
 7. Nowoczesne zarządzanie utrzymaniem ruchu w zakładzie przemysłu kruszywowego
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne – Innowacyjne Projekty Badawcze
  Strony: 27
  Krystian Milewski, Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2016
   
 8. THE STRUCTURE AND CHARACTERISTICS OF TRIBOLOGICAL SYSTEMS WITH DIAMOND LIKE CARBON COATINGS UNDER IONIC LIQUID LUBRICATION CONDITIONS   5 (2,63) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 61, Zeszyt: 2, Strony: 1169-1174
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Justyna Kasińska, Joanna Hawlena
  Opublikowano: 2016
   
 9. The tribological properties of a-C:H and TiAlN coating lubricated with a biodegradable cutting fluid
  w czasopiśmie:   Innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne dla przemysłu - Future Engineering 2016
  Strony: 62
  Monika Madej, Joanna Kowalczyk, Andrzej Kulczycki, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2016
   
 10. Materiały, procedury i techniki w leczeniu implantoprotetycznym
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 4, Strony: 7219-7230
  Paweł Baranowicz, Monika Madej
  Opublikowano: 2015
   
 11. Ocena właściwości tribologicznych i korozyjnych powłok przeciwzużyciowych
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 4, Strony: 4669-4676
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Krystian Milewski
  Opublikowano: 2015
   
 12. Właściwości tribologiczne powłok nanoszonych technika naddźwiekową w warunkach smarowania cieczą jonową
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 4, Strony: 4662-4668
  Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2015
   
 13. Zastosowanie biodegradowalnych cieczy obróbkowych w logistyce gospodarki odpadami
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 4, Strony: 7693-7701
  Joanna Kowalczyk, Dariusz Ozimina, Monika Madej
  Opublikowano: 2015
   
 14. Antiwear properties of complex compounds of gold in lubrication for steel/steel contact
  w czasopiśmie:   Materiały z 10th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS AND SCIENTISTS TRANSCOM 2013
  Strony: 69-72
  Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Dariusz Ozimina, Stanisław Szczepaniak
  Opublikowano: 2013
   
 15. Effeft of tribochemical interaction during friction with the use of new cutting fluids
  w czasopiśmie:   Proc. of 6th International Conference on Tribochemistry and Nanomaterials, Łódź 2013
  Strony: P3
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk
  Opublikowano: 2013
   
 16. Friction and Wear Behavior of TiN/a-C:H:W Coatings under Dry Sliding and Lubrication Conditions with an Ionic Liquid as a Lubrican
  w czasopiśmie:   Proc. of 5th World Tribology Congress, Turyn 2013
  Strony: 293-296
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, K. Marczewska-Boczkowska, Michał Styp-Rekowski, M. Matuszewski
  Opublikowano: 2013
   
 17. The Effect of the TiN and CrN Interlayers on the Tribological Behaviour of DLC Coatings
  w czasopiśmie:   Proc. of 5th World Tribology Congress, Turyn 2013
  Strony: 111-114
  Monika Madej
  Opublikowano: 2013
   
 18. Tribological Aspects of Shaft Hoist Ropes Wear and Durability
  w czasopiśmie:   Proc. of 5th World Tribology Congress, Turyn 2013
  Strony: 151-154
  Michał Styp-Rekowski, M. Matuszewski, E. Mańka, Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2013
   
 19. Tribological Properties of HVOF Sprayed Coatings
  w czasopiśmie:   Proc. of 6th International Conference on Tribochemistry and Nanomaterials, Łódź 2013
  Strony: P4
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, R. Stanecka-Badura
  Opublikowano: 2013
   
 20. Tribological Properties of HVOF Sprayed WC-Ni Coating
  w czasopiśmie:   Proc. of 5th World Tribology Congress, Turyn 2013
  Strony: 235-237
  Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2013
   
 21. Ocena właściwości tribologicznych środków smarowych zawierających związki metaloorganiczne
  w czasopiśmie:   Materiały z 31 Seminarium Kół Naukowych Wydziału Mechanicznego w Wojskowej Akademii Technicznej
  Strony: 28
  Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Dariusz Ozimina, Stanisław Szczepaniak
  Opublikowano: 2012
   
 22. The effect of adsorption and temperature on the tribological properties of composite materials in friction pairs
  w czasopiśmie:   Tribologie und Schmierungstechnik
  Zeszyt: 6, Strony: 7-11
  Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2011
   
 23. Diamond-like carbon coatings used for biotribological applications
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne z Proc. Xth International Scientific Conference "Tribology and Reliability"
  Strony: 235-245
  Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2010
   
 24. The properties of tungstendoped DLC coatings
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne z Proc. Xth International Scientific Conference "Tribology and Reliability"
  Strony: 246-255
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Tadeusz Kałdoński, Eva Zdravecka
  Opublikowano: 2010
   
 25. Zastosowanie powłok diamentopodobnych DLC na węzły tarcia endoprotez stawu biodrowego
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne X Seminarium Mechanika w Medycynie
  Strony: 179-190
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Eva Zdravecka, Jacek Świderski
  Opublikowano: 2010
   
 26. Composites as antiwear coatings of machine elements
  w czasopiśmie:   VI International Conference on Technological Process Planing TPP'09
  Strony: 48
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Michał Styp-Rekowski
  Opublikowano: 2009
   
 27. Effect of adsorption and temperature friction pair on tribological properties of composite materials
  w czasopiśmie:   5th International Conference on Tribochemistry
  Strony: 28
  Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2009
   
 28. The characterization of diamond-like carbon coatings used for artificial joints
  w czasopiśmie:   5th International Conference on Tribochemistry
  Strony: 29
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Eva Zdravecka, W. Piekoszewski
  Opublikowano: 2009
   
 29. Tribochemical interactions between antiwear additives and ceramics or composite materials
  w czasopiśmie:   IV World Tribology Congress
  Strony: 457
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Michał Styp-Rekowski
  Opublikowano: 2009
   
 30. Wear resistance of HVOF composite coatings
  w czasopiśmie:   5th International Conference on Tribochemistry
  Strony: 29
  Dariusz Ozimina, Monika Madej
  Opublikowano: 2009
   
 31. Energy flow during friction
  w czasopiśmie:   Seminarium - Tribológia povrchových vrstiev
  Strony: 12-17
  Dariusz Ozimina, Monika Madej
  Opublikowano: 2008
   
 32. Możliwości i korzyści z zastosowania powłok w implantach ruchowych człowieka
  w czasopiśmie:   IX Seminarium - MECHANIKA W MEDYCYNIE
  Strony: 135-140
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Michał Styp-Rekowski
  Opublikowano: 2008
   
 33. Oddziaływanie dodatków przeciwzużyciowych AW z ceramicznymi i kompozytowymi warstwami powierzchniowymi
  w czasopiśmie:   XVI Konferencja Naukowo-Techniczna TEMAG'2008
  Strony: 249-256
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Michał Styp-Rekowski, A. Nowak
  Opublikowano: 2008
   
 34. The adsorption of ZDDP and its influence on tribological properties of ceramics materials
  w czasopiśmie:   International Scientific Conference - Material Science and Manufakturing Technology MITECH'2008
  Strony: 177-182
  Dariusz Ozimina, Monika Madej
  Opublikowano: 2008
   
 35. Tribological investigations of thin DLC coatings
  w czasopiśmie:   International Scientific Conference - Material Science and Manufakturing Technology MITECH'2008
  Strony: 130-135
  Monika Madej, Eva Zdravecka, M. Vojs, K. Widłak, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2008
   
 36. Właściwości tribologiczne materiałów metalowych, ceramicznych i kompozytowych
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2008
  Zeszyt: 11, Strony: 115-122
  Tomasz Głogowski, Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2008
   
 37. Application of Nanodispersive Alumina in Antiwear Ni-P-Al2O3 Composite Layers
  w czasopiśmie:   34th International Conference - Metallurgical Coatings and Thin Films
  Zeszyt: 131
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Ireneusz Piwoński
  Opublikowano: 2007
   
 38. Corrosion resistance of electroless Ni-P-Al2O3 composite coatings
  w czasopiśmie:   International Conference MITECH'2007
  Strony: 186-189
  Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2007
   
 39. Niklowe powłoki chemiczne modyfikowane metodą ESA
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 7, Strony: 115-120
  Dariusz Ozimina, Michał Styp-Rekowski, Monika Madej, Norbert Radek
  Opublikowano: 2007
   
 40. Oddziaływania adsorpcyjne i ich wpływ na właściwości tribologiczne materiałów ceramicznych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świetokrzyskiej
  Zeszyt: 7, Strony: 127-132
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Tadeusz Kałdoński, Michał Styp-Rekowski, Jan Senatorski
  Opublikowano: 2007
   
 41. Odporność korozyjna metalowo-ceramicznych powłok kompozytowych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świetokrzyskiej
  Zeszyt: 7, Strony: 121-126
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, L. Kwiatkowski, Eva Zdravecka
  Opublikowano: 2007
   
 42. Study of DLC coatings on micro and macro level
  w czasopiśmie:   International Conference EUROCORR'2007
  Strony: 321-326
  E. Zdravecká, J. Suchánek, M. Vojs, J. Tkáčová, A. Gmiterko, Monika Madej
  Opublikowano: 2007
   
 43. Study of Thin Coatings in the macro and microtribological tests
  w czasopiśmie:   International Conference MITECH'2007
  Strony: 140-143
  E. Zdravecká, Monika Madej, A. Gmiterko, M. Vojs, S. Fescu
  Opublikowano: 2007
   
 44. Technically dry friction of the composite coatings
  w czasopiśmie:   International Conference MITECH'2007
  Strony: 182-185
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Eva Zdravecka, Ireneusz Piwoński
  Opublikowano: 2007
   
 45. The adsorption of ZDTP on ceramic, metallic and composite materials in boundary lubrication
  w czasopiśmie:   Interantional Conference BALTRIB'2007
  Strony: 107-112
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, J. Senatorski, Michał Styp-Rekowski
  Opublikowano: 2007
   
 46. Właściwości przeciwzużyciowych wartw powierzchniowych typu Ni-P-Al2O3
  w czasopiśmie:   XV Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna TEMAG'2007
  Strony: 153-162
  Jan Senatorski, J. Augystyn-Pieniążek, Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2007
   
 47. Wytwarzanie i ocena właściwości tribologicznych powłok kompozytowych podczas tarcia w środowiskach wodnych
  w czasopiśmie:   XV Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna TEMAG'2007
  Strony: 129-138
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Michał Styp-Rekowski, Jan Senatorski
  Opublikowano: 2007
   
 48. Metoda kształtowania regeneracyjnych warstw przeciwzużyciowych
  w czasopiśmie:   VII Konferencja Naukowo-Techniczna REGENERACJA'2006
  Strony: 104-114
  Dariusz Ozimina, Michał Styp-Rekowski, Monika Madej, Norbert Radek
  Opublikowano: 2006
   
 49. Obtaining of antiwear chemical composite surface layers. Formation and tribological properties of antiwear Ni-P-Al2O3 composite surface layers
  w czasopiśmie:   Conf. Tribologie-Fachtagung
  Zeszyt: 76, Strony: 1-9
  Jan Senatorski, Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2006
   
 50. The influence of particle size on the tribological properties of electroless Ni-P-Al2O3 compsite coatings
  w czasopiśmie:   IX International Symposium INTERTRIBO'2006
  Strony: 240-243
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Tadeusz Kałdoński, Ireneusz Piwoński
  Opublikowano: 2006
   
 51. The research of heterogeneous composite surface layers
  w czasopiśmie:   5th International Conference Coatings & Layers
  Strony: 183-188
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, E. Osuch-Słomka, Michał Styp-Rekowski
  Opublikowano: 2006
   
 52. Tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe
  w czasopiśmie:   Wydawnictwa Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 158
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, A. Wdowin
  Opublikowano: 2006
   
 53. Wytwarzanie hybrydowych przeciwzużyciowych warstw powierzchniowych
  w czasopiśmie:   VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ELECTROMACHINING EM'2006
  Strony: 36
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Norbert Radek, Michał Styp-Rekowski
  Opublikowano: 2006
   
 54. The influence of tribochemical reactions of antiwear additives on heterogeneus surface layers in boundary lubrication
  w czasopiśmie:   Konferencja TRIBOCHEMISTRY'2005
  Strony: 27
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Ireneusz Piwoński
  Opublikowano: 2005
   
 55. Tribological properties of Ni-P-Al2O3 creation by chemical method
  w czasopiśmie:   VIII international symposium "INTERTRIBO 2002", Vysoke Tatry, Słowacja
  Strony: 384-388
  Monika Madej, Wojciech Depczyński, Joanna Jamrozek
  Opublikowano: 2002
   
 56. Tribological properties of Ni-P-Al2O3 creation by chemical method
  w czasopiśmie:   VIII international symposium "INTERTRIBO 2002", Vysoke Tatry, Słowacja; 2002,
  Strony: 155-162
  Monika Madej
  Opublikowano: 2002
   
 57. Warstwy kompozytowe Ni-P-Al2O3 wytwarzane metodą redukcji chemicznej.
  w czasopiśmie:   XXX Szkoła Inżynierii Materiałowej, Ustroń-Jaszowiec
  Strony: 351-356
  Monika Madej, Joanna Jamrozek
  Opublikowano: 2002
   
 58. Własności tribologiczne warstw kompozytowych Ni-P-Al2O3
  w czasopiśmie:   XXX Szkoˆa Inžynierii Materiaˆowej, Ustroä-Jaszowiec
  Strony: 357-362
  Monika Madej, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2002
   

Monografie
 1. Właściwości systemów tribologicznych z powłokami diamentopodobnymi   25 (20,00) pkt
  Monika Madej
  Opublikowano: 2013
   

Rozdziały w monografiach
 1. Badania w systemach modelowych i eksperymentalnych biodegradowalnych cieczy chłodząco-smarujących dla wybranych elementów trących   5 (1,25) pkt
  w książce:   Innowacje w polskiej nauce w obszarze nauk technicznych. Przegląd aktualnej tematyki badawczej
  Strony: 26-36
  Joanna Kowalczyk, Krystian Milewski, Monika Madej, Dariusz Ozimina, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Nowoczesne zarządzanie utrzymaniem ruchu w zakładzie przemysłu kruszywowego   5 (1,67) pkt
  w książce:   Innowacje w polskiej nauce w obszarze nauk ekonomicznych. Przegląd aktualnej tematyki badawczej
  Strony: 84-92
  Krystian Milewski, Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2016
   
 3. Ocena właściwości tribologicznych powłok a-C:H i TiAlN smarowanych biodegradowalną cieczą chłodząco-smarującą   5 (1,00) pkt
  w książce:   Wybrane problemy w mechatronice i inżynierii materiałowej
  Tom: M80, Strony: 168-180
  Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Łukasz Nowakowski, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2016
   
 4. Właściwości tribologiczne powłok DLC smarowanych biodegradowalną cieczą chłodząco-smarującą   5 (1,33) pkt
  w książce:   Prace XLIV Szkoły Inżynierii Materiałowej
  Strony: 223-228
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Joanna Kowalczyk
  Opublikowano: 2016
   
 5. Badania materiałowe i kliniczne tytanowych implantów stomatologicznych   5 (4,00) pkt
  w książce:   Mechanika w medycynie
  Strony: 131-143
  Monika Madej, Paweł Baranowicz
  Opublikowano: 2014
   
 6. Badania powłok diamentopodobnych do zastosowań w biotribologii   5 (2,00) pkt
  w książce:   Mechanika w medycynie
  Strony: 144-157
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Paweł Baranowicz
  Opublikowano: 2014
   
 7. Zwiększenie trwałości eksploatacyjnej biotribologicznych węzłów tarcia poprzez zastosowanie powłok DLC   5 (4,00) pkt
  w książce:   Eksploatacja systemów tribologicznych. Tom II. Tarcie, zużycie, smarowanie wybranych węzłów tribologicznych
  Strony: 24-65
  Monika Madej
  Opublikowano: 2013
   
 8. Tworzenie warstw powierzchniowych o szczególnych cechach hybrydową obróbką erozyjną   3 (1,00) pkt
  w książce:   Zagadnienia konstrukcyjne i technologiczne niekonwencjonalnych technik wytwarzania
  Strony: 184-192
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Norbert Radek, Michał Styp-Rekowski
  Opublikowano: 2006
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Wpływ biodegradowalnej cieczy chłodząco-smarującej na zużycie narzędzia i strukturę geometryczną powierzchni po obróbce skrawaniem
  w książce:   Obróbka skrawaniem - Badania i Rozwój
  Tom: 10, Strony: 181-186
  Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Zastosowanie biodegradowalnej cieczy chłodząco-smarującej w systemach tribotechnologicznych z powłokami diamentopodobnymi
  w książce:   9 Szkoła Obróbki Skrawaniem: Obróbka skrawaniem podstawą rozwoju metrologii
  Strony: 149-158
  Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Łukasz Nowakowski, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2015
   
 3. Tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe
  Tom: 447
  Dariusz Ozimina, Monika Madej
  Opublikowano: 2010
   
 4. Tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe
  Tom: 158
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Wdowin Albert
  Opublikowano: 2008
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Technologiczna warstwa wierzchnia o właściwościach przeciwzużyciowych   25 (12,50) pkt
  Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2008
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Technologiczna warstwa wierzchnia o właściwościach przeciwzużyciowych   10 (5,00) pkt
  Dariusz Ozimina, Monika Madej
  Opublikowano: 2006
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1