O pracowniku
Pomoc (F2)
dr Beata Barbara Maciejewska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   beatam@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-381
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
158
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 925640
LUDZIE NAUKI: 202535
USOS web: 913
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:matematyka, mechanika
specjalnosci: matematyka stosowana, zagadnienia odwrotne w mechanice, wymiana ciepła

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 63

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Spatial orientation as a factor in flow boiling heat transfer of cooling liquids in enhanced surface minichannels   40 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Heat and Mass Transfer
  Tom: 117, Strony: 375-387
  Kinga Strąk, Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2017
   
 2. The application of Beck`s method combined with the FEM and Trefftz functions to determine the heat transfer coefficient in minichannel   15 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 55, Zeszyt: 1, Strony: 103-116
  Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2017
   
 3. The solution of a two-dimensional inverse heat transfer problem using two methods: the Trefftz method and the Beck method   25 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow
  Tom: 28, Zeszyt: 1, Strony: 1-15
  Beata Maciejewska, Kinga Strąk, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2017
   
 4. An application of the non-continuous Trefftz method to the determination of heat transfer coefficient for flow boiling in a minichannel   20 pkt
  w czasopiśmie:   Heat and Mass Transfer
  Tom: 53, Strony: 1211-1224
  Beata Maciejewska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2016
   
 5. Calculations of flow boiling heat transfer in a minichannel based on liquid crystal and infrared thermography data   20 pkt
  w czasopiśmie:   Heat Transfer Engineering
  Tom: 38, Zeszyt: 3, Strony: 332-346
  Magdalena Piasecka, Kinga Strąk, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2016
   
 6. Trefftz function-based thermal solution of inverse problem in unsteady-state flow boiling heat transfer in a minichannel   40 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Heat and Mass Transfer
  Tom: 107, Strony: 925–933
  Beata Maciejewska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2016
   
 7. Heat transfer coefficient during flow boiling in a minichannel at variable spatial orientation   35 pkt
  w czasopiśmie:   Experimental Thermal and Fluid Science
  Tom: 68, Strony: 459–467
  Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2015
   
 8. Enhanced heating surface application in a minichannel flow and the use of the FEM and Trefftz functions for the solution of inverse heat transfer problem   30 pkt
  w czasopiśmie:   Experimental Thermal and Fluid Science
  Tom: 44, Strony: 23-33
  Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2013
   
 9. Trefftz functions for non-stationary problems   15 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 51, Zeszyt: 2, Strony: 251-264
  Krzysztof Grysa, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2013
   
 10. Adjustment calculus and Trefftz functions applied to local heat transfer coefficient determination in a minichannel   15 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 50, Zeszyt: 4, Strony: 1087-1096
  Krzysztof Grysa, Sylwia Hożejowska, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2012
   
 11. The study of boiling heat transfer in vertically and horizontally oriented rectangular minichannels and the solution to the inverse heat transfer problem with the use of the Beck method and Trefftz functions   30 pkt
  w czasopiśmie:   Experimental Thermal and Fluid Science
  Tom: 38, Zeszyt: Complete, Strony: 19-32
  Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2012
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. A numerical solution to an inverse unsteady-state heat transfer problem involving the Trefftz functions   15 pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 143, Zeszyt: 02069, Strony: 1-5
  Beata Maciejewska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2017
   
 2. Comparison of FEM calculated heat transfer coefficient in a minichannel using two approaches: Trefftz base functions and ADINA software   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 143, Strony: 1-5
  Beata Maciejewska, Paweł Łabędzki, Artur Piasecki, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2017
   
 3. Determination of the temperature distribution in a minichannel using ANSYS CFX and a procedure based on the Trefftz functions   15 pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 143, Strony: 1-5
  Beata Maciejewska, Sławomir Błasiak, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2017
   
 4. Determination of the heat transfer coefficient from IRT measurement data using the Trefftz method   15 pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 114, Zeszyt: 02068, Strony: 1-5
  Beata Maciejewska, Magdalena Piasecka, Kinga Strąk
  Opublikowano: 2016
   
 5. The Solution of a Two-dimensional Inverse Heat Transfer Problem Using the Trefftz Method   15 pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 157, Strony: 82-88
  Beata Maciejewska, Kinga Strąk, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2016
   
 6. Analysis of heat transfer coefficient for variable spatial orientation of a minichannel with an enhanced surface at incipience of boiling   15 pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 92, Zeszyt: paper No. 02068, Strony: 1-5
  Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2015
   
 7. Application of adjustment calculus in the nodeless Trefftz method for a problem of two-dimensional temperature field of the boiling liquid flowing in a minichannel.   15 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   EPJ Web of Conferences
  Tom: 67, Zeszyt: 02037, Strony: 1-4
  Sylwia Hożejowska, Beata Maciejewska, Leszek Hożejowski
  Opublikowano: 2014
   
 8. Heat transfer coefficient determination for flow boiling in vertical and horizontal minichannels   15 pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 67, Zeszyt: 02094, Strony: 1-8
  Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2014
   
 9. FEM Method with the use of Trefftz Functions for determination of heat transfer coefficient in a minichannel   10 pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences (Proc. Int. Conf. EFM 2010, 24-26.11.2010, Liberec, Czech Republic)
  Tom: 25, Zeszyt: paper No. 02022, Strony: 1-10
  Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2012
   
 10. The solution of the two-dimensional inverse heat transfer problem with the use of the FEM in combination with Trefftz functions   10 pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 25, Zeszyt: paper No. 01073, Strony: 1-12
  Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2012
   
 11. 2D wave polynomials as base functions in modified FEM
  w czasopiśmie:   PROCEEDINGS OF LSAME.08: LEUVEN SYMPOSIUM ON APPLIED MECHANICS IN ENGINEERING
  Tom: 1, Strony: 271-283
  Artur Maciąg, Beata Maciejewska, Małgorzata Sokała
  Opublikowano: 2008
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Application of the finite element method to the determining of boiling heat transfer coefficient for minichannel flow   8 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Thermodynamics
  Tom: 34, Zeszyt: 1, Strony: 55-69
  Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2013
   
 2. Współczynnik przejmowania ciepła przy wrzeniu w minikanale – badania doświadczalne i metody obliczeniowe z wykorzystaniem funkcji Trefftza   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Aparatura Chemiczna
  Tom: 49, Zeszyt: 2, Strony: 95-96
  Magdalena Piasecka, Sylwia Hożejowska, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2010
   
 3. Zastosowanie metody współczynników wrażliwości z wykorzystaniem funkcji Trefftza w badaniach wymiany ciepła w minikanale   6 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 1-5
  Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2010
   
 4. Trefftz function for solving a quasi-static inverse problem of thermal stresses   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
  Tom: 16, Zeszyt: 3/4, Strony: 251-266
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2009
   
 5. 2D wave polynomials as base functions in modified FEM   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
  Tom: 15, Zeszyt: 3/4, Strony: 265–278
  Artur Maciąg, Beata Maciejewska, Małgorzata Sokała
  Opublikowano: 2008
   
 6. Application of the modified method of finite elements for identification of temperature of a body heated with a moving heat source   6 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 42, Zeszyt: 4, Strony: 771-787
  Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2004
   
 7. The transient temperature field in a rectangular area with movable heat sources at its edge   6 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 42, Zeszyt: 4, Strony: 789-804
  Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2004
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Calculation of steady state flow boiling heat transfer coefficient of Novec 7100 in a minichannel
  w czasopiśmie:   Proc. 9th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics ExHFT-9, 12-15.06.2017, Iguazu Falls, Brazil
  Zeszyt: PT29, Strony: 1-8
  Beata Maciejewska, Magdalena Piasecka, Paweł Łabędzki, Artur Piasecki
  Opublikowano: 2017
   
 2. Effect of spatial orientation of an enhanced surface minichannel on flow boiling heat transfer of cooling liquids
  w czasopiśmie:   Proc. 9th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics ExHFT-9, 12-15.06.2017, Iguazu Falls, Brazil
  Zeszyt: PT53, Strony: 1-11
  Kinga Strąk, Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2017
   
 3. The heat transfer coefficient determination with the use of the Beck-Trefftz method in flow boiling in a minichannel
  w czasopiśmie:   Experimental Fluid Mechanics 2017
  Strony: 607-612
  Kinga Strąk, Beata Maciejewska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2017
   
 4. A numerical solution to an inverse unsteady-state heat transfer problem involving the Trefftz functions
  w czasopiśmie:   Proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2016, 15-18.11.2016, Mariánské Lázně, Czech Republic
  Strony: pp. 443-447
  Beata Maciejewska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2016
   
 5. A study of the flow boiling heat transfer in a minichannel for a heated wall with surface texture produced by vibration-assisted laser machining
  w czasopiśmie:   Journal of Physics: Conference Series
  Tom: 745, Strony: No. 032123, 8 pages
  Magdalena Piasecka, Kinga Strąk, Beata Maciejewska, Bogusław Grabas
  Opublikowano: 2016
   
 6. Comparison of FEM calculated heat transfer coefficient in a minichannel using two approaches: Trefftz base functions and ADINA software
  w czasopiśmie:   Proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2016, 15-18.11.2016, Mariánské Lázně, Czech Republic
  Strony: pp. 448-452
  Beata Maciejewska, Paweł Łabędzki, Artur Piasecki, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2016
   
 7. Determination of the boiling heat transfer coefficient on the basis time-dependent temperature measurements
  w czasopiśmie:   Proc. IX Int. Conf. on Computational Heat and Mass Transfer, ICCHMT 2016,23-26 May 2016, Cracow, Poland
  Zeszyt: paper No. 607, Strony: 1-6
  Beata Maciejewska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2016
   
 8. Determination of the temperature distribution in a rectangular minichannel using ANSYS CFX versus and special calculation procedure based on the FEM and the Trefftz functions
  w czasopiśmie:   Proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2016, 15-18.11.2016, Mariánské Lázně, Czech Republic
  Strony: pp. 453-457
  Beata Maciejewska, Sławomir Błasiak, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2016
   
 9. Study of unsteady flow boiling heat transfer in a minichannel
  w czasopiśmie:   Proc.16th Int. Conf. Heat transfer and renewable sources of energy, HTRSE- 2016, 10 - 13.09.2016, Międzyzdroje, Poland
  Tom: 1, Strony: 207-215
  Beata Maciejewska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2016
   
 10. The solution of a two-dimensional inverse heat transfer problem using two methods: the Trefftz method and the Beck method
  w czasopiśmie:   Proc. IX Int. Conf. on Heat Transfer and Mass Transfer ICCHMT 2016
  Zeszyt: 582, Strony: 1-8
  Beata Maciejewska, Kinga Strąk, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2016
   
 11. Determination of the heat transfer coefficient from IRT measurement data using the Trefftz method
  w czasopiśmie:   Proceedings of the International Conference on Experimental Fluid Mechanics 2015, 17 - 20.11.2015, Prague (Czech Republic)
  Strony: 463-467
  Beata Maciejewska, Kinga Strąk, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2015
   
 12. Research on flow boiling in minichannels with enhanced heating walls using liquid crystal thermography and infrared thermography
  w czasopiśmie:   Proc. 9th Int. Conf. Boiling and Condensation Heat Transfer, 26-29.04 2015, Boulder, CO, USA
  Strony: 1-10
  Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska, Kinga Strąk
  Opublikowano: 2015
   
 13. Identification of the heat transfer coefficient in a vertical minichannel at developed boiling by the nodeless Trefftz method
  w czasopiśmie:   Proc. XVth Int. Conf. on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy HTRSE-2014, 10-13.09.2014, Międzyzdroje
  Strony: 275-282
  Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2014
   
 14. Impact of variable spatial orientation on the heat transfer coefficient during flow boiling in a minichannel with an enhanced surface
  w czasopiśmie:   Proc. 5th Int. Conf. Heat Transfer and Fluid Flow in Microscale 2014, 22-25.04.2014 Marseilles, France
  Zeszyt: paper No. P-44, Strony: 1-6
  Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2014
   
 15. Trefftz functions for the modelling of two-dimensional temperature fields in flow boiling in a minichannel
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 8th International Conference on Inverse Problems in Engineering - ICIPE2014
  Strony: 137-146
  Sylwia Hożejowska, Beata Maciejewska, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2014
   
 16. Application of adjustment calculus in the nodeless Trefftz method for a problem of two-dimensional temperature field of the boiling liquid flowing in a minichannel.
  w czasopiśmie:   Proceedings of the International Conference on Experimental Fluid Mechanics 2013, 19.11-22.11. 2013, Kutna Hora (Czech Republic)
  Strony: 261-264
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2013
   
 17. Flow boiling in a minichannel: applications of numerical methods in heat transfer coefficient determination
  w czasopiśmie:   8th World Congress on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, Book of Abstracts
  Tom: Book of Abstracts, Strony: 163
  Beata Maciejewska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2013
   
 18. Flow boiling in a minichannel: applications of numerical methods in heat transfer coefficient determination.
  w czasopiśmie:   Proc. 8th World Congress on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, 16-20.06.2013, Lisbon, Portugal
  Zeszyt: paper No. 137, Strony: 1-8
  Beata Maciejewska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2013
   
 19. Heat transfer coefficient determination for flow boiling in vertical and horizontal minichannels.
  w czasopiśmie:   Proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2013, 19-22.11.2013, Kutná Hora, Czech Republic.
  Strony: 562-568
  Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2013
   
 20. THE SOLUTION OF THE TWO-DIMENSIONAL INVERSE HEAT TRANSFER PROBLEM WITH THE USE OF THE FEM IN COMBINATION WITH TREFFTZ FUNCTIONS
  w czasopiśmie:   EFM11 - EXPERIMENTAL FLUID MECHANICS 2011
  Tom: 2, Strony: 908-918
  Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2012
   
 21. The solution of inverse heat transfer problem by means of Beck`s method with the use of Trefftz method
  w czasopiśmie:   Proc. 6th Int. Conf. on Transport Phenomena in Multiphase Systems HEAT 2011, 28.06-2.07.2011, Ryn
  Strony: 365-370
  Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2011
   
 22. FEM method using Trefftz functions for determination of heat transfer coefficient in a minichannel
  w czasopiśmie:   International Conf. Experimental Fluid Mechanics 2010
  Tom: 2, Strony: 524-533
  Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2010
   
 23. FEM Method with the use of Trefftz functions for determination of heat transfer coefficient in a minichannel
  w czasopiśmie:   International Conf. Experimental Fluid Mechanics
  Tom: 2, Strony: 524-533
  Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2010
   
 24. Wyznaczanie współczynnika przejmowania ciepła w minikanale metodą MES z wykorzystaniem funkcji Trefftza.
  w czasopiśmie:   XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy SWCiM'2010
  Tom: 1, Strony: 397-404
  Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2010
   
 25. Wyznaczenie współczynnika przejmowania ciepła w minikanale metodą MES z wykorzystaniem funkcji Trefftza
  w czasopiśmie:   XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy SWCiM'2010
  Strony: 397-404
  Magdalena Piasecka, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2010
   
 26. Wave polynomials as base functions of FEM in problems of elastokinetics
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 7th EUROMECH, Lizbona 7-11.09.2009
  Tom: 1, Strony: 191-192
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2009
   
 27. Application of the modified finite elements method to identify a moving heat source
  w czasopiśmie:   Numerical Heat Transfer 2005 : Eurotherm Seminar 82, Gliwice-Cracow, Poland. September 13-16, 2005.
  Tom: 2, Strony: 493-502
  Krzysztof Grysa, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2005
   
 28. Wielomiany cieplne jako funkcje bazowe MES na przykładzie dwuwymiarowego zagadnienia z ruchomym źródłem ciepła
  w czasopiśmie:   XII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, red. J. Norwisz, M Jaszczur
  Tom: 2, Strony: 507- 519
  Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2004
   
 29. A heat conduction problem with moving boundary condition solved by means of different methods
  w czasopiśmie:   GAMM 2001 at ETH in Zurich, Szwajcaria, 12.02.2001 - 15.02.2001
  Tom: 1, Strony: 49
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2001
   

Monografie
 1. Zastosowanie funkcji Trefftza do wyznaczania pól temperatur i współczynnika przejmowania ciepła przy wrzeniu w przepływie   25 (7,14) pkt
  Sylwia Hożejowska, Beata Maciejewska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2014
   

Rozdziały w monografiach
 1. Metoda Trefftza w wybranych zagadnieniach odwrotnych mechaniki   5 (,50) pkt
  w książce:   Techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów
  Strony: 193-204
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2016
   
 2. Numerical Analysis of Boiling Two-Phase Flow in Mini- and Microchannels   5 (1,88) pkt
  w książce:   Encyclopedia of Two-Phase Heat Transfer and Flow I. Fundamentals and Methods, Volume 4: Special Topics in Pool and Flow Boiling
  Tom: 4, Strony: 131-160
  Sylwia Hożejowska, Beata Maciejewska, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2016
   
 3. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Numerical Heat Transfer 2005
  w książce:   Application of the modified finite element method to identify a moving heatsource
  Tom: 2, Strony: 493-502
  Krzysztof Grysa, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2005
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. E-skrypt z Algebry Liniowej
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Barbara Kruk, Beata Maciejewska, Małgorzata Sokała
  Opublikowano: 2010
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1