O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. Artur Maciąg prof. PŚk
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej
Pełniona funkcja: Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: profesorowie (stanowisko))
E-mail:   matam@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-362
Język komunikacji: polski, angielski, niemiecki
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
24
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 925633
LUDZIE NAUKI: 82979
USOS web: 908
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 653
Dyscypliny KBN:matematyka, mechanika
specjalnosci: zastosowania matematyki, termosprężystość, statystyka, ekonometria, prognozowanie

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 92

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Solution of the direct and inverse problems for beam   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Computational & Applied Mathematics
  Tom: 35, Zeszyt: 1, Strony: 187-201
  Artur Maciąg, Anna Pawińska
  Opublikowano: 2016
   
 2. Temperature dependent thermal conductivity determination and source identification for nonlinear heat conduction by means of the Trefftz and homotopy perturbation methods   40 (20,00) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Heat and Mass Transfer
  Tom: 100, Strony: 627-633
  Artur Maciąg, Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2016
   
 3. Trefftz Functions applied to Direct and Inverse Non-Fourier Heat Conduction Problems   35 (17,50) pkt
  w czasopiśmie:   JOURNAL OF HEAT TRANSFER-TRANSACTIONS OF THE ASME
  Tom: 136, Zeszyt: 9, Strony: 1-9
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg, Justyna Adamczyk-Krasa
  Opublikowano: 2014
   
 4. Solving direct and inverse problems of plate vibration by using the trefftz functions   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 51, Zeszyt: 3, Strony: 543-552
  Artur Maciąg, Anna Pawińska
  Opublikowano: 2013
   
 5. Solving nonlinear direct and inverse problems of stationary heat transfer by using Trefftz functions   40 (13,33) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Heat and Mass Transfer
  Tom: 55, Zeszyt: 23-24, Strony: 7336-7340
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg, Anna Pawińska
  Opublikowano: 2012
   
 6. Solving direct and inverse thermoelasticity problems by means of Trefftz base functions for finite element method   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Thermal Stresses
  Tom: 34, Zeszyt: 4, Strony: 378-393
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2011
   
 7. The usage of wave polynomials in solving direct and inverse problems for two-dimensional wave equation   25 pkt
  w czasopiśmie:   Communications In Numerical Methods In Engineering
  Tom: 27, Zeszyt: 7, Strony: 1107-1125
  Artur Maciąg
  Opublikowano: 2011
   
 8. Trefftz functions for a plate vibration problem   15 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 49, Zeszyt: 1, Strony: 97-116
  Artur Maciąg
  Opublikowano: 2011
   
 9. Solution of the two-dimensional wave equation by using wave polynomials   20 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Engineering Mathematics
  Tom: 51, Zeszyt: 4, Strony: 339-350
  Artur Maciąg, Joerg Wauer
  Opublikowano: 2005
   
 10. Three-dimensional wave polynomials   10 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mathematical Problems in Engineering
  Tom: 2005, Zeszyt: 5, Strony: 583-598
  Artur Maciąg
  Opublikowano: 2005
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. 2D wave polynomials as base functions in modified FEM
  w czasopiśmie:   PROCEEDINGS OF LSAME.08: LEUVEN SYMPOSIUM ON APPLIED MECHANICS IN ENGINEERING
  Tom: 1, Strony: 271-283
  Artur Maciąg, Beata Maciejewska, Małgorzata Sokała
  Opublikowano: 2008
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. The usage of Trefftz functions and Picard’s iteration for solving different problems of Two-Dimensional Wave Equation   6 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
  Tom: 13, Zeszyt: 3, Strony: 129-140
  Patrycja Krzyszkowska, Artur Maciąg, Magdalena Walaszczyk
  Opublikowano: 2014
   
 2. Społeczne bariery rozwoju innowacyjności regionów   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zarządzanie i Edukacja
  Tom: 70/71, Strony: 27-48
  Bożena Kaczmarska, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2010
   
 3. Solving thermoelasticity problems by means of Trefftz functions   4 pkt
  w czasopiśmie:   Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
  Tom: 16, Zeszyt: 3/4, Strony: 193-208
  Artur Maciąg
  Opublikowano: 2009
   
 4. Trefftz function for solving a quasi-static inverse problem of thermal stresses   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
  Tom: 16, Zeszyt: 3/4, Strony: 251-266
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2009
   
 5. 2D wave polynomials as base functions in modified FEM   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
  Tom: 15, Zeszyt: 3/4, Strony: 265–278
  Artur Maciąg, Beata Maciejewska, Małgorzata Sokała
  Opublikowano: 2008
   
 6. Energetic approach to direct and inverse heat conduction problems with Trefftz functions used in FEM   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
  Tom: 15, Zeszyt: 3/4, Strony: 171-182
  Krzysztof Grysa, Renata Leśniewska, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2008
   
 7. The method of solving polynomials in the beam vibration problem   6 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 46, Strony: 347-366
  Mohammed Jehad Al-Khatib, Krzysztof Grysa, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2008
   
 8. Wave polynomials in elasticity problems   4 pkt
  w czasopiśmie:   Engineering Transactions (Rozprawy Inżynierskie)
  Tom: 55, Zeszyt: 2, Strony: 129-153
  Artur Maciąg
  Opublikowano: 2007
   
 9. Wave polynomials for solving different types of two-dimensional wave equations   6 pkt
  w czasopiśmie:   Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
  Tom: 12, Zeszyt: 4, Strony: 364-378
  Artur Maciąg, Joerg Wauer
  Opublikowano: 2005
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. The Trefftz functions in different methods of solving the direct and inverse problems for beam with variable stiffness
  w czasopiśmie:   8th International Conference on Inverse Problems in Engineering. Book of Abstracts
  Strony: 27-28
  Mohammed Al-Khatib, Artur Maciąg, Anna Pawińska
  Opublikowano: 2014
   
 2. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Homotopy perturbation method (HPM) and Trefftz functions in the source function identification
  w czasopiśmie:   Publikacja internetowa APCOM&ISCM 11-14th Dec, 2013, Singapore
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2013
   
 3. Trefftz Functions for One-dimensional Non-Fourier Heat Conduction Problems
  w czasopiśmie:   TRANSCOM 2013, University of Žilina, Žilina, Slovak Republic, Proceedings
  Tom: Section 8, Strony: 13-16
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg, Justyna Adamczyk-Krasa
  Opublikowano: 2013
   
 4. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Variants of Finite Element Method with Trefftz Base Functions for Solving Direct and Inverse Nonlinear Heat Conduction Problems
  w czasopiśmie:   Publikacja internetowa APCOM&ISCM 11-14th Dec, 2013, Singapore
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg, Magdalena Kisiel, Patrycja Mazurczak, Anna Pawińska
  Opublikowano: 2013
   
 5. Identyfikacja strumienia ciepła w warstwie płaskiej - rozwiązanie zagadnienia odwrotnego z wykorzystaniem różnych wariantów metody funkcji Trefftza
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, seria: Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
  Zeszyt: 16, Strony: 119-138
  Artur Maciąg, Anna Pawińska
  Opublikowano: 2011
   
 6. Analiza statystyczna uwarunkowań dostępności studiów wyższych w województwie świętokrzyskim
  w czasopiśmie:   PITWIN Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych, Innowacje i implikacje interdyscyplinarne
  Tom: 2, Strony: 250 – 257
  Artur Maciąg, Tomasz Konopka
  Opublikowano: 2010
   
 7. Energetic regularization for the inverse elasticity and thermoelasticity problems based on Trefftz functions
  w czasopiśmie:   Abstracts of the 5th Int. Conf. "Inverse Problems: Modeling and Simulation", May 24-9, antalya, Turkey
  Strony: 43-44
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2010
   
 8. Identification of coefficients in thermoelasticity with the use of Trefftz and energetic approach
  w czasopiśmie:   Abstracts of the 5th Int. Conf. "Inverse Problems: Modeling and Simulation", May 24-9, antalya, Turkey
  Strony: 161-162
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2010
   
 9. Solving Inverse Thermoelasticity Problems by Means of Trefftz Functions
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 7th EUROMECH Solid Mechanics Conference
  Strony: 189-190
  Artur Maciąg
  Opublikowano: 2009
   
 10. Solving thermoelasticity problems by means of Trefftz functions
  w czasopiśmie:   Short papers, 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2009 (eds. M.Kuczma, K.Wilmański, W.Szajna)
  Strony: 287-289
  Artur Maciąg
  Opublikowano: 2009
   
 11. Wave functions in solving direct and inverse problems of elastokinetics
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 7th Euromech, Lizbona 7-11.09.2009
  Strony: 195-196
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg, Małgorzata Sokała
  Opublikowano: 2009
   
 12. Wave polynomials as base functions of FEM in problems of elastokinetics
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 7th EUROMECH, Lizbona 7-11.09.2009
  Tom: 1, Strony: 191-192
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2009
   
 13. Energetic approach to direct and inverse heat conduction problems with Trefftz functions used in FEM
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 2008 Leuven Symposium on Applied Mechanics in Engineering – CD-ROM
  Strony: 173-186
  Krzysztof Grysa, Renata Leśniewska, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2008
   
 14. Innowacyjność przedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego
  w czasopiśmie:   SCENO Zeszysty Naukowe, Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych
  Tom: nr 8 1, Strony: 95 – 105
  Artur Maciąg
  Opublikowano: 2008
   
 15. Inverse problem for two-dimensional wave equation
  w czasopiśmie:   Abstracts of the International Conference “Inverse Problems: Modeling and Simulation”, Oludeniz, Fethiye (Turkey), (eds. H.T.Banks, A.Hasanov, S.I.Kabanikhin, F.Kappel)
  Strony: 126-127
  Artur Maciąg
  Opublikowano: 2008
   
 16. Analiza harmoniczna sprzedaży samochodów w Polsce
  w czasopiśmie:   SCENO Zeszysty Naukowe 4, Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych
  Strony: 95-108
  Artur Maciąg, Cezary Śliwka
  Opublikowano: 2007
   
 17. Dwuwymiarowe wielomiany falowe jako funkcje bazowe w ciągłej i nieciągłej metodzie elementów skończonych
  w czasopiśmie:   Współczesne technologie i urządzenia energetyczne, Edytor: Jan Taler,Kraków
  Strony: 371-381
  Artur Maciąg
  Opublikowano: 2007
   
 18. Analiza harmoniczna rozwoju branż w regionie świętokrzyskim i w Polsce
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 34, Strony: 85-92
  Agnieszka Łukasik, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2006
   
 19. Solution of the three-dimension wave equation by using wave polynomials
  w czasopiśmie:   PAMM – Proc. Math. Mech
  Tom: 4, Strony: 706-707
  Artur Maciąg
  Opublikowano: 2004
   
 20. Analysis of the heat transfer from fin longitudinal surface
  w czasopiśmie:   PAMM – Proc. Appl. Math. Mech
  Tom: 2, Strony: 366-367
  Artur Maciąg, Tadeusz Orzechowski, Dariusz Sznajder
  Opublikowano: 2003
   
 21. Analysis of the heat transfer from fin longitudinal surface
  w czasopiśmie:   WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim (Proceedings of Applied Mathematics and Mechanics)
  Strony: 366-367
  Artur Maciąg, Tadeusz Orzechowski, D. Sznajder
  Opublikowano: 2003
   
 22. Analiza dwuwymiarowego źle uwarunkowanego zagadnienia wymiany ciepła w żebrze
  w czasopiśmie:   Międzynarodowe Sympozjum: WYMIANA CIEPŁA I ODNAWIALNE ŻRÓDŁA ENERGI Międzyzdroje, 12-15.09. Szczecin 2002, ISBN 83-88764-81
  Strony: 46-47
  Artur Maciąg, Tadeusz Orzechowski, Dariusz Sznajder
  Opublikowano: 2002
   
 23. Analysis of 2D ill-posed problem of heat transfer in a rib
  w czasopiśmie:   Heat transfer and renewable sources of energy, TU Szczecin, J.Mikielewicz and W.Nowak (Editors)
  Strony: 145-152
  Artur Maciąg, Tadeusz Orzechowski, D. Sznajder
  Opublikowano: 2002
   
 24. Analysis of the 2D ill-posed problem of heat transfer in a rib
  w czasopiśmie:   Heat transfer and Renewable Sources of Energy 2002, J. Mikielewicz and W. Nowak (Editors) (ISBN 83-88764-76-4)
  Strony: 145-152
  Artur Maciąg, Tadeusz Orzechowski, Dariusz Sznajder
  Opublikowano: 2002
   
 25. Analysis of the heat transfer from fin longitudinal surface
  w czasopiśmie:   Annual Scientific Conference GAMM'2002
  Strony: 96-97
  Artur Maciąg, Tadeusz Orzechowski, D. Sznajder
  Opublikowano: 2002
   
 26. Gospodarka regionu Świętokrzyskiego na tle kraju –porównanie i prognozy
  w czasopiśmie:   I Konferencja Modelowanie Procesów Ekonomicznych, WSH Kielce – SGGW Warszawa
  Strony: 143-152
  Artur Maciąg, Artur Stawecki
  Opublikowano: 2002
   
 27. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Polski konsument u progu dorosłego życia a postmodernistyczne zmiany w konsumpcji
  w czasopiśmie:   III Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Politechniki Świętokrzyskiej, Ekonomia Technika Zarządzania
  Ewa Grzegorzewska–Ramocka, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2002
   
 28. Polski konsument u progu dorosłego życia a postmodernistyczne zmiany w konsumpcji (wybrane cechy w świetle wyników badań),
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, seria Nauki Ekonomiczne
  Zeszyt: 30, Strony: 191-199
  Ewa Grzegorzewska-Ramocka, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2002
   
 29. A heat conduction problem with moving boundary condition solved by means of different methods
  w czasopiśmie:   GAMM 2001 at ETH in Zurich, Szwajcaria, 12.02.2001 - 15.02.2001
  Tom: 1, Strony: 49
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2001
   
 30. Heat polynomials method applied to a transient inverse heat conduction problem concerning a vehicle beake drum
  w czasopiśmie:   GAMM’2000 – Goettingen. Book of Abstracts
  Strony: 110-111
  Artur Maciąg, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2000
   
 31. Heat Polynomials Method Applied to a Transient Inverse Heat Conduction Problem Concerning a Vehicle Brake Drum
  w czasopiśmie:   Annual Scientific Conference GAMM'2000
  Tom: 4, Strony: 110-111
  Artur Maciąg, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2000
   
 32. Solving the inverse thermal stresses problems with the use of Helmholtz equation   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik
  Tom: 80, Strony: S679-S680
  Mohammed Jehad Al-Khatib, Krzysztof Grysa, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2000
   
 33. Stability analysis of the inverse transient heat conduction problem in the polar and spherical system of coordinates with the use of Helmholtz equation   2 pkt
  w czasopiśmie:   ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik
  Tom: 80, Strony: S695-S696
  Mohammed Jehad Al-Khatib, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2000
   
 34. Stability of solutions of the overdetermined inverse heat conduction problems when discretized with respect to time   2 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow
  Tom: 10, Zeszyt: 2-3, Strony: 228-244
  Mohammed Jehad Al-Khatib, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2000
   
 35. Temperature identification in a turbine casing based on two internal responses with the use of two independent methods   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik
  Tom: 80, Strony: S675-S676
  Mohammed Jehad Al-Khatib, Sylwia Futakiewicz, Krzysztof Grysa, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2000
   
 36. Temperature identification in a turbine casing based on two internal responses with the use of two independent methods   2 (,67) pkt
  w czasopiśmie:   ZAMM 80 (2000) (Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik)
  Tom: 3, Strony: 675-676
  Artur Maciąg, Krzysztof Grysa, Sylwia Futakiewicz, Mohammed Al-Khatib
  Opublikowano: 2000
   
 37. Thermal stresses in a circular cylinder due to a moving heat source on the lateral surface
  w czasopiśmie:   GAMM 2000 at Univ. of Goettingen, Goettingen, Niemcy, 03.04.2000 - 07.04.2000
  Strony: 91
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg, Mohammed Jehad Al-Khatib
  Opublikowano: 2000
   
 38. Transient temperature field in a circular cylinder due to a moving heat source on the lateral surface
  w czasopiśmie:   Book of Abstracts of the Annual Scientific Conference GAMM 2000 at Univ. of Goettingen, Goettingen, Niemcy 03.04.2000 - 07.04.2000
  Strony: 49-49
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg, Mohammed Jehad Al-Khatib
  Opublikowano: 2000
   
 39. Identyfikacja pól mechanicznych w warstwie płaskiej na podstawie wewnętrznych odpowiedzi przemieszczeniowych
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne XVII ZjazduTermodynamików
  Tom: 2, Strony: 805-815
  Mohammed Jehad Al-Khatib, Artur Maciąg
  Opublikowano: 1999
   
 40. Some Remarks on the Conductivity Coefficient Identification   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of the International Symposium on Trends in ContinuumPhisics, Editors: B.T.Maruszewski, W.Muschik, A.Radowicz, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, Singapore, New Jersey, London, Hong-Kong
  Strony: 133-140
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg
  Opublikowano: 1999
   
 41. The inverse heat conduction problem in a two-layer barrier with phase change in a fluid streaming along one of its sides
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 245-254
  Sylwia Futakiewicz, Barbara Kruk, Artur Maciąg, Szymon Piwowarski
  Opublikowano: 1999
   
 42. The inverse heat conduction problem in two-layer .barrier with phase change in a fluid streaming along one of its sides
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 67, Strony: 245
  Barbara Kruk, Sylwia Futakiewicz, Artur Maciąg, Szymon Piwowarski
  Opublikowano: 1999
   
 43. The inverse heat conduction problem in two-layer barrier with phase change in fluid streaming along one of its sides
  w czasopiśmie:   The Sekond International Conference on Heat Transfer and Transport Phenomena in Multiphase System , Heat’99, Kielce (1999)
  Strony: 245-254
  Sylwia Futakiewicz, Barbara Kruk, Artur Maciąg, Szymon Piwowarski
  Opublikowano: 1999
   
 44. On stability of some overdetermined inverse heat conduction problems
  w czasopiśmie:   Advanced Computational Methods in Heat Transfer, Heat transfer V, Editors: A.J.Nowak, C.A.Brebbia, R.Białecki, M.Zerroukat, Computational Mechanics Publications, Southampton UK and Boston USA
  Strony: 415-424
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg
  Opublikowano: 1998
   
 45. On stability of some overdetermined inverse heat conduction problems
  w czasopiśmie:   Advanced Computational Methods in Heat Transfer, Heat transfer V, Editors: A.J.Nowak, C.A.Brebbia, R.Białecki, M.Zerroukat, Computational Mechanics Publications, Southampton UK and Boston USA
  Strony: 415-424
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg
  Opublikowano: 1998
   
 46. Some remarks on the conductivity coefficient identification
  w czasopiśmie:   The Int. Symp. on Trends in Continuum Physics TRECOP ‘98. Poznań 17-20.08.1998
  Strony: 133-140
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg
  Opublikowano: 1998
   
 47. Stability Investigation for the Helmholtz Equation Approach to Inverse Heat Conduction Problems with two or three internal responses
  w czasopiśmie:   Konf. GAMM ‘98, Bremen, Book of Abstracts, str. 50, Bremen, Niemcy 06.04.1998 - 09.04.1998
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg
  Opublikowano: 1998
   
 48. Stability investigation for the inverse heat conduction problems
  w czasopiśmie:   Advanced Computational Methods in Heat Transfer, Heat transfer V, Editors: A.J.Nowak, C.A.Brebbia, R.Białecki, M.Zerroukat, Computational Mechanics Publications, Southampton, UK and Boston USA
  Strony: 93-102
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg
  Opublikowano: 1998
   
 49. Stability investigation for the inverse heat conduction problems
  w czasopiśmie:   Advanced Computational Methods in Heat Transfer, Heat transfer V, Editors: A.J.Nowak, C.A.Brebbia, R.Białecki, M.Zerroukat, Computational Mechanics Publications, Southampton, UK and Boston USA
  Strony: 93-102
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg
  Opublikowano: 1998
   
 50. Zastosowanie sieci neuronowych w komputerowym wspomaganiu zarządzania
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Artur Maciąg, Zdzisław Piasta, Maciej Sękalski
  Opublikowano: 1995
   
 51. Fluktuacje namagnesowania i pola sprężystego w anizotropowej ferromagnetycznej warstwie z defektami
  w czasopiśmie:   Prace naukowe Instytutu Mechaniki Stosowanej Politechniki Świętokrzyskiej
  Andrzej Radowicz, Krzysztof Bereś, Artur Maciąg
  Opublikowano: 1990
   

Monografie
 1. Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego. Jubileusz 50-lecia Uczelni 1965-2015   25 (2,08) pkt
  Artur Bartosik, Dariusz Bojczuk, Czesław Cichoń, Wacław Gierulski, Marianna Kotowska-Jelonek, Janusz Kot, Barbara Kruk, Artur Maciąg, Marzena Nowakowska, Andrzej Okniński, Arkadiusz Płoski, Małgorzata Sokała
  Opublikowano: 2015
   
 2. Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie   25 pkt
  Artur Maciąg, Roman Pietroń, Sławomir Kukla
  Opublikowano: 2013
   
 3. Funkcje Trefftza dla wybranych prostych i odwrotnych zagadnień mechaniki   20 pkt
  Artur Maciąg
  Opublikowano: 2009
   
 4. Podstawy ekonometrii
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg
  Opublikowano: 1999
   

Redakcja naukowa monografii
 1. Techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów   5 (2,50) pkt
  Wacław Gierulski, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2016
   
 2. Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Świat-Polska-Region Świętokrzyski   5 pkt
  w książce:   Wspólczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Świat-Polska-Region Świętokrzyski
  Artur Maciąg
  Opublikowano: 2014
   

Rozdziały w monografiach
 1. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Prognozowanie w przedsiębiorstwie Modelowanie i symulacja komputerowa
  w książce:   Inżynieria produkcji kompendium wiedzy
  Strony: 733-835
  Artur Maciąg, Plinta Dariusz
  Opublikowano: 2017
   
 2. Analiza porównawcza rozwoju gmin na przykładzie regionu świętokrzyskiego   5 pkt
  w książce:   Ekonomiczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów
  Strony: 242–253
  Artur Maciąg, Monika Serwin
  Opublikowano: 2016
   
 3. Intensyfikacja wymiany ciepła w minikanałach przez zastosowanie powierzchni rozwiniętych   5 (2,50) pkt
  w książce:   Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji
  Tom: 1, Strony: 695-706
  Sylwia Hożejowska, Artur Maciąg, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2016
   
 4. Szeregi czasowe w planowaniu produkcji w przetwórstwie spożywczym   5 pkt
  w książce:   Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji
  Strony: 592-603
  Artur Maciąg
  Opublikowano: 2015
   
 5. Narzędzia statystyki matematycznej wykorzystywane w badaniach innowacyjności przedsiębiorstw   5 (2,50) pkt
  w książce:   Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji
  Tom: 1, Strony: 78-89
  Artur Maciąg, Bożena Kaczmarska
  Opublikowano: 2014
   
 6. Chapter No 417: Trefftz Method in Solving Inverse Heat Conduction Problems   5 (2,50) pkt
  w książce:   Encyclopedia of Thermal Stresses
  Strony: 6244-6250
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2013
   
 7. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Dwuwymiarowe wielomiany falowe jako funkcje bazowe w ciągłej i nieciągłej metodzie elementów skończonych
  w książce:   Współczesne technologie i urządzenia energetyczne
  Strony: 371-381
  Artur Maciąg
  Opublikowano: 2007
   
 8. Oszacowanie korzyści skali w procesach fuzji i przejęć banków w Polsce na podstawie analizy statystycznej   3 (1,50) pkt
  w książce:   System bankowy a gospodarka. Perspektywy Polski, Białorusi i Ukrainy
  Strony: 89-99
  Tomasz Banasik, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2007
   
 9. On stability of some overdetermined inverse heat conduction problems.
  w książce:   Advanced Computational Methods in Heat Transfer, Heat transfer V, Editors: A.J.Nowak, C.A.Brebbia, R.Białecki, M.Zerroukat
  Strony: 415-432
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg
  Opublikowano: 1998
   
 10. Stability investigation for the inverse heat conduction problems
  w książce:   Advanced Computational Methods in Heat Transfer, Heat transfer V, Editors: A.J.Nowak, C.A.Brebbia, R.Białecki, M.Zerroukat
  Strony: 93-102
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg
  Opublikowano: 1998
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Matematyka w zadaniach dla studiów ekonomiczno-technicznych, wydanie V
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2010
   
 2. Matematyka w zadaniach dla studiów ekonomiczno-technicznych, wydanie IV
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2009
   
 3. Matematyka w zadaniach dla studiów ekonomiczno-technicznych, wydanie III
  Tom: 3, Zeszyt: 276
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2005
   
 4. Matematyka w zadaniach dla studiów ekonomiczno-technicznych, wydanie II poprawione
  Tom: 2
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2003
   
 5. Matematyka w zadaniach dla studiów ekonomiczno-technicznych, wydanie I
  Tom: 1
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2001
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1