O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Zbigniew Ryszard Lis
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
Stanowisko:      St. wykładowca     (grupa stanowisk: wykładowcy)
E-mail:   lis@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-400
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
157
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 944370
LUDZIE NAUKI: 22598
USOS web: 644
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budowa i eksploatacja maszyn, mechanika
specjalnosci: dynamika maszyn, informatyka, inżynieria systemów, konstrukcja maszyn, mechanika ciała stałego

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 35

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Metoda krzywej kalibracji w określaniu odporności na pękanie   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 5-6, Strony: 32-36
  Zbigniew Lis
  Opublikowano: 2000
   
 2. Symulacja mechaniczna i komputerowa przenośnika wibracyjnego   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 15, Strony: 14-18
  Antoni Czubak, Zbigniew Lis
  Opublikowano: 1999
   
 3. Stanowisko do badania dynamiki przenośników wibracyjnych
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 19, Strony: 22-27
  Antoni Czubak, Zbigniew Lis
  Opublikowano: 1998
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Analiza systemowa obsługi serwisu w wybranej firmie
  w czasopiśmie:   VII Konferencja nt. Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku, BOS. Warszawa, 26-28.09.
  Zbigniew Lis, A. Lasota
  Opublikowano: 2002
   
 2. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Badania pewnych asymetrii na rynku papierów wartościowych
  w czasopiśmie:   I Konferencja Modelowanie procesów ekonomicznych, WSH-Kielce
  Zbigniew Lis, H. Zapała
  Opublikowano: 2002
   
 3. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Badanie efektu długotrwałej pamięci wybranych spółek giełdowych
  w czasopiśmie:   I Konferencja Modelowanie procesów ekonomicznych, WSH-Kielce
  Zbigniew Lis, Andrzej Bąkowski
  Opublikowano: 2002
   
 4. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Badanie klasy uniwersalności wybranej spółki giełdowej
  w czasopiśmie:   III Konferencja Moetody ilościowe w badaniach ekonomicznych, SSGW Warszawa
  Zbigniew Lis
  Opublikowano: 2002
   
 5. Jak szyfr Enigmy złamano
  w czasopiśmie:   II Kielecki Festiwal Nauki 07-16 września 2001 r. Prezentacje festiwalowe. Kielce 2002
  Strony: 107-119
  Zbigniew Lis, Stanisław Meducki
  Opublikowano: 2002
   
 6. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Nowy język natury - impresje fraktalne
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Zbigniew Lis
  Opublikowano: 2002
   
 7. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Prognozowanie indeksu giełdowego metodą SSN z przekształcaniem danych wejściowych
  w czasopiśmie:   I Konferencja Modelowanie procesów ekonomicznych, WSH-Kielce
  J. Fijałkowska, Zbigniew Lis
  Opublikowano: 2002
   
 8. Społeczeństwo informacyjne eŚwiętokrzyskie - utopia czy konieczność
  w czasopiśmie:   II Kielecki Festiwal Nauki 07-16 września 2001 r. Prezentacje festiwalowe. Kielce 2002
  Strony: 124-133
  Bożena Kaczmarska, Zbigniew Lis, Sławomir Luściński, Ignacy Pardyka, Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2002
   
 9. Złudzenia optyczne oka
  w czasopiśmie:   II Kielecki Festiwal Nauki 07-16 września 2001 r. Prezentacje festiwalowe. Kielce 2002
  Strony: 67-72
  Jarosław Gałkiewicz, Zbigniew Lis
  Opublikowano: 2002
   
 10. Analiza obrazu Caustic za pomocą sieci nuronowych komórkowych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 73, Strony: 325-334
  Zbigniew Lis, R. Urbański
  Opublikowano: 2001
   
 11. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Analiza R/S wybranych spółek giełdowych
  w czasopiśmie:   II Konferencja "Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych"
  Zbigniew Lis
  Opublikowano: 2001
   
 12. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Geometria Fraktalna w grafice komputerowej
  w czasopiśmie:   II Krajowa Konferencja "Jakość i metody kształcenia w dziedzinie informatyki"
  Zbigniew Lis
  Opublikowano: 2001
   
 13. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Metody prognozowania ilościowego na rynku usług telefonicznych
  w czasopiśmie:   III Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania
  Zbigniew Lis, Z. Baran
  Opublikowano: 2001
   
 14. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Prognozowanie WIG z wykorzystaniem sztucznych sieci komputerowych
  w czasopiśmie:   II Krajowa Konferencja " Jakość i metody kształcenia w dziedzinie informatyki"
  Zbigniew Lis, J. Fijałkowska
  Opublikowano: 2001
   
 15. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Relacyjne bazy danych w nowoczesnym przedsiębiorstwie
  w czasopiśmie:   II Krajowa Konferencja "Jakość i metody kształcenia w dziedzinie informatyki"
  Zbigniew Lis, M. Matysiak
  Opublikowano: 2001
   
 16. Równowagowe prawo podaży i popytu w świetle dynamiki chaotycznej Zeszyty Naukowe (seria Nauki Ekonomiczne
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 29, Strony: 206-213
  Zbigniew Lis
  Opublikowano: 2001
   
 17. Skalowanie ryzyka akcji giełdowych w oparciu o wykładnik Hursta
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 29, Strony: 75-82
  Wiesław Dziubdziela, Zbigniew Lis
  Opublikowano: 2001
   
 18. Stanowisko do badań dynamicznej odporności na pękanie
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 73, Strony: 335-342
  Zbigniew Lis
  Opublikowano: 2001
   
 19. Dydaktyka w internecie
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: Prez. Festiwalowe
  Zbigniew Lis
  Opublikowano: 2000
   
 20. Fraktalne widzenie świata
  w czasopiśmie:   I Kielecki Festiwal Nauki 8-17 września 2000. Prezentacje Festiwalowe Kielce 2000
  Strony: 53-62
  Zbigniew Lis
  Opublikowano: 2000
   
 21. Fraktalny obraz rynku akcji
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Tom: Nauki Ekonomiczne, Zeszyt: 28, Strony: 139-145
  Zbigniew Lis
  Opublikowano: 2000
   
 22. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Function of the Influence of Bulk Materila Layer On the Vibratory Conveyor Trough
  w czasopiśmie:   XIX Symposium "Vibrations in Physical Systems", Poznań - Błażejewko 2000
  Antoni Czubak, Zbigniew Lis
  Opublikowano: 2000
   
 23. Kompleksowe wyznaczanie parametrów odporności na pękanie w środowisku Windows
  w czasopiśmie:   Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XVIII Sympozjum Zmęczenie Materiałów i Konstrukcji. Bydgoszcz 2000
  Strony: 275-280
  Zbigniew Lis, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2000
   
 24. Laserowa wizualizacja materiałowego wytężenia materiału
  w czasopiśmie:   I Kielecki Festiwal Nauki 8-17 września 2000. Prezentacje Festiwalowe Kielce 2000
  Strony: 193-199
  Zbigniew Lis, Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2000
   
 25. Statystyka Hursta w Badaniach Dynamiki Rynku Akcji
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Tom: Nauki Ekonomiczn, Zeszyt: 28, Strony: 68-75
  Wiesław Dziubdziela, Zbigniew Lis
  Opublikowano: 2000
   
 26. Mechanika doświadczalna - laboratorium
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Tom: Skrypt 349
  Andrzej Neimitz, Jarosław Gałkiewicz, Zbigniew Lis, Robert Molasy
  Opublikowano: 1999
   
 27. Metoda krzywej kalibracji w określaniu odporności na pękanie
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 237-245
  Zbigniew Lis
  Opublikowano: 1999
   
 28. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Theory of Vibratory Transport Experiments and Simulations
  w czasopiśmie:   28th International Symposium APCOM'99 "Computer Applications in the Minerals Industries", Colorado School of Mines Golden, Colorado USA 1999
  Antoni Czubak, Zbigniew Lis
  Opublikowano: 1999
   
 29. Identyfikacja procesu dynamicznego pękania na podstawie analizy sygnału emisji magnetycznej po transformacji waveletowej
  w czasopiśmie:   XVII Sympozjum "Zmęczenie Materiałów i Konstrukcji", Bydgoszcz-Pieczyska 1998
  Strony: 177-182
  Zbigniew Lis, K. Narbudowicz
  Opublikowano: 1998
   
 30. The Research Stand for The Dynamics of Vibratory Conveyors Testing
  w czasopiśmie:   XVIII Sympozjum Vibrations In Physical Systems, Poznań-Błażejewko 1998
  Strony: 93-94
  Antoni Czubak, Zbigniew Lis
  Opublikowano: 1998
   
 31. Zastosowanie krzyżowego efektu magnetomechanicznego do wyznaczenia inicjacji pękania w próbie Charpe'ego
  w czasopiśmie:   VI Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Ameliówka 1997
  Strony: 237-245
  Zbigniew Lis, K. Narbudowicz
  Opublikowano: 1997
   
 32. Numerical and experimental analysis of the stable crack groth
  w czasopiśmie:   ECF 11 - Mechanisms and Mechanics of Damage and Falure, POITIERS FUTUROSCOPE, FRANCE, SEP 03-06, 1996
  Tom: 1-3, Strony: 961-967
  Andrzej Neimitz, BD Drobenko, Ihor Dzioba, Zbigniew Lis, Robert Molasy
  Opublikowano: 1996
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1