O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Sebastian Michał Lipiec
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
Stanowisko:      Doktorant     (grupa stanowisk: pozostali)
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
776
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 4014375
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 16

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Microstructure, strength properties and fracture toughness of S355JR steel   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Fatigue Failure and Fracture Mechanics XXVI. Proceedings of the XXVI Polish National Conference on Fatigue Failure and Fracture Mechanics.
  Tom: 1780, Strony: 050001-1-050001-8
  Ihor Dzioba, Sebastian Lipiec
  Opublikowano: 2016
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Assessment of the critical values of stress and strain of material on the basis of analysis of uniaxial tensile test data   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Zeszyt: 4, Strony: 54-57
  Ihor Dzioba, Sebastian Lipiec
  Opublikowano: 2016
   
 2. Optymalizacja charakterystyk wytrzymałościowych żeliwa sferoidalnego ADI na podstawie analizy numerycznej   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Zeszyt: 4, Strony: 58-63
  Ihor Dzioba, Sebastian Lipiec
  Opublikowano: 2016
   
 3. Testing the mechanical properties of S355JR steel with different types of microstructure   12 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Eksploatacji Maintenance Problems
  Tom: 102, Zeszyt: 3, Strony: 179-186
  Ihor Dzioba, Sebastian Lipiec
  Opublikowano: 2016
   
 4. Temperaturowe zależności odporności na pękanie materiału złącza ze stali 13CrMo4-5 spawanego laserowo   4 (1,32) pkt
  w czasopiśmie:   Energetyka. Problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej
  Tom: 736, Strony: 656-659
  Ihor Dzioba, Andrzej Skrzypczyk, Sebastian Lipiec
  Opublikowano: 2015
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Investigation of fracture toughness of S355JR steel in transition region using metallographic and fractographic tests. Part 1.
  w czasopiśmie:   9th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures
  Strony: 41-43
  Ihor Dzioba, Sebastian Lipiec, Justyna Kasińska, Piotr Furmańczyk
  Opublikowano: 2017
   
 2. Numerical analysis of microstructure type influence on the fracture toughness of S355JR steel in ductile-to-brittle transition region. Part 2.
  w czasopiśmie:   9th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures
  Strony: 43-45
  Ihor Dzioba, Sebastian Lipiec
  Opublikowano: 2017
   
 3. Mikrostruktura, charakterystyki wytrzymałościowe i odporności na pękanie stali S355JR
  w czasopiśmie:   Materiały XXVI Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania
  Strony: 31-32
  Ihor Dzioba, Sebastian Lipiec
  Opublikowano: 2016
   
 4. Calculation the stress distribution in front of the crack in ductile iron ADI
  w czasopiśmie:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015
  Strony: 86-89
  Ihor Dzioba, Sebastian Lipiec
  Opublikowano: 2015
   
 5. Ocena poziomu krytycznych naprężeń i odkształceń materiału na podstawie analizy danych z próby jednoosiowego rozciągania
  w czasopiśmie:   XV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania
  Strony: 31-32
  Ihor Dzioba, Sebastian Lipiec
  Opublikowano: 2015
   
 6. Wpływ dyspersyjności oraz wielkości wydzieleń cząstek grafitu kulkowego na własności mechaniczne oraz parametry odporności na pękanie żeliwa sferoidalnego ADI
  w czasopiśmie:   Inżynieria Wytwarzania
  Strony: 23-30
  Ihor Dzioba, Sebastian Lipiec
  Opublikowano: 2014
   

Rozdziały w monografiach
 1. WYZNACZENIE ROZWARCIA WIERZCHOŁKA PĘKNIĘCIA W MOMENCIE INICJACJI.   5 (1,67) pkt
  w książce:   Prace XLV Szkoły inżynierii materiałowej
  Strony: 197-202
  Piotr Furmańczyk, Sebastian Lipiec, Ihor Dzioba
  Opublikowano: 2017
   
 2. Mikrostruktura i właściwości mechaniczne w złączach spawanych laserowo z niskowęglowych stali ferrytycznych   5 (1,25) pkt
  w książce:   Wybrane problemy w mechatronice i inżynierii materiałowej
  Strony: 268-280
  Tadeusz Pała, Ihor Dzioba, Sebastian Lipiec, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2016
   
 3. PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH ZŁĄCZY SPAWANYCH KONWENCJONALNYCH TIG I LASEROWYCH Z NISKOWĘGLOWYCH STALI STOSOWANYCH W ENERGETYCE   5 (,80) pkt
  w książce:   Wybrane problemy w mechatronice i inżynierii materiałowej
  Tom: 1, Strony: 281-296
  Robert Pała, Tadeusz Pała, Sebastian Lipiec, Ihor Dzioba, Andrzej Skrzypczyk, Daniel Krajcarz
  Opublikowano: 2016
   
 4. WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE ORAZ MECHANIZMY PĘKANIA STALI S355JR W OBNIŻONYCH TEMPERATURACH   5 (1,25) pkt
  w książce:   Prace XLIV Szkoły inżynierii materiałowej
  Strony: 66-71
  Ihor Dzioba, Justyna Kasińska, Sebastian Lipiec, Piotr Furmańczyk
  Opublikowano: 2016
   
 5. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK ODPORNOŚCI NA PĘKANIE W STALI S355JR   5 (1,67) pkt
  w książce:   Prace XLIV Szkoły inżynierii materiałowej
  Strony: 60-65
  Piotr Furmańczyk, Ihor Dzioba, Sebastian Lipiec
  Opublikowano: 2016
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1