O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Paweł Andrzej Łaski
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Automatyki i Robotyki
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   pawell@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-498
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
36
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 916320
LUDZIE NAUKI: 129224
USOS web: 584
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 688
Dyscypliny KBN:budowa i eksploatacja maszyn, automatyka i robotyka
specjalnosci: pneumatyczne napędy urządzeń automatyki i robotów

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 164

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Determining the static characteristics of pneumatic muscles   15 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Measurement and Control
  Tom: 49, Zeszyt: 2, Strony: 62-71
  Jakub Takosoglu, Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Gabriel Bracha, Dawid Pietrala
  Opublikowano: 2016
   
 2. Design of a 3-DOF tripod electro-pneumatic parallel manipulator   25 (8,33) pkt
  w czasopiśmie:   ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS
  Tom: 72, Strony: 59-70
  Paweł Łaski, Jakub Takosoglu, Sławomir Błasiak
  Opublikowano: 2015
   
 3. Heat transfer and thermal deformations in non-contacting face seals   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Thermal Science and Technology
  Tom: 9, Zeszyt: 2, Strony: 1-8
  Sławomir Błasiak, Jakub Takosoglu, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2014
   
 4. Parametric analysis of heat transfer in non-contacting face seals   40 (13,33) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Heat and Mass Transfer
  Tom: 57, Zeszyt: 1, Strony: 22-31
  Sławomir Błasiak, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2013
   
 5. A fuzzy logic controller for the positioning control of an electro-pneumatic servo-drive   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part I-Journal of Systems and Control Engineering
  Tom: 226, Zeszyt: I10, Strony: 1335-1343
  Jakub Takosoglu, Paweł Łaski, Sławomir Błasiak
  Opublikowano: 2012
   
 6. Rapid prototyping of fuzzy controller pneumatic servo-system   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Advanced Manufacturing Technology
  Tom: 40, Zeszyt: 3-4, Strony: 349-361
  Jakub Emanuel Takosoglu, Ryszard Filip Dindorf, Paweł Andrzej Łaski
  Opublikowano: 2009
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Application of Wolfram Mathematica package to control the 6-DOF parallel robot   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 778-781
  Dawid Pietrala, Paweł Łaski, Gabriel Bracha, Kazimierz Dzierżek
  Opublikowano: 2017
   
 2. Determination of flow-rate characteristics and parameters of piezo pilot valves   15 (2,14) pkt
  w czasopiśmie:   International Conference Experimental Fluid Mechanics 2016 - Conference Proceedings
  Tom: 143, Strony: 814-818
  Jakub Takosoglu, Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Gabriel Bracha, Dawid Pietrala, Jarosław Zwierzchowski, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2017
   
 3. Experimental and simulation flow rate analysis of the 3/2 directional pneumatic valve   15 (1,88) pkt
  w czasopiśmie:   International Conference Experimental Fluid Mechanics 2016 - Conference Proceedings
  Tom: 143, Strony: 94-97
  Sławomir Błasiak, Jakub Takosoglu, Paweł Łaski, Dawid Pietrala, Jarosław Zwierzchowski, Gabriel Bracha, Łukasz Nowakowski, Małgorzata Błasiak
  Opublikowano: 2017
   
 4. Influence of the cutting parameters on the workpiece temperature during face milling   15 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   International Conference Experimental Fluid Mechanics 2016 - Conference Proceedings
  Tom: 143, Strony: 523-527
  Łukasz Nowakowski, Michał Skrzyniarz, Edward Miko, Jakub Takosoglu, Sławomir Błasiak, Paweł Łaski, Gabriel Bracha, Dawid Pietrala, Jarosław Zwierzchowski, Małgorzata Błasiak
  Opublikowano: 2017
   
 5. Kinematics and workspace analysis for a 6-DOF parallel manipulator with coaxial ctuated arms   15 pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 586-589
  Paweł Łaski
  Opublikowano: 2017
   
 6. Model tests of wind turbine with a vertical axis of rotation type Lenz 2   15 (2,14) pkt
  w czasopiśmie:   International Conference Experimental Fluid Mechanics 2016 - Conference Proceedings
  Tom: 143, Strony: 989-995
  Jarosław Zwierzchowski, Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Jakub Takosoglu, Dawid Pietrala, Gabriel Bracha, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2017
   
 7. Proportional valve with a piezoelectric actuator   15 pkt
  w czasopiśmie:   International Conference Experimental Fluid Mechanics 2016 - Conference Proceedings
  Tom: 143, Strony: 407-410
  Paweł Łaski
  Opublikowano: 2017
   
 8. Study of the effect of temperature on the positioning accuracy of the pneumatic muscles   15 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   International Conference Experimental Fluid Mechanics 2016 - Conference Proceedings
  Tom: 143, Strony: 411-415
  Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Jakub Takosoglu, Dawid Pietrala, Gabriel Bracha, Jarosław Zwierzchowski, Łukasz Nowakowski, Krzysztof Borkowski, Małgorzata Błasiak
  Opublikowano: 2017
   
 9. The design of a proportional slit valve with a piezoelectric actuator   15 pkt
  w czasopiśmie:   Engineering Mechanics 2016
  Strony: 350-353
  Paweł Łaski
  Opublikowano: 2016
   
 10. A DELTA TYPE CLOSED KINEMATICS CHAIN WITH PNEUMATIC MUSCLE ACTUATOR MANIPULATOR   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   20th INTERNATIONAL CONFERENCE, ENGINEERING MECHANICS 2014
  Strony: 360-363
  Paweł Łaski, Jakub Takosoglu, Sławomir Błasiak
  Opublikowano: 2014
   
 11. INNOVATIVE MODULAR PNEUMATIC VALVE TERMINAL WITH SELF-DIAGNOSIS, CONTROL AND NETWORK COMMUNICATIONS   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   20th INTERNATIONAL CONFERENCE, ENGINEERING MECHANICS 2014
  Strony: 644-647
  Jakub Takosoglu, Paweł Łaski, Sławomir Błasiak
  Opublikowano: 2014
   
 12. Optimizing the flow rate in a pneumatic directional control valve   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   20th INTERNATIONAL CONFERENCE, ENGINEERING MECHANICS 2014
  Strony: 96-99
  Sławomir Błasiak, Jakub Takosoglu, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2014
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Manipulator o zamknietym łańcuchu kinematycznym typu Delta z pneumatycznym napedem mięśniowym   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłwe Systemy Sprężonego Powietrza
  Tom: 4(85), Strony: 35-41
  Jakub Takosoglu, Paweł Łaski, Sławomir Błasiak
  Opublikowano: 2012
   
 2. Układ sterowania manipulatora typu Delta z pneumatycznymi napedami mięsniowymi   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Tom: 4(85), Strony: 19-23
  Jakub Takosoglu, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2012
   
 3. Koncepcja sterowania elektrohydraulicznym manipulatorem typu tricept   2 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 1, Strony: 9-13
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2011
   
 4. Rozproszony system sterowania czasu rzeczywistego do serwonapedów płynowych   5 (1,25) pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne. Mechanika
  Tom: 4-M/2011/A, Zeszyt: 7, Strony: 43-48
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu, Piotr Woś
  Opublikowano: 2011
   
 5. Design and experimental test of a pneumatic parallel manipulator tripod type 3UPRR   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Acta Mechanica et Automatica
  Tom: 4, Zeszyt: 4, Strony: 9-13
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2010
   
 6. Mechanizmy napędowe z muskułami pneumatycznymi w automatyzacji produkcji   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Zeszyt: 2, Strony: 29-33
  Jakub Takosoglu, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2010
   
 7. Pozycjonowanie serwonapędu elektropneumatycznego z bezpośrednim pomiarem przemieszczenia i prędkości tłoka siłownika   6 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Acta Mechanica et Automatica
  Tom: 4, Zeszyt: 1, Strony: 86-91
  Jakub Takosoglu, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Piotr Woś
  Opublikowano: 2010
   
 8. Projekt manipulatora równoległego typu Delta z pneumatycznymi aktuatorami mięśniowymi   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka
  Zeszyt: 3, Strony: 28-31
  Paweł Łaski, Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2010
   
 9. Projekt manipulatora równoległego typu Delta z pneumatycznymi aktuatorami mięśniowymi   6 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Acta Mechanica et Automatica
  Tom: 4, Zeszyt: 1, Strony: 61-65
  Paweł Łaski, Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu, Piotr Woś
  Opublikowano: 2010
   
 10. Projekty badawcze realizowane w Zakładzie Mechatroniki   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 3, Strony: 29-33
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2010
   
 11. Rozwój konstrukcji i sterowania pneumatycznego manipulatora równoległego typu tripod   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Acta Mechanica et Automatica
  Tom: 4, Strony: 31-35
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2010
   
 12. Rozproszony system sterowania serwonapędów płynowych   4 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 4, Strony: 15-20
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu, Piotr Woś
  Opublikowano: 2009
   
 13. Model bryłowy manipulatora równoległego typu 3RRR z pneumatycznymi aktuatorami mięśniowymi   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Tom: Nr 3, Strony: 7-10
  Paweł Łaski, Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2008
   
 14. Pomiar przecieków powietrza w instalacji pneumatycznej przy wykorzystaniu dysz wzorcowych   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Tom: Nr 1, Strony: 12-15
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2008
   
 15. Sterowanie pneumatycznego układu napędowego z dwoma aktuatorami mięśniowymi   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Tom: Nr 1, Strony: 42-44
  Jakub Takosoglu, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2008
   
 16. Pneumatyczny manipulator równoległy typu tripod   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Zeszyt: 2, Strony: 40-43
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2006
   
 17. Projektowanie i budowa elektropneumatycznego manipulatora o kinematyce równoległej typu tripod   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 1, Strony: 115-126
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2006
   
 18. Badania modelowe pneumatycznego manipulatora równoległego   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 51, Zeszyt: 6, Strony: 14-16
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2005
   
 19. Badania modelowe pneumatycznego manipulatora równoległego o kinematyce 3-UPRR   4 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Zeszyt: 3, Strony: 28-30
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2005
   
 20. Badania modelowe prototypu pneumatycznego manipulatora równoległego   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: Nr 8-9, Strony: 664-671
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2005
   
 21. Doświadczalne charakterystyki statyczne muskułu pneumatycznego typu MAS   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Tom: Nr 4, Strony: 16-19
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2005
   
 22. Modelowanie i wyznaczanie współczynników siły tarcia w siłownikach pneumatycznych   3 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 83, Strony: 89-98
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2005
   
 23. Siła tarcia statycznego w siłowniku pneumatycznym   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Zeszyt: 4, Strony: 34-37
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2005
   
 24. Manipulator elektropneumatyczny typu tripod ze sterowaniem logiką rozmytą   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Tom: Nr 3, Zeszyt: 3, Strony: 8-11
  Tomasz Gawor, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2004
   
 25. Prototyp manipulatora elektropneumatycznego typu tripod   4 pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Tom: Nr 6, Zeszyt: 6, Strony: 22-24
  Paweł Łaski
  Opublikowano: 2004
   
 26. Muskuły pneumatyczne. Budowa, parametry, zastosowanie   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Tom: Nr 2, Zeszyt: 2, Strony: 46-48
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2003
   
 27. Wieloosiowe manipulatory elektropneumatyczne   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 4, Strony: 51-53
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2003
   
 28. Analiza odkształcenia wieloosiowego napędu elektropneumatycznego   4 pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Zeszyt: 4, Strony: 10-12
  Paweł Łaski
  Opublikowano: 2002
   
 29. Manipulatory z kinematyką równoległą   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Zeszyt: 6, Strony: 48-50
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2002
   
 30. Projektowanie i symulacja działania układów elektropneumatycznych za pomocą programu FLUID SIM-3P   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Zeszyt: 4, Strony: 14-15
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2002
   
 31. Zastosowanie mikrozaworów w układach pneumatycznych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Zeszyt: 3, Strony: 38-41
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2002
   
 32. Chwytaki pneumatyczne   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Zeszyt: 4, Strony: 37-41
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2001
   
 33. Zawory pneumatyczne z przetwornikami piezoelektrycznymi   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Zeszyt: 1, Strony: 44-48
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2001
   
 34. Miniaturowe zawory piezoelektryczne   1 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 39, Strony: 63-72
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2000
   
 35. Wybrane problemy współczesnej mikropneumatyki   1 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
  Zeszyt: 39, Strony: 73-82
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2000
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Design of the Modular Pneumatic Valve Terminal
  w czasopiśmie:   Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series
  Tom: LXI, Zeszyt: 2, Strony: 53-61
  Jakub Takosoglu, Paweł Łaski, Sławomir Błasiak
  Opublikowano: 2015
   
 2. An Application of a Pneumatic Muscles Actuator for a Delta Pneumatic Manipulator
  w czasopiśmie:   Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series
  Tom: LX, Zeszyt: 2, Strony: 43-50
  Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2014
   
 3. Flow Rate Analysis of 3/2 Directional Pneumatic Valve by Means Of Ansys Cfx Software
  w czasopiśmie:   Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series
  Tom: LX, Zeszyt: 2, Strony: 1-6
  Sławomir Błasiak, Jakub Takosoglu, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2014
   
 4. Kinematic Analysis 6dof Delta Manipulator
  w czasopiśmie:   Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series
  Strony: 57-64
  Dawid Pietrala, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2014
   
 5. Camera positioner design, based on spherical manipulator with three degrees of freedom with use of unmanned flying objects
  w czasopiśmie:   5th International Conference on Scientific Aspects of Unmanned Mobile Objects
  Strony: 76
  Jakub Takosoglu, Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Gabriel Bracha, Dawid Pietrala
  Opublikowano: 2013
   
 6. Mobile robot with a caterpillar drive system
  w czasopiśmie:   5th International Conference on Scientific Aspects of Unmanned Mobile Objects
  Strony: 85
  Jakub Takosoglu, Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Gabriel Bracha, Dawid Pietrala, Sebastian Sławski, Ernest Życiński
  Opublikowano: 2013
   
 7. Pneumatic spider mobile robot
  w czasopiśmie:   5th International Conference on Scientific Aspects of Unmanned Mobile Objects
  Strony: 57
  Jakub Takosoglu, Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Gabriel Bracha, Dawid Pietrala, Sebastian Sławski, Ernest Życiński
  Opublikowano: 2013
   
 8. Projekt manipulatora równoległego o sześciu stopniach swobody z pneumatycznym napędem mięśniowym
  w czasopiśmie:   Pneumatyka
  Tom: 3/4 (88/89), Strony: 36
  Dawid Pietrala, Gabriel Bracha, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu, Sławomir Błasiak
  Opublikowano: 2013
   
 9. Projekt systemu SCADA dla wybranego procesu produkcyjnego z zastosowaniem sterownika PLC
  w czasopiśmie:   Pneumatyka
  Tom: 2 (87), Strony: 7
  Jakub Takosoglu, Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Robert Kogut, Gabriel Bracha, Dawid Pietrala
  Opublikowano: 2013
   
 10. The concept of the use of unmanned air vehicle powered with electric drive
  w czasopiśmie:   5th International Conference on Scientific Aspects of Unmanned Mobile Objects
  Strony: 24
  Jakub Takosoglu, Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Gabriel Bracha, Dawid Pietrala
  Opublikowano: 2013
   
 11. Projekt i budowa trzyosiowego manipulatora elektropneumatycznego układzie kartezjańskim
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 17, Strony: 167-175
  Jakub Takosoglu, Sławomir Błasiak, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2012
   
 12. Projekt manipulatora o zamkniętym łańcuchu kinematycznym typu 3RRR z pneumatycznymi napędami mięśniowymi
  w czasopiśmie:   Konstrukcje Inżynierskie
  Tom: 1-2 (52-53), Strony: 56-60
  Sławomir Błasiak, Marta Grzyb, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2012
   
 13. Projekt przestrzennego manipulatora równoległego typu Delta z napędem mięśniowym
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 17, Strony: 80-88
  Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2012
   
 14. Technologie przyrostowe w zastosowaniach inżynierskich
  w czasopiśmie:   Konstrukcje Inżynierskie
  Zeszyt: 1-2 (52-53), Strony: 14-17
  Sławomir Błasiak, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2012
   
 15. Badania symulacyjne półaktywnych uszczelnień bezstykowych
  w czasopiśmie:   XVII Krajowa Konferencja Automatyki KKA'2011
  Strony: 61-62
  Sławomir Błasiak, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2011
   
 16. Determination of flow-rate parameters of pneumatic valves
  w czasopiśmie:   14th International Conference on Developments in Machinery Design and Control
  Strony: 1-2
  Jakub Takosoglu, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2011
   
 17. Konstrukcje uszczelnień bezstykowych
  w czasopiśmie:   Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie
  Zeszyt: 6(45), Strony: 40-43
  Sławomir Błasiak, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2011
   
 18. Manipulator typu DELTA o zamkniętym łańcuchu kinematycznym z napędem mięśniowym
  w czasopiśmie:   Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie
  Zeszyt: 6, Strony: 20-28
  Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2011
   
 19. Metody sterowania szeregowych manipulatorów elektropneumatycznych. Control methods of serial elektro-pneumatic manipulators
  w czasopiśmie:   XVII Krajowa Konferencja Automatyki KKA'2011
  Strony: 219-220
  Jakub Takosoglu, Sławomir Błasiak, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Piotr Woś
  Opublikowano: 2011
   
 20. Mięśniowy układ napędowy
  w czasopiśmie:   Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie
  Strony: 58-63
  Jakub Takosoglu, Sławomir Błasiak, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2011
   
 21. Modelowanie i projektowanie elektrohydraulicznego układu napędowego
  w czasopiśmie:   XVII Krajowa Konferencja Automatyki KKA'2011
  Strony: 185-186
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2011
   
 22. Modelowanie i projektowanie elektrohydraulicznego układu napędowego. Design and modeling of a electro-hydraulic servo-drive system
  w czasopiśmie:   XVII Krajowa Konferencja Automatyki KKA'2011
  Strony: 185-196
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2011
   
 23. Modelowanie układu regulacji serwonapędu elektrohydraulicznego
  w czasopiśmie:   XVII Krajowa Konferencja Automatyki KKA'2011
  Strony: 143-144
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu, Piotr Woś
  Opublikowano: 2011
   
 24. Modelowanie układu regulacji serwonapędu elektrohydraulicznego. Control system modeling of elektro-hydraulic servo-drive
  w czasopiśmie:   XVII Krajowa Konferencja Automatyki KKA'20011
  Strony: 143-144
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu, Piotr Woś
  Opublikowano: 2011
   
 25. Pozycjonowanie serwonapędów pneumatycznych
  w czasopiśmie:   IX Konferencja - Nowe kierunki rozwoju mechaniki, PTMTS
  Strony: 64-65
  Jakub Takosoglu, Sławomir Błasiak, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2011
   
 26. Półaktywne uszczelnienia bezstykowe – badania symulacyjne
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 17, Strony: 19-27
  Sławomir Błasiak, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2011
   
 27. Projekt i konstrukcja manipulatora o zamkniętym łańcuchu kinematycznym z napędem mięśniowym typu DELTA. Design and construction manipulator closed chain with muscledrive type Delta
  w czasopiśmie:   XVII Krajowa Konferencja Automatyki KKA'20011
  Strony: 209-210
  Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu, Piotr Woś
  Opublikowano: 2011
   
 28. Projekt układu sterowania z logiką rozmytą dla trzyosiowego manipulatora o kinematyce równoległej typu Tripod. Design fuzzy control system of tree-axis parallel electro-pneumatic Tripod manipulator
  w czasopiśmie:   XVII Krajowa Konferencja Automatyki KKA'2011
  Strony: 211-212
  Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu, Piotr Woś
  Opublikowano: 2011
   
 29. Sterowanie rozmyte w pozycjonowaniu serwonapędów elektropneumatycznych
  w czasopiśmie:   Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie. Robotyka Spawania
  Zeszyt: 1/2, Strony: 25-31
  Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2011
   
 30. Biomimatic model of pneumatic artificial muscle
  w czasopiśmie:   14th International Conference on Developments in Machinery Design and Control
  Strony: 1-2
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2010
   
 31. Design and research of pneumatic valves with piezo-electric actuators
  w czasopiśmie:   14th International Conference on Developments in Machinery Design and Control
  Strony: 1-2
  Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2010
   
 32. Determination of flow-rate parameters of pneumatic valves.
  w czasopiśmie:   14th International Conference on Developments in Machinery Design and Control
  Strony: 1-2
  Jakub Takosoglu, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2010
   
 33. The conceptional project of application of biomimetic actuators to flapping-wings of micro aerial vehicles
  w czasopiśmie:   4th International Conference on Scientific Aspect of Unmanned Aerial Vrhicle - SAUAV’2010
  Strony: 30-31
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2010
   
 34. Badanie dokładności pozycjonowania manipulatora elektropneumatycznego typu tripod z wykorzystaniem czujników laserowych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świetokrzyskiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
  Zeszyt: 13, Strony: 240-244
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2009
   
 35. Distributed control system for fluid power drives
  w czasopiśmie:   13th International Conference on Development in Machinery Design and Control
  Tom: 11, Strony: 19-20
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu, Piotr Woś
  Opublikowano: 2009
   
 36. Distributed measurements and control systems for rapid prototyping of artificial intelligence controller
  w czasopiśmie:   7th International Conference on Measurement - MEASUREMENT'2009
  Strony: 202-205
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2009
   
 37. Intelligent position control system of pneumatic servo-drive
  w czasopiśmie:   13th International Conference on Development in Machinery Design and Control
  Tom: 11, Strony: 23-24
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2009
   
 38. Rozwój konstrukcji pneumatycznego manipulatora równoległego typu tropod
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
  Zeszyt: 13, Strony: 118-125
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2009
   
 39. Solid model of Delta type pneumatic parallel manipulator
  w czasopiśmie:   13th International Conference on Development in Machinery Design and Control
  Tom: 11, Strony: 21-22
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2009
   
 40. Wpływ pomiaru przemieszczenia i prędkości tłoka siłownika na dokładność pozycjonowania serwonapędu elektropneumatycznego
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
  Zeszyt: 13, Strony: 398-405
  Jakub Takosoglu, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2009
   
 41. Badanie muskułu pneumatycznego typu pęcherzowego
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA
  Strony: 1-10
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2008
   
 42. Charakterystyki statyczne muskułu pneumatycznego typu pęcherzowego
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2008
  Zeszyt: 11, Strony: 87-92
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2008
   
 43. Metoda określania siły oderwania w uszczelnieniach siłowników pneumatycznych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 7, Strony: 177-182
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2008
   
 44. Projekt nowego muskułu pneumatycznego typu pęcherzowego
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2008
  Zeszyt: 11, Strony: 75-80
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2008
   
 45. Solid modeling of pneumatic elements and driving systems
  w czasopiśmie:   12th International Conference - Development in Machinery Design and Control
  Tom: 10, Strony: 27-28
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2008
   
 46. Stanowisko i metody pomiaru przecieków sprężonego powietrza
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2008
  Zeszyt: 11, Strony: 81-86
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2008
   
 47. The influence of pneumatic muscle volume upon the number of its working cycles
  w czasopiśmie:   12th International Conference - Development in Machinery Design and Control
  Tom: 10, Strony: 25-26
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2008
   
 48. Określenie siły oderwania w uszczelnieniach siłowników pneumatycznych
  w czasopiśmie:   XI International Scientific-Technical Conference "Seals and Sealing Technology of Machines and Devices" SEALSCONF'2007
  Strony: 53-60
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2007
   
 49. Prototype of pneumatic parallel manipulator
  w czasopiśmie:   7th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM'2007
  Strony: 137-140
  Paweł Łaski, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2007
   
 50. Prototyping of tripod-type pneumatic parallel manipulator
  w czasopiśmie:   11th International Scientific Seminar - Developments in Machinery Design and Control
  Tom: 9, Strony: 49-50
  Paweł Łaski, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2007
   
 51. Wirtualny model manipulatora z pneumatycznymi aktuatorami mięśniowymi
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 6
  Paweł Łaski, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2007
   
 52. Wirtualny projekt manipulatora o kinematyce równoległej z pneumatycznymi aktuatorami mięśniowymi.
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 7, Strony: 189-194
  Paweł Łaski, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2007
   
 53. Prototype of pneumatic parallel manipulator.
  w czasopiśmie:   8th International Scientific Conference - New Ways in Manufacturing Technologies
  Strony: 275-278
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2006
   
 54. Symulacja ruchu pneumatycznego manipulatora równoległego
  w czasopiśmie:   Napędy i Sterowanie - Miesięcznik Techniczno-Informacyjny
  Tom: 8, Zeszyt: 6, Strony: 28-34
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2006
   
 55. Vývoj prototypů pneumatických paralelních manipulator. (Prototyping of pneumatic parallel manipulator)
  w czasopiśmie:   Automa
  Zeszyt: 1, Strony: 2-4
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2006
   
 56. Badania modelowe manipulatora o kinematyce równoległej typu tripod
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi
  Tom: 4, Zeszyt: 1, Strony: 23-34
  Paweł Łaski, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2005
   
 57. Badania pneumatycznego manipulatora równoległego z regulatorem rozmytym.
  w czasopiśmie:   Napędy i Sterowanie
  Zeszyt: 12, Strony: 40-45
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2005
   
 58. Badania prototypu pneumatycznego manipulatora równoległego o kinematyce 3-UPRR
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TECHNICON'2005
  Strony: CD
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2005
   
 59. Badanie modelowe manipulatora elektropneumatycznego typu tripod
  w czasopiśmie:   XV Krajowa Konferencja Automatyki KKA'2005
  Tom: 2, Strony: 251-254
  Paweł Łaski, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2005
   
 60. Control of electro-pneumatic 3-DOF parallel manipulator using fuzzy logic
  w czasopiśmie:   6th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM'2005
  Strony: 113-116
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2005
   
 61. Model research of pneumatic parallel manipulator
  w czasopiśmie:   2th VIDA International Conference Virtual Design and Automation
  Strony: CD
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2005
   
 62. Zastosowanie programu SimMechanics pakietu Matlab w symulacji manipulatora równoległego typy tripod
  w czasopiśmie:   IV Sympozjum: Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice MIS'2005
  Strony: 129-132
  Paweł Łaski, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2005
   
 63. Analiza kinematyki manipulatora elektropneumatycznego typu tripod
  w czasopiśmie:   Projektowanie Mechatroniczne. Zagadnienia Wybrane
  Strony: 139-148
  Paweł Łaski, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2004
   
 64. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Analiza nowych struktur kinematycznych napędów elektropneumatycznych
  w czasopiśmie:   I Seminarium naukowe Automatyzacja systemów płynowych. Kielce 04.06.2002.
  Paweł Łaski
  Opublikowano: 2004
   
 65. Symulacja ruchu manipulatora o kinematyce równoległej typu tripod
  w czasopiśmie:   III Krajowe Sympozjum Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice. MIS'2004. Łódź
  Strony: 69-72
  Paweł Łaski, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2004
   
 66. Analiza odkształcenia wieloosiowego manipulatora elektropneumatycznego o strukturze platformy Stewarda metodą MES
  w czasopiśmie:   II Krajowe Sympozjum "Modelowanie i symulacja komputerowa w technice".
  Strony: 1-8
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2003
   
 67. Electropneumatic manipulator with serial and parallel kinematic chain.
  w czasopiśmie:   The 18th International Conference on Hydraulics and Pneumatics ICHP2003, Prague
  Strony: 305-312
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2003
   
 68. Modelowanie kinematyki i animacja ruchu manipulatorów wieloczłonowych za pomocą programu SYMROB
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi
  Zeszyt: 1
  Ryszard Dindorf, T. Gawor, Paweł Łaski, J. Tokasoglu
  Opublikowano: 2003
   
 69. Wieloosiowy manipulator elektropneumatyczny o strukturze platformy Stewarda.
  w czasopiśmie:   III Warsztaty Projektowania Mechatronicznego
  Strony: 91-98
  Paweł Łaski, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2003
   
 70. Modelowanie kinematyki i animacji ruchu robotów za pomocą aplikacji SYMROB w pakiecie MATLAB
  w czasopiśmie:   Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice. Wyższa Szkoła Informatyki, Łódź
  Strony: 119-124
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2002
   
 71. Laboratorium z podstaw automatyzacji i robotyki
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: Skrypt nr 371, Strony: stron 140
  Ryszard Dindorf, Stanisław Dziechciarz, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2001
   
 72. Przyrządy pomiarowe w diagnostyce napędów hydraulicznych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 74, Strony: 67-74
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2001
   
 73. Sterowanie minirobotem łatwo i samodzielnie
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: Prez. Festiwalowe, Strony: 177-178
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2000
   
 74. Technika napędu i sterowania mikroelementów płynowych
  w czasopiśmie:   X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja "Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych CYLINDER'2000" Szczyrk 2000
  Strony: I/1-7
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2000
   

Rozdziały w monografiach
 1. Design of camera positioning device based on spherical manipulator applied to mobile unmanned objects   5 (1,67) pkt
  w książce:   Scientific Aspects of Unmanned Mobile Objects
  Strony: 108-123
  Dawid Pietrala, Gabriel Bracha, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu, Sławomir Błasiak
  Opublikowano: 2014
   
 2. Badania symulacyjne półaktywnych uszczelnień bezstykowych   4 (1,33) pkt
  w książce:   Postępy Automatyki i Robotyki, KAiR PAN
  Strony: 139-146
  Sławomir Błasiak, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2012
   
 3. Modelowanie i projektowanie elektrohydraulicznego układu napędowego   4 (1,00) pkt
  w książce:   Postępy Automatyki i Robotyki - Część II
  Strony: 313-323
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2012
   
 4. Modelowanie układu regulacji serwonapędu elektrohydraulicznego   4 (1,00) pkt
  w książce:   Postępy Automatyki i Robotyki, KAiR PAN
  Tom: 16, Strony: 52-66
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu, Piotr Woś
  Opublikowano: 2012
   
 5. Modelowanie układu regulacji serwonapędu elektrohydraulicznego   4 (1,33) pkt
  w książce:   Postępy Automatyki i Robotyki, KAiR PAN
  Strony: 52-66
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takoshoglu, Piotr Woś
  Opublikowano: 2011
   
 6. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Napędy pneumatyczne
  w książce:   Poradnik konstruktora maszyn i urządzeń
  Strony: 16-30
  Paweł Łaski
  Opublikowano: 2011
   
 7. Projekt i konstrukcja manipulatora elektropneumatycznego o zamkniętym łańcuchu kinematycznym typu tripod
  w książce:   Postępy Automatyki i Robotyki, KAiR PAN
  Tom: 16, Strony: 477-491
  Paweł Łaski
  Opublikowano: 2011
   
 8. Projekt i konstrukcja manipulatora o zamkniętym łańcuchu kinematycznym z napędem mięśniowym typu DELTA   4 (,80) pkt
  w książce:   Postępy Automatyki i Robotyki, KAiR PAN
  Strony: 492-499
  Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu, Piotr Woś
  Opublikowano: 2011
   
 9. Projekt układu sterowania trzyosiowego szeregowego manipulatora elektropneumatycznego   4 (,80) pkt
  w książce:   Postępy Automatyki i Robotyki, KAiR PAN
  Strony: 544-557
  Jakub Takosoglu, Sławomir Błasiak, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Piotr Woś
  Opublikowano: 2011
   
 10. Projekt układu sterowania z logiką rozmytą dla trzyosiowego manipulatora o kinematyce równoległej typu tripod   4 (,80) pkt
  w książce:   Postępy Automatyki i Robotyki, KAiR PAN
  Strony: 500-514
  Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu, Piotr Woś
  Opublikowano: 2011
   
 11. A review of biomimetic actuators applications to flapping-wings micro aerial vehicles   5 (1,67) pkt
  w książce:   Scientific Aspects of Unmanned Mobile Vehicle
  Strony: 35-55
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2010
   
 12. Fuzzy logic positioning system of electro-pneumatic servo-drive   5 (1,67) pkt
  w książce:   Robot Manipulators, Trends and Development
  Strony: 297-320
  Jakub Takosoglu, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2010
   
 13. The conceptional project of application of biomimetic actuators to flapping-wings of micro aerial vehicles   5 (1,67) pkt
  w książce:   Scientific Aspects of Unmanned Mobile Vehicle
  Strony: 57-71
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2010
   
 14. Pneumatronic positioning system of electro-pneumatic servo-drive   5 (1,67) pkt
  w książce:   Transfer of innovation to the interdisciplinary teaching of mechatronics for the advanced technology needs
  Strony: 323-334
  Jakub Takosoglu, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2009
   
 15. Virtual project of parallel manipulator with pneumatic muscle actuators   5 (1,67) pkt
  w książce:   Transfer of innovation to the interdisciplinary teaching of mechatronics for the advanced technology needs
  Strony: 209-216
  Paweł Łaski, Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2009
   
 16. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Napędy pneumatyczne
  w książce:   Poradnik Konstruktora Maszyn i Urządzeń: konstrukcja maszyn, materiałoznawstwo, normalizacja, wzory i obliczenia
  Tom: Rozdz.8.1, Zeszyt: podrozdział 1.4, Strony: 1-18
  Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2008
   
 17. Model research of pneumatic parallel manipulator   7 (2,33) pkt
  w książce:   Virual Design and Automation. New Trends in Collaborative Product Design
  Strony: 459-466
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2006
   
 18. Wspomaganie projektowania układów elektro-hydraulicznych za pomocą programu FLUID SIM-H   3 (1,50) pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 166-178
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2001
   
 19. Wspomaganie projektowania układów elektro-pneumatycznych za pomocą programu FLUID SIM-3P   3 (1,50) pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 179-189
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2001
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Laboratorium z podstaw automatyzacji i robotyki. Skrypt.
  Ryszard Dindorf, Stanisław Dziechciarz, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2001
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Mechaniczne uszczelnienie czołowe   30 (10,00) pkt
  Sławomir Błasiak, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2017
   
 2. Pneumatyczny zawór rozdzielający   30 (10,00) pkt
  Sławomir Błasiak, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu, Józef Barycki
  Opublikowano: 2016
   
 3. Urządzenie do badań, zwłaszcza dynamicznych, pneumatycznych napędów mięśniowych   30 (10,00) pkt
  Paweł Łaski, Jakub Takosoglu, Sławomir Błasiak
  Opublikowano: 2016
   
 4. Właz kanałowy, zwłaszcza studzienki kanalizacyjnej   30 (10,00) pkt
  Paweł Łaski, Jakub Takosoglu, Sławomir Błasiak
  Opublikowano: 2016
   
 5. Zawór do sterowania napędów płynowych zwłaszcza pneumatycznych napędów siłownikowych oraz układ sterowania zaworami napędów płynowych   30 (6,00) pkt
  Jakub Takosoglu, Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Gabriel Bracha, Dawid Pietrala, Józef Barycki
  Opublikowano: 2015
   
 6. Mechaniczne uszczelnienie obrotowe   30 (7,50) pkt
  Sławomir Błasiak, Jerzy Bochnia, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2014
   
 7. Manipulator równoległy trójramienny o zamknietym łańcuchu kinematycznym typu Delta o trzech stopniach swobody   25 (8,33) pkt
  Paweł Łaski, Jakub Takosoglu, Ilona Grzegorczyk, Sławomir Błasiak
  Opublikowano: 2012
   
 8. Pneumatyczny, proporcjonalny zawór rozdzielający   25 (8,33) pkt
  Paweł Łaski, Jakub Takosoglu, Sławomir Błasiak
  Opublikowano: 2012
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Mechaniczne uszczelnienie czołowe
  Sławomir Błasiak, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2015
   
 2. Mięsień pneumatyczny
  Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Jakub Takosoglu, Gabriel Bracha, Dawid Pietrala, Dariusz Janecki
  Opublikowano: 2015
   
 3. Pneumatyczny zawór rozdzielający
  Sławomir Błasiak, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu, Józef Barycki
  Opublikowano: 2014
   
 4. Zawór do sterowania napędów płynowych zwłaszcza pneumatycznych napędów siłownikowych oraz układ sterowania zaworami napędów płynowych
  Jakub Takosoglu, Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Gabriel Bracha, Dawid Pietrala, Józef Barycki
  Opublikowano: 2013
   
 5. Mechaniczne uszczelnienie obrotowe   2 (,50) pkt
  Sławomir Błasiak, Jerzy Bochnia, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2012
   
 6. Urządzenie do badań, zwłaszcza dynamicznych, pneumatycznych napędów mięśniowych   2 (,67) pkt
  Paweł Łaski, Jakub Takosoglu, Sławomir Błasiak
  Opublikowano: 2012
   
 7. Właz kanałowy, zwłaszcza studzienki kanalizacyjnej   2 (,67) pkt
  Paweł Łaski, Jakub Takosoglu, Sławomir Błasiak
  Opublikowano: 2012
   
 8. Manipulator równoległy trójramienny o zamknietym łańcuchu kinematycznym typu Delta o trzech stopniach swobody   2 (,67) pkt
  Paweł Łaski, Jakub Takosoglu, I. Grzegorczyk, Sławomir Błasiak
  Opublikowano: 2011
   
 9. Pneumatyczny, proporcjonalny zawór rozdzielający   2 (,67) pkt
  Paweł Łaski, Jakub Takosoglu, Sławomir Błasiak
  Opublikowano: 2011
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1