O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Piotr Jerzy Łagowski
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   piotrekl@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-332
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
93
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 924562
LUDZIE NAUKI: 207642
USOS web: 633
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:mechanika
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 77

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Fuel impact on emissions of harmful components of the exhaust gas from the CI engine during cold start-up   20 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability
  Tom: 17, Zeszyt: 1, Strony: 95-99
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2015
   
 2. The Influence of Injection Advance Angle on Fuel Spray Parameters and Nitrogen Oxide Emissions for a Self-Ignition Engine Fed with Diesel Oil and FAME   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Environmental Studies
  Tom: 23, Zeszyt: 6, Strony: 1917-1923
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Piotr Łagowski, Dariusz Kurczyński
  Opublikowano: 2014
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. The toxicity of combustion gas from the Fiat 1.3 Multijet engine operating following the load characteristics and fed with rape oil esters.   8 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, Proceedings of The Institute of Vehicles
  Zeszyt: 1(105)/2016, Strony: 23-35
  Andrzej Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski, Michał Warianek
  Opublikowano: 2016
   
 2. Wskaźniki energetyczne silnika Perkins 1104D-E44TA zasilanego dwupaliwowo olejem napędowym i gazem ziemnym.   7 (2,10) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Tom: 17, Zeszyt: 12, Strony: 760-767
  Andrzej Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2016
   
 3. Modern experimental set-up for investigations into strategies for the control and fuelling of spark ignition engines   13 (4,33) pkt
  w czasopiśmie:   Combustion Engines
  Zeszyt: 3/2015(162), Strony: 1030-1035
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2015
   
 4. The effect of EKO-POWER ecological petrol additive on the ecological parameters of engine operation   8 (2,67) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów
  Zeszyt: 1(101), Strony: 65-74
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2015
   
 5. Adaptacja silnika Perkins 1104-D-E44TA z układem zasilania common rail do zasilania gazem ziemnym CNG   4 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej
  Tom: 1, Zeszyt: 97, Strony: 61-69
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Piotr Łagowski, Dariusz Kurczyński
  Opublikowano: 2014
   
 6. Badania silnika AD3.152 UR zasilanego olejem napędowym, FAME i ich mieszaniną   10 (2,14) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 3, Strony: 61-67
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski, Stanisław Orliński, Piotr Orliński
  Opublikowano: 2014
   
 7. Badania właściwości benzyny o zwiększonej zawartości alkoholi   10 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 3, Strony: 53-60
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2014
   
 8. Charakterystyki silnika ZS z układem zasilania Common Rail zasilanego mieszaninami oleju napędowego z estrami FAME   10 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 1444-1453
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2014
   
 9. Cylinder Pressure Patterns in the SI Engine Fuelled by Methane and by Methane and Hydrogen Blends   10 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Solid State Phenomena
  Tom: 210, Strony: 40-49
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski, Edward Trzensik
  Opublikowano: 2014
   
 10. Effect to the fuel system type on energy, economic and environmental indicators of the spark-ignition engine work   6 (2,14) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of KONES Powertrain and transport
  Tom: 21, Zeszyt: 3, Strony: 7-14
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski, Rafał Jankowski, Wojciech Kowalczyk
  Opublikowano: 2014
   
 11. Indicated parameters of the CI engine fuelled by diesel oil and diesel oil / FAME blends   10 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 2-13
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Piotr Łagowski, Dariusz Kurczyński, Michał Warianek
  Opublikowano: 2014
   
 12. Ocena wskaźników ekonomiczno-energetycznych i ekologicznych trubodoładowanego silnika o zapłonie wymuszonym 1.2 TSI.   10 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6/2014, Strony: 3899-3908
  Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2014
   
 13. Podstawowe parametry strugi wtryskiwanego biopaliwa w silniku o zapłonie samoczynnym   4 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej
  Tom: 1, Zeszyt: 97, Strony: 51-59
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Piotr Łagowski, Dariusz Kurczyński
  Opublikowano: 2014
   
 14. Przebieg ciśnienia w cylindrze silnika ZS z wieloetapowym wtryskiem paliwa zasilanego mieszaninami oleju napędowego i estrów FAME   10 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 14-23
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Piotr Łagowski, Dariusz Kurczyński
  Opublikowano: 2014
   
 15. Stężenia szkodliwych składników spalin podczas rozruchu zimnego silnika VW 1.2 TSI   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 1463-1470
  Tomasz Ambrozik, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2014
   
 16. Wpływ ciśnienia doładowania na ekonomiczno-energetyczne i ekologiczne wskaźniki pracy silnika 1.3 multijet   10 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 202-211
  Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2014
   
 17. Wpływ dodatku metanolu i etanolu do benzyny na stężenia szkodliwych składników spalin w silniku o zapłonie iskrowym   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 4, Strony: 17-24
  Tomasz Ambrozik, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2014
   
 18. Wpływ rodzaju układu zasilania silnika o ZI na wskaźniki ekologiczne   10 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 1436-1443
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Rafał Stanisław Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2014
   
 19. Charakterystyki wydzielania ciepła podczas procesu spalania oleju napędowego i estrów oleju rzepakowego   4 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów
  Zeszyt: 1(92), Strony: 109-117
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2013
   
 20. Conversion of Fiat 0.9 multiair engine to multi-fuelling   6 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Kones
  Tom: 20, Zeszyt: 4, Strony: 9-15
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2013
   
 21. Wieloetapowy wtrysk paliwa w silniku Multijet 1.3   4 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów
  Zeszyt: 1/92, Strony: 95-107
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2013
   
 22. Charakterystyki obciążeniowe turbodoładowanego silnika 1.3 MultiJet   4 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Postępy Nauki i Techniki
  Zeszyt: 15, Strony: 7-20
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski, A. Suchecki
  Opublikowano: 2012
   
 23. Charakterystyki wydzielania ciepła silnika z wieloetapowym wtryskiem paliwa   4 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Zeszyt: 12, Strony: 33-42
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski, Janusz Jakóbiec
  Opublikowano: 2012
   
 24. Charakterystyki wydzielania ciepła w silniku MultiJet o zapłonie samoczynnym z jedno-, dwu- i trzyfazowym wtryskiem paliwa   4 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Tom: 13, Zeszyt: 7-8, Strony: 68-75
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2012
   
 25. Interpolacja rzeczywistego wykresu indykatorowego silnika o zapłonie samoczynnym za pomocą funkcji sklejanych   4 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Tom: 13, Zeszyt: 4, Strony: 43-51
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2012
   
 26. Ocena sprawności silnika ZS zasilanego biopaliwami   4 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Tom: 13, Zeszyt: 4, Strony: 52-61
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2012
   
 27. Opóźnienie samozapłonu w silniku z wieloetapowym wtryskiem paliwa   4 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
  Zeszyt: 1/87, Strony: 99-106
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2012
   
 28. Porównawcze cykle pracy silnika z wieloetapowym wtryskiem paliwa   4 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Postępy Nauki i Techniki
  Zeszyt: 14, Strony: 18-30
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski, A. Suchecki
  Opublikowano: 2012
   
 29. Stężenia i emisyjność składników spalin silnika 1.3 MultiJet SDE 90KM   4 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
  Zeszyt: 1/87, Strony: 107-117
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2012
   
 30. Badania i ocena parametrów strugi paliwa w silniku z wieloetapowym wtryskiem paliwa   4 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Tom: 12, Zeszyt: 12, Strony: 43-50
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2011
   
 31. Ocena parametrów pracy wieloetapowo zasilanego silnika 1.3. Multijet   4 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
  Zeszyt: 1/82, Strony: 187-197
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2011
   
 32. Examination of fast-changing quantities in engine with common rail injection system   9 (2,25) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of KONES Powertrain and Transport
  Tom: 17, Zeszyt: 3, Strony: 17-24
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2010
   
 33. External speed characteristics in engine with multi-stage fuel injection   9 (2,25) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of KONES Powertrain and Transport
  Tom: 17, Zeszyt: 1, Strony: 9-16
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2010
   
 34. Heat release characteristics in combustion chamber of CI engine   9 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of KONES Powertrain and Transport
  Tom: 17, Zeszyt: 3, Strony: 155-164
  Antoni Jankowski, Piotr Łagowski, Marcin Ślęzak
  Opublikowano: 2010
   
 35. Selected load characteristics of 1.3 multijet engine   9 (2,25) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of KONES Powertrain and Transport
  Tom: 17, Zeszyt: 2, Strony: 9-15
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2010
   
 36. Wskaźniki ekonomiczno-energetyczne i ekologiczne silnika 1.3 Multijet z wieloetapowym wtryskiem paliwa pracującego według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej   6 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów
  Zeszyt: 2(78), Strony: 127-136
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Janusz Jakóbiec, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2010
   
 37. Wielkości i parametry diagnostyczne procesu spalania w silniku o zapłonie samoczynnym   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów
  Tom: 1(73), Strony: 5-15
  Tomasz Ambrozik, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2009
   
 38. Analysis of glued functions approximating real indicator diagram of engine running on different fuels   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of KONES Powertrain and Transport
  Tom: 15, Zeszyt: 3, Strony: 9-18
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2008
   
 39. Aproksymacja rzeczywistego wykresu indykatorowego funkcjami sklejanymi   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów
  Tom: 2, Strony: 17-28
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2008
   
 40. The influence of hydrocarbon fuels and biofuels on self-ignition delay period   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN
  Tom: 7, Strony: 15-23
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2007
   
 41. Wpływ kąta wyprzedzenia zapłonu na wskaźniki indykowane silnika zasilanego wodorem   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Silniki Spalinowe / Combustion Engines
  Tom: 46, Zeszyt: SC2, Strony: 164-172
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2007
   
 42. Porównanie cykli pracy silnika spalinowego zasilanego benzyną i wodorem   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of KONES Powertrain and Transport
  Tom: 13, Zeszyt: 3, Strony: 9-19
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2006
   
 43. Próba zastosowania analizy falkowej do oceny wskaźników cyklu pracy silnika o ZS   4 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Diagnostyka
  Tom: 33, Strony: 9-12
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2005
   
 44. Metodyka symulacji numerycznej wykresu indykatorowego silnika o ZS   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne
  Tom: 101, Zeszyt: 6-M, Strony: 61-69
  Andrzej Ambrozik, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2004
   
 45. The influence of feeding the AD3.152 engine with various fuels on the work cycle parameters and indicators   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of KONES Internal Combustion Engines
  Tom: 11, Zeszyt: 1-2, Strony: 7-16
  Andrzej Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski, Janusz Jakóbiec
  Opublikowano: 2004
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Bezpieczeństwo ekologiczne stosowania estrów metylowych oleju rzepakowego w transporcie.
  w czasopiśmie:   X International Science-Technical Conference Automotive Safety 2016, Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych.
  Strony: 15-22
  Andrzej Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Badania i ocena porównawcza wskaźników ekologicznych silnika 1.3 MultiJet pracującego według charakterystyk obciążeniowych zasilanego ON i jego mieszaninami z FAME
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 5/2015, Strony: 11-22
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2015
   
 3. Selected failures of internal combustion engine pistons
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 3/2015, Strony: 48-55
  Piotr Łagowski, Tomasz Ambrozik
  Opublikowano: 2015
   
 4. Wskaźniki pracy silnika ZS z układem zasilania Common Rail zasilanego estrami FAME
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 5/2015, Strony: 23-32
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2015
   
 5. Comparative Assesment of CI Engine Response
  w czasopiśmie:   Transport and Communications
  Tom: 1, Strony: 1-4
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Piotr Łagowski, Dariusz Kurczyński
  Opublikowano: 2014
   
 6. Fuel Impact on the Response of AD3.152 UR engine
  w czasopiśmie:   Transport and Communications
  Tom: 1, Strony: 5-7
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Piotr Łagowski, Dariusz Kurczyński
  Opublikowano: 2014
   
 7. Fuel impact on the response of AD3.152 UR engine
  w czasopiśmie:   IX INTERNATIONAL SCIENCE-TECHNICAL CONFERENCE AUTOMOTIVE SAFETY 2014
  Strony: 21-26
  Tomasz Ambrozik, Andrzej Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2014
   
 8. Ocena porównawcza elastyczności silników ZS
  w czasopiśmie:   IX International Science-Technical Conference Automotive Safety 2014; Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 35÷43
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2014
   
 9. Wpływ kąta wyprzedzenia wtrysku paliwa na opóźnienie samozapłonu i elastyczność silnika AD3.152 UR
  w czasopiśmie:   IX International Science-Technical Conference Automotive Safety 2014; Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Tom: 2014, Strony: 27-34
  Tomasz Ambrozik, Andrzej Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2014
   
 10. Impact of Exhaust Gas Recirculation on Basic Parameters of the Engine Operation
  w czasopiśmie:   Transcom 2013
  Strony: 17-21
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2013
   
 11. Glued functions - based assessment of approximation accuracy of self-ignition engine real indicator diagram
  w czasopiśmie:   12th European Automotive Congress EAEC'2009
  Strony: CD
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2009
   
 12. The influence of properties of selected fuels on injection parameters and vibroacoustic injector signal
  w czasopiśmie:   8th European Conference of Young Research and Science Workers in Machines and Equipments. Applied Mechanics TRANSCOM'2009
  Strony: 9-14
  Tomasz Ambrozik, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2009
   
 13. The influence of properties of selected fuels on injection parameters and vibroacoustic injector signal
  w czasopiśmie:   8-th European Conference of Young Research and Science Workers
  Tom: Machines and equipme, Strony: 9-14
  Tomasz Ambrozik, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2009
   
 14. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Theoretical and experimental studies of heat release characteristics in the combustion chamber of ci engine
  w czasopiśmie:   12th EAEC2009 European Automotive Congress
  Antoni Jankowski, Piotr Łagowski, Marcin Ślęzak
  Opublikowano: 2009
   
 15. Wpływ właściwości wybranych paliw na parametry wtrysku i wydzielanie ciepła w silniku o zapłonie samoczynnym
  w czasopiśmie:   IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Nauka i Przemysł
  Strony: 1-8
  Tomasz Ambrozik, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2009
   
 16. Wydzielanie ciepła i emisja NOx ze spalinami w silniku o ZS zasilanym paliwami pochodzenia roślinnego
  w czasopiśmie:   Słupskie XII Forum Motoryzacji - INNOWACJE W MOTORYZACJI DLA OCHRONY ŚRODOWISKA
  Strony: 19-32
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2009
   
 17. Wpływ obciążenia silnika AD3.152 UR na charakterystyki wydzielania ciepła podczas procesu spalania
  w czasopiśmie:   Teka Komisji Motoryzacji
  Zeszyt: 33-34, Strony: 17-28
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2008
   
 18. Comparative assessment of diesel engine fuelled by diesel oil, biodiesel and their blend
  w czasopiśmie:   7th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM'2007
  Strony: 11-16
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2007
   
 19. Modelowanie wykresu indykatorowego ciśnienia w cylindrze silnika ZS za pomocą systemu rozmytego typu Takagi-Sugeno
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 7, Strony: 209-214
  Michał Kekez, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2007
   
 20. Własności silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego olejem napędowym, paliwem roślinnym i ich mieszaniną
  w czasopiśmie:   V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy Recyklingu"
  Strony: 13-23
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2007
   
 21. Zadymienie spalin silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego paliwami węglowodorowymi i roślinnymi
  w czasopiśmie:   X Konferencja Naukowo-Techniczna - Innowacje w Motoryzacji a Ochrona Środowiska
  Strony: 19-32
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2007
   
 22. Termodynamiczny cykl pracy tłokowego silnika spalinowego zasilanego wodorem
  w czasopiśmie:   VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Silniki Gazowe
  Strony: 1-10
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2006
   
 23. Charakterystyki wydzielania ciepła w silniku AD3.152 zasilanym paliwami pochodzenia węglowodorowego i roślinnego
  w czasopiśmie:   Kongres PTNSS'2005
  Strony: 1-6
  Andrzej Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2005
   
 24. Selected methods of identifying heat relase characteristics incompression-ignition combustion engines
  w czasopiśmie:   Journal of KONES Internal Combustion Engines
  Tom: 12, Strony: 15-22
  Andrzej Ambrozik, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2005
   
 25. Współczynnik wydzielania ciepła podczas procesu spalania w silniku AD3.152 zasilanym różnymi paliwami
  w czasopiśmie:   Kongres PTNSS'2005
  Zeszyt: PTNSS P05-C026, Strony: 1-8
  Andrzej Ambrozik, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2005
   
 26. The influence of the arrangement of the combustion process in the diesel engine on the parameters of its working cycle
  w czasopiśmie:   Teka Komisji Motoryzacji
  Tom: Nr 26-27, Strony: 15-22
  Andrzej Ambrozik, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2003
   
 27. The influence of the particular characteristics of the heat emission in the copmression ignition engine on its indicator indexses
  w czasopiśmie:   Teka Komisji Motoryzacji
  Tom: Zeszyt 26-27, Strony: 23-32
  Andrzej Ambrozik, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2003
   

Monografie
 1. Podstawy sterowania i diagnostyki silników o zapłonie samoczynnym   25 (10,00) pkt
  Andrzej Ambrozik, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2016
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Assessment of selected operational indicators of Scania engine and bus fuelled by ethanol
  w książce:   Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems
  Strony: 18-30
  Andrzej Ambrozik, Zbigniew Skrobacki, Tomasz Ambrozik, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2010
   
 2. Relationship between fuel spray parameters and heat release characteristics in self-ignition engine
  w książce:   Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems
  Strony: 7-17
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Piotr Łagowski, Janusz Jakóbiec
  Opublikowano: 2010
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1