O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr Małgorzata Jolanta Laczek
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Wydziałowe Laboratorium Języków Obcych
Stanowisko:      Wykładowca     (grupa stanowisk: wykładowcy)
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
560
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3954929
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 656
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 1

Pozostałe książki i publikacje w książkach
  1. Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego
    Stanisław Adamczak, Jacek Semaniak, Leszek Płonecki, Małgorzata Laczek
    Opublikowano: 2013
     


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1