O pracowniku
Pomoc (F2)
dr Jan Lachowski
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej
Stanowisko:      St. wykładowca     (grupa stanowisk: wykładowcy)
E-mail:   jlach@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-437
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
101
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 925625
LUDZIE NAUKI: 70757
USOS web: 960
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 776
Dyscypliny KBN:informatyka, mechanika
specjalnosci: dydaktyka informatyki, mechanika ciała stałego, modelowanie komputerowe w mechanice

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 71

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Numerical modelling of stress/strain field arising in diamond-impregnated cobalt   25 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 59, Zeszyt: 2, Strony: 443-446
  Joanna Borowiecka-Jamrozek, Jan Lachowski
  Opublikowano: 2014
   
 2. Diffusion of Boron in Cobalt Sinters   20 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 58, Zeszyt: 4, Strony: 1131-1136
  Joanna Borowiecka-Jamrozek, Jan Lachowski
  Opublikowano: 2013
   
 3. Effect of friction coefficient on diamond retention capabilities in diamond impregnated tools   15 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 54, Zeszyt: 4, Strony: 1111-1118
  Andrzej Romański, Jan Lachowski
  Opublikowano: 2009
   
 4. Diamond retention capacity: evaluation of stress field generated in a matrix by a diamond crystal   10 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Industrial Diamond Review
  Tom: 66, Zeszyt: 3, Strony: 43-45
  Andrzej Romański, Jan Lachowski, Janusz Konstanty
  Opublikowano: 2006
   
 5. Hydrogen-assisted cracking - general model.
  w czasopiśmie:   Physicochemical Mechanics of Materials
  Tom: 5, Strony: 12-19
  Jan Lachowski, Andrzej Neimitz
  Opublikowano: 1992
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Modelling of retention of a diamond particle in matrices based on Fe and Cu   15 pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 177, Strony: 289-296
  Joanna Borowiecka-Jamrozek, Jan Lachowski
  Opublikowano: 2017
   
 2. The effect of the properties of the metal matrix on the retention of a diamond particle   15 pkt
  w czasopiśmie:   METALURGIJA
  Tom: 56, Zeszyt: 1-2, Strony: 83-86
  Joanna Borowiecka-Jamrozek, Jan Lachowski
  Opublikowano: 2017
   
 3. Modelling of the Mechanical State of a Diamond Particle in the Metallic Matrix   15 pkt
  w czasopiśmie:   Advanced Materials Research, Trans Tech Publications, Switzerland
  Tom: 874, Strony: 127-133
  Joanna Borowiecka-Jamrozek, Jan Lachowski
  Opublikowano: 2014
   
 4. Modelling of damage evolution in cast steel
  w czasopiśmie:   European Conference on Advances in Mechanical Behaviour, Plasticity and Damage (EUROMAT 2000)
  Strony: 1457-1462
  Jan Lachowski, M. Biel-Golaska
  Opublikowano: 2000
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. An Analysis of the Retention of a Diamond Particle in a Metallic Matrix after Hot Pressing   15 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Foundry Engineering
  Tom: 17, Zeszyt: 1, Strony: 17-20
  Joanna Borowiecka-Jamrozek, Jan Lachowski
  Opublikowano: 2017
   
 2. Modelling Thermomechanical Response of a Diamond Particle in a Metallic Matrix   15 pkt
  w czasopiśmie:   Engineering Transactions
  Tom: 65, Zeszyt: 1, Strony: 105–112
  Jan Lachowski, Joanna Borowiecka-Jamrozek
  Opublikowano: 2017
   
 3. Właściwości spieków otrzymanych techniką prasowania na gorąco z proszków Fe, Cu i Ni   11 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 11/2017, Zeszyt: 11, Strony: 1066-1068
  Joanna Borowiecka-Jamrozek, Jan Lachowski
  Opublikowano: 2017
   
 4. Wytwarzanie spieków przeznaczonych na osnowę narzędzi metaliczno-diamentowych z komercyjnych mieszanek proszków   11 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 1, Strony: 54-55
  Joanna Borowiecka-Jamrozek, Jan Lachowski
  Opublikowano: 2017
   
 5. Properties of sinters produced from commercially available powder mixtures   15 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Foundry Engineering
  Tom: 16, Zeszyt: 4, Strony: 37-40
  Joanna Borowiecka-Jamrozek, Jan Lachowski
  Opublikowano: 2016
   
 6. Analiza wytrzymałości płyty lodowej na zbiorniku wodnym   5 pkt
  w czasopiśmie:   Technika Transportu Szynowego
  Zeszyt: 12/2015, Strony: 2674-2676
  Jan Lachowski, Joanna Borowiecka-Jamrozek
  Opublikowano: 2015
   
 7. ANALYSIS OF STRESSES IN AL-5%SI ALLOY UNDER LOADING CONDITIONS   9 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
  Tom: 65, Zeszyt: 1, Strony: 26-31
  Joanna Borowiecka-Jamrozek, Jan Lachowski
  Opublikowano: 2014
   
 8. Badanie własności spieków stosowanych na osnowę narzędzi metaliczno-diamentowych   10 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 6538-6544
  Jan Lachowski, Joanna Borowiecka-Jamrozek
  Opublikowano: 2014
   
 9. Modele anizotropowe w wytrzymałości materiałów   10 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 6545-6550
  Jan Lachowski, Joanna Borowiecka-Jamrozek
  Opublikowano: 2014
   
 10. Modelowanie własności materiałów stosowanych na osnowy w narzędziach metaliczno-diamentowych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Technika Transportu Szynowego
  Tom: 10, Strony: 935-945
  Jan Lachowski, Joanna Borowiecka-Jamrozek
  Opublikowano: 2013
   
 11. Ekonomiczne i techniczne aspekty stosowania kobaltu w narzędziach metaliczno-diamentowych   6 pkt
  w czasopiśmie:   Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
  Tom: 17, Zeszyt: 1, Strony: 19-25
  Jan Lachowski, Joanna Borowiecka-Jamrozek
  Opublikowano: 2012
   
 12. Modelowanie komputerowe retencji i pracy cząstki diamentu w osnowie metalicznej   7 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 33, Zeszyt: 5, Strony: 493-496
  Jan Lachowski, Joanna Borowiecka-Jamrozek
  Opublikowano: 2012
   
 13. Dyfuzja azotu w warstwie powierzchniowej spieków na bazie kobaltu   5 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Powierzchni
  Zeszyt: 1, Strony: 31-34
  Joanna Borowiecka-Jamrozek, Jan Lachowski
  Opublikowano: 2011
   
 14. Dyfuzja reaktywna boru w warstwie powierzchniowej spieków kobaltu   7 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 32, Zeszyt: 4, Strony: 529-532
  Joanna Borowiecka-Jamrozek, Jan Lachowski
  Opublikowano: 2011
   
 15. Economical aspects of using of diamonds and cobalt in production of metallic-diamond tools   4 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 2171-2180
  Jan Lachowski, Joanna Borowiecka-Jamrozek
  Opublikowano: 2011
   
 16. Wspomagana komputerowo analiza drgań obciążonej liny hipersprężystej   4 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 2181-2190
  Jan Lachowski
  Opublikowano: 2011
   
 17. Wspomagana komputerowo analiza wytrzymałościowa liny stalowej   6 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 1847-1856
  Jan Lachowski
  Opublikowano: 2010
   
 18. Wykorzystanie modelowania komputerowego w realizacji zajęć dydaktycznych z mechaniki   6 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 1837-1845
  Jan Lachowski
  Opublikowano: 2010
   
 19. Modelowanie stanu naprężeń i odkształceń w spiekanych materiałach narzędziowych metaliczno-diamentowych   6 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Rudy i metale nieżelazne
  Tom: R52, Strony: 402-409
  Andrzej Romański, Jan Lachowski
  Opublikowano: 2007
   
 20. Borowanie spieków Co, Co-50% Fe otrzymanych metodą prasowania na gorąco   3 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 82, Strony: 89-94
  Joanna Borowiecka-Jamrozek, Karol Przybyłowicz, Janusz Konstanty, Jan Lachowski
  Opublikowano: 2005
   
 21. Modelowanie komputerowe retencji i pracy cząstki diamentu w osnowie kobaltu   3 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 83, Strony: 39-46
  Jan Lachowski, Joanna Borowiecka-Jamrozek
  Opublikowano: 2005
   
 22. Własności mechaniczne, termiczne i atomowe kobaltu - materiału osnowy narzędzi metaliczno - diamentowych   3 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 83, Strony: 29-37
  Joanna Borowiecka-Jamrozek, Jan Lachowski
  Opublikowano: 2005
   
 23. Wpływ prędkości na skutki zderzeń pojazdu z obiektami   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Tom: nr 6, Strony: 163-165
  Jan Lachowski, Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2005
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Simulation of Retention of a Diamond Particle in a Matrix of Diamond-Impregnated Tools   5 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of the Japan Society of Powder and Powder Metallurgy
  Tom: 63, Zeszyt: 7, Strony: 697-700
  Joanna Borowiecka-Jamrozek, Jan Lachowski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Analysis of stresses in Al-5%Si Alloy under Loading Conditions
  w czasopiśmie:   XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Kielce-Cedzyna, wrzesień 2013
  Strony: 13-22
  Joanna Borowiecka-Jamrozek, Jan Lachowski
  Opublikowano: 2013
   
 3. Economical Aspects of Producing of Diamond Impregnated Tools
  w czasopiśmie:   Wisnik
  Zeszyt: 1, Strony: 28-34
  Joanna Borowiecka-Jamrozek, Jan Lachowski
  Opublikowano: 2012
   
 4. Energy of plastic deformation as an estimator of the retentive properties of metal matrix in diamond impregnated tools   2 pkt
  w czasopiśmie:   Diamond Tooling Journal
  Tom: 1, Strony: 28-36
  Andrzej Romański, Jan Lachowski, Hanna Frydrych
  Opublikowano: 2009
   
 5. Physical Foundation and Computer Modelling of Materials
  w czasopiśmie:   Politechnika Swiętokrzyska, Kielce, Zeszyty Naukowe Politechniki Swiętokrzyskiej, seria Nauki Techniczne - Budowa i Eksploatacja Maszyn
  Zeszyt: 13, Strony: 228-234
  Jan Lachowski
  Opublikowano: 2009
   
 6. Effect of friction coefficient and mechanical properties of the matrix on its diamond retention capabilities
  w czasopiśmie:   5th International Powder Metallurgy Conference, Ankara, Turkey
  Strony: 298-307
  Andrzej Romański, Jan Lachowski
  Opublikowano: 2008
   
 7. Badania doświadczalne i analiza numeryczna wytrzymałości płyt kartonowo-gipsowych, XI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Mechaniki Pękania
  w czasopiśmie:   XI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Mechaniki Pękania
  Strony: 1-11
  Jan Lachowski, S. Ring
  Opublikowano: 2007
   
 8. Is energy of plastic deformation a good estimator of the retentive properties of metal matrix in diamond impregnated tools
  w czasopiśmie:   2nd International Industrial Diamond Conference, 19-20th April 2007, Rome, Italy
  Strony: 192-199
  Andrzej Romański, Jan Lachowski, Hanna Frydrych
  Opublikowano: 2007
   
 9. Modelowanie retencji i pracy cząstki diamentu w osnowie metalicznej
  w czasopiśmie:   I Kongres Mechaniki Polskiej, Warszawa
  Strony: 1-8
  Jan Lachowski, Andrzej Romański
  Opublikowano: 2007
   
 10. Diamond retention capacity – evaluation of stress field generated in a matrix by a diamond crystal   2 pkt
  w czasopiśmie:   International Conference on Powder Metallurgy & Particulate Materiale San Diego, California, USA
  Strony: 35-40
  Andrzej Romański, Jan Lachowski, Janusz Konstanty
  Opublikowano: 2006
   
 11. Ekonomiczne aspekty wytwarzania narzędzi metaliczno-diamentowych
  w czasopiśmie:   VII Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, seria Nauki Ekonomiczne
  Zeszyt: 34, Strony: 503-509
  Jan Lachowski, Joanna Borowiecka-Jamrozek
  Opublikowano: 2006
   
 12. Ekonomiczne aspekty wytwarzania narzędzi metaliczno-diamentowych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 34
  Jan Lachowski, Joanna Jamrozek
  Opublikowano: 2006
   
 13. Diagnozowanie wiarygodności klientów banku za pomocą drzew decyzyjnych
  w czasopiśmie:   V Kielecki Festiwal Nauki - Prezentacje Festiwalowe, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej
  Strony: 71-73
  Marzena Nowakowska, Jan Lachowski
  Opublikowano: 2005
   
 14. Modelowanie komputerowe retencji i pracy cząstki diamentu w osnowie kobaltu
  w czasopiśmie:   Sympozjum Terotechnologia 2005, Kielce, Zeszyty Naukowe Politechniki Swiętokrzyskiej, Mechanika
  Zeszyt: 83, Strony: 39-46
  Jan Lachowski, Joanna Borowiecka-Jamrozek
  Opublikowano: 2005
   
 15. Własności mechaniczne, termiczne i atomowe kobaltu – osnowy narzędzi metaliczno-diamentowych
  w czasopiśmie:   Sympozjum Terotechnologia 2005, Kielce, Zeszyty Naukowe Politechniki Swiętokrzyskiej, seria Mechanika
  Zeszyt: 83, Strony: 29-37
  Joanna Borowiecka-Jamrozek, Jan Lachowski
  Opublikowano: 2005
   
 16. Borowanie spieków Co oraz Co-50%Fe otrzymanych metodą prasowania na gorąco
  w czasopiśmie:   III Szkoła Letnia Inżynierii Powierzchni, Politechnika Swiętokrzyska
  Strony: 89-94
  Joanna Borowiecka-Jamrozek, Karol Przybyłowicz, Janusz Konstanty, Jan Lachowski
  Opublikowano: 2004
   
 17. Własności mechaniczne spieków Co oraz Co-50%Fe
  w czasopiśmie:   XXXII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  Strony: 645-650
  Joanna Borowiecka-Jamrozek, Jan Lachowski, Janusz Konstanty
  Opublikowano: 2004
   
 18. Barwy w przyrodzie i grafice komputerowej
  w czasopiśmie:   III Kielecki Festiwal Nauki - Prezentacje Festiwalowe, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 77-80
  Jan Lachowski, Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2003
   
 19. Grafika komputerowa dla każdego
  w czasopiśmie:   IV Kielecki Festiwal Nauki - Prezentacje Festiwalowe, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej.
  Strony: 75-78
  Jan Lachowski, Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2003
   
 20. Na czym polega programowanie okienkowe w Ms Windows?
  w czasopiśmie:   III Kielecki Festiwal Nauki - Prezentacje Festiwalowe Kielce 2003, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 80-83
  Jan Lachowski, Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2003
   
 21. Czy zwiększenie prędkości pojazdu rzeczywiście jest niebezpieczne? Część 2
  w czasopiśmie:   II Kielecki Festiwal Nauki – Prezentacje Festiwalowe, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 173-176
  Jan Lachowski, Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2002
   
 22. Failure and damage analysis of the cast element
  w czasopiśmie:   Fracture mechanics beyond 2000, Cracow, September 2002
  Strony: 257-264
  Jan Lachowski, R. Żuczek, M. Biel-Gołaska
  Opublikowano: 2002
   
 23. Czy zwiększenie prędkości pojazdu rzeczywiście jest niebezpieczne
  w czasopiśmie:   I Kielecki Festiwal Nauki - Prezentacje Festiwalowe, Dom Wydawniczy KOSIŃSKI
  Strony: 158-162
  Jan Lachowski, Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2000
   
 24. Plastic deformation and damage evolution in steel with microstructure - modelling and experiment
  w czasopiśmie:   European Conference on Advances in Mechanical Behaviour, Plasticity and Damage, Tours, France, November 2000
  Strony: 1457-1462
  Jan Lachowski, M. Biel-Gołaska
  Opublikowano: 2000
   
 25. Transport i akumulacja atomów wodoru w metalu
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, Politechnika Wrocławska, Wrocław
  Strony: 195-206
  Jan Lachowski
  Opublikowano: 1997
   
 26. Hydrogen-Assisted Cracking, General Model
  w czasopiśmie:   Physicochemical Mechanics of Materials, Lviv
  Tom: 28, Zeszyt: 5, Strony: 12-19
  Jan Lachowski, Andrzej Neimitz
  Opublikowano: 1992
   
 27. Hydrogen-Assisted Cracking, General Model and Surface Processes
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 1992, seria Mechanika
  Zeszyt: 48, Strony: 153-162
  Jan Lachowski, Andrzej Neimitz
  Opublikowano: 1992
   
 28. Hydrogen-Assisted cracking, Hydrogen atoms transport by diffusion
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świetokrzyskiej, Kielce 1992, seria Mechanika
  Zeszyt: 48, Strony: 163-170
  Jan Lachowski, Andrzej Neimitz
  Opublikowano: 1992
   
 29. Badania optymalizacyjne programów sterujących dla wiertarki wielowrzecionowej z wykorzystaniem systemu SAPO-8
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 2, Strony: 79-81
  Jan Lachowski, H. Niechciał, Z. Trylski
  Opublikowano: 1986
   

Monografie
 1. UNIX - Praca w sieci
  Z. Kamionka-Aleksandrowicz, Jan Lachowski, Marzena Nowakowska, Zbigniew Sender
  Opublikowano: 1993
   

Rozdziały w monografiach
 1. Analiza kosztów materiałów stosowanych w produkcji narzędzi metaliczno-diamentowych   5 (2,50) pkt
  w książce:   Techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów
  Strony: 168-178
  Joanna Borowiecka-Jamrozek, Bartłomiej Szymczyk, Jan Lachowski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Wpływ własności materiału osnowy na retencję cząstki diamentu.   5 pkt
  w książce:   Wybrane problemy w mechatronice i inżynierii materiałowej
  Strony: 60-72
  Joanna Borowiecka-Jamrozek, Jan Lachowski
  Opublikowano: 2016
   
 3. Technical and economic problems related to production of metallic-diamond tools   5 pkt
  w książce:   Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Świat-Polska-Region Świętokrzyski
  Strony: 595-605
  Joanna Borowiecka-Jamrozek, Jan Lachowski
  Opublikowano: 2014
   
 4. The operational and economic aspects of using cobalt in metallic-diamond tools   5 pkt
  w książce:   Selected Problems of Mechanical Engineering and Maintenance
  Strony: 36-43
  Jan Lachowski
  Opublikowano: 2012
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Modelling Properties of Materials Used as a Matrix in Diamond-Impregnated Tools
  w książce:   Innovative manufacturing technology 2013
  Strony: 13-22
  Joanna Borowiecka-Jamrozek, Jan Lachowski, Magdalena Szutkowska
  Opublikowano: 2013
   
 2. Failure and damage analysis of the cast element
  w książce:   ECF 14, Fracture Mechanics beyond 2000
  Tom: 1, Strony: 257-264
  M. Biel-Gołaska, J. Żurek, Jan Lachowski
  Opublikowano: 2002
   
 3. Plastic deformation and damage evolution in steel with microstructure - modelling and experiment
  w książce:   Advances in Mechanical Behaviour, Plasticity and Damage
  Tom: 2, Strony: 1457-1462
  Jan Lachowski, M. Biel-Gołaska
  Opublikowano: 2000
   
 4. Simulation of Diffusion of Point Defects in Solids
  w książce:   Modelling, Identification and Control
  Strony: 194-199
  Jan Lachowski
  Opublikowano: 1997
   
 5. Elektroniczna Technika Obliczeniowa
  Tom: Skrypt 119
  Jan Lachowski, i inni
  Opublikowano: 1984
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1