O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Piotr Kurp
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   pkurp@tu.kielce.pl     telefon: 779
Język komunikacji: polski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
246
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3954830
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 4745
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 748
Dyscypliny KBN:
specjalnosci: technologie laserowe i plazmowe

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 36

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Mechanically assisted laser forming of thin beams   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   PROCEEDINGS OF SPIE, Laser Technology 2016: Progress and Applications of Lasers
  Tom: 10159, Strony: 1-10
  Zygmunt Mucha, Jacek Widłaszewski, Piotr Kurp, Krystian Mulczyk
  Opublikowano: 2016
   
 2. The influence of surface preparation on the absorption coefficient of laser radiation   15 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   PROCEEDINGS OF SPIE, Laser Technology 2016: Progress and Applications of Lasers
  Tom: 10159, Strony: 1-8
  Piotr Kurp, Zygmunt Mucha, Krystian Mulczyk, Ryszard Gradoń, Paweł Trela
  Opublikowano: 2016
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Kształtowanie profili cienkościennych wspomagane laserowo   10 pkt
  w czasopiśmie:   Obróbka Plastyczna Metali
  Tom: XXVIII, Zeszyt: 3, Strony: 183-198
  Jacek Widłaszewski, Marcin Nowak, Zdzisław Nowak, Piotr Kurp
  Opublikowano: 2017
   
 2. Naprawa deformacji stalowych elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych metodą formowania termicznego   4 pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Tom: 14, Zeszyt: 3, Strony: 625-635
  Piotr Kurp
  Opublikowano: 2013
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Experimental and Numerical Investigation on Laser-Assisted Bending of Pre-Loaded Metal Plate
  w czasopiśmie:   COMPUTER METHODS IN MECHANICS (CMM2017): Proceedings of the 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics
  Tom: 140006, Strony: 1400061-1400067
  Zdzisław Nowak, Marcin Nowak, Jacek Widłaszewski, Piotr Kurp
  Opublikowano: 2018
   
 2. Experimental and numerical investigation on laser-assisted bending of pre-loaded metal plate
  w czasopiśmie:   CMM-2017 – 22nd Computer Methods in Mechanics
  Strony: 36-37
  Zdzisław Nowak, Marcin Nowak, Jacek Widłaszewski, Piotr Kurp
  Opublikowano: 2017
   
 3. The Influence of Treatment Parameters on the Microstructure, Properties and Bend Angle of Laser Formed Construction Bars   5 (1,25) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 61, Zeszyt: 2, Strony: 1151-1156
  Piotr Kurp, Zygmunt Mucha, Szymon Tofil, Krystian Mulczyk
  Opublikowano: 2016
   
 4. Prirabotcznyje pokrytia podszipnikow skołżenija
  w czasopiśmie:   Wisnik Charkiwskowo nacjonalnowo Technicznowo Uniwersitetu Silskowo Gospodarstwa Imieni Petra Wasilienki
  Zeszyt: 159, Strony: 90-103
  Wiaczesław Tarelnik, Bogdan Antoszewski, Wasylij Marcinkowski, Piotr Kurp, Andriej Dziuba
  Opublikowano: 2015
   
 5. Laser cutting of steel cables used to manufacture pull rods for the automotive industry
  w czasopiśmie:   materiały konferencyjne International Conference "MODERN LASER APPLICATIONS" 4th Edition INDLAS 2014
  Strony: 5-6
  Krystian Mulczyk, Piotr Kurp
  Opublikowano: 2014
   
 6. Thin-walled titanium's alloy tubes circumferential welding by Nd:YAG compared CO2 laser via theoretical conductive laser welding model
  w czasopiśmie:   materiały konferencyjne International Conference "MODERN LASER APPLICATIONS" 4th Edition INDLAS 2014
  Strony: 7-8
  Piotr Kurp, Krystian Mulczyk, Piotr Furmańczyk
  Opublikowano: 2014
   
 7. Wpływ temperatury wyżarzania na deformację oraz strukturę metalograficzną elementów formowanych laserowo
  w czasopiśmie:   TEROTECHNOLOGIA 2013
  Strony: 131-137
  Zygmunt Mucha, Piotr Kurp, Wojciech Depczyński, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2014
   
 8. Ablative cutting of surface layer on polycrystalline silicon photovoltaic cells
  w czasopiśmie:   10-th European Conference of Young Reasearchers and Scientists TRANSCOM 2013
  Strony: pp. 203-206
  Szymon Tofil, Piotr Kurp, Krystian Mulczyk, Piotr Sęk
  Opublikowano: 2013
   
 9. Precise Laser Welding of Thinwalled Stainless Steel Tubes
  w czasopiśmie:   10-th European Conference of Young Reasearchers and Scientists TRANSCOM 2013
  Strony: pp. 89-92
  Piotr Kurp, Krystian Mulczyk, Piotr Sęk, Szymon Tofil
  Opublikowano: 2013
   
 10. Spawanie laserowe aluminiowych rur cienkościennych
  w czasopiśmie:   Spajanie materiałów konstrukcyjnych
  Strony: 20-22
  Piotr Kurp, Krystian Mulczyk
  Opublikowano: 2013
   
 11. Wstępne badania nad laserowym spawaniem cienkościennych rur ze stali nierdzewnej
  w czasopiśmie:   Nowoczesne Technologie w Spawalnictwie, Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa
  Strony: 85-92
  Piotr Kurp, Krystian Mulczyk
  Opublikowano: 2013
   
 12. Determination of CO2 Laser’s Beam Absorption Coefficient for Various Carbon Steels’ Surface Preparation
  w czasopiśmie:   5th International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists
  Strony: 297-300
  Piotr Kurp, Krystian Mulczyk, Grzegorz Witkowski
  Opublikowano: 2012
   
 13. Modeling of non contact laser forming and microstructure investigations of flat plates
  w czasopiśmie:   Konferencja Naukowo-Techniczna TRANSCOM'2011
  Strony: 215-209
  Zygmunt Mucha, Piotr Kurp
  Opublikowano: 2011
   
 14. Laser forming of construction bars: analytical and experimental research   1 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   1st International conference "Yong Technogists Days 2010"
  Strony: 15-16
  Zygmunt Mucha, Piotr Kurp
  Opublikowano: 2010
   
 15. Non contact laser forming of construction bars   1 (,33) pkt
  w czasopiśmie:   XI-th Edition International Automotive Congress CONAT 2010
  Strony: 183-188
  Zygmunt Mucha, Piotr Kurp, Paweł Łabędzki
  Opublikowano: 2010
   
 16. Analitical Model of Thermal Bending of Bars   1 pkt
  w czasopiśmie:   TRANSCOM 2009 8th European Conference of Young Research and Science Workers. Section 5, Material Engineering, Mechanical Engineering Technologies,
  Strony: 109-114
  Piotr Kurp
  Opublikowano: 2009
   
 17. Analityczny model termicznego formowania kształtowników konstrukcyjnych
  w czasopiśmie:   9-te Sympozjum Techniki Laserowej
  Strony: CD
  Zygmunt Mucha, Piotr Kurp, Ryszard Gradoń
  Opublikowano: 2009
   
 18. Formowanie laserowe kształtowników konstrukcyjnych
  w czasopiśmie:   Konferencja Technologii Laserowych
  Strony: 10
  Zygmunt Mucha, Piotr Kurp
  Opublikowano: 2009
   

Rozdziały w monografiach
 1. Analiza numeryczna MES rozkładu pola temperatur oraz badania doświadczalne laserowego spawania obwodowego cienkościennych rur ze stopów aluminium   5 (1,33) pkt
  w książce:   Wybrane problemy w mechatronice i inżynierii materiałowej
  Strony: 192-200
  Piotr Kurp, Rafał Banak, Krystian Mulczyk
  Opublikowano: 2016
   
 2. Analiza porównawcza obwodowego spawania cienkościennych rur ze stopu tytanu Grade 2 laserem Nd:YAG oraz CO2   5 (1,33) pkt
  w książce:   Wybrane problemy w mechatronice i inżynierii materiałowej
  Strony: 201-207
  Piotr Kurp, Krystian Mulczyk, Piotr Furmańczyk
  Opublikowano: 2016
   
 3. Forming the running coatings to increase the wear resistance of the bronze bearing pads for the sliding bearings   5 (2,50) pkt
  w książce:   Selected Problems of Surface Engineering and Tribology
  Strony: 51-68
  V. Tarelnyk, V. Martsynkovskyy, Bogdan Antoszewski, Piotr Kurp
  Opublikowano: 2016
   
 4. Koncepcja i realizacja zautomatyzowanego stanowiska do badania optycznego jakości spoin   5 (1,67) pkt
  w książce:   Wybrane problemy w mechatronice i inżynierii materiałowej
  Strony: 474-483
  Grzegorz Witkowski, Piotr Kurp, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2016
   
 5. Compare of Sliding Tribilogical Properties for Laser Padded Coatings Deposited onto C45 Steel Substrate   5 pkt
  w książce:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015. SECTION 5 MATERIALS ENGINEERING. MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGIES
  Tom: 5, Strony: 164-167
  Piotr Kurp
  Opublikowano: 2015
   
 6. Projekt i wykonanie zrobotyzowanego stanowiska do optycznej inspekcji jakości spoin   5 (2,50) pkt
  w książce:   Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych
  Strony: 133-142
  Grzegorz Witkowski, Piotr Kurp
  Opublikowano: 2015
   
 7. Stalowe konstrukcje mostowe - naprawa z zastosowaniem technologii formowania cieplnego   5 (4,00) pkt
  w książce:   Wybrane problemy budownictwa
  Strony: 231-240
  Piotr Kurp
  Opublikowano: 2015
   
 8. Technology of laser bending
  w książce:   BOOK of 43. International Conference WELDING 2015
  Strony: 116-121
  Andrej Zrak, Jozef Mesko, Rastislav Nigrovic, Piotr Kurp
  Opublikowano: 2015
   
 9. Wpływ parametrów obróbki na strukturę, właściwości oraz kąt gięcia kształtowników konstrukcyjnych formowanych laserowo   5 (1,33) pkt
  w książce:   Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej
  Strony: 318-324
  Piotr Kurp, Szymon Tofil, Krystian Mulczyk
  Opublikowano: 2015
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Sposób i urządzenie do jednopłaszczyznowego gięcia profili cienkościennych
  Piotr Kurp, Zygmunt Mucha
  Opublikowano: 2017
   
 2. Sposób i urządzenie do spawania obwodowego elementów rurowych skoncentrowanym strumieniem energii.
  Krystian Mulczyk, Szymon Tofil, Hubert Danielewski, Piotr Kurp, Grzegorz Witkowski
  Opublikowano: 2017
   
 3. Przyrząd do cięcia linek, zwłaszcza linek skręcanych
  Piotr Kurp, Krystian Mulczyk, Hubert Danielewski, Jakub Kulpa, Szymon Tofil, Grzegorz Witkowski
  Opublikowano: 2016
   
 4. Sposób spawania elementów rurowych, w szczególności ze stali o strukturze martenzytycznej skoncentrowanym strumieniem energii
  Hubert Danielewski, Andrzej Skrzypczyk, Szymon Tofil, Piotr Kurp, Grzegorz Witkowski, Krystian Mulczyk
  Opublikowano: 2016
   
 5. Świeca zapłonowa
  Szymon Tofil, Hubert Danielewski, Jakub Kulpa, Piotr Kurp, Krystian Mulczyk, Grzegorz Witkowski
  Opublikowano: 2016
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1