O pracowniku
Pomoc (F2)
prof. dr hab. inż. Czesław Kundera
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie tytularni)
E-mail:   kundera@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-531
Język komunikacji: polski, angielski, rosyjski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
2
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 928214
LUDZIE NAUKI: 70849
USOS web: 610
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budowa i eksploatacja maszyn
specjalnosci: dynamika i sterowanie maszyn, technologia maszyn, trybologia

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 159

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Investigating the stress relaxation of photopolymer O-ring seal models   25 (12,50) pkt
  w czasopiśmie:   Rapid Prototyping Journal
  Tom: 20, Zeszyt: 6, Strony: 533-540
  Czesław Kundera, Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2014
   
 2. Stress and strain measurements in static tensile tests   20 (6,67) pkt
  w czasopiśmie:   Metrology and Measurement Systems
  Tom: 19, Zeszyt: 3, Strony: 531-540
  Stanisław Adamczak, Jerzy Bochnia, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2012
   
 3. Determination and analysis of cross-couplings of axial and angular vibrations of a flexibly mounted ring in a non-contacting face seal   12 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Tribology -Transactions of the ASME
  Tom: 125, Zeszyt: 4, Strony: 797-803
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2003
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Effect of rheological parameters of elastomeric ring materials on dynamic of face seals   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 177, Strony: 307-313
  Czesław Kundera, Volodymyr Martsynkowskyy, Sergii Gudkov, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2017
   
 2. Evaluation of the Influence of Parameters of FDM Technology on the Selected Mechanical Properties of Models   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 192, Strony: 463-468
  Czesław Kundera, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2017
   
 3. Selected Dynamic Problems of Face Packing Seal   15 pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 136, Strony: 150 – 156
  Czesław Kundera, Volodymyr Martsinkowsky, Sergii Gudkov
  Opublikowano: 2016
   
 4. Research of the Elastic Properties of Bellows Made in SLS Technology   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Advanced Materials Research
  Tom: 874, Strony: 77-81
  Czesław Kundera, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2014
   
 5. The Centrifugal Pump with the Impeller Supported in Sealing Clearances   10 pkt
  w czasopiśmie:   Advanced Materials Research
  Tom: 874, Strony: 83-88
  Włodzimierz Marcinkowski, Andrzej Korczak, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2014
   
 6. A Numerical Analysis of the Grooved Surface Effects on the Thermal Behavior of a Non-Contacting Face Seal   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   XIIITH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND ENGINEERING CONFERENCE HERMETIC SEALING, VIBRATION RELIABILITY AND ECOLOGICAL SAFETY OF PUMP AND COMPRESSOR MACHINERY-HERVICON-2011
  Tom: 39, Strony: 315-326
  Sławomir Błasiak, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2012
   
 7. A Numerical Analysis of the Temperature Distributions in Face Sealing Rings   10 (3,33) pkt
  w czasopiśmie:   XIIITH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND ENGINEERING CONFERENCE HERMETIC SEALING, VIBRATION RELIABILITY AND ECOLOGICAL SAFETY OF PUMP AND COMPRESSOR MACHINERY-HERVICON-2011
  Tom: 39, Strony: 366-378
  Sławomir Błasiak, Czesław Kundera, Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2012
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Analysis of forced spatial vibrations of the centrifugal pump impeller with axial forces balancing device   15 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Applied Mechanics and Engineering
  Tom: 21, Zeszyt: 3, Strony: 737-750
  Czesław Kundera, Alexey Zhulyov, Volodymir Martsinkovsky
  Opublikowano: 2016
   
 2. ASSESSMENT OF TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF POLYMERS USED IN ADDITIVE TECHNOLOGIES SLS AND PJM   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Tom: 5, Strony: 73-84
  Czesław Kundera, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2016
   
 3. INFLUENCE OF PRINTING PARAMETERS ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF POLYAMIDE IN SLS TECHNOLOGY   13 (6,50) pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne
  Tom: 3, Strony: 31-37
  Czesław Kundera, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2016
   
 4. Ocena dokładności modelowych połączeń ślizgowych wykonanych w technologii przyrostowej – natrysku fotopolimeru   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 11, Strony: 1678-1679
  Czesław Kundera, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2016
   
 5. Ocena luzów technologicznych w modelowym łożysku ślizgowym wykonanym metodą SLS   11 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 2, Strony: 345-354
  Czesław Kundera, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2015
   
 6. Analysis of the Radial-Axial Oscillations of the Rotor of a High-Speed Pump   7 pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials
  Tom: 630, Strony: 341-349
  Volodymyr Martsynkovskyy, Oleksii Zhulov, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2014
   
 7. Badanie wpływu ilości energii dostarczanej do spiekanej warstwy poliamidu w technologii SLS na właściwości mechaniczne   10 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 6374-6380
  Czesław Kundera, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2014
   
 8. Elastic Bellows Prepared by Selective Laser Sintering   7 pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials
  Tom: 630, Strony: 318-325
  Czesław Kundera, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2014
   
 9. Proposal to Improve the Design of the Impulse Face Seal   7 pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials
  Tom: 630, Strony: 277-282
  Czesław Kundera, Włodzimierz Marcinkowski
  Opublikowano: 2014
   
 10. Static and dynamic analysis of a pump impeller with a balancing device. Part I: Static analysis   7 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Applied Mechanics and Engineering
  Tom: 19, Zeszyt: 3, Strony: 609-619
  Czesław Kundera, Włodzimierz Marcinkowski
  Opublikowano: 2014
   
 11. Static and dynamic analysis of a pump impeller with a balancing device. Part II: Dynamic analysis   7 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Applied Mechanics and Engineering
  Tom: 19, Zeszyt: 3, Strony: 621-631
  Włodzimierz Marcinkowski, Czesław Kundera, A. Zhulyov
  Opublikowano: 2014
   
 12. The Calculation of Static Characteristics of Impulse Gas Seal   7 pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials
  Tom: 630, Strony: 267-276
  Włodzimierz Marcinkowski, Czesław Kundera, Alona Khalizeva
  Opublikowano: 2014
   
 13. Determination of critical speeds of a centrifugal pump impeller in annular seals   7 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Applied Mechanics and Engineering
  Tom: 17, Strony: 873-883
  Czesław Kundera, Włodzimierz A. Marcinkowski
  Opublikowano: 2012
   
 14. Analiza wymiany ciepła w pierścieniach uszczelniających   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Tom: 6, Zeszyt: 6, Strony: 29-39
  Sławomir Błasiak, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2011
   
 15. Model eksperymentalny aktywnego uszczelnienia czołowego   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Tom: 2, Strony: 9-11
  Czesław Kundera, Dariusz Michalski
  Opublikowano: 2011
   
 16. Wpływ warunków eksploatacji na własności cieplne bezstykowego uszczelnienia czołowego   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Tom: 6, Strony: 41-51
  Sławomir Błasiak, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2011
   
 17. Experimental studies on a pneumatic system in an active face seal   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Applied Mechanics and Engineering
  Tom: 15, Strony: 731-742
  Czesław Kundera, Dariusz Michalski
  Opublikowano: 2010
   
 18. The effect of annular seal parameters on the dynamics of a rotor system   9 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Applied Mechanics and Engineering
  Tom: 15, Strony: 719-730
  Czesław Kundera, Włodzimierz A. Marcinkowski
  Opublikowano: 2010
   
 19. Self-controlled face seal   6 pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 5, Strony: 270-272
  Czesław Kundera, Włodzimierz A. Marcinkowski
  Opublikowano: 2008
   
 20. Współczynniki dynamiczne warstwy cieczy w szczelinie bezstykowego uszczelnienia czołowego   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 1, Strony: 107-114
  Czesław Kundera, Sławomir Błasiak
  Opublikowano: 2006
   
 21. Ocena właściwości eksperymentalnego modelu bezstykowego uszczelnienia czołowego   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Zeszyt: 6, Strony: 20-22
  Czesław Kundera, Dariusz Michalski
  Opublikowano: 2005
   
 22. Podwójne uszczelnienia impulsowe   4 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Tom: 5, Strony: 8-11
  Włodzimierz A. Marcinkowski, Czesław Kundera, J.Z Gaft
  Opublikowano: 2005
   
 23. Modelowanie eksperymentalne aktywnego uszczelnienia czołowego - stanowisko badawcze   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 6, Strony: 29-30
  Czesław Kundera, Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2004
   
 24. Semi-active non-contacting face seal   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanics
  Tom: 22, Zeszyt: 3, Strony: 331-336
  Czesław Kundera, Sławomir Błasiak
  Opublikowano: 2003
   
 25. Modelowanie podatnej obudowy pierścienia w uszczelnieniu czołowym   1 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Mechanika
  Zeszyt: 60, Strony: 355-361
  Czesław Kundera, Jan Osiecki
  Opublikowano: 2002
   
 26. Podstawy konstrukcji i teoretycznych obliczeń podwójnych uszczelnień impulsowych   1 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Mechanika
  Zeszyt: 60, Strony: 423-433
  Włodzimierz A. Marcinkowski, Czesław Kundera, J. Z. Gaft
  Opublikowano: 2002
   
 27. Wybrane problemy dynamiki bezstykowego uszczelnienia czołowego   4 pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 1, Strony: 287-29
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2002
   
 28. Model konstrukcyjny uszczelnienia modułowego i jego weryfikacja eksperymentalna   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Eksploatacji
  Zeszyt: 2, Strony: 27-37
  Czesław Kundera, Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2001
   
 29. Moduł uszczelnienia czołowego z zamiennymi pierścieniami ślizgowymi   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 3, Strony: 247-256
  Czesław Kundera, Jerzy Bochnia, K. Matecki
  Opublikowano: 2001
   
 30. Uszczelnienia aktywne   4 pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 6, Strony: 9-12
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2001
   
 31. Aktywne uszczelnienie z pływającym pierścieniem   4 pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 4, Strony: 501-511
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 1999
   
 32. Active face seal - numerical dynamic analysis
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 5, Strony: 754-763
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 1998
   
 33. Materiały kompozytowe PTFE - optymalizacja składu i własności mechaniczne
  w czasopiśmie:   Maszyny Górnicze
  Zeszyt: 5, Strony: 17-23
  Jerzy Bochnia, Czesław Kundera
  Opublikowano: 1998
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. An Analysis of Axial Vibration in Face Packing Seals   5 pkt
  w czasopiśmie:   Solid State Phenomena
  Tom: Vol. 248, Strony: 142-151
  Czesław Kundera, Volodymyr Martsynkowskyy, Sergii Gudkov
  Opublikowano: 2016
   
 2. Technological providing of fixed joints quality   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Kompriessornoje i eniergieticzieskoje maszinostrojenie
  Zeszyt: 3(41), Strony: 44-49
  Czesław Kundera, Bogdan Antoszewski, V. B. Tarelnyk, Ie. V. Konoplianchenko, V. S. Martsynkovskyi
  Opublikowano: 2015
   
 3. Wpływ parametrów procesu technologii PolyJet Matrix na dokładność wykonania modelowego połączenia sworzniowego
  w czasopiśmie:   Jakość i Innowacyjność w Funkcjonowaniu Organizacji oraz Nowe Rozwiązania w Procesach Wytwarzania
  Strony: 201-214
  Tomasz Kozior, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2015
   
 4. Осевые колебания системы ротор- торцовое сальниковое уплотнение   5 pkt
  w czasopiśmie:   Kompriessornoje i eniergieticzieskoje maszinostrojenie
  Zeszyt: 4(42), Strony: 3-8
  Czesław Kundera, Wladimir Martsynkovskyi, Sergiej Gudkov
  Opublikowano: 2015
   
 5. A static analysis of a pump impeller with a balancing device
  w czasopiśmie:   Modern trends in theory of machines and mechatronics systems
  Strony: 65-66
  Czesław Kundera, Włodzimierz Marcinkowski
  Opublikowano: 2014
   
 6. Algorytm obliczeń uszczelnień impulsowych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 18, Strony: 73-84
  Czesław Kundera, Włodzimierz Marcinkowski
  Opublikowano: 2014
   
 7. The dynamics a pump impeller with a balancing device
  w czasopiśmie:   Modern trends in theory of machines and mechatronics systems
  Strony: 69-70
  Włodzimierz Marcinkowski, Czesław Kundera, Alexey Zhulyov
  Opublikowano: 2014
   
 8. The centrifugal pump with the impeller supported in sealing clearances
  w czasopiśmie:   Proc. XIIIth International Scientific - Technical Conference Seals and Sealing Technology of Machines and Devices.
  Strony: 178-187
  S. Gutkow, Włodzimierz Marcinkowski, Andrzej Korczak, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2013
   
 9. Theoretical and experimental investigations of buffer face impulse seals
  w czasopiśmie:   Proceedings 11th EDF - Pprime Workshop: Futuroscope, September, 2012. Behaviour of Dynamic Seals in Unexpected Operating Conditions
  Strony: 70-80
  A. Zahorulko, V. Martsynkovskyy, Czesław Kundera, J. Gaft
  Opublikowano: 2012
   
 10. Analysis of buffer impulse seal with external feeders
  w czasopiśmie:   XI Konferencja Międzynarodowa - Uszczelnienia i Technika Uszczelnienia Maszyn i Urządzeń
  Strony: 129-139
  Czesław Kundera, V.A. Martsinkovskyy, A.V. Zahorulko, J.Z. Gaft
  Opublikowano: 2010
   
 11. Badania eksperymentalne modelu aktywnego uszczelnienia czołowego
  w czasopiśmie:   XI Konferencja Międzynarodowa - Uszczelnienia i Technika Uszczelnienia Maszyn i Urządzeń
  Strony: 59-65
  Czesław Kundera, Dariusz Michalski
  Opublikowano: 2010
   
 12. Wpływ uszczelnień bezstykowych na prędkości krytyczne wirnika
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe. Nauki Techniczne - Budowa i Eksploatacja Maszyn
  Tom: Nr 13, Strony: 220-227
  Czesław Kundera, Włodzimierz A. Marcinkowski
  Opublikowano: 2009
   
 13. Wybrane zagadnienia konstrukcyjno-technologiczne teksturowania powierzchni ślizgowych elementów maszyn
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 13, Strony: 42-49
  Sławomir Błasiak, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2009
   
 14. Wybrane zagadnienia konstrukcyjno-technologiczne w połączeniach ślizgowych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Tom: Budowa i Eksploatacj, Strony: 42-49
  Sławomir Błasiak, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2009
   
 15. Analiza wymiany ciepła w bezstykowych uszczelnieniach czołowych z modyfikacjami powierzchni pierścieni ślizgowych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 11, Strony: 37-44
  Sławomir Błasiak, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2008
   
 16. Badania eksperymentalne bezstykowego uszczelnienia czołowego
  w czasopiśmie:   12th International Scientific and Engineering Conference - Hermatic Sealing, Vibration Realibity and Ecolgical Safety of Pump and Compressor Machinery - HERVICON
  Tom: 2, Zeszyt: 10, Strony: 65-72
  Dariusz Michalski, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2008
   
 17. Dynamika bezstykowych uszczelnień czołowych z teksturowanymi powierzchniami ślizgowymi
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 7, Strony: 109-114
  Czesław Kundera, Sławomir Błasiak
  Opublikowano: 2008
   
 18. Dynamika uszczelnienia bezstykowego - badania eksperymentalne
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Budowa i Eksploatacja Maszyn
  Zeszyt: 11, Strony: 157-164
  Dariusz Michalski, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2008
   
 19. Model wymiany ciepła w bezstykowych uszczelnieniach czołowych z pierścieniami o modyfikowanych powierzchniach
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
  Tom: 2, Zeszyt: 10, Strony: 73-81
  Sławomir Błasiak, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2008
   
 20. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Research on composite materials applied for sliding constructional elements
  w czasopiśmie:   9th International Scientific Conference - New Ways in Manufacturing Technologies
  Czesław Kundera, Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2008
   
 21. Aktywny pierścień pływający. Część I. O pewnej metodzie pozycjonowania
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Politechniki Śląskiej
  Tom: 18, Strony: 143-150
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2007
   
 22. CFD simulation of short and long annular seals
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 7, Strony: 77-90
  Czesław Kundera, Andrzej Korczak, Andrij Zahorulko, Kateryna Gerasymiva, Mihail Plykin
  Opublikowano: 2007
   
 23. Eksperimientalnyje isliedowanija samoreguliruiemowo torcowo upłotnienija
  w czasopiśmie:   Wisnik Sumskowo Dierżawnowo Uniwesitieta
  Zeszyt: 1, Strony: 39-44
  Czesław Kundera, Dariusz Michalski, Andrej Wasylewicz Zagorulko
  Opublikowano: 2007
   
 24. Experimental modeling of an active noncontacting face seal
  w czasopiśmie:   8th Conference - Active Noise and Vibration Control Methods
  Strony: 108-113
  Czesław Kundera, Dariusz Michalski
  Opublikowano: 2007
   
 25. Hydrodynamika bezstykowych uszczelnień promieniowych - sformułowanie problemu
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 7, Strony: 97-108
  Czesław Kundera, Włodzimierz A. Marcinkowski
  Opublikowano: 2007
   
 26. Model teoretyczny oraz program komputerowy wspomagający projektowanie czołowych uszczelnień bezstykowych
  w czasopiśmie:   XI Konferencja Międzynarodowa - Uszczelnienia i Technika Uszczelnienia Maszyn i Urządzeń
  Strony: 19-26
  Sławomir Błasiak, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2007
   
 27. Czisliennyj analiz dinamiczieskich koeficientów biezkontaktnowo torcowogo upłotnienija
  w czasopiśmie:   Wisnik Sumskowo Dierżawnowo Uniwesitieta
  Zeszyt: 12, Strony: 43-48
  Czesław Kundera, Sławomir Błasiak
  Opublikowano: 2006
   
 28. Experimental verification of properites of sealing ring housing
  w czasopiśmie:   8th International Scientific Conference - New Ways in Manufacturing Technologies'2006
  Strony: 522-525
  Czesław Kundera, Dariusz Michalski
  Opublikowano: 2006
   
 29. Programmnoje priłozienie dla awtomatizirowannogo razczieta dinamiczieskich charakteristik rotorow cientrobieżnych maszin
  w czasopiśmie:   Wisnik Sumskowo Dierżawnowo Uniwesitieta
  Zeszyt: 9, Strony: 168-175
  E.P. Gierasimowa, Andrej Wasylewicz Zagorulko, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2006
   
 30. A numerical approach to the dynamic behavior of noncontacting seals with grooved faces
  w czasopiśmie:   11th International Conference HERVICON'2005
  Tom: 2, Strony: 90-98
  Czesław Kundera, Sławomir Błasiak
  Opublikowano: 2005
   
 31. Aktywne uszczelnienie czołowe - badania eksperymentalne
  w czasopiśmie:   XV Ogólnopolska Konferencja pt.:Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych CYLINDER
  Strony: 70-78
  Czesław Kundera, Dariusz Michalski
  Opublikowano: 2005
   
 32. Buffer impulse seals with continuous feeding of barrier medium in face pair
  w czasopiśmie:   11th International Conference HERVICON'2005
  Tom: 2, Strony: 115-123
  J.Z. Gaft, B.M. Gromyko, Czesław Kundera, W.A. Zagorulko
  Opublikowano: 2005
   
 33. Eksperimentalnyje issliedowanija dwuchstupiencztych impulsnych upłotniejij (Experimental investigations of two-stage pulsed seals)
  w czasopiśmie:   Compresors & Pneumatics (Rosja)
  Zeszyt: 2, Strony: 26-30
  J.Z. Gaft, Czesław Kundera, I.S. Berezhnoy, W.A. Zagorulko, M.Y Kharin
  Opublikowano: 2005
   
 34. Experimental modeling of an active face seal
  w czasopiśmie:   11th International Conference HERVICON'2005
  Tom: 2, Strony: 105-110
  Czesław Kundera, Dariusz Michalski, W.A. Zagorulko
  Opublikowano: 2005
   
 35. Experimental tests of clearance control in noncontacting face seals
  w czasopiśmie:   Hydraulika a Pneumatika
  Zeszyt: 1, Strony: 12-14
  Czesław Kundera, Dariusz Michalski
  Opublikowano: 2005
   
 36. Experimental verification of clearance height control in noncontacting face seals
  w czasopiśmie:   6th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM'2005
  Strony: 109-112
  Czesław Kundera, Dariusz Michalski
  Opublikowano: 2005
   
 37. Issliedowanie wlianija prowodimosti podwodiaszcziewo drosielja na staticzieskie charakteristiki zatwornowo impulsnowo upłotnienija
  w czasopiśmie:   Wisnik Sumskowo Dierżawnowo Uniwesitieta
  Zeszyt: 1, Strony: 76-85
  W.A. Zagorulko, Czesław Kundera, M.Y Kharin
  Opublikowano: 2005
   
 38. Tieorieticzieskie i ekspierimientalnyje issliedowanija zatwornych impulsnych upłotnienij z nieprieriwnym podwodom
  w czasopiśmie:   Wisnik Sumskowo Dierżawnowo Uniwesitieta
  Zeszyt: 11, Strony: 65-72
  W.A. Zagorulko, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2005
   
 39. Ekspierimientalnyje isliedowanija dwuchstupienczatych impulsnych upłotnienuj
  w czasopiśmie:   XIII International Conference Kompressornaja Tiechnika i Pniewmatika w XXI wiekie. Sumy, Ukraina, 15-16.09.04
  Tom: 3, Strony: 86-95
  J.Z. Gaft, Czesław Kundera, I.S. Bierieżnoj, Andrej Wasylewicz Zagorulko, M.J. Harin
  Opublikowano: 2004
   
 40. Ekspierimientalnyje isliedowanija zatwornych impulsnych upłotnienij z samorieliguiemym zazorom
  w czasopiśmie:   The XI International Scientific Conference - "The XXI Century Technology", wrzesień 2004, Ałuszta, Ukraina
  Strony: 92-99
  J.Z. Gaft, Czesław Kundera, Andrej Wasylewicz Zagorulko
  Opublikowano: 2004
   
 41. Head for measurement of clamping forces and momentum of friction for research of head sealing model
  w czasopiśmie:   X Konferencja Międzynarodowa - Uszczelnienia i Technika Uszczelnienia Maszyn i Urządzeń
  Strony: 338-344
  Jerzy Bochnia, K. Matecki, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2004
   
 42. Impulse Seal with Internal Control System
  w czasopiśmie:   5th International Carpathian Control Conference ICCC'2004
  Strony: 121-126
  Czesław Kundera, Włodzimierz A. Marcinkowski
  Opublikowano: 2004
   
 43. Static and dynamic performance charakteristics of the barrier impulse seal
  w czasopiśmie:   X Konferencja Międzynarodowa -Uszczelnienia i Technika Uszczelnienia Maszyn i Urządzeń - Wrocław 2004
  Strony: 17-24
  Włodzimierz A. Marcinkowski, Czesław Kundera, J.Z. Gaft
  Opublikowano: 2004
   
 44. Tests of materials for sealing rings of mechanical seals
  w czasopiśmie:   VII Medzinarodna Vedecka Konferencia - Nove smery vo vyrobnych technologiach
  Strony: 239-242
  Jerzy Bochnia, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2004
   
 45. The design and operation of the double impulse seal
  w czasopiśmie:   X Konferencja Międzynarodowa -Uszczelnienia i Technika Uszczelnienia Maszyn i Urządzeń - Wrocław 2004
  Strony: 13-16
  Włodzimierz A. Marcinkowski, J.Z. Gaft, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2004
   
 46. Drgania pierścienia podatnie zamocowanego w bezstykowym uszczelnieniu czołowym
  w czasopiśmie:   Wisnik Chmielnickowo Nacjonalnowo Universitieta
  Tom: 2, Zeszyt: 6, Strony: 230-233
  Czesław Kundera, Włodzimierz A. Marcinkowski, A.W. Zagorulko
  Opublikowano: 2003
   
 47. Dynamika wirnika w uszczelnieniach szczelinowych
  w czasopiśmie:   Wisnik Chmielnickowo Nacjonalnowo Universitieta
  Tom: 2, Zeszyt: 6, Strony: 205-208
  Włodzimierz A. Marcinkowski, J. Tarasiewicz, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2003
   
 48. Mechanizm giermetizacji, razcziet i konstrukcja torcowych salnikowych upłotnienij
  w czasopiśmie:   The X International Scientific Conference, The XXI Century Technology, 8-14.09.2003, Ałuszta, Ukraina
  Tom: 2, Strony: 3-9
  J.Z. Gaft, Czesław Kundera, Włodzimierz A. Marcinkowski, A.W. Zagarulko
  Opublikowano: 2003
   
 49. Non-contacting face seal with controlled parameters
  w czasopiśmie:   4th International Carpathian Control Conference. ICCC 2003, High Tatras, Slovakia
  Strony: 500-503
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2003
   
 50. Razcziet i projektirowanie torcowych upłotninij z samoregirujuszczim zazorom
  w czasopiśmie:   Wisnik Chmielnickowo Nacjonalnowo Universitieta
  Tom: 2, Zeszyt: 6, Strony: 47-53
  Włodzimierz A. Marcinkowski, J.Z. Gaft, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2003
   
 51. Dynamic behaviour of noncontacting face seals - comparison of design configurations
  w czasopiśmie:   10th International Conference HERVICON'2002
  Strony: 110-113
  Czesław Kundera, Jerzy Bochnia, K. Matecki
  Opublikowano: 2002
   
 52. Method of testing work parameters of sealing rings
  w czasopiśmie:   10th International Conference HERVICON'2002
  Strony: 216-226
  K. Matecki, Czesław Kundera, Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2002
   
 53. Some dynamic problems related to the contacting face seal
  w czasopiśmie:   Mechanical Engineering - Maszinoznawstwo
  Zeszyt: 12, Strony: 28-31
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2002
   
 54. Stability analysis of active face seals
  w czasopiśmie:   International Carpathian Control Conference ICCC'2002. Malenovice, Czech Republic
  Strony: 217-222
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2002
   
 55. Temperature change in noncontacting face seals
  w czasopiśmie:   10th International Conference HERVICON'2002
  Strony: 141-150
  Ryszard Dindorf, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2002
   
 56. Active mechanical face seals in the contemporary works
  w czasopiśmie:   IX International Conference Selas and Sealing Technology in Machines and Devices. Wrocław - Polanica Zdrój. 22
  Strony: 15-21
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2001
   
 57. The model of contacting face seal with controlled closing force
  w czasopiśmie:   International Carpathian Control Conference ICCC
  Strony: 211-216
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2001
   
 58. Uszczelnienia aktywne - teoria i praktyka
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 74, Strony: 35-44
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2001
   
 59. Control of positioning of the floating ring in annular seal
  w czasopiśmie:   International Carpathian Control Conference, Podbansk, Słowacja 2000
  Strony: 439-442
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2000
   
 60. Model dynamiczny uszczelnienia czołowego z regulowanymi parametrami
  w czasopiśmie:   XVII Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów
  Strony: 331-336
  Jerzy Bochnia, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2000
   
 61. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Wpływ własności sprężysto-tłumiących pierścienia podatnego na dynamikę stykowego uszczelnienia czołowego
  w czasopiśmie:   X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja - Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych CYLINDER'2000
  Jerzy Bochnia, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2000
   
 62. Dynamic coefficients of the noncontacting face seal
  w czasopiśmie:   9th International Conference "HERVICON' 99", Ukraina, Sumy 1999
  Strony: 110-113
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 1999
   
 63. Noncontacting face seals with control system
  w czasopiśmie:   Strojnicky Casopis (Journal of Mechanical Engineering)
  Tom: 50, Zeszyt: 6, Strony: 420-429
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 1999
   
 64. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Some dynamic problems related to the contacting face seal
  w czasopiśmie:   4-th International Symposium of Ukrainian Mechanical Engineers, Lwów 1999
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 1999
   
 65. Uszczelnienia aktywne - nowa technika uszczelniania
  w czasopiśmie:   IX Konferencja "Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych CYLINDER'99", Zakopane 1999
  Strony: 124-129
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 1999
   
 66. Węzeł uszczelniająco-łożyskowy - wybrane problemy drgań osiowych
  w czasopiśmie:   IV Konferencji "Problemy Niekonwencjonalnych Układów Łożyskowych " Politechnika Łódzka, Łódź 1999
  Strony: 159-164
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 1999
   
 67. Charakterystyki dynamiczne bezstykowego uszczelnienia czołowego
  w czasopiśmie:   XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów, Rzeszów - Jawor 1998
  Tom: 2, Strony: 611-618
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 1998
   
 68. Influence of flexible ring housing on dynamics of contacting face seal
  w czasopiśmie:   VIII International Conference - Seals and Sealing Technology in Machines and Dewices
  Strony: 13-20
  Jerzy Bochnia, Czesław Kundera
  Opublikowano: 1998
   
 69. Aktywny węzeł uszczelniająco - łożyskowy
  w czasopiśmie:   III Konferencja "Problemy Niekonwencjonalnych Układów Łożyskowych" Łódź 1997
  Strony: 27-30
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 1997
   
 70. Wybrane problemy uszczelnień aktywnych
  w czasopiśmie:   Zebranie Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN
  Zeszyt: 57, Strony: 121-127
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 1997
   

Monografie
 1. Problemy uszczelnień zespołów wirujących   25 (20,00) pkt
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2013
   
 2. Teoria konstrukcji uszczelnień bezstykowych   12 pkt
  Włodzimierz A. Marcinkowski, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2008
   
 3. Aktywne uszczelnianie drgających elementów wirujących   14 pkt
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 1999
   

Redakcja naukowa monografii
 1. Dynamics and design problems of centrifugal machines   5 pkt
  Czesław Kundera, Włodzimierz Marcinkowski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Hermetic sealing, vibration reliability and ecological safety of pump and compressor machinery   5 pkt
  Tom: 1
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2008
   

Rozdziały w monografiach
 1. Application of rapid prototyping technology in seals design   5 (2,50) pkt
  w książce:   Dynamics and design problems of centrifugal machines
  Strony: 95-106
  Czesław Kundera, Tomasz Kozior, Włodzimierz Marcinkowski, Sergii Gudkov
  Opublikowano: 2016
   
 2. Coupled radial, angular and axial vibrations of a pump impeller integrated with a balancing device   5 pkt
  w książce:   Dynamics and design problems of centrifugal machines
  Tom: M81, Strony: 20-35
  Czesław Kundera, Włodzimierz Marcinkowski, Oleksii Zhulov
  Opublikowano: 2016
   
 3. Dynamic characteristics of a face seal with a soft packing ring   5 pkt
  w książce:   Dynamics and design problems of centrifugal machines
  Tom: M81, Strony: 49-63
  Czesław Kundera, Włodzimierz Marcinkowski, Sergii Gudkov
  Opublikowano: 2016
   
 4. Experimental definition of tribomechanical characteristics of stuffing box packings   5 pkt
  w książce:   Dynamics and design problems of centrifugal machines (ID 48750)
  Tom: M81, Strony: 64-74
  Czesław Kundera, Andrij Zahorulko, Sergii Gudkov
  Opublikowano: 2016
   
 5. Raszcziet nowoj energoefektiwnoj konstrukcji centrobieżnowo nasosa   5 pkt
  w książce:   Energoefektywnyje, alternatywnyje i energosbiregajuszczije technołogii
  Strony: 282-313
  Czesław Kundera, Włodzimierz Marcinkowski, Andrzej Korczak
  Opublikowano: 2016
   
 6. Wpływ parametrów procesu technologii PolyJet Matrix na dokładność wykonania modelowego połączenia sworzniowego   5 (2,00) pkt
  w książce:   Jakość i innowacyjność w funkcjonowaniu organizacji oraz nowe rozwiązania w procesach wytwarzania
  Strony: 201-214
  Czesław Kundera, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2015
   
 7. Active face seals in experiment research   5 pkt
  w książce:   Проблемы теории и практики центробежных машин
  Strony: 253-258
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2014
   
 8. Статический анализ торцового импульсного газового уплотнения   5 pkt
  w książce:   Проблемы теории и практики центробежных машин
  Strony: 307-319
  Czesław Kundera, Wladimir Martsinkowsky, Alona Khalizeva
  Opublikowano: 2014
   
 9. Model sterowania uszczelnieniem bezstykowym przy zastosowaniu sztucznej sieci neuronowej   4 (1,33) pkt
  w książce:   Postępy Automatyki i Robotyki, KAiR PAN
  Strony: 261-269
  Sławomir Błasiak, Czesław Kundera, Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2012
   
 10. Tests of PTFE composites for sealing rings of contacting face seals   5 (2,50) pkt
  w książce:   Scientific Basis of Modern Technologies: Experience and Prospects
  Strony: 429-439
  Czesław Kundera, Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2011
   
 11. The model of bellows seal with controlled closing force   5 pkt
  w książce:   Selected Problems of Modeling and Control in Mechanics
  Strony: 44-51
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2011
   
 12. An analysis of heat transfer in non-contacting face seals with modified surfaces of sliding rings   7 (3,50) pkt
  w książce:   Science Report, Project Pl-0007, CEEPUS - Geometrical Product Specification - a New Tendency in the Design and Realization of Technological Processes
  Strony: 47-52
  Sławomir Błasiak, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2008
   
 13. Selected experimental tests on non-contacting face seals   7 (3,50) pkt
  w książce:   Science Report, Project Pl-0007, CEEPUS - Geometrical Product Specification - a New Tendency in the Design and Realization of Technological Processes
  Strony: 129-136
  Dariusz Michalski, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2008
   
 14. An experimental verification of the proximity probe scale factor and the properties of the sealing ring housing   7 (3,50) pkt
  w książce:   Science Report, Project PL-0007, Modern Metrology in Quality Management Systems
  Strony: 143-150
  Dariusz Michalski, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2006
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Doktor Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach - Hermomechanika i samoregulujące się uszczelnienia impulsowe
  Włodzimierz A. Marcinkowski, Stanisław Adamczak, Czesław Kundera, A. Mężyk, M Gawliński, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2010
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Sposob nasiczenija powierchni stalewych i czawunnich detalej cirokoju metodom elektroerozjonnowo leguwanija   10 (5,00) pkt
  Wiaczesław Tarelnik, Włodzimierz Marcinkowski, A.W. Biłous, A.W. Gapanowa, E.W. Konoplaczenko, Bogdan Antoszewski, Czesław Kundera, A.M. Żukow
  Opublikowano: 2017
   
 2. Sposob obrabotki staliewych detalej   10 (5,00) pkt
  Wiaczesław Tarelnik, Włodzimierz Marcinkowski, A.W. Biłous, A.W. Gaponowa, E.W. Konoplaczenko, Bogdan Antoszewski, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2017
   
 3. Sposob podwyszczenija znosostojkosti roboczich powierchon staliewych kilec impulsnych torcewych uszczelnien   10 (5,00) pkt
  Wiaczesław Tarelnik, Włodzimierz Marcinkowski, A.W. Biłous, A.W. Gapanowa, E.W. Konoplaczenko, Bogdan Antoszewski, Czesław Kundera, A.M. Żukow
  Opublikowano: 2017
   
 4. Sposob sulfocementacji staliewych detalej   10 (5,00) pkt
  Wiaczesław Tarelnik, Włodzimierz Marcinkowski, A.W. Biłous, A.W. Gapanowa, E.W. Konoplaczenko, Bogdan Antoszewski, Czesław Kundera, A.M. Żukow
  Opublikowano: 2017
   
 5. Uzieł torcowogo impulsnogo upłotnienia   10 pkt
  Wiaczesław Tarelnik, Wasyl Marcinkowski, Andriej Biełous, Alieksej Żukow, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2017
   
 6. Wuzoł torciewogo impulsnogo uszczielnienia   10 pkt
  Wasyl Marcinkowski, Wiaczesław Tarelnik, Andriej Biełous, Alieksiej Żukow, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2017
   
 7. Mechaniczne uszczelnienie czołowe   30 pkt
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2016
   
 8. Aktywne, bezstykowe, uszczelnienie czołowe   30 pkt
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2015
   
 9. Czołowe uszczelnienie impulsowe z układem regulacji   30 pkt
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2015
   
 10. Głowica pomiarowa do badania parametrów pracy uszczelnienia czołowego   30 (15,00) pkt
  Czesław Kundera, Jerzy Bochnia, Krzysztof Matecki
  Opublikowano: 2013
   
 11. Aktywne uszczelnienie czołowe   25 pkt
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2011
   
 12. Uszczelnienie dławnicowe o wyrównanym rozkładzie nacisków stykowych   25 pkt
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2011
   
 13. Bezstykowe uszczelnienie wzdłużne z pierścieniem pływającym   25 pkt
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2009
   
 14. Głowica pomiarowa do badania parametrów pracy bezstykowego uszczelnienia czołowego   25 (12,50) pkt
  Czesław Kundera, Jerzy Bochnia, Krzysztof Matecki
  Opublikowano: 2009
   
 15. Podwójne uszczelnienie czołowe   25 (12,50) pkt
  Czesław Kundera, Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2009
   
 16. Modułowe uszczelnienie mechaniczne stykowe do maszyn wirnikowych   25 (12,50) pkt
  Jerzy Bochnia, Czesław Kundera, K. Matecki
  Opublikowano: 2008
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Przyrząd do badań wytrzymałościowych, zwłaszcza mieszków
  Tomasz Kozior, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2014
   
 2. Aktywne, bezstykowe, uszczelnienie czołowe
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2013
   
 3. Mechaniczne uszczelnienie czołowe
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2013
   
 4. Торцеве iмпульсне ушiльнення з системою регулювання
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2013
   
 5. Czołowe uszczelnienie impulsowe z układem regulacji   2 pkt
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2012
   
 6. Aktywne uszczelnienie czołowe   2 pkt
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2010
   
 7. Uszczelnienie dławnicowe o wyrównanym rozkładzie nacisków stykowych   2 pkt
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2010
   
 8. Głowica pomiarowa do badania parametrów pracy bezstykowego uszczelnienia czołowego   2 (1,00) pkt
  Czesław Kundera, Jerzy Bochnia, Krzysztof Matecki
  Opublikowano: 2009
   
 9. Bezstykowe uszczelnienie wzdłużne z pierścieniem pływającym   10 pkt
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2008
   
 10. Podwójne uszczelnienie czołowe   10 (5,00) pkt
  Czesław Kundera, Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2008
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1