O pracowniku
Pomoc (F2)
prof. dr hab. inż. Czesław Kundera
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie tytularni)
E-mail:   kundera@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-531
Język komunikacji: polski, angielski, rosyjski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
2
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 928214
LUDZIE NAUKI: 70849
USOS web: 610
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budowa i eksploatacja maszyn
specjalnosci: dynamika i sterowanie maszyn, technologia maszyn, trybologia

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 153

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Investigating the stress relaxation of photopolymer O-ring seal models   25 (12,50) pkt
  w czasopiśmie:   Rapid Prototyping Journal
  Tom: 20, Zeszyt: 6, Strony: 533-540
  Czesław Kundera, Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2014
   
 2. Stress and strain measurements in static tensile tests   20 (6,67) pkt
  w czasopiśmie:   Metrology and Measurement Systems
  Tom: 19, Zeszyt: 3, Strony: 531-540
  Stanisław Adamczak, Jerzy Bochnia, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2012
   
 3. Determination and analysis of cross-couplings of axial and angular vibrations of a flexibly mounted ring in a non-contacting face seal   12 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Tribology -Transactions of the ASME
  Tom: 125, Zeszyt: 4, Strony: 797-803
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2003
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Effect of rheological parameters of elastomeric ring materials on dynamic of face seals   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   XXI Polish-Slovak Scientific Conference Machine Modeling And Simulations Mms 2016
  Tom: 177, Strony: 307-313
  Czesław Kundera, Volodymyr Martsynkowskyy, Sergii Gudkov, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2017
   
 2. Evaluation of the Influence of Parameters of FDM Technology on the Selected Mechanical Properties of Models   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 192, Strony: 463-468
  Czesław Kundera, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2017
   
 3. Selected Dynamic Problems of Face Packing Seal   15 pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 136, Strony: 150 – 156
  Czesław Kundera, Volodymyr Martsinkowsky, Sergii Gudkov
  Opublikowano: 2016
   
 4. Research of the Elastic Properties of Bellows Made in SLS Technology   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Advanced Materials Research
  Tom: 874, Strony: 77-81
  Czesław Kundera, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2014
   
 5. The Centrifugal Pump with the Impeller Supported in Sealing Clearances   10 pkt
  w czasopiśmie:   Advanced Materials Research
  Tom: 874, Strony: 83-88
  Włodzimierz Marcinkowski, Andrzej Korczak, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2014
   
 6. A Numerical Analysis of the Grooved Surface Effects on the Thermal Behavior of a Non-Contacting Face Seal   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   XIIITH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND ENGINEERING CONFERENCE HERMETIC SEALING, VIBRATION RELIABILITY AND ECOLOGICAL SAFETY OF PUMP AND COMPRESSOR MACHINERY-HERVICON-2011
  Tom: 39, Strony: 315-326
  Sławomir Błasiak, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2012
   
 7. A Numerical Analysis of the Temperature Distributions in Face Sealing Rings   10 (3,33) pkt
  w czasopiśmie:   XIIITH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND ENGINEERING CONFERENCE HERMETIC SEALING, VIBRATION RELIABILITY AND ECOLOGICAL SAFETY OF PUMP AND COMPRESSOR MACHINERY-HERVICON-2011
  Tom: 39, Strony: 366-378
  Sławomir Błasiak, Czesław Kundera, Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2012
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Analysis of forced spatial vibrations of the centrifugal pump impeller with axial forces balancing device   15 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Applied Mechanics and Engineering
  Tom: 21, Zeszyt: 3, Strony: 737-750
  Czesław Kundera, Alexey Zhulyov, Volodymir Martsinkovsky
  Opublikowano: 2016
   
 2. ASSESSMENT OF TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF POLYMERS USED IN ADDITIVE TECHNOLOGIES SLS AND PJM   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Tom: 5, Strony: 73-84
  Czesław Kundera, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2016
   
 3. INFLUENCE OF PRINTING PARAMETERS ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF POLYAMIDE IN SLS TECHNOLOGY   13 (6,50) pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne
  Tom: 3, Strony: 31-37
  Czesław Kundera, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2016
   
 4. Ocena dokładności modelowych połączeń ślizgowych wykonanych w technologii przyrostowej – natrysku fotopolimeru   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 11, Strony: 1678-1679
  Czesław Kundera, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2016
   
 5. Ocena luzów technologicznych w modelowym łożysku ślizgowym wykonanym metodą SLS   11 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 2, Strony: 345-354
  Czesław Kundera, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2015
   
 6. Analysis of the Radial-Axial Oscillations of the Rotor of a High-Speed Pump   7 pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials
  Tom: 630, Strony: 341-349
  Volodymyr Martsynkovskyy, Oleksii Zhulov, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2014
   
 7. Badanie wpływu ilości energii dostarczanej do spiekanej warstwy poliamidu w technologii SLS na właściwości mechaniczne   10 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 6374-6380
  Czesław Kundera, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2014
   
 8. Elastic Bellows Prepared by Selective Laser Sintering   7 pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials
  Tom: 630, Strony: 318-325
  Czesław Kundera, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2014
   
 9. Proposal to Improve the Design of the Impulse Face Seal   7 pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials
  Tom: 630, Strony: 277-282
  Czesław Kundera, Włodzimierz Marcinkowski
  Opublikowano: 2014
   
 10. Static and dynamic analysis of a pump impeller with a balancing device. Part I: Static analysis   7 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Applied Mechanics and Engineering
  Tom: 19, Zeszyt: 3, Strony: 609-619
  Czesław Kundera, Włodzimierz Marcinkowski
  Opublikowano: 2014
   
 11. Static and dynamic analysis of a pump impeller with a balancing device. Part II: Dynamic analysis   7 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Applied Mechanics and Engineering
  Tom: 19, Zeszyt: 3, Strony: 621-631
  Włodzimierz Marcinkowski, Czesław Kundera, A. Zhulyov
  Opublikowano: 2014
   
 12. The Calculation of Static Characteristics of Impulse Gas Seal   7 pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials
  Tom: 630, Strony: 267-276
  Włodzimierz Marcinkowski, Czesław Kundera, Alona Khalizeva
  Opublikowano: 2014
   
 13. Determination of critical speeds of a centrifugal pump impeller in annular seals   7 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Applied Mechanics and Engineering
  Tom: 17, Strony: 873-883
  Czesław Kundera, Włodzimierz A. Marcinkowski
  Opublikowano: 2012
   
 14. Analiza wymiany ciepła w pierścieniach uszczelniających   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Tom: 6, Zeszyt: 6, Strony: 29-39
  Sławomir Błasiak, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2011
   
 15. Model eksperymentalny aktywnego uszczelnienia czołowego   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Tom: 2, Strony: 9-11
  Czesław Kundera, Dariusz Michalski
  Opublikowano: 2011
   
 16. Wpływ warunków eksploatacji na własności cieplne bezstykowego uszczelnienia czołowego   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Tom: 6, Strony: 41-51
  Sławomir Błasiak, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2011
   
 17. Experimental studies on a pneumatic system in an active face seal   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Applied Mechanics and Engineering
  Tom: 15, Strony: 731-742
  Czesław Kundera, Dariusz Michalski
  Opublikowano: 2010
   
 18. The effect of annular seal parameters on the dynamics of a rotor system   9 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Applied Mechanics and Engineering
  Tom: 15, Strony: 719-730
  Czesław Kundera, Włodzimierz A. Marcinkowski
  Opublikowano: 2010
   
 19. Self-controlled face seal   6 pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 5, Strony: 270-272
  Czesław Kundera, Włodzimierz A. Marcinkowski
  Opublikowano: 2008
   
 20. Współczynniki dynamiczne warstwy cieczy w szczelinie bezstykowego uszczelnienia czołowego   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 1, Strony: 107-114
  Czesław Kundera, Sławomir Błasiak
  Opublikowano: 2006
   
 21. Ocena właściwości eksperymentalnego modelu bezstykowego uszczelnienia czołowego   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Zeszyt: 6, Strony: 20-22
  Czesław Kundera, Dariusz Michalski
  Opublikowano: 2005
   
 22. Podwójne uszczelnienia impulsowe   4 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Tom: 5, Strony: 8-11
  Włodzimierz A. Marcinkowski, Czesław Kundera, J.Z Gaft
  Opublikowano: 2005
   
 23. Modelowanie eksperymentalne aktywnego uszczelnienia czołowego - stanowisko badawcze   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 6, Strony: 29-30
  Czesław Kundera, Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2004
   
 24. Semi-active non-contacting face seal   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanics
  Tom: 22, Zeszyt: 3, Strony: 331-336
  Czesław Kundera, Sławomir Błasiak
  Opublikowano: 2003
   
 25. Modelowanie podatnej obudowy pierścienia w uszczelnieniu czołowym   1 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Mechanika
  Zeszyt: 60, Strony: 355-361
  Czesław Kundera, Jan Osiecki
  Opublikowano: 2002
   
 26. Podstawy konstrukcji i teoretycznych obliczeń podwójnych uszczelnień impulsowych   1 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Mechanika
  Zeszyt: 60, Strony: 423-433
  Włodzimierz A. Marcinkowski, Czesław Kundera, J. Z. Gaft
  Opublikowano: 2002
   
 27. Wybrane problemy dynamiki bezstykowego uszczelnienia czołowego   4 pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 1, Strony: 287-29
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2002
   
 28. Model konstrukcyjny uszczelnienia modułowego i jego weryfikacja eksperymentalna   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Eksploatacji
  Zeszyt: 2, Strony: 27-37
  Czesław Kundera, Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2001
   
 29. Moduł uszczelnienia czołowego z zamiennymi pierścieniami ślizgowymi   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 3, Strony: 247-256
  Czesław Kundera, Jerzy Bochnia, K. Matecki
  Opublikowano: 2001
   
 30. Uszczelnienia aktywne   4 pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 6, Strony: 9-12
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2001
   
 31. Aktywne uszczelnienie z pływającym pierścieniem   4 pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 4, Strony: 501-511
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 1999
   
 32. Active face seal - numerical dynamic analysis
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 5, Strony: 754-763
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 1998
   
 33. Materiały kompozytowe PTFE - optymalizacja składu i własności mechaniczne
  w czasopiśmie:   Maszyny Górnicze
  Zeszyt: 5, Strony: 17-23
  Jerzy Bochnia, Czesław Kundera
  Opublikowano: 1998
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. An Analysis of Axial Vibration in Face Packing Seals   5 pkt
  w czasopiśmie:   Solid State Phenomena
  Tom: Vol. 248, Strony: 142-151
  Czesław Kundera, Volodymyr Martsynkowskyy, Sergii Gudkov
  Opublikowano: 2016
   
 2. Technological providing of fixed joints quality   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Kompriessornoje i eniergieticzieskoje maszinostrojenie
  Zeszyt: 3(41), Strony: 44-49
  Czesław Kundera, Bogdan Antoszewski, V. B. Tarelnyk, Ie. V. Konoplianchenko, V. S. Martsynkovskyi
  Opublikowano: 2015
   
 3. Wpływ parametrów procesu technologii PolyJet Matrix na dokładność wykonania modelowego połączenia sworzniowego
  w czasopiśmie:   Jakość i Innowacyjność w Funkcjonowaniu Organizacji oraz Nowe Rozwiązania w Procesach Wytwarzania
  Strony: 201-214
  Tomasz Kozior, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2015
   
 4. Осевые колебания системы ротор- торцовое сальниковое уплотнение   5 pkt
  w czasopiśmie:   Kompriessornoje i eniergieticzieskoje maszinostrojenie
  Zeszyt: 4(42), Strony: 3-8
  Czesław Kundera, Wladimir Martsynkovskyi, Sergiej Gudkov
  Opublikowano: 2015
   
 5. A static analysis of a pump impeller with a balancing device
  w czasopiśmie:   Modern trends in theory of machines and mechatronics systems
  Strony: 65-66
  Czesław Kundera, Włodzimierz Marcinkowski
  Opublikowano: 2014
   
 6. Algorytm obliczeń uszczelnień impulsowych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 18, Strony: 73-84
  Czesław Kundera, Włodzimierz Marcinkowski
  Opublikowano: 2014
   
 7. The dynamics a pump impeller with a balancing device
  w czasopiśmie:   Modern trends in theory of machines and mechatronics systems
  Strony: 69-70
  Włodzimierz Marcinkowski, Czesław Kundera, Alexey Zhulyov
  Opublikowano: 2014
   
 8. The centrifugal pump with the impeller supported in sealing clearances
  w czasopiśmie:   Proc. XIIIth International Scientific - Technical Conference Seals and Sealing Technology of Machines and Devices.
  Strony: 178-187
  S. Gutkow, Włodzimierz Marcinkowski, Andrzej Korczak, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2013
   
 9. Theoretical and experimental investigations of buffer face impulse seals
  w czasopiśmie:   Proceedings 11th EDF - Pprime Workshop: Futuroscope, September, 2012. Behaviour of Dynamic Seals in Unexpected Operating Conditions
  Strony: 70-80
  A. Zahorulko, V. Martsynkovskyy, Czesław Kundera, J. Gaft
  Opublikowano: 2012
   
 10. Analysis of buffer impulse seal with external feeders
  w czasopiśmie:   XI Konferencja Międzynarodowa - Uszczelnienia i Technika Uszczelnienia Maszyn i Urządzeń
  Strony: 129-139
  Czesław Kundera, V.A. Martsinkovskyy, A.V. Zahorulko, J.Z. Gaft
  Opublikowano: 2010
   
 11. Badania eksperymentalne modelu aktywnego uszczelnienia czołowego
  w czasopiśmie:   XI Konferencja Międzynarodowa - Uszczelnienia i Technika Uszczelnienia Maszyn i Urządzeń
  Strony: 59-65
  Czesław Kundera, Dariusz Michalski
  Opublikowano: 2010
   
 12. Wpływ uszczelnień bezstykowych na prędkości krytyczne wirnika
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe. Nauki Techniczne - Budowa i Eksploatacja Maszyn
  Tom: Nr 13, Strony: 220-227
  Czesław Kundera, Włodzimierz A. Marcinkowski
  Opublikowano: 2009
   
 13. Wybrane zagadnienia konstrukcyjno-technologiczne teksturowania powierzchni ślizgowych elementów maszyn
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 13, Strony: 42-49
  Sławomir Błasiak, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2009
   
 14. Wybrane zagadnienia konstrukcyjno-technologiczne w połączeniach ślizgowych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Tom: Budowa i Eksploatacj, Strony: 42-49
  Sławomir Błasiak, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2009
   
 15. Analiza wymiany ciepła w bezstykowych uszczelnieniach czołowych z modyfikacjami powierzchni pierścieni ślizgowych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 11, Strony: 37-44
  Sławomir Błasiak, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2008
   
 16. Badania eksperymentalne bezstykowego uszczelnienia czołowego
  w czasopiśmie:   12th International Scientific and Engineering Conference - Hermatic Sealing, Vibration Realibity and Ecolgical Safety of Pump and Compressor Machinery - HERVICON
  Tom: 2, Zeszyt: 10, Strony: 65-72
  Dariusz Michalski, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2008
   
 17. Dynamika bezstykowych uszczelnień czołowych z teksturowanymi powierzchniami ślizgowymi
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 7, Strony: 109-114
  Czesław Kundera, Sławomir Błasiak
  Opublikowano: 2008
   
 18. Dynamika uszczelnienia bezstykowego - badania eksperymentalne
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Budowa i Eksploatacja Maszyn
  Zeszyt: 11, Strony: 157-164
  Dariusz Michalski, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2008
   
 19. Model wymiany ciepła w bezstykowych uszczelnieniach czołowych z pierścieniami o modyfikowanych powierzchniach
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
  Tom: 2, Zeszyt: 10, Strony: 73-81
  Sławomir Błasiak, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2008
   
 20. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Research on composite materials applied for sliding constructional elements
  w czasopiśmie:   9th International Scientific Conference - New Ways in Manufacturing Technologies
  Czesław Kundera, Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2008
   
 21. Aktywny pierścień pływający. Część I. O pewnej metodzie pozycjonowania
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Politechniki Śląskiej
  Tom: 18, Strony: 143-150
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2007
   
 22. CFD simulation of short and long annular seals
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 7, Strony: 77-90
  Czesław Kundera, Andrzej Korczak, Andrij Zahorulko, Kateryna Gerasymiva, Mihail Plykin
  Opublikowano: 2007
   
 23. Eksperimientalnyje isliedowanija samoreguliruiemowo torcowo upłotnienija
  w czasopiśmie:   Wisnik Sumskowo Dierżawnowo Uniwesitieta
  Zeszyt: 1, Strony: 39-44
  Czesław Kundera, Dariusz Michalski, Andrej Wasylewicz Zagorulko
  Opublikowano: 2007
   
 24. Experimental modeling of an active noncontacting face seal
  w czasopiśmie:   8th Conference - Active Noise and Vibration Control Methods
  Strony: 108-113
  Czesław Kundera, Dariusz Michalski
  Opublikowano: 2007
   
 25. Hydrodynamika bezstykowych uszczelnień promieniowych - sformułowanie problemu
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 7, Strony: 97-108
  Czesław Kundera, Włodzimierz A. Marcinkowski
  Opublikowano: 2007
   
 26. Model teoretyczny oraz program komputerowy wspomagający projektowanie czołowych uszczelnień bezstykowych
  w czasopiśmie:   XI Konferencja Międzynarodowa - Uszczelnienia i Technika Uszczelnienia Maszyn i Urządzeń
  Strony: 19-26
  Sławomir Błasiak, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2007
   
 27. Czisliennyj analiz dinamiczieskich koeficientów biezkontaktnowo torcowogo upłotnienija
  w czasopiśmie:   Wisnik Sumskowo Dierżawnowo Uniwesitieta
  Zeszyt: 12, Strony: 43-48
  Czesław Kundera, Sławomir Błasiak
  Opublikowano: 2006
   
 28. Experimental verification of properites of sealing ring housing
  w czasopiśmie:   8th International Scientific Conference - New Ways in Manufacturing Technologies'2006
  Strony: 522-525
  Czesław Kundera, Dariusz Michalski
  Opublikowano: 2006
   
 29. Programmnoje priłozienie dla awtomatizirowannogo razczieta dinamiczieskich charakteristik rotorow cientrobieżnych maszin
  w czasopiśmie:   Wisnik Sumskowo Dierżawnowo Uniwesitieta
  Zeszyt: 9, Strony: 168-175
  E.P. Gierasimowa, Andrej Wasylewicz Zagorulko, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2006
   
 30. A numerical approach to the dynamic behavior of noncontacting seals with grooved faces
  w czasopiśmie:   11th International Conference HERVICON'2005
  Tom: 2, Strony: 90-98
  Czesław Kundera, Sławomir Błasiak
  Opublikowano: 2005
   
 31. Aktywne uszczelnienie czołowe - badania eksperymentalne
  w czasopiśmie:   XV Ogólnopolska Konferencja pt.:Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych CYLINDER
  Strony: 70-78
  Czesław Kundera, Dariusz Michalski
  Opublikowano: 2005
   
 32. Buffer impulse seals with continuous feeding of barrier medium in face pair
  w czasopiśmie:   11th International Conference HERVICON'2005
  Tom: 2, Strony: 115-123
  J.Z. Gaft, B.M. Gromyko, Czesław Kundera, W.A. Zagorulko
  Opublikowano: 2005
   
 33. Eksperimentalnyje issliedowanija dwuchstupiencztych impulsnych upłotniejij (Experimental investigations of two-stage pulsed seals)
  w czasopiśmie:   Compresors & Pneumatics (Rosja)
  Zeszyt: 2, Strony: 26-30
  J.Z. Gaft, Czesław Kundera, I.S. Berezhnoy, W.A. Zagorulko, M.Y Kharin
  Opublikowano: 2005
   
 34. Experimental modeling of an active face seal
  w czasopiśmie:   11th International Conference HERVICON'2005
  Tom: 2, Strony: 105-110
  Czesław Kundera, Dariusz Michalski, W.A. Zagorulko
  Opublikowano: 2005
   
 35. Experimental tests of clearance control in noncontacting face seals
  w czasopiśmie:   Hydraulika a Pneumatika
  Zeszyt: 1, Strony: 12-14
  Czesław Kundera, Dariusz Michalski
  Opublikowano: 2005
   
 36. Experimental verification of clearance height control in noncontacting face seals
  w czasopiśmie:   6th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM'2005
  Strony: 109-112
  Czesław Kundera, Dariusz Michalski
  Opublikowano: 2005
   
 37. Issliedowanie wlianija prowodimosti podwodiaszcziewo drosielja na staticzieskie charakteristiki zatwornowo impulsnowo upłotnienija
  w czasopiśmie:   Wisnik Sumskowo Dierżawnowo Uniwesitieta
  Zeszyt: 1, Strony: 76-85
  W.A. Zagorulko, Czesław Kundera, M.Y Kharin
  Opublikowano: 2005
   
 38. Tieorieticzieskie i ekspierimientalnyje issliedowanija zatwornych impulsnych upłotnienij z nieprieriwnym podwodom
  w czasopiśmie:   Wisnik Sumskowo Dierżawnowo Uniwesitieta
  Zeszyt: 11, Strony: 65-72
  W.A. Zagorulko, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2005
   
 39. Ekspierimientalnyje isliedowanija dwuchstupienczatych impulsnych upłotnienuj
  w czasopiśmie:   XIII International Conference Kompressornaja Tiechnika i Pniewmatika w XXI wiekie. Sumy, Ukraina, 15-16.09.04
  Tom: 3, Strony: 86-95
  J.Z. Gaft, Czesław Kundera, I.S. Bierieżnoj, Andrej Wasylewicz Zagorulko, M.J. Harin
  Opublikowano: 2004
   
 40. Ekspierimientalnyje isliedowanija zatwornych impulsnych upłotnienij z samorieliguiemym zazorom
  w czasopiśmie:   The XI International Scientific Conference - "The XXI Century Technology", wrzesień 2004, Ałuszta, Ukraina
  Strony: 92-99
  J.Z. Gaft, Czesław Kundera, Andrej Wasylewicz Zagorulko
  Opublikowano: 2004
   
 41. Head for measurement of clamping forces and momentum of friction for research of head sealing model
  w czasopiśmie:   X Konferencja Międzynarodowa - Uszczelnienia i Technika Uszczelnienia Maszyn i Urządzeń
  Strony: 338-344
  Jerzy Bochnia, K. Matecki, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2004
   
 42. Impulse Seal with Internal Control System
  w czasopiśmie:   5th International Carpathian Control Conference ICCC'2004
  Strony: 121-126
  Czesław Kundera, Włodzimierz A. Marcinkowski
  Opublikowano: 2004
   
 43. Static and dynamic performance charakteristics of the barrier impulse seal
  w czasopiśmie:   X Konferencja Międzynarodowa -Uszczelnienia i Technika Uszczelnienia Maszyn i Urządzeń - Wrocław 2004
  Strony: 17-24
  Włodzimierz A. Marcinkowski, Czesław Kundera, J.Z. Gaft
  Opublikowano: 2004
   
 44. Tests of materials for sealing rings of mechanical seals
  w czasopiśmie:   VII Medzinarodna Vedecka Konferencia - Nove smery vo vyrobnych technologiach
  Strony: 239-242
  Jerzy Bochnia, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2004
   
 45. The design and operation of the double impulse seal
  w czasopiśmie:   X Konferencja Międzynarodowa -Uszczelnienia i Technika Uszczelnienia Maszyn i Urządzeń - Wrocław 2004
  Strony: 13-16
  Włodzimierz A. Marcinkowski, J.Z. Gaft, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2004
   
 46. Drgania pierścienia podatnie zamocowanego w bezstykowym uszczelnieniu czołowym
  w czasopiśmie:   Wisnik Chmielnickowo Nacjonalnowo Universitieta
  Tom: 2, Zeszyt: 6, Strony: 230-233
  Czesław Kundera, Włodzimierz A. Marcinkowski, A.W. Zagorulko
  Opublikowano: 2003
   
 47. Dynamika wirnika w uszczelnieniach szczelinowych
  w czasopiśmie:   Wisnik Chmielnickowo Nacjonalnowo Universitieta
  Tom: 2, Zeszyt: 6, Strony: 205-208
  Włodzimierz A. Marcinkowski, J. Tarasiewicz, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2003
   
 48. Mechanizm giermetizacji, razcziet i konstrukcja torcowych salnikowych upłotnienij
  w czasopiśmie:   The X International Scientific Conference, The XXI Century Technology, 8-14.09.2003, Ałuszta, Ukraina
  Tom: 2, Strony: 3-9
  J.Z. Gaft, Czesław Kundera, Włodzimierz A. Marcinkowski, A.W. Zagarulko
  Opublikowano: 2003
   
 49. Non-contacting face seal with controlled parameters
  w czasopiśmie:   4th International Carpathian Control Conference. ICCC 2003, High Tatras, Slovakia
  Strony: 500-503
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2003
   
 50. Razcziet i projektirowanie torcowych upłotninij z samoregirujuszczim zazorom
  w czasopiśmie:   Wisnik Chmielnickowo Nacjonalnowo Universitieta
  Tom: 2, Zeszyt: 6, Strony: 47-53
  Włodzimierz A. Marcinkowski, J.Z. Gaft, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2003
   
 51. Dynamic behaviour of noncontacting face seals - comparison of design configurations
  w czasopiśmie:   10th International Conference HERVICON'2002
  Strony: 110-113
  Czesław Kundera, Jerzy Bochnia, K. Matecki
  Opublikowano: 2002
   
 52. Method of testing work parameters of sealing rings
  w czasopiśmie:   10th International Conference HERVICON'2002
  Strony: 216-226
  K. Matecki, Czesław Kundera, Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2002
   
 53. Some dynamic problems related to the contacting face seal
  w czasopiśmie:   Mechanical Engineering - Maszinoznawstwo
  Zeszyt: 12, Strony: 28-31
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2002
   
 54. Stability analysis of active face seals
  w czasopiśmie:   International Carpathian Control Conference ICCC'2002. Malenovice, Czech Republic
  Strony: 217-222
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2002
   
 55. Temperature change in noncontacting face seals
  w czasopiśmie:   10th International Conference HERVICON'2002
  Strony: 141-150
  Ryszard Dindorf, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2002
   
 56. Active mechanical face seals in the contemporary works
  w czasopiśmie:   IX International Conference Selas and Sealing Technology in Machines and Devices. Wrocław - Polanica Zdrój. 22
  Strony: 15-21
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2001
   
 57. The model of contacting face seal with controlled closing force
  w czasopiśmie:   International Carpathian Control Conference ICCC
  Strony: 211-216
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2001
   
 58. Uszczelnienia aktywne - teoria i praktyka
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 74, Strony: 35-44
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2001
   
 59. Control of positioning of the floating ring in annular seal
  w czasopiśmie:   International Carpathian Control Conference, Podbansk, Słowacja 2000
  Strony: 439-442
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2000
   
 60. Model dynamiczny uszczelnienia czołowego z regulowanymi parametrami
  w czasopiśmie:   XVII Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów
  Strony: 331-336
  Jerzy Bochnia, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2000
   
 61. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Wpływ własności sprężysto-tłumiących pierścienia podatnego na dynamikę stykowego uszczelnienia czołowego
  w czasopiśmie:   X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja - Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych CYLINDER'2000
  Jerzy Bochnia, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2000
   
 62. Dynamic coefficients of the noncontacting face seal
  w czasopiśmie:   9th International Conference "HERVICON' 99", Ukraina, Sumy 1999
  Strony: 110-113
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 1999
   
 63. Noncontacting face seals with control system
  w czasopiśmie:   Strojnicky Casopis (Journal of Mechanical Engineering)
  Tom: 50, Zeszyt: 6, Strony: 420-429
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 1999
   
 64. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Some dynamic problems related to the contacting face seal
  w czasopiśmie:   4-th International Symposium of Ukrainian Mechanical Engineers, Lwów 1999
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 1999
   
 65. Uszczelnienia aktywne - nowa technika uszczelniania
  w czasopiśmie:   IX Konferencja "Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych CYLINDER'99", Zakopane 1999
  Strony: 124-129
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 1999
   
 66. Węzeł uszczelniająco-łożyskowy - wybrane problemy drgań osiowych
  w czasopiśmie:   IV Konferencji "Problemy Niekonwencjonalnych Układów Łożyskowych " Politechnika Łódzka, Łódź 1999
  Strony: 159-164
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 1999
   
 67. Charakterystyki dynamiczne bezstykowego uszczelnienia czołowego
  w czasopiśmie:   XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów, Rzeszów - Jawor 1998
  Tom: 2, Strony: 611-618
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 1998
   
 68. Influence of flexible ring housing on dynamics of contacting face seal
  w czasopiśmie:   VIII International Conference - Seals and Sealing Technology in Machines and Dewices
  Strony: 13-20
  Jerzy Bochnia, Czesław Kundera
  Opublikowano: 1998
   
 69. Aktywny węzeł uszczelniająco - łożyskowy
  w czasopiśmie:   III Konferencja "Problemy Niekonwencjonalnych Układów Łożyskowych" Łódź 1997
  Strony: 27-30
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 1997
   
 70. Wybrane problemy uszczelnień aktywnych
  w czasopiśmie:   Zebranie Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN
  Zeszyt: 57, Strony: 121-127
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 1997
   

Monografie
 1. Problemy uszczelnień zespołów wirujących   25 (20,00) pkt
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2013
   
 2. Teoria konstrukcji uszczelnień bezstykowych   12 pkt
  Włodzimierz A. Marcinkowski, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2008
   
 3. Aktywne uszczelnianie drgających elementów wirujących   14 pkt
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 1999
   

Redakcja naukowa monografii
 1. Dynamics and design problems of centrifugal machines   5 pkt
  Czesław Kundera, Włodzimierz Marcinkowski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Hermetic sealing, vibration reliability and ecological safety of pump and compressor machinery   5 pkt
  Tom: 1
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2008
   

Rozdziały w monografiach
 1. Application of rapid prototyping technology in seals design   5 (2,50) pkt
  w książce:   Dynamics and design problems of centrifugal machines
  Strony: 95-106
  Czesław Kundera, Tomasz Kozior, Włodzimierz Marcinkowski, Sergii Gudkov
  Opublikowano: 2016
   
 2. Coupled radial, angular and axial vibrations of a pump impeller integrated with a balancing device   5 pkt
  w książce:   Dynamics and design problems of centrifugal machines
  Tom: M81, Strony: 20-35
  Czesław Kundera, Włodzimierz Marcinkowski, Oleksii Zhulov
  Opublikowano: 2016
   
 3. Dynamic characteristics of a face seal with a soft packing ring   5 pkt
  w książce:   Dynamics and design problems of centrifugal machines
  Tom: M81, Strony: 49-63
  Czesław Kundera, Włodzimierz Marcinkowski, Sergii Gudkov
  Opublikowano: 2016
   
 4. Experimental definition of tribomechanical characteristics of stuffing box packings   5 pkt
  w książce:   Dynamics and design problems of centrifugal machines (ID 48750)
  Tom: M81, Strony: 64-74
  Czesław Kundera, Andrij Zahorulko, Sergii Gudkov
  Opublikowano: 2016
   
 5. Raszcziet nowoj energoefektiwnoj konstrukcji centrobieżnowo nasosa   5 pkt
  w książce:   Energoefektywnyje, alternatywnyje i energosbiregajuszczije technołogii
  Strony: 282-313
  Czesław Kundera, Włodzimierz Marcinkowski, Andrzej Korczak
  Opublikowano: 2016
   
 6. Wpływ parametrów procesu technologii PolyJet Matrix na dokładność wykonania modelowego połączenia sworzniowego   5 (2,00) pkt
  w książce:   Jakość i innowacyjność w funkcjonowaniu organizacji oraz nowe rozwiązania w procesach wytwarzania
  Strony: 201-214
  Czesław Kundera, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2015
   
 7. Active face seals in experiment research   5 pkt
  w książce:   Проблемы теории и практики центробежных машин
  Strony: 253-258
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2014
   
 8. Статический анализ торцового импульсного газового уплотнения   5 pkt
  w książce:   Проблемы теории и практики центробежных машин
  Strony: 307-319
  Czesław Kundera, Wladimir Martsinkowsky, Alona Khalizeva
  Opublikowano: 2014
   
 9. Model sterowania uszczelnieniem bezstykowym przy zastosowaniu sztucznej sieci neuronowej   4 (1,33) pkt
  w książce:   Postępy Automatyki i Robotyki, KAiR PAN
  Strony: 261-269
  Sławomir Błasiak, Czesław Kundera, Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2012
   
 10. Tests of PTFE composites for sealing rings of contacting face seals   5 (2,50) pkt
  w książce:   Scientific Basis of Modern Technologies: Experience and Prospects
  Strony: 429-439
  Czesław Kundera, Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2011
   
 11. The model of bellows seal with controlled closing force   5 pkt
  w książce:   Selected Problems of Modeling and Control in Mechanics
  Strony: 44-51
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2011
   
 12. An analysis of heat transfer in non-contacting face seals with modified surfaces of sliding rings   7 (3,50) pkt
  w książce:   Science Report, Project Pl-0007, CEEPUS - Geometrical Product Specification - a New Tendency in the Design and Realization of Technological Processes
  Strony: 47-52
  Sławomir Błasiak, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2008
   
 13. Selected experimental tests on non-contacting face seals   7 (3,50) pkt
  w książce:   Science Report, Project Pl-0007, CEEPUS - Geometrical Product Specification - a New Tendency in the Design and Realization of Technological Processes
  Strony: 129-136
  Dariusz Michalski, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2008
   
 14. An experimental verification of the proximity probe scale factor and the properties of the sealing ring housing   7 (3,50) pkt
  w książce:   Science Report, Project PL-0007, Modern Metrology in Quality Management Systems
  Strony: 143-150
  Dariusz Michalski, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2006
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Doktor Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach - Hermomechanika i samoregulujące się uszczelnienia impulsowe
  Włodzimierz A. Marcinkowski, Stanisław Adamczak, Czesław Kundera, A. Mężyk, M Gawliński, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2010
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Mechaniczne uszczelnienie czołowe   30 pkt
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2016
   
 2. Aktywne, bezstykowe, uszczelnienie czołowe   30 pkt
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2015
   
 3. Czołowe uszczelnienie impulsowe z układem regulacji   30 pkt
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2015
   
 4. Głowica pomiarowa do badania parametrów pracy uszczelnienia czołowego   30 (15,00) pkt
  Czesław Kundera, Jerzy Bochnia, Krzysztof Matecki
  Opublikowano: 2013
   
 5. Aktywne uszczelnienie czołowe   25 pkt
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2011
   
 6. Uszczelnienie dławnicowe o wyrównanym rozkładzie nacisków stykowych   25 pkt
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2011
   
 7. Bezstykowe uszczelnienie wzdłużne z pierścieniem pływającym   25 pkt
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2009
   
 8. Głowica pomiarowa do badania parametrów pracy bezstykowego uszczelnienia czołowego   25 (12,50) pkt
  Czesław Kundera, Jerzy Bochnia, Krzysztof Matecki
  Opublikowano: 2009
   
 9. Podwójne uszczelnienie czołowe   25 (12,50) pkt
  Czesław Kundera, Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2009
   
 10. Modułowe uszczelnienie mechaniczne stykowe do maszyn wirnikowych   25 (12,50) pkt
  Jerzy Bochnia, Czesław Kundera, K. Matecki
  Opublikowano: 2008
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Przyrząd do badań wytrzymałościowych, zwłaszcza mieszków
  Tomasz Kozior, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2014
   
 2. Aktywne, bezstykowe, uszczelnienie czołowe
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2013
   
 3. Mechaniczne uszczelnienie czołowe
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2013
   
 4. Торцеве iмпульсне ушiльнення з системою регулювання
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2013
   
 5. Czołowe uszczelnienie impulsowe z układem regulacji   2 pkt
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2012
   
 6. Aktywne uszczelnienie czołowe   2 pkt
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2010
   
 7. Uszczelnienie dławnicowe o wyrównanym rozkładzie nacisków stykowych   2 pkt
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2010
   
 8. Głowica pomiarowa do badania parametrów pracy bezstykowego uszczelnienia czołowego   2 (1,00) pkt
  Czesław Kundera, Jerzy Bochnia, Krzysztof Matecki
  Opublikowano: 2009
   
 9. Bezstykowe uszczelnienie wzdłużne z pierścieniem pływającym   10 pkt
  Czesław Kundera
  Opublikowano: 2008
   
 10. Podwójne uszczelnienie czołowe   10 (5,00) pkt
  Czesław Kundera, Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2008
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1