O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Jakub Kulpa
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
896
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3964432
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 14

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Analiza możliwości zastosowania wielosensorowej CMM do pomiarów elementów łożysk tocznych   11 (3,67) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 11/2017, Strony: 1024-1026
  Stanisław Adamczak, Jerzy Sładek, Jakub Kulpa, Jacek Świderski
  Opublikowano: 2017
   
 2. Analiza wpływu grubości ścianki tulei wykonanych przyrostowo na odchyłki kształtu   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 89, Zeszyt: 11, Strony: 1664-1666
  Jakub Kulpa, Urszula Kmiecik-Sołtysiak, Jerzy Sładek
  Opublikowano: 2016
   
 3. Zastosowanie obróbki skrawaniem do poprawy dokładności wymiarowej i kształtowej elementów wytwarzanych technologiami addytywnymi   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8/9, Strony: 1442-1444
  Jakub Kulpa, Jerzy Sładek, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2016
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Investigation of Peltier module based temperature difference sensor
  w czasopiśmie:   Transcom Proceedings 2015
  Zeszyt: 4, Strony: 86-91
  Grzegorz Witkowski, Jakub Kulpa
  Opublikowano: 2015
   
 2. MULTISENSORY COORDINATE MEASURING TECHNOLOGY
  w czasopiśmie:   XIth International Scientific Conference on Coordinate Measuring Technique CMT 2014
  Jakub Kulpa, Jerzy Sładek
  Opublikowano: 2015
   
 3. Multisensory measurements in modern production techniques
  w czasopiśmie:   Transcom Proceedings 2015
  Zeszyt: 6, Strony: 136-141
  Jakub Kulpa, Grzegorz Witkowski
  Opublikowano: 2015
   
 4. Wybrane systemy do bezstykowej digitalizacji obiektów 3D
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 18
  Jakub Kulpa
  Opublikowano: 2014
   
 5. Accuracy of the selected methods for non-contact objects digitization
  w czasopiśmie:   10-th European Conference of Young Reasearchers and Scientists TRANSCOM 2013
  Tom: 6, Strony: 199-202
  Jakub Kulpa
  Opublikowano: 2013
   
 6. Techniki Szybkiego Prototypowania
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 17, Strony: 58-65
  Jakub Kulpa, Grzegorz Witkowski
  Opublikowano: 2012
   
 7. Hydraulic control system with a pressure transmitter
  w czasopiśmie:   8-th European Conference of Young Research and Scientific Workers Transcom 2009
  Tom: 6, Strony: 59-62
  Jakub Kulpa
  Opublikowano: 2009
   

Rozdziały w monografiach
 1. Ekonomiczno-techniczna analiza kosztów cięcia wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną na przykładzie urządzenia APW 2010BB   5 (2,00) pkt
  w książce:   Aktualne trendy w zarządzaniu środowiskiem
  Strony: 292-301
  Daniel Krajcarz, Piotr Młynarczyk, Damian Bańkowski, Jakub Kulpa
  Opublikowano: 2015
   
 2. Multisensory measurements in modern production techniques   5 (2,50) pkt
  w książce:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015 SECTION 6 MACHINES AND EQUIPMENT
  Strony: 136-140
  Jakub Kulpa, Grzegorz Witkowski
  Opublikowano: 2015
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Przyrząd do cięcia linek, zwłaszcza linek skręcanych
  Piotr Kurp, Krystian Mulczyk, Hubert Danielewski, Jakub Kulpa, Szymon Tofil, Grzegorz Witkowski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Świeca zapłonowa
  Szymon Tofil, Hubert Danielewski, Jakub Kulpa, Piotr Kurp, Krystian Mulczyk, Grzegorz Witkowski
  Opublikowano: 2016
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1