O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Damian Krzesimowski
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   d.krzesimowski@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-454
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
555
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 946716
LUDZIE NAUKI: 238689
USOS web: 4653
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 758
Dyscypliny KBN:informatyka
specjalnosci: przetwarzanie sygnałów biomedycznych

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 38

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Voice Signal Processing for Patient with Stroke Hospitalisation   6 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of the International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems
  Strony: 693-696
  Damian Krzesimowski, Zygmunt Ciota
  Opublikowano: 2009
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Prognostyczna wartość czasowo-częstotliwościowej analizy głosu u chorych z afazją w przebiegu udaru niedokrwiennego mózgu   6 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Postępy Rehabilitacji
  Tom: supl. 8, Strony: 59-60
  B. Adamkiewicz, Damian Krzesimowski, A. Klimek, Zygmunt Ciota
  Opublikowano: 2010
   
 2. Signal processing of voice in case of patients after stroke   9 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Elektrotechniczny
  Tom: 86, Zeszyt: 11A, Strony: 129-132
  Damian Krzesimowski, Zygmunt Ciota
  Opublikowano: 2010
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Application of numerical model of the photovoltaic module to the practical comparative analysis
  w czasopiśmie:   E3S Web of Conferences 19, 01032 (2017)
  Tom: 19 (2017)
  Damian Krzesimowski, Artur Pawelec
  Opublikowano: 2017
   
 2. Case study of storage and data flow in computer network of Castle Hill in Kielce.
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 4/2015, Strony: 9329-9342
  Damian Krzesimowski, Artur Ściana
  Opublikowano: 2015
   
 3. Potencjał innowacyjny przedsiębiorstw energetycznych w województwie świętokrzyskim na podstawie wybranych wskaźników z uwzględnieniem OZE.
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 4/2015, Strony: 9317-9328
  Damian Krzesimowski, Artur Ściana
  Opublikowano: 2015
   
 4. Preliminary processing of the human voice recordings
  w czasopiśmie:   Conference Archives PTETiS
  Tom: 31, Strony: 275-279
  Damian Krzesimowski
  Opublikowano: 2012
   
 5. Parallel Processing of Statistical Data Using Graphical Processor for Changeability Evaluation of Human Voice Parameters
  w czasopiśmie:   Proceedings of the International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems
  Strony: 643-646
  Damian Krzesimowski, M. Wojtera, Zygmunt Ciota, B. Sakowicz
  Opublikowano: 2010
   
 6. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Remote Control System for a Vehicle with I.C. Engine
  w czasopiśmie:   Proceedings of International Student Conference on Electrical Engineering POSTER
  R. Dobroszek, D. Miller, Damian Krzesimowski
  Opublikowano: 2010
   
 7. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Statistical Description of the Human Voice for Stroke Treatment Measurements
  w czasopiśmie:   Archives of International Student Conference on Electrical Engineering POSTER
  Damian Krzesimowski
  Opublikowano: 2010
   
 8. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  The Signal-Statistical Method for the Diagnosis of Voice Pathology Treatment
  w czasopiśmie:   I Ogólnopolskie Seminarium "Forum Innowacji Młodych Badaczy"
  Damian Krzesimowski
  Opublikowano: 2010
   
 9. The Signal-Statistical Method for the Evaluation of Reintegration of the Central Mechanisms of the Speech
  w czasopiśmie:   Proceedings of the International PhD Workshop
  Strony: 271-273
  Damian Krzesimowski
  Opublikowano: 2010
   
 10. Baterie jednorazowe w urządzeniach elektronicznych
  w czasopiśmie:   ELEKTRONIK Magazyn Elektroniki Profesjonalnej
  Zeszyt: 2, Strony: 65-67
  Damian Krzesimowski
  Opublikowano: 2009
   
 11. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Database Construction Algorithm of Voice Pattern
  w czasopiśmie:   Proceedings of International Student Conference on Electrical Engineering POSTER
  Damian Krzesimowski
  Opublikowano: 2009
   
 12. Digital Signal Processing in Neurology: Picture and Sound
  w czasopiśmie:   Proceedings of the International PhD Workshop
  Strony: 173-177
  Damian Krzesimowski
  Opublikowano: 2009
   
 13. Estimation of Hospitalization Progress for Patients with Stroke with using of Voice Analysis
  w czasopiśmie:   ISCA Archive
  Strony: 49-52
  Damian Krzesimowski, Zygmunt Ciota
  Opublikowano: 2009
   
 14. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Proposal of Operation Algorithm of Sumo-Robot
  w czasopiśmie:   Proceedings of International Student Conference on Electrical Engineering POSTER
  P. Błażejewski, M. Janiszewski, Damian Krzesimowski
  Opublikowano: 2009
   
 15. Protokoły komunikacyjne w sieciach bezprzewodowych
  w czasopiśmie:   ELEKTRONIK Magazyn Elektroniki Profesjonalnej
  Zeszyt: 11, Strony: 70-73
  Damian Krzesimowski
  Opublikowano: 2009
   
 16. Zasilanie elektroniki energią wolnodostępną
  w czasopiśmie:   ELEKTRONIK Magazyn Elektroniki Profesjonalnej
  Zeszyt: 5, Strony: 67-70
  Damian Krzesimowski
  Opublikowano: 2009
   
 17. Dobór mikrokontrolera do aplikacji
  w czasopiśmie:   ELEKTRONIK Magazyn Elektroniki Profesjonalnej
  Zeszyt: 11, Strony: 75-76
  Damian Krzesimowski
  Opublikowano: 2008
   
 18. Metody ograniczania energii w układach elektronicznych
  w czasopiśmie:   ELEKTRONIK Magazyn Elektroniki Profesjonalnej
  Zeszyt: 9, Strony: 84-87
  Damian Krzesimowski
  Opublikowano: 2008
   
 19. Niebieskie lasery i ich zastosowanie
  w czasopiśmie:   Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego
  Zeszyt: 11, Strony: 37-42
  Damian Krzesimowski
  Opublikowano: 2006
   
 20. Briefly about Next Generation Network
  w czasopiśmie:   Proceedings of Scientific Conference for Students and Young Scientists “Telecommunication in XXI Century”
  Strony: 113-122
  Damian Krzesimowski
  Opublikowano: 2005
   
 21. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Flash Technology in Multimedia Internet Services
  w czasopiśmie:   Proceedings of International Student Conference on Electrical Engineering POSTER
  Damian Krzesimowski
  Opublikowano: 2005
   
 22. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Niebieskie diody laserowe
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 4th Scientific Conference for Students and Young Scientists “Telecommunication in XXI Century“
  Damian Krzesimowski
  Opublikowano: 2004
   

Rozdziały w monografiach
 1. Aspekty zarządzania ryzykiem informatycznym w praktyce administrowania sieciami komputerowymi   5 pkt
  w książce:   Techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów
  Strony: 179-190
  Damian Krzesimowski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Zabezpieczanie danych zapisanych w postaci cyfrowej w strukturze sieci komputerowej na przykładzie Wzgórza Zamkowego w Kielcach   5 (2,00) pkt
  w książce:   Koncepcje zarządzania Jednostkami Samorządu Terytorialnego
  Strony: 227-240
  Damian Krzesimowski, Artur Ściana
  Opublikowano: 2016
   
 3. Computer methods for decision support on commodity markets and Forex   5 pkt
  w książce:   Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Świat-Polska-Region Świętokrzyski
  Strony: 104-114
  Damian Krzesimowski
  Opublikowano: 2014
   
 4. The Fast Fourier Transform and Cepstrogram Based Approach to the Assessment of Human Voice Stability   5 pkt
  w książce:   Computational Models for Business and Engineering Domains
  Strony: 258-268
  Damian Krzesimowski
  Opublikowano: 2014
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Obudowa urządzenia elektronicznego   30 (15,00) pkt
  Artur Ściana, Damian Krzesimowski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Pałeczka   30 (15,00) pkt
  Artur Ściana, Damian Krzesimowski
  Opublikowano: 2016
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Urządzenie do nurkowania
  Artur Ściana, Damian Krzesimowski
  Opublikowano: 2017
   
 2. Pałeczka
  Artur Ściana, Damian Krzesimowski
  Opublikowano: 2016
   
 3. Pałeczka
  Damian Krzesimowski, Artur Ściana
  Opublikowano: 2016
   
 4. Obudowa urządzenia elektronicznego
  Artur Ściana, Damian Krzesimowski
  Opublikowano: 2014
   
 5. Układ do obliczeń statystycznych i numerycznych
  Artur Ściana, Damian Krzesimowski
  Opublikowano: 2014
   
 6. Układ do obliczeń statystycznych i numerycznych
  Artur Ściana, Damian Krzesimowski
  Opublikowano: 2014
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1