O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Daniel Krajcarz
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
Stanowisko:      Doktorant     (grupa stanowisk: pozostali)
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
459
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 4014374
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 40

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Precision comparison of analytical and statistical-regression models for AWJ cutting   30 (15,00) pkt
  w czasopiśmie:   Precision Engineering Journal of the International Societies for Precision Engineering and Nanotechnology
  Tom: 50, Strony: 148-159
  Libor Hlavac, Daniel Krajcarz, Irena Hlavacova, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2017
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. A method for assessing the wear of sanding abrasive discs differing in the type of grains (SiC, Al2O3(95A))   15 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   4TH INTERNATIONAL CONFERENCE RECENT TRENDS IN STRUCTURAL MATERIALS Book Series: IOP Conference Series-Materials Science and Engineering
  Tom: 179
  Piotr Młynarczyk, Sławomir Spadło, Daniel Krajcarz
  Opublikowano: 2017
   
 2. Deburring and Smoothing the Edges Using Vibro-abrasive Machining   15 (4,95) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 192, Strony: 28-33
  Damian Bańkowski, Daniel Krajcarz, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2017
   
 3. Influence of the input parameters on the efficiency of plaster sanding with alundum abrasive discs   15 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   4TH INTERNATIONAL CONFERENCE RECENT TRENDS IN STRUCTURAL MATERIALS Book Series: IOP Conference Series-Materials Science and Engineering
  Tom: 179
  Daniel Krajcarz, Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2017
   
 4. The Effect of Traverse Speed on Kerf Width in AWJ Cutting of Ceramic Tiles   15 (5,10) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 192, Strony: 469-473
  Daniel Krajcarz, Damian Bańkowski, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2017
   
 5. The Selected Properties of the Micro Electrical Discharge Alloying Process Using Tungsten Electrode on Aluminum   15 (4,95) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 192, Strony: 603-608
  Piotr Młynarczyk, Daniel Krajcarz, Damian Bańkowski
  Opublikowano: 2017
   
 6. Influence of the Process Conditions on the Diameter of Cylindrical Holes produced by Abrasive Water Jet Cutting   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 25th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2016
  Strony: 1462-1467
  Daniel Krajcarz, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2016
   
 7. Influence Traverse Speed on Surface Quality after Water-jet Cutting for Hardox Steel   15 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 24th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2015
  Strony: 723-728
  Libor M Hlavac, Sławomir Spadło, Daniel Krajcarz, Irena M Hlavacova
  Opublikowano: 2015
   
 8. Comparison Metal Water Jet Cutting with Laser and Plasma Cutting   15 pkt
  w czasopiśmie:   24TH DAAAM INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INTELLIGENT MANUFACTURING AND AUTOMATION, 2013, Procedia Engineering
  Tom: 69, Zeszyt: Complete, Strony: 838-843
  Daniel Krajcarz
  Opublikowano: 2014
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Badania wpływu wielkości ziaren ściernych na jakość technologiczną w procesie przecinania AWJ stali S235JR   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 11, Strony: 994-996
  Sławomir Spadło, Tadeusz Gajewski, Daniel Krajcarz, Zbigniew Drabik
  Opublikowano: 2017
   
 2. Ponowne wykorzystanie ziaren ściernych w obróbce wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną   11 (8,80) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 1, Strony: 62-63
  Daniel Krajcarz, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2017
   
 3. Porównanie wpływu właściwości ścierniwa na jakość powierzchni cięcia strugą wodno-ścierną (AWJ)   2 (,99) pkt
  w czasopiśmie:   Kwartalnik Naukowo-Techniczny "Obróbka Metalu"
  Zeszyt: 2/2017, Strony: 46-50
  Sławomir Spadło, Daniel Krajcarz, Ewelina Skowron
  Opublikowano: 2017
   
 4. Wpływ wybranych warunków procesu cięcia strugą wodno-ścierną na odchyłkę okrągłości otworów cylindrycznych   11 (8,80) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 1, Strony: 64-65
  Daniel Krajcarz, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2017
   
 5. Sposób badania zużycia krążków ściernych w procesie szlifowania   11 (2,44) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8-9, Strony: 1158-1159
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk, Daniel Krajcarz, Grzegorz Pałosz
  Opublikowano: 2016
   
 6. Wpływ wybranych parametrów na wydajność procesu szlifowania tynków gipsowych   11 (3,63) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8-9, Strony: 1168-1169
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk, Daniel Krajcarz
  Opublikowano: 2016
   
 7. OCENA JAKOŚCI POWIERZCHNI PRZECIĘCIA STALI HARDOX 400 PO CIĘCIU WYSOKOCIŚNIENIOWĄ STRUGĄ WODNO-ŚCIERNĄ   11 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8-9, Strony: 431-441
  Sławomir Spadło, Daniel Krajcarz
  Opublikowano: 2015
   
 8. Wpływ wybranych parametrów procesu przecinania strugą wodno-ścierną na dokładność geometryczną i jakość powierzchni otworów cylindrycznych   11 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8-9, Strony: 308-312
  Sławomir Spadło, Daniel Krajcarz, Dominik Dudek
  Opublikowano: 2015
   
 9. A Comparison of Laser Cutting and Water Jet Cutting   9 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
  Tom: 66, Strony: 87-92
  Sławomir Spadło, Daniel Krajcarz, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2014
   
 10. Badania wpływu parametrów przecinania strugą wodno-ścierną stali niestopowej s355 na strukturę geometryczną powierzchni   7 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 9, Strony: 293-297
  Sławomir Spadło, Daniel Krajcarz, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2014
   
 11. Kształtowanie jakości powierzchni przecięcia materiałów wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną   10 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 9876-9883
  Sławomir Spadło, Daniel Krajcarz, Piotr Młynarczyk, Damian Bańkowski
  Opublikowano: 2014
   
 12. Wpływ warunków obróbki wibrościernej na kształtowanie struktury geometrycznej powierzchni   10 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 9866-9875
  Sławomir Spadło, Damian Bańkowski, Daniel Krajcarz, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2014
   
 13. The Superficial Layer Forming by Anodic-Mechanical Machining with a Flexible Electrode   8 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Academic Review [ Академічний огляд ]
  Strony: 131-134
  Piotr Młynarczyk, Dominik Dudek, Daniel Krajcarz
  Opublikowano: 2013
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. THE EFFECT OF THE TRAVERSE SPEED ON THE ROUGHNESS PARAMETERS AND KERF WIDTH IN THE AWJ CUTTING OF COPPER
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 26th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2017
  Strony: 165
  Daniel Krajcarz, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2017
   
 2. Badania możliwości wycinania elementów tapicerki samochodowej wysokociśnieniową strugą wodną
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 4/2015, Strony: 5759-5764
  Sławomir Spadło, Daniel Krajcarz
  Opublikowano: 2015
   
 3. Influence of Selected Water-jet Cutting Parameters on Surface Quality Aluminum Alloy
  w czasopiśmie:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015 MATERIAL ENGINEERING MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGIES
  Strony: 148-153
  Daniel Krajcarz
  Opublikowano: 2015
   
 4. Review of Machines for Finishing Processes with Smoothing Vibratory Media
  w czasopiśmie:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015 MATERIAL ENGINEERING MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGIES
  Strony: 19-24
  Damian Bańkowski, Daniel Krajcarz, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2015
   
 5. Wycinanie wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną elementów konstrukcyjnych naczepy ze stali hardox 400
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 4/2015, Strony: 5765-5771
  Sławomir Spadło, Daniel Krajcarz, Libor Hlavac
  Opublikowano: 2015
   
 6. Zestawienie porównawcze technologii cięcia strugą wodno-ścierną i wiązką laserową
  w czasopiśmie:   Innowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie
  Strony: 229-234
  Daniel Krajcarz
  Opublikowano: 2015
   
 7. Badania wpływu prędkości cięcia strugą wodno-ścierną na jakość powierzchni przecinanej ceramiki
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 221-228
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk, Daniel Krajcarz
  Opublikowano: 2014
   

Rozdziały w monografiach
 1. Badania trwałości ziaren ściernych w obróbce wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną   5 (3,75) pkt
  w książce:   Techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów
  Strony: 259-267
  Daniel Krajcarz, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2016
   
 2. PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH ZŁĄCZY SPAWANYCH KONWENCJONALNYCH TIG I LASEROWYCH Z NISKOWĘGLOWYCH STALI STOSOWANYCH W ENERGETYCE   5 (,80) pkt
  w książce:   Wybrane problemy w mechatronice i inżynierii materiałowej
  Tom: 1, Strony: 281-296
  Robert Pała, Tadeusz Pała, Sebastian Lipiec, Ihor Dzioba, Andrzej Skrzypczyk, Daniel Krajcarz
  Opublikowano: 2016
   
 3. Ekologiczne technologie obróbki powierzchni materiałów   5 (,00) pkt
  w książce:   Aktualne trendy w zarządzaniu środowiskiem
  Strony: 302-314
  Piotr Młynarczyk, Sławomir Spadło, Daniel Krajcarz, Damian Bańkowski
  Opublikowano: 2015
   
 4. Ekonomiczno-techniczna analiza kosztów cięcia wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną na przykładzie urządzenia APW 2010BB   5 (,00) pkt
  w książce:   Aktualne trendy w zarządzaniu środowiskiem
  Strony: 292-301
  Daniel Krajcarz, Piotr Młynarczyk, Damian Bańkowski, Jakub Kulpa
  Opublikowano: 2015
   
 5. Ekonomiczno-techniczne korzyści zastosowania obróbki wibrościernej do wytwarzania warstwy wierzchniej   5 (,00) pkt
  w książce:   Aktualne trendy w zarządzaniu środowiskiem
  Strony: 281-291
  Sławomir Spadło, Damian Bańkowski, Daniel Krajcarz, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2015
   
 6. Analiza technologii cięcia wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną   5 (,00) pkt
  w książce:   Wspólczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Świat-Polska-Region Świętokrzyski
  Strony: 617-625
  Daniel Krajcarz, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2014
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Aspirator do nosa   30 (,00) pkt
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk, Daniel Krajcarz
  Opublikowano: 2016
   
 2. Przyrząd do mocowania przedmiotów   10 (,00) pkt
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk, Daniel Krajcarz
  Opublikowano: 2015
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Sposób i urządzenie do badania zużycia krążków ściernych, stosowanych zwłaszcza do szlifowania powierzchni gipsowych
  Sławomir Spadło, Daniel Krajcarz, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2016
   
 2. Aspirator do nosa
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk, Daniel Krajcarz
  Opublikowano: 2014
   
 3. Przyrząd do mocowania przedmiotów
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk, Daniel Krajcarz
  Opublikowano: 2014
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1