O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Paweł Rafał Kozubek
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Katedra Ekonomii i Finansów
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   p.kozubek@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-269
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
290
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 924965
LUDZIE NAUKI: 230171
USOS web: 925
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:ekonomia
specjalnosci: rachunek efektywności inwestycji

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 30

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w radomskiej komunikacji miejskiej   7 pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe
  Zeszyt: 223 (9), Strony: 28-32
  Paweł Kozubek, Piotr Szymczak
  Opublikowano: 2018
   
 2. ANALIZY EX-POST W OCENIE EFEKTYWNOŚCI TRANSPORTOWYCH INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH NA PRZYKŁADZIE INWESTYCJI DROGOWYCH, ZREALIZOWANYCH W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 2005-2013   8 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu i Logistyka, Aktualne wyzwania rozwoju transportu
  Zeszyt: 74, Strony: 235-244
  Paweł Rafał Kozubek
  Opublikowano: 2017
   
 3. Transport wodny śródlądowy w systemie transportowym Polski   9 pkt
  w czasopiśmie:   Miscellanea Oeconomicae
  Tom: II, Zeszyt: 2, Strony: 81-92
  Paweł Rafał Kozubek
  Opublikowano: 2017
   
 4. Koszty operacyjne w rachunku efektywności inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym   8 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki
  Zeszyt: 25, Strony: 129-142
  Paweł Kozubek
  Opublikowano: 2014
   
 5. Programy i strategie rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce po 1989 r.   4 pkt
  w czasopiśmie:   Technika Transportu Szynowego
  Tom: 21, Zeszyt: 5-6, Strony: 16-21
  Paweł Kozubek, Zdzisław Wojdygowski
  Opublikowano: 2014
   
 6. Prognozowanie rezerw na nieprzewidziane wydatki techniczne w kolejowych inwestycjach infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej   6 pkt
  w czasopiśmie:   Technika Transportu Szynowego
  Tom: 16, Zeszyt: 1-2, Strony: 73 - 79
  Tadeusz Dyr, Paweł Kozubek
  Opublikowano: 2010
   
 7. Ekonomiczny cykl życia kolejowych inwestycji infrastrukturalnych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Technika Transportu Szynowego
  Tom: 14, Zeszyt: 4, Strony: 58-63
  Paweł Rafał Kozubek
  Opublikowano: 2008
   
 8. Problemy oceny efektywności kolejowych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych przez Unię Europejską   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Komunikacyjny
  Tom: 47, Zeszyt: 1, Strony: 3-11
  Marianna Kotowska-Jelonek, Tadeusz Dyr, Beata Zagożdżon, Paweł Kozubek
  Opublikowano: 2008
   
 9. Analiza wrażliwości i ryzyka w ocenie efektywności inwestycji infrastrukturalnych w transporcie   2 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Seria: Nauki Ekonomiczne
  Zeszyt: 33, Strony: 533-541
  Paweł Rafał Kozubek
  Opublikowano: 2005
   
 10. Orientacja marketingowa przedsiębiorstw pasażerskiego transportu zbiorowego   1 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Tom: 4, Zeszyt: 3, Strony: 22-26
  Tadeusz Dyr, Paweł Rafał Kozubek, Zbigniew Przywara
  Opublikowano: 2003
   
 11. Analiza efektywności finansowej dostosowania linii kolejowej Warszawa – Radom do prędkości 160 km/h   2 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Technika Transportu Szynowego
  Tom: 9, Zeszyt: 9, Strony: 13-20
  Tadeusz Dyr, Marianna Kotowska-Jelonek, Paweł Kozubek
  Opublikowano: 2002
   
 12. Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Radom, koszty i korzyści zewnętrzne   2 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Technika Transportu Szynowego
  Tom: 9, Zeszyt: 10, Strony: 25-31
  Tadeusz Dyr, Paweł Kozubek, Beata Zagożdżon
  Opublikowano: 2002
   
 13. Wykorzystanie metod scenariuszowych w kształtowaniu strategii marketingowej przedsiębiorstw pasażerskiego transportu zbiorowego (I)   1 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Tom: 2, Zeszyt: 7-8, Strony: 43-48
  Tadeusz Dyr, Paweł Kozubek
  Opublikowano: 2001
   
 14. Wykorzystanie metod scenariuszowych w kształtowaniu strategii marketingowej przedsiębiorstw pasażerskiego transportu zbiorowego (II)   1 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Tom: 2, Zeszyt: 11-12, Strony: 46-48
  Tadeusz Dyr, Paweł Kozubek
  Opublikowano: 2001
   
 15. Zarządzanie zmianą jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa pasażerskiego transportu zbiorowego   1 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Tom: 2, Zeszyt: 1-2, Strony: 36-39
  Paweł Kozubek
  Opublikowano: 2001
   
 16. Możliwości wykorzystania analizy portfelowej w kształtowaniu struktury asortymentowej usług przedsiębiorstwa transportowego   1 pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Tom: 1, Zeszyt: 5, Strony: 20-22
  Paweł Kozubek, Tadeusz Dyr
  Opublikowano: 2000
   
 17. Wykorzystanie analizy SWOT w kształtowaniu strategii marketingowej przedsiębiorstwa PKS   1 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Tom: 1, Zeszyt: 7-8, Strony: 28-32
  Tadeusz Dyr, Paweł Kozubek, Zbigniew Węgrzynowski
  Opublikowano: 2000
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Orientacja marketingowa przedsiębiorstw transportowych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Seria: Nauki Ekonomiczne
  Tom: 1, Zeszyt: 32, Strony: 195-203
  Paweł Rafał Kozubek
  Opublikowano: 2004
   
 2. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Analiza efektywności finansowej modernizacji linii kolejowej Warszawa - Łódź
  w czasopiśmie:   Materiały z seminarium naukowego "Szybkie połączenia kolejowe Łódź - Warszawa w sieci połączeń kolejowych Polski"
  Tadeusz Dyr, Paweł Rafał Kozubek, Marianna Kotowska-Jelonek
  Opublikowano: 2002
   
 3. Analiza finansowa jako instrument oceny dostosowania przedsiębiorstw PKS województwa mazowieckiego do reguł gospodarki rynkowej
  w czasopiśmie:   Transport. Prace Naukowe Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego
  Zeszyt: 2 (16), Strony: 73-95
  Tadeusz Dyr, Bożena Grad, Paweł Kozubek
  Opublikowano: 2002
   
 4. Metody scenariuszowe jako narzędzie kształtowania strategii przedsiębiorstwa transportowego
  w czasopiśmie:   Transport. Prace Naukowe Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego
  Zeszyt: 2(14), Strony: 5-20
  Tadeusz Dyr, Paweł Kozubek
  Opublikowano: 2001
   
 5. Analiza SWOT jako czynnik kształtowania strategii marketingowej przedsiębiorstw transportowych
  w czasopiśmie:   Transport. Prace Naukowe Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego
  Zeszyt: 1(10), Strony: 85-99
  Tadeusz Dyr, Paweł Kozubek
  Opublikowano: 2000
   

Monografie
 1. Efektywność inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym   20 pkt
  Paweł Kozubek
  Opublikowano: 2012
   
 2. Ocena transportowych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej   20 pkt
  Paweł Rafał Kozubek, Tadeusz Dyr
  Opublikowano: 2011
   

Rozdziały w monografiach
 1. Problemy metodyczne oceny efektywności finansowej kolejowych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej   4 pkt
  w książce:   Efektywność transportu w teorii i w praktyce
  Strony: 129-141
  Tadeusz Dyr, Paweł Kozubek
  Opublikowano: 2010
   
 2. Metodyczne problemy oceny efektywności inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej   4 (2,00) pkt
  w książce:   Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka
  Strony: 71-89
  Marianna Kotowska-Jelonek, Tadeusz Dyr, B. Zagożdżon, Paweł Kozubek
  Opublikowano: 2009
   
 3. Analiza ryzyka w ocenie efektywności kolejowych inwestycji infrastrukturalnych   3 pkt
  w książce:   Unia Europejska. Wpływ na rozwój Polski
  Strony: 85-114
  Paweł Kozubek
  Opublikowano: 2008
   
 4. Prognozowanie stanów otoczenia w kształtowaniu strategii marketingowej przedsiębiorstw pasażerskiego transportu zbiorowego   3 (,00) pkt
  w książce:   Szanse i zagrożenia funcjonowania przedsiębiorstw transportu, spedycji i łączności w wrunkach jednolitego europejskiego rynku transportowego
  Strony: 75-91
  Paweł Kozubek, Tadeusz Dyr
  Opublikowano: 2001
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Ocena transportowych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej
  Paweł Rafał Kozubek, Tadeusz Dyr
  Opublikowano: 2013
   
 2. Ocena efektywności rzeczowych przedsięwzięć inwestycyjnych. Materiały dydaktyczne
  Paweł Rafał Kozubek
  Opublikowano: 2012
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1