O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Tomasz Tobiasz Kozior
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   tkozior@tu.kielce.pl     telefon: +48 41 3424453
Język komunikacji: polski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
458
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3960247
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 30

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Analysis of the dimensional accuracy of casting models manufactured by fused deposition modeling technology   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 66-69
  Stanisław Adamczak, Paweł Zmarzły, Tomasz Kozior, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2017
   
 2. Assessment of roundness and waviness deviations of elements produced by selective laser sintering technology   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 70-73
  Stanisław Adamczak, Paweł Zmarzły, Tomasz Kozior, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2017
   
 3. Effect of rheological parameters of elastomeric ring materials on dynamic of face seals   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 177, Strony: 307-313
  Czesław Kundera, Volodymyr Martsynkowskyy, Sergii Gudkov, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2017
   
 4. Evaluation of the Influence of Parameters of FDM Technology on the Selected Mechanical Properties of Models   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 192, Strony: 463-468
  Czesław Kundera, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2017
   
 5. Research of the Elastic Properties of Bellows Made in SLS Technology   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Advanced Materials Research
  Tom: 874, Strony: 77-81
  Czesław Kundera, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2014
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. ASSESSMENT OF TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF POLYMERS USED IN ADDITIVE TECHNOLOGIES SLS AND PJM   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Tom: 5, Strony: 73-84
  Czesław Kundera, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2016
   
 2. INFLUENCE OF PRINTING PARAMETERS ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF POLYAMIDE IN SLS TECHNOLOGY   13 (6,50) pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne
  Tom: 3, Strony: 31-37
  Czesław Kundera, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2016
   
 3. Ocena dokładności modelowych połączeń ślizgowych wykonanych w technologii przyrostowej – natrysku fotopolimeru   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 11, Strony: 1678-1679
  Czesław Kundera, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2016
   
 4. Ocena luzów technologicznych w modelowym łożysku ślizgowym wykonanym metodą SLS   11 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 2, Strony: 345-354
  Czesław Kundera, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2015
   
 5. Badanie wpływu ilości energii dostarczanej do spiekanej warstwy poliamidu w technologii SLS na właściwości mechaniczne   10 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 6374-6380
  Czesław Kundera, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2014
   
 6. Elastic Bellows Prepared by Selective Laser Sintering   7 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials
  Tom: 630, Strony: 318-325
  Czesław Kundera, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2014
   
 7. Methods of prototyping process using modern additive technologies   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Solid State Phenomena
  Tom: 223 (2015), Strony: 199-208
  Jerzy Bochnia, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2014
   
 8. Problems of producing thin-walled and elastic elements by selective laser sintering   10 pkt
  w czasopiśmie:   Solid State Phenomena
  Strony: 191-198
  Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2014
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Stress relaxation in SLS technology
  w czasopiśmie:   TRANSCOM 2015
  Tom: 5, Strony: 142-147
  Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2015
   
 2. Wpływ parametrów procesu technologii PolyJet Matrix na dokładność wykonania modelowego połączenia sworzniowego
  w czasopiśmie:   Jakość i Innowacyjność w Funkcjonowaniu Organizacji oraz Nowe Rozwiązania w Procesach Wytwarzania
  Strony: 201-214
  Tomasz Kozior, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2015
   

Rozdziały w monografiach
 1. Application of rapid prototyping technology in seals design   5 (2,50) pkt
  w książce:   Dynamics and design problems of centrifugal machines
  Strony: 95-106
  Czesław Kundera, Tomasz Kozior, Włodzimierz Marcinkowski, Sergii Gudkov
  Opublikowano: 2016
   
 2. Ocena możliwości zastosowania technologii PJM w odlewnictwie   5 (1,65) pkt
  w książce:   Prace szkoły inżynierii materiałowej XLIV. Monografia pod redakcją prof. Jerzego Pacyny
  Strony: 358-361
  Paweł Zmarzły, Tomasz Kozior, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2016
   
 3. Wpływ parametrów procesu technologii PolyJet Matrix na dokładność wykonania modelowego połączenia sworzniowego   5 (2,00) pkt
  w książce:   Jakość i innowacyjność w funkcjonowaniu organizacji oraz nowe rozwiązania w procesach wytwarzania
  Strony: 201-214
  Czesław Kundera, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2015
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Uchwyt, zwłaszcza do mocowania magnesów stałych podczas badania sił oddziaływania pomiędzy magnesami   30 (15,00) pkt
  Jerzy Bochnia, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2017
   
 2. Trzpień tokarski   30 (15,00) pkt
  Jerzy Bochnia, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2016
   
 3. Trzpień tokarski   30 (15,00) pkt
  Jerzy Bochnia, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2015
   
 4. Trzpień tokarski nastawny   30 (15,00) pkt
  Jerzy Bochnia, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2015
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Szczękowy uchwyt tokarski z kompensacją skutków siły odśrodkowej
  Tomasz Kozior, Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2017
   
 2. Przyrząd do badań właściwości mechanicznych modeli wykonanych technologami przyrostowymi, zwłaszcza modeli odlewniczych
  Paweł Zmarzły, Tomasz Kozior, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2016
   
 3. Uchwyt tokarski z kompensacją skutków siły odśrodkowej
  Jerzy Bochnia, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2016
   
 4. Uchwyt, zwłaszcza do mocowania magnesów stałych podczas badania sił oddziaływania pomiędzy magnesami
  Jerzy Bochnia, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2016
   
 5. Przyrząd do badań wytrzymałościowych, zwłaszcza mieszków
  Tomasz Kozior, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2014
   
 6. Trzpień tokarski
  Jerzy Bochnia, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2014
   
 7. Trzpień tokarski
  Jerzy Bochnia, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2013
   
 8. Trzpień tokarski nastawny
  Jerzy Bochnia, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2013
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1