O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Joanna Kowalczyk
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Mechaniki
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   jkowalczyk@tu.kielce.pl     telefon: 41 34-24-503
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
386
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3960247
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 4767
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 30

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Badania wpływu kulowania obróbką wibrościerną na własności stali NC11LV   11 (1,10) pkt
  w czasopiśmie:   MECHANIK
  Zeszyt: 01/2017, Strony: 74-75
  Sławomir Spadło, Damian Bańkowski, Joanna Kowalczyk
  Opublikowano: 2017
   
 2. Morfologia powłok TiCN nanoszonych techniką fizycznego osadzania z fazy gazowej (PVD)   2 (,40) pkt
  w czasopiśmie:   Obróbka metalu
  Tom: 3, Strony: 18-21
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, Katarzyna Pawelec
  Opublikowano: 2017
   
 3. THE IMPACT OF THE TYPE OF CUTTING FLUID ON THE TURNING PROCESS   15 (8,33) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Tom: 3, Strony: 119-126
  Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Łukasz Nowakowski, Andrzej Kulczycki
  Opublikowano: 2017
   
 4. Właściwości powłok TiCN wytwarzanych techniką PVD   2 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Obróbka metalu
  Tom: 4, Strony: 9-13
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, Katarzyna Pawelec
  Opublikowano: 2017
   
 5. Assessing the effect of biodegradable cutting fluid on the tool wear in machining   15 (8,25) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Tom: 3, Strony: 119-127
  Joanna Kowalczyk, Łukasz Nowakowski, Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2016
   
 6. The impact of biodegradable cutting fluid on the tribological properties of the friction pairs   15 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Tom: 1, Strony: 69-80
  Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, Monika Madej
  Opublikowano: 2016
   
 7. Wpływ biodegradowalnej cieczy chłodząco-smarującej na zużycie narzędzia i strukturę geometryczną powierzchni po obróbce skrawaniem   11 (4,40) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 8-9, Strony: 1094-1095
  Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2016
   
 8. Biodegradowalne ciecze chłodząco-smarujące w systemach tribotechnologicznych z elementami stalowymi   2 pkt
  w czasopiśmie:   Obróbka metalu
  Zeszyt: 2, Strony: 29-34
  Joanna Kowalczyk, Krystian Milewski, Tomasz J. Kałdoński
  Opublikowano: 2015
   
 9. Biodegradowalne ciecze chłodząco-smarujące w systemach tribotechnologicznych z powłokami diamentopodobnymi   11 (2,20) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8-9, Strony: 1-9
  Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Łukasz Nowakowski, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2015
   
 10. Ocena właściwości tribologicznych powłok smarowanych biodegradowalną cieczą chłodząco-smarującą   15 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Tom: 5, Strony: 53-65
  Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2015
   
 11. Właściwości tribologiczne powłok DLC smarowanych biodegradowalną cieczą chłodząco-smarującą   7 (2,33) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Zeszyt: 5, Strony: 101-112
  Monika Madej, Joanna Kowalczyk, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2014
   
 12. Zużycie powłok diamentopodobnych w zależności od kompozycji powłokowej i materiałów pary trącej   7 (2,33) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Zeszyt: 3, Strony: 157-166
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Joanna Kowalczyk, J. Suchanek, F. Taticek, M. Kolariikova
  Opublikowano: 2012
   
 13. Zużycie tribologiczne polietylenu UHMWPE stosowanego w układach biotribologicznych   7 (2,33) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 1, Strony: 93-108
  Monika Madej, Joanna Kowalczyk, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2012
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. The impact assessment of cutting fluid containing mineral oil during turning process
  w czasopiśmie:   Proc. of Metal 2017
  Strony: 126-126
  Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, Monika Madej
  Opublikowano: 2017
   
 2. Tool Wear in Dry and Wet Turning
  w czasopiśmie:   Proc. of World Tribology Congress WTC 2017
  Strony: 121.1-112.4
  Stanisław Płaza, Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2017
   
 3. Badania w systemach modelowych i eksperymentalnych biodegradowalnych cieczy chłodząco-smarujących dla wybranych elementów trących
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne – Innowacyjne Projekty Badawcze
  Strony: 21
  Joanna Kowalczyk, Krystian Milewski, Monika Madej, Dariusz Ozimina, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2016
   
 4. Nowoczesne zarządzanie utrzymaniem ruchu w zakładzie przemysłu kruszywowego
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne – Innowacyjne Projekty Badawcze
  Strony: 27
  Krystian Milewski, Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2016
   
 5. The tribological properties of a-C:H and TiAlN coating lubricated with a biodegradable cutting fluid
  w czasopiśmie:   Innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne dla przemysłu - Future Engineering 2016
  Strony: 62
  Monika Madej, Joanna Kowalczyk, Andrzej Kulczycki, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2016
   
 6. Zastosowanie biodegradowalnych cieczy obróbkowych w logistyce gospodarki odpadami
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 4, Strony: 7693-7701
  Joanna Kowalczyk, Dariusz Ozimina, Monika Madej
  Opublikowano: 2015
   
 7. Ocena właściwości tribologicznych nowych cieczy chłodząco-smarujących
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 18, Strony: 58-64
  Joanna Kowalczyk
  Opublikowano: 2014
   
 8. Antiwear properties of complex compounds of gold in lubrication for steel/steel contact
  w czasopiśmie:   Materiały z 10th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS AND SCIENTISTS TRANSCOM 2013
  Strony: 69-72
  Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Dariusz Ozimina, Stanisław Szczepaniak
  Opublikowano: 2013
   
 9. Effeft of tribochemical interaction during friction with the use of new cutting fluids
  w czasopiśmie:   Proc. of 6th International Conference on Tribochemistry and Nanomaterials, Łódź 2013
  Strony: P3
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk
  Opublikowano: 2013
   
 10. Tribological Properties of HVOF Sprayed Coatings
  w czasopiśmie:   Proc. of 6th International Conference on Tribochemistry and Nanomaterials, Łódź 2013
  Strony: P4
  Monika Madej, Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, R. Stanecka-Badura
  Opublikowano: 2013
   
 11. Ocena właściwości tribologicznych środków smarowych zawierających związki metaloorganiczne
  w czasopiśmie:   Materiały z 31 Seminarium Kół Naukowych Wydziału Mechanicznego w Wojskowej Akademii Technicznej
  Strony: 28
  Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Dariusz Ozimina, Stanisław Szczepaniak
  Opublikowano: 2012
   

Rozdziały w monografiach
 1. Badania w systemach modelowych i eksperymentalnych biodegradowalnych cieczy chłodząco-smarujących dla wybranych elementów trących   5 (1,25) pkt
  w książce:   Innowacje w polskiej nauce w obszarze nauk technicznych. Przegląd aktualnej tematyki badawczej
  Strony: 26-36
  Joanna Kowalczyk, Krystian Milewski, Monika Madej, Dariusz Ozimina, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Nowoczesne zarządzanie utrzymaniem ruchu w zakładzie przemysłu kruszywowego   5 (1,67) pkt
  w książce:   Innowacje w polskiej nauce w obszarze nauk ekonomicznych. Przegląd aktualnej tematyki badawczej
  Strony: 84-92
  Krystian Milewski, Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2016
   
 3. Ocena właściwości tribologicznych powłok a-C:H i TiAlN smarowanych biodegradowalną cieczą chłodząco-smarującą   5 (1,00) pkt
  w książce:   Wybrane problemy w mechatronice i inżynierii materiałowej
  Tom: M80, Strony: 168-180
  Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Łukasz Nowakowski, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2016
   
 4. Właściwości tribologiczne powłok DLC smarowanych biodegradowalną cieczą chłodząco-smarującą   5 (1,33) pkt
  w książce:   Prace XLIV Szkoły Inżynierii Materiałowej
  Strony: 223-228
  Dariusz Ozimina, Monika Madej, Joanna Kowalczyk
  Opublikowano: 2016
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Wpływ biodegradowalnej cieczy chłodząco-smarującej na zużycie narzędzia i strukturę geometryczną powierzchni po obróbce skrawaniem
  w książce:   Obróbka skrawaniem - Badania i Rozwój
  Tom: 10, Strony: 181-186
  Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Zastosowanie biodegradowalnej cieczy chłodząco-smarującej w systemach tribotechnologicznych z powłokami diamentopodobnymi
  w książce:   9 Szkoła Obróbki Skrawaniem: Obróbka skrawaniem podstawą rozwoju metrologii
  Strony: 149-158
  Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Łukasz Nowakowski, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2015
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1