O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. inż. Marek Kamil Konieczny
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   mkon@tu.kielce.pl
Język komunikacji: polski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
106
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 942228
LUDZIE NAUKI: 128156
USOS web: 581
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budowa i eksploatacja maszyn
specjalnosci: materiałoznawstwo, materiały kompozytowe, metaloznawstwo i obróbka cieplna

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 68

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Mechanical properties and deformation behavior of laminated Ni-(Ni2Al3+NiAl3) and Ni-(Ni3Al+NiAl) composites   35 pkt
  w czasopiśmie:   Materials Science and Engineering A-Structural Materials Properties Microstructure and Processing
  Tom: 586, Zeszyt: 1, Strony: 11-18
  Marek Konieczny
  Opublikowano: 2013
   
 2. Microstructural characterisation and mechanical response of laminated Ni-intermetallic composites synthesised using Ni sheets and Al foils   40 pkt
  w czasopiśmie:   Materials Characterization
  Tom: 70, Zeszyt: Complete, Strony: 117-124
  Marek Konieczny
  Opublikowano: 2012
   
 3. Processing, microstructure and properties of laminated Ni-intermetallic composites synthesised using Ni sheets and Al foils   20 (6,67) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 56, Zeszyt: 3, Strony: 693-702
  Marek Konieczny, Renata Mola, Piotr Thomas, M. Kopciał
  Opublikowano: 2011
   
 4. Mechanical properties and deformation behaviour of laminated titanium-intermetallic composites synthesised using Ti and Cu foils   32 pkt
  w czasopiśmie:   Kovove Materialy-Metallic Materials
  Tom: 48, Zeszyt: 1, Strony: 47-53
  Marek Konieczny
  Opublikowano: 2010
   
 5. Microstructure evolution at the Cu-Ti interface during high temperature synthesis of copper-intermetallic phases layered composite   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 54, Zeszyt: 2, Strony: 455-466
  Andrzej Dziadoń, Marek Konieczny, Mirosław Gajewski, Mariola Iwan, Zofia Rzączyńska
  Opublikowano: 2009
   
 6. Fabrication, microstructure and properties of laminated iron-intermetallic composites   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Steel Research International
  Tom: 79, Strony: 499-505
  Marek Konieczny, Renata Mola
  Opublikowano: 2008
   
 7. Processing and microstructural characterisation of laminated Ti-intermetallic composites synthesised using Ti and Cu foils   20 pkt
  w czasopiśmie:   Materials Letters
  Tom: 62, Zeszyt: 17-18, Strony: 2600-2602
  Marek Konieczny
  Opublikowano: 2008
   
 8. Deformation mechanisms in copper-intermetallic layered composite at elevated temperatures   24 pkt
  w czasopiśmie:   Kovove Materialy-Metallic Materials
  Tom: 45, Zeszyt: 6, Strony: 313-317
  Marek Konieczny
  Opublikowano: 2007
   
 9. Mechanical behaviour of multilayer metal-intermetallic laminate composite synthesised by reactive sintering of Cu/Ti foils   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 52, Zeszyt: 4, Strony: 555-562
  Marek Konieczny, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2007
   
 10. Strain behaviour of copper-intermetallic layered composite   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Materials Science and Engineering A-Structural Materials Properties Microstructure and Processing
  Tom: 460-461, Zeszyt: Complete, Strony: 238-242
  Marek Konieczny, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2007
   
 11. Structural transformations at the Cu-Ti interface during synthesis of copper-intermetallics layered composite   24 (12,00) pkt
  w czasopiśmie:   Kovové Materiály-Metallic Materials
  Tom: 42, Zeszyt: 1, Strony: 42-50
  Andrzej Dziadoń, Marek Konieczny
  Opublikowano: 2004
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  Corrosion resistance and mechanical properties of titanium-stainless steel joints bonded by Al, Cu and Ni
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 26th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2017
  Strony: 171
  Bartłomiej Szwed, Marek Konieczny, Karina Jagielska-Wiaderek
  Opublikowano: 2017
   
 2. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  Joining of titanium to carbon steel by diffusion bonding using different filler metals
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 26th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2017
  Strony: 163
  Marek Konieczny, Dawid Zając, Emil Musiał, Karol Jasiński
  Opublikowano: 2017
   
 3. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  Properties of composite coatings transformed from nickel electrodeposits containing silicon particles
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 26th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2017
  Strony: 143
  Marek Konieczny, Michał Cieślik
  Opublikowano: 2017
   
 4. Effect of cooling rate on titanium and stainless steel joints performed with copper interlayer   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 25th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2016, Brno
  Strony: 1456-1461
  Marek Konieczny, Bartłomiej Szwed
  Opublikowano: 2016
   
 5. Influence of bonding pressure on the dissimilar joints of titanium and stainless steel with an aluminium interlayer   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 25th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2016, Brno
  Strony: 1552-1557
  Bartłomiej Szwed, Marek Konieczny
  Opublikowano: 2016
   
 6. Characterization of transient liquid-phase bonding between titanium and stainless steel using nickel   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 24th International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2015
  Strony: 1662-1667
  Bartłomiej Szwed, Marek Konieczny, Renata Mola
  Opublikowano: 2015
   
 7. Diffusion bonding and transient liquid phase joining of titanium to AISI 304 stainless steel with an aluminum interlayer   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 24th International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2015
  Strony: 1513-1518
  Marek Konieczny, Bartłomiej Szwed, Renata Mola
  Opublikowano: 2015
   
 8. Relations between Microstructure and Mechanical Properties in Laminated Ti-Intermetallic Composites Synthesized Using Ti and Al Foils   15 pkt
  w czasopiśmie:   7th International Conference on Materials Structure and Micromechanics of Fracture MSMF7, Brno
  Strony: 242
  Marek Konieczny
  Opublikowano: 2013
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Effect of brazing temperature on microstructure and mechanical properties of dissimilar joints of titanium/stainless steel joint brazed by Al interlayer   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 89, Zeszyt: 6, Strony: 6-9
  Bartłomiej Szwed, Marek Konieczny
  Opublikowano: 2017
   
 2. Wpływ docisku na mikrostrukturę i własności mechaniczne połączeń wykonywanych pomiędzy tytanem a stalą austenityczną za pośrednictwem aluminium   8 (4,00) pkt
  w czasopiśmie:   Rudy i Metale Nieżelazne
  Tom: 62, Zeszyt: 7, Strony: 11-15
  Bartłomiej Szwed, Marek Konieczny
  Opublikowano: 2017
   
 3. Effect of processing parameters on the tensile behaviour of laminated composites synthesised using titanium and aluminium foils   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
  Tom: 66, Zeszyt: 2, Strony: 61-66
  Marek Konieczny, Bartłomiej Szwed
  Opublikowano: 2014
   
 4. Influence of diffusion bonding parameters on the structure and properties of titanium and stainless steel joints with copper interlayer   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
  Tom: 67, Zeszyt: 1, Strony: 22-25
  Bartłomiej Szwed, Marek Konieczny
  Opublikowano: 2014
   
 5. Properties of gamma-Ni+gamma’ composite coatings transformed from Ni+Al electrodeposits   8 (4,00) pkt
  w czasopiśmie:   Composites Theory and Practice
  Tom: 14, Zeszyt: 1, Strony: 33-37
  Marek Konieczny, Bartłomiej Szwed, Igor Kardynał
  Opublikowano: 2014
   
 6. Relations between microstructure and mechanical properties in laminated Ti-intermetallic composites synthesised using Ti and Al foils   8 pkt
  w czasopiśmie:   Key Engineering Materials
  Tom: 592-593, Strony: 728-731
  Marek Konieczny
  Opublikowano: 2014
   
 7. Mechanical properties of Ti-(Al3Ti+Al) and Ti-Al3Ti laminated composites   8 pkt
  w czasopiśmie:   Composites Theory and Practice
  Tom: 13, Strony: 102-106
  Marek Konieczny
  Opublikowano: 2013
   
 8. The effect of sintering temperature, sintering time and reinforcement particle size on properties of Al-Al2O3 composites   7 pkt
  w czasopiśmie:   Kompozyty
  Tom: 1, Strony: 39-43
  Marek Konieczny
  Opublikowano: 2012
   
 9. Composite gamma-Ni+gamma’/Ni coatings on iron transformed from electrodeposited Ni and sediment co-deposited Ni+Al films   7 pkt
  w czasopiśmie:   Kompozyty
  Tom: 11, Zeszyt: 2, Strony: 168-173
  Marek Konieczny
  Opublikowano: 2011
   
 10. Spiekane kompozyty uzyskane z proszku miedzi, tytanu i aluminium   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Rudy i Metale Nieżelazne
  Tom: 54, Strony: 26-30
  Marek Konieczny, Renata Mola
  Opublikowano: 2009
   
 11. Tensile behaviour of laminated titanium-intermetallic composite synthesised using titanium and copper foils   6 pkt
  w czasopiśmie:   Kompozyty
  Tom: 2, Strony: 117-121
  Marek Konieczny
  Opublikowano: 2009
   
 12. Processing and structure of laminated iron-intermetallics composites   6 pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Odlewnictwa
  Tom: 8, Zeszyt: 4, Strony: 71-76
  Marek Konieczny
  Opublikowano: 2008
   
 13. Structural changes during formation of laminated titanium-intermetallic composite   6 pkt
  w czasopiśmie:   Kompozyty
  Tom: 8, Zeszyt: 2, Strony: 168-171
  Marek Konieczny
  Opublikowano: 2008
   
 14. Zmiany struktury podczas formowania kompozytu warstwowego tytan - fazy międzymetaliczne   6 pkt
  w czasopiśmie:   Kompozyty
  Tom: 8 (2), Strony: 168-171
  Marek Konieczny
  Opublikowano: 2008
   
 15. Spiekane kompozyty na osnowie miedzi zawierające fazy międzymetaliczne aluminiowo-żelazowe   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Kompozyty
  Tom: 2, Strony: 109-113
  Marek Konieczny, Renata Mola
  Opublikowano: 2007
   
 16. Wytwarzanie oraz struktura kompozytu warstwowego tytan-fazy międzymetaliczne   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 28, Strony: 898-901
  Marek Konieczny, Renata Mola
  Opublikowano: 2007
   
 17. Analiza procesu deformacji plastycznej kompozytu warstwowego miedź-fazy międzymetaliczne   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 37, Zeszyt: 3, Strony: 761-764
  Marek Konieczny, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2006
   
 18. Wpływ temperatury oraz kierunku odkształcenia na własności kompozytu warstwowego miedź - fazy międzymetaliczne miedziowo - tytanowe   3 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 82, Strony: 215-221
  Marek Konieczny
  Opublikowano: 2005
   
 19. Własności powłoki Ni - fazy międzymetaliczne osadzonej na stali 45   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Hutnik - Wiadomości Hutnicze
  Tom: 7-8, Zeszyt: 7/8, Strony: 362-363
  Marek Konieczny, Renata Mola
  Opublikowano: 2004
   
 20. Własności kompozytu warstwowego miedź-fazy międzymetaliczne miedziowo tytanowe   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 6, Zeszyt: 6, Strony: 639-641
  Andrzej Dziadoń, Marek Konieczny
  Opublikowano: 2003
   
 21. Wzbogacanie warstwy wierzchniej stopu AlMg3 przez przetop laserowy niklowo-krzemowego osadu elektrolitycznego   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 2, Zeszyt: 2, Strony: 84-88
  Andrzej Dziadoń, Marek Konieczny, Mirosław Gajewski
  Opublikowano: 2003
   
 22. A new method of investigation of antireflexive coatings properties at laser heating   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Zeszyt: 5, Strony: 998-1000
  Karol Przybyłowicz, J. Przybyłowicz, Wojciech Depczyński, Marek Konieczny
  Opublikowano: 2001
   
 23. Borowanie w pastach z dodatkiem modyfikatorów: siarki, miedzi lub niklu   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 20, Zeszyt: 5, Strony: 264-266
  Karol Przybyłowicz, Wojciech Depczyński, Marek Konieczny
  Opublikowano: 1999
   
 24. Wpływ gęstości mocy promieniowania laserowego na strukturę i własności lanej stali szybkotnącej   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 20, Zeszyt: 5, Strony: 354-360
  Karol Przybyłowicz, Wojciech Depczyński, Marek Konieczny
  Opublikowano: 1999
   
 25. Wpływ grubości próbki nagrzewanej laserem CO2 na strukturę i własności stali   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 20, Zeszyt: 5, Strony: 350-352
  Karol Przybyłowicz, Wojciech Depczyński, Marek Konieczny
  Opublikowano: 1999
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Microstructure and mechanical properties of joints of titanium with stainless steel performed using nickel filler   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 61, Zeszyt: 2B, Strony: 997-1001
  Bartłomiej Szwed, Marek Konieczny
  Opublikowano: 2016
   
 2. Characterization of solid-state diffusion joints between titanium and stainless steel using nickel interlayer
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 11th European Conference of Young Researchers and Scientists TRANSCOM 2015
  Tom: 5, Strony: 315-318
  Bartłomiej Szwed, Marek Konieczny
  Opublikowano: 2015
   
 3. Wpływ temperatury na mikrostrukturę połączeń dyfuzyjnych tytanu ze stalą nierdzewną
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne XXXIX Studenckiej Konferencji Naukowej - Innowacje w Inżynierii Produkcji, Technologii Materiałów i Bezpieczeństwie - Częstochowa 2015
  Tom: 7, Strony: 123-126
  Bartłomiej Szwed, Marek Konieczny
  Opublikowano: 2015
   
 4. Oxidation behavior of porous and nonporous gamma-Ni+ gamma’ composite coatings
  w czasopiśmie:   Proceedings of 23th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2014, Brno
  Strony: 71
  Marek Konieczny, Bartłomiej Szwed, Igor Kardynał
  Opublikowano: 2014
   
 5. Mechanical properties and fracture behaviour of laminated iron-intermetallic composites   1 pkt
  w czasopiśmie:   8th European Conference of Young Research and Scientific Workers TRANSCOM'2009
  Strony: 89-92
  Marek Konieczny, M. Kopciał
  Opublikowano: 2009
   
 6. Wpływ dodatku tytanu na mikrostrukturę i twardość stopu AlSi11
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Budowa i Eksploatacja Maszyn
  Tom: 13, Strony: 289-294
  Renata Mola, Marek Konieczny, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2009
   
 7. Kompozyty miedź-cząstki twardej fazy uzyskane metodą spiekania
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Tom: 7, Zeszyt: 7, Strony: 53-58
  Andrzej Dziadoń, Renata Mola, Marek Konieczny
  Opublikowano: 2008
   
 8. Metal-intermetallic composites formed by reaction-sintering elemental copper and titanium powders
  w czasopiśmie:   7th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM'2007
  Strony: 117-120
  Marek Konieczny
  Opublikowano: 2007
   
 9. Laminar copper-intermetallics composite - generation and properties
  w czasopiśmie:   Kompozyty
  Tom: 4, Strony: 52-55
  Marek Konieczny
  Opublikowano: 2006
   
 10. Structure of copper - intermetallics composite sintered from copper and titanium powders
  w czasopiśmie:   2th International Conference Engineering and Education
  Strony: 89-94
  Marek Konieczny, Andrzej Dziadoń, Renata Mola
  Opublikowano: 2006
   
 11. Formation and properties of layered copper - intermetallic phases composite
  w czasopiśmie:   6th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM'2005
  Strony: 77-80
  Marek Konieczny, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2005
   
 12. Formation and properties of layered copper – intermetallic phases composite   1 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Materiálové inžinierstvo (Materials Engineering)
  Tom: 12/4, Strony: 10-12
  Marek Konieczny, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2005
   
 13. Wpływ laserowej modyfikacji struktury na własności mechaniczne stopów Al-Si
  w czasopiśmie:   III Pomorska Konferencja Naukowa "Inżynieria Materiałowa 2002" Gdańsk-Wieżyca
  Strony: 25-26
  Andrzej Dziadoń, J. Dudek, Marek Konieczny
  Opublikowano: 2002
   
 14. Formowanie kompozytu warstwowego miedź-fazy międzymetaliczne drogą wysokotemperaturowej syntezy
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Tom: 75, Zeszyt: 75, Strony: 221-230
  Andrzej Dziadoń, Marek Konieczny, Mirosław Gajewski
  Opublikowano: 2001
   
 15. Stopowanie laserowe AlMg3 krzemem lub niklem i krzemem
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Tom: 74, Zeszyt: 74, Strony: 111-120
  Andrzej Dziadoń, Marek Konieczny, Mirosław Gajewski
  Opublikowano: 2001
   
 16. Wpływ sposobu nakładania warstw absorbcyjnych na efektywność ich działania przy laserowym nagrzewaniu stali
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 72, Strony: 279-287
  Karol Przybyłowicz, Wojciech Depczyński, Marek Konieczny
  Opublikowano: 2000
   
 17. Modyfikacja struktury stali drogą przetapiania laserowego warstw nawęglanych i azotowanych
  w czasopiśmie:   XXVI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Zakopane 1998
  Strony: 193-196
  Karol Przybyłowicz, Wojciech Depczyński, Marek Konieczny
  Opublikowano: 1998
   
 18. Zmodyfikowana metoda borowania w pastach
  w czasopiśmie:   Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowe materiały - nowe technologie materiałowe w przemyśle okrętowym i maszynowym", Świnoujście 1998
  Strony: 405-408
  Karol Przybyłowicz, Wojciech Depczyński, Marek Konieczny
  Opublikowano: 1998
   

Monografie
 1. Kształtowanie właściwości mechanicznych kompozytów warstwowych o osnowie metalowej z udziałem faz międzymetalicznych   25 (20,00) pkt
  Marek Konieczny
  Opublikowano: 2013
   

Rozdziały w monografiach
 1. Wpływ temperatury na właściwości połączeń wykonywanych pomiędzy tytanem a stalą austenityczną za pośrednictwem aluminium   5 (2,50) pkt
  w książce:   Prace XLIV Szkoły Inżynierii Materiałowej
  Tom: XLIV, Strony: 244-249
  Bartłomiej Szwed, Marek Konieczny
  Opublikowano: 2016
   
 2. Mikrostruktura oraz własności mechaniczne połączeń tytanu ze stalą nierdzewną wykonywanych za pośrednictwem niklu   5 (2,50) pkt
  w książce:   Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej
  Strony: 204-208
  Bartłomiej Szwed, Marek Konieczny
  Opublikowano: 2015
   
 3. Mikrostruktura oraz własności połączeń tytanu i stali nierdzewnej wykonywanych z użyciem miedzi   5 (1,67) pkt
  w książce:   Prace XLII Szkoły Inżynierii Materiałowej
  Tom: XLII, Strony: 196-201
  Marek Konieczny, Bartłomiej Szwed, Renata Mola, Kamil Książek
  Opublikowano: 2014
   
 4. Zastosowanie kompozytów warstwowych o osnowie metalowej
  w książce:   Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce
  Strony: 50-57
  Marek Konieczny
  Opublikowano: 2013
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Materials Science Laboratory
  Marek Konieczny
  Opublikowano: 2013
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1