O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Sławomir Piotr Koczubiej
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   s.koczubiej@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-840
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
288
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 935712
LUDZIE NAUKI: 214298
USOS web: 947
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 691
Dyscypliny KBN:mechanika
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 15

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Global static and stability analysis of thin-walled structures with open cross-section using FE shell-beam models   35 (21,00) pkt
  w czasopiśmie:   Thin-Walled Structures
  Tom: 82, Strony: 196-211
  Sławomir Koczubiej, Czesław Cichoń
  Opublikowano: 2014
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Model powłokowo-belkowy MES analizy stateczności ram przestrzennych o prętach cienkościennych otwartych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Modelowanie Inżynierskie
  Tom: T 13, Zeszyt: 44, Strony: 131-138
  Sławomir Koczubiej, Czesław Cichoń
  Opublikowano: 2012
   
 2. Konsystentny model MES dla ram przestrzennych o prętach cienkościennych   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne
  Tom: z. 1-B, Strony: 3-20
  Czesław Cichoń, Sławomir Koczubiej
  Opublikowano: 2008
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Zastosowanie obliczeń symbolicznych i języka programowania PERL w geometrycznie nieliniowej analizie MES konstrukcji cienkościennych
  w czasopiśmie:   Konstrukcje Metalowe ZK2014, Kielce-Suchedniów 02-04.07.2014. Materiały konferencyjne, TT Press Engineering & Architectur, Kielce 2014
  Strony: 186-189
  Sławomir Koczubiej, Czesław Cichoń
  Opublikowano: 2014
   
 2. Analytical and numerical computations of tangent stiffness matrix in geometrically nonlinear analysis of thin-walled structures
  w czasopiśmie:   4th GACM Colloquium on Computational Mechanics, Drezno 30.08-02.09.2011, Fakultat Bauingeineurwesen, Institut fur Statik und Dynamik der Tragwerke
  Strony: 125-133
  Sławomir Koczubiej
  Opublikowano: 2011
   
 3. Model powłokowo-belkowy MES analizy stateczności ram przestrzennych o prętach cienkościennych otwartych
  w czasopiśmie:   XII Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii, Słok k. Bełchatowa 18-21.10.2011, Materiały konferencyjne, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2011
  Strony: 149-150
  Sławomir Koczubiej, Czesław Cichoń
  Opublikowano: 2011
   
 4. Shell-beam model of thin-walled space structures for geometrical nonlinear analysis
  w czasopiśmie:   19th International Conference on Computer Methods in Mechanics, Warszawa 9-12.05.2011, Materiały konferencyjne, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011
  Tom: 1, Strony: 255-256
  Sławomir Koczubiej, Czesław Cichoń
  Opublikowano: 2011
   
 5. Konsystentne połączenie modeli 1D i 3D w analizie MES wyboczenia ram o prętach cienkościennych
  w czasopiśmie:   XII Sympozjum stateczności konstrukcji, Zakopane 7-11.09.2009, Materiały konferencyjne, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009
  Tom: 1, Strony: 183-190
  Sławomir Koczubiej, Czesław Cichoń
  Opublikowano: 2009
   
 6. Modelowanie skończenie elementowe rzeczywistych warunków brzegowych w ramach cienkościennych
  w czasopiśmie:   Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej, Budownictwo z. 113, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008
  Strony: 115-124
  Sławomir Koczubiej
  Opublikowano: 2008
   
 7. E-głosowanie jako element demokracji w społeczeństwie demokratycznym
  w czasopiśmie:   Problemy Humanistyki nr 8/9, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2004
  Strony: 261-273
  Sławomir Koczubiej
  Opublikowano: 2004
   
 8. Zmiany niezbędne do wprowadzenia i wykorzystania e-rządu
  w czasopiśmie:   Rocznik Politologiczny nr 2/2004, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004
  Strony: 135-149
  Sławomir Koczubiej
  Opublikowano: 2004
   

Rozdziały w monografiach
 1. Zastosowanie obliczeń symbolicznych i wyrażeń regularnych w geometrycznie nieliniowej analizie MES konstrukcji cienkościennych   5 pkt
  w książce:   Techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów
  Strony: 205-216
  Sławomir Koczubiej
  Opublikowano: 2016
   
 2. Static and global stability analysis of thin-walled structures in finite element method formulation   5 (2,50) pkt
  w książce:   Statics Dynamics and Stability of Structures, Vol. 3 - Review and Current Trends in Stability of Structures
  Tom: 3, Strony: 197-223
  Sławomir Koczubiej, Czesław Cichoń
  Opublikowano: 2013
   
 3. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Geometrically nonlinear analysis of thin-walled structures with open cross-section using FE shell-beam models
  w książce:   Stability of Structures XIII Symposium
  Strony: 195-202
  Czesław Cichoń, Sławomir Koczubiej
  Opublikowano: 2012
   
 4. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Przestrzenny element węzłowy ramy o prętach cienkościennych
  w książce:   Problemy naukowo-badawcze budownictwa, Tom II - Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  Tom: 2, Strony: 455-462
  Czesław Cichoń, Sławomir Koczubiej
  Opublikowano: 2007
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1