O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Urszula Mariola Kmiecik-Sołtysiak
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   usoltysiak@tu.kielce.pl
Język komunikacji: polski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
544
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3989297
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 9

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Szacowanie niepewności pomiaru zarysu okrągłości z wykorzystaniem przyrządu z obrotowym wrzecionem   11 (4,40) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 10/2017, Strony: 912-914
  Stanisław Adamczak, Jacek Świderski, Urszula Kmiecik-Sołtysiak
  Opublikowano: 2017
   
 2. Analiza wpływu grubości ścianki tulei wykonanych przyrostowo na odchyłki kształtu   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 89, Zeszyt: 11, Strony: 1664-1666
  Jakub Kulpa, Urszula Kmiecik-Sołtysiak, Jerzy Sładek
  Opublikowano: 2016
   
 3. Badanie wpływu prędkości skanowania na wynik pomiaru odchyłek walcowości za pomocą współrzędnościowej maszyny pomiarowej   11 (2,20) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 11, Strony: 1636-1637
  Krzysztof Stępień, Jacek Świderski, Urszula Kmiecik-Sołtysiak
  Opublikowano: 2016
   
 4. Wpływ wybranych parametrów pomiaru na wynik oceny odchyłki okrągłości na współrzędnościowej maszynie pomiarowej   11 (3,67) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 3, Strony: 171-177
  Stanisław Adamczak, Urszula Kmiecik-Sołtysiak, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2015
   
 5. Koncepcja zastosowania metody porównywania parami wykorzystującej ważoną relację przewyższania do porównywania zarysów okrągłości   7 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 87, Zeszyt: 8-9, Strony: 156-161
  Stanisław Adamczak, Urszula Kmiecik-Sołtysiak
  Opublikowano: 2014
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. The Application of Optical Methods for Measuring of Roundness Profiles
  w czasopiśmie:   Transcom 2015 11th European conference od young researchers and scientists - materiały konferencyjne, płyta CD
  Strony: 130-134
  Urszula Kmiecik-Sołtysiak, Stanisław Adamczak
  Opublikowano: 2015
   
 2. Koncepcja zastosowania metody porównywania parami wykorzystującej ważoną relację przewyższania do porównywania zarysów okrągłości
  w czasopiśmie:   XV Krajowa i VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna 17-19.09.2014 r. Łódź - Uniejów "Metrologia w Technikach Wytwarzania" (materiały konferencyjne)
  Strony: 163-168
  Stanisław Adamczak, Urszula Kmiecik-Sołtysiak
  Opublikowano: 2014
   
 3. Wsparcie infrastruktury dydaktycznej i badawczej Politechniki Świętokrzyskiej poprzez wyposażenie laboratoriów w ramach RPO
  w czasopiśmie:   Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Świat-Polska- region świętokrzyski
  Zeszyt: XII, Strony: 363-373
  Izabela Pliszka, Norbert Radek, Urszula Kmiecik-Sołtysiak
  Opublikowano: 2014
   

Rozdziały w monografiach
 1. Wsparcie infrastruktury dydaktycznej i badawczej Politechniki Świętokrzyskiej poprzez wyposażenie laboratoriów w ramach RPO   5 (2,00) pkt
  w książce:   Wspólczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Świat-Polska-Region Świętokrzyski
  Strony: 363-373
  Izabela Pliszka, Urszula Kmiecik-Sołtysiak, Norbert Radek
  Opublikowano: 2014
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1