O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Michał Nikola Kekez
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Mechaniki
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   m.kekez@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-334
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
244
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 916351
LUDZIE NAUKI: 124078
USOS web: 580
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budowa i eksploatacja maszyn
specjalnosci: informatyka, badanie maszyn cieplnych

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 29

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Modelling of pressure in the injection pipe of a diesel engine by computational intelligence   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part D-Journal of Automobile Engineering
  Tom: 225, Zeszyt: 10, Strony: 1660-1670
  Michał Kekez, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2011
   
 2. Application of a genetic-fuzzy system to diesel engine pressure modeling   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Advanced Manufacturing Technology
  Tom: 46, Zeszyt: 1-4, Strony: 1-9
  Leszek Radziszewski, Michał Kekez
  Opublikowano: 2010
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Application of Artificial Intelligence Methods to Modeling of Injector Needle Movement in Diesel Engine   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 177, Strony: 303-306
  Michał Kekez, Leszek Radziszewski, Alzbeta Sapietova
  Opublikowano: 2017
   
 2. Fuel type recognition by classfiers developed with computational intelligence methods using combustion pressure data and the crankshaft angle at which heat release reaches its maximum   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 136, Zeszyt: 136, Strony: 353-358
  Michał Kekez, Leszek Radziszewski, A. Sapietova
  Opublikowano: 2016
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Fuel recognition in compression ignition engine in the real time   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 59, Zeszyt: 5, Strony: 470-472
  Leszek Radziszewski, Michał Kekez
  Opublikowano: 2013
   
 2. Genetic-fuzzy model of diesel engine working cycle   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences
  Tom: 58, Zeszyt: 4, Strony: 665-671
  Michał Kekez, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2010
   
 3. Modeling of cylinder pressure in compression ignition engine with use of genetic-fuzzy system. Part 1: Engine fueled by diesel oil   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Diagnostyka
  Zeszyt: 4(48), Strony: 9-12
  Michał Kekez, Andrzej Ambrozik, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2008
   
 4. Modeling of cylinder pressure in compression ignition engine with use of genetic-fuzzy system. Part 2:Engine fueled by fame   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Diagnostyka
  Zeszyt: 4(48), Strony: 13-16
  Michał Kekez, Andrzej Ambrozik, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2008
   
 5. Inteligentny klasyfikator neuronowo-rozmyty o ewoluującej strukturze   3 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 42
  Tom: 42, Strony: 149-164
  Marian Bolesław Gorzałczany, Michał Kekez
  Opublikowano: 2005
   
 6. User Profiling in WWW network   4 pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, Bellingham, WA, USA
  Tom: 5775, Strony: 531-534
  Michał Kekez, Adam Głuszek, Filip Rudziński
  Opublikowano: 2005
   
 7. Using Kohonen Networks for WWW Document Classification   4 pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, Bellingham, WA, USA
  Tom: 5775, Strony: 526-530
  Filip Rudziński, Adam Głuszek, Michał Kekez
  Opublikowano: 2005
   
 8. Web traffic prediction with artificial neural networks   4 pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, Bellingham, WA, USA
  Tom: 5775, Strony: 520-525
  Adam Głuszek, Michał Kekez, Filip Rudziński
  Opublikowano: 2005
   
 9. Podejście neuronowo-rozmyte oraz inne teoretyczne narzędzia do generacji reguł decyzyjnych   1 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka 37
  Zeszyt: 37, Strony: 55-64
  Marian Bolesław Gorzałczany, Michał Kekez
  Opublikowano: 2000
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Fuel Recognition Using Particle Swarm Optimization of Classification Trees   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials
  Tom: 712(2015), Strony: 23-28
  Leszek Radziszewski, Michał Kekez
  Opublikowano: 2015
   
 2. Control of internal combustion engine by using selected descriptors of acoustic signals
  w czasopiśmie:   11th Conference on Active Noise and Vibration Control Methods
  Strony: 60-61
  Michał Kekez, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2013
   
 3. Modeling of fuel injector pressure by means of genetic fuzzy system
  w czasopiśmie:   10th International Carpathian Control Conference
  Strony: 479-482
  Michał Kekez, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2009
   
 4. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Modelowanie pracy silnika o zapłonie samoczynnym z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji - praca doktorska
  w czasopiśmie:   Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Politechnika Świętokrzyska, Kielce
  Michał Kekez
  Opublikowano: 2007
   
 5. Modelowanie wykresu indykatorowego ciśnienia w cylindrze silnika ZS za pomocą systemu rozmytego typu Takagi-Sugeno
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 7, Strony: 209-214
  Michał Kekez, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2007
   
 6. Neuro-fuzzy classifier with genetic modification of its structure and parameters
  w czasopiśmie:   Selected Problems of Computer Science, Academic Publishing House EXIT (Proc. of the 1st Polish and International PD Forum - Conference on Computer Science PDFCCS, Łódź-Bronisławów)
  Strony: 145-150
  Michał Kekez
  Opublikowano: 2005
   
 7. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Tworzenie profilu użytkownika za pomocą narzędzi do generacji reguł decyzyjnych
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne II Studenckiej Konferencji Naukowej "Telekomunikacja w XXI wieku", Kielce
  Michał Kekez
  Opublikowano: 2002
   
 8. Neuro-fuzzy techniques versus alternative tools for generation of decision rules
  w czasopiśmie:   Proc. of 5th Conference "Neural Networks and Soft Computing", Zakopane
  Strony: 329-334
  Marian Bolesław Gorzałczany, Michał Kekez
  Opublikowano: 2000
   
 9. Systemy indukcji reguł w pozyskiwaniu wiedzy z dużych baz danych
  w czasopiśmie:   Materiały VII-ej Konferencji „Pozyskiwanie wiedzy z baz danych”, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław
  Strony: 134-144
  Zdzisław Piasta, Michał Kekez
  Opublikowano: 1999
   
 10. Systemy indukcji reguł jako efektywne narzędzie pozyskiwania wiedzy z danych
  w czasopiśmie:   Materiały VI-tej Konferencji „Pozyskiwanie wiedzy z baz danych”, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław
  Strony: 77-92
  Zdzisław Piasta, Michał Kekez
  Opublikowano: 1998
   

Monografie
 1. Inteligencja obliczeniowa w zastosowaniach inżynierskich - wybrane problemy   25 (6,67) pkt
  Leszek Cedro, Piotr Gierlak, Andrzej Izworski, Michał Kekez, Andrzej Kot, Magdalena Muszyńska, Agata Nawrocka, Marcin Nawrocki, Leszek Radziszewski, Wiesław Wszołek
  Opublikowano: 2015
   
 2. Modelowanie układów dynamicznych   25 (10,00) pkt
  Renata Dwornicka, Urszula Ferdek, Michał Kekez, Andrzej Kot, Agata Nawrocka, Agnieszka Ozga, Leszek Radziszewski, Mateusz Romaszko, Jerzy Stojek
  Opublikowano: 2014
   

Rozdziały w monografiach
 1. Control of the internal combustion engine in the real time by using artificial intelligence methods   5 (2,50) pkt
  w książce:   Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems
  Tom: 4, Strony: 74-87
  Michał Kekez, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2012
   
 2. A Genetic-Fuzzy System for Modelling of Selected Processes in Diesel Engine Fuelled by Biofuels   5 (2,50) pkt
  w książce:   Biofuel Production-Recent Developments and Prospects
  Strony: 561-576
  Michał Kekez, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2011
   
 3. Sieci neuronowe i system genetyczno-rozmyty w modelowaniu ciśnienia w przewodzie wtryskowym silnika o zapłonie samoczynnym   4 (2,00) pkt
  w książce:   Postępy automatyki i robotyki - część I
  Tom: 16, Strony: 344-353
  Michał Kekez, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2011
   
 4. Modeling of injector pressure of diesel engine fueled by diesel oil and rapeseed methyl esters   5 (2,50) pkt
  w książce:   Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems
  Strony: 49-61
  Leszek Radziszewski, Michał Kekez
  Opublikowano: 2010
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1