O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Michał Piotr Karendał
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu
Stanowisko:      Pracownik techniczny     (grupa stanowisk: pozostali)
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
235
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3954876
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 8332
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 14

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Badania reakcji kierowców na pieszego wychodzącego z prawej strony, realizowane w symulatorze jazdy samochodem   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Tom: 11, Zeszyt: 6
  Marek Guzek, Rafał Jurecki, Michał Karendał, Zbigniew Lozia, Piotr Zdanowicz
  Opublikowano: 2010
   
 2. Badania reakcji kierowców na pojazd wyjeżdżający z prawej strony, realizowane na torze samochodowym   6 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów
  Zeszyt: 1(77), Strony: 307-319
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Wiesław Pieniążek, Marek Jaśkiewicz, Michał Karendał
  Opublikowano: 2010
   
 3. The research on drivers' behaviour on a car track in simulated accident situation   6 (1,20) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of KONES Powertrain and Transport
  Tom: 16, Zeszyt: 1, Strony: 473-482
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Michał Karendał, Wiesław Pieniążek
  Opublikowano: 2009
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Researches of driver behaviour In the event of accidents involving pedestrians
  w czasopiśmie:   XII International Technical System Degradation Conference, Liptovsky Mikulasz 03-06.04.2013
  Strony: 20-23
  Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Michał Karendał
  Opublikowano: 2013
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Makieta przeszkody, zwłaszcza wielkogabarytowa, do badań zachowań kierowców   25 (3,75) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Andrzej Zuska, Michał Karendał
  Opublikowano: 2012
   
 2. Manekin do symulacji szybkiego ruchu pieszego   25 (6,25) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Michał Karendał
  Opublikowano: 2012
   
 3. Stanowisko do badania zachowań kierowców w sytuacjach wypadkowych   25 (5,00) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Andrzej Zuska, Michał Karendał
  Opublikowano: 2012
   
 4. Stanowisko do badania zachowań kierowców w warunkach symulowanych sytuacji wypadkowych   25 (5,00) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Michał Karendał, Andrzej Zuska
  Opublikowano: 2012
   
 5. Makieta samochodu ciężarowego do badań zachowań kierowców   25 (3,75) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Andrzej Zuska, Michał Karendał
  Opublikowano: 2011
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Makieta samochodu ciężarowego do badań kierowców   2 (,30) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Andrzej Zuska, Michał Karendał
  Opublikowano: 2010
   
 2. Manekin do symulacji szybkiego ruchu pieszego   2 (,50) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Michał Karendał
  Opublikowano: 2010
   
 3. Stanowisko do badania zachowań kierowców w sytuacjach wypadkowych oraz makieta przeszkody   2 (,30) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Andrzej Zuska, Michał Karendał
  Opublikowano: 2010
   
 4. Stanowisko do badania zachowań kierowców w warunkach symulowanych sytuacji wypadkowych   2 (,30) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Andrzej Zuska, Michał Karendał
  Opublikowano: 2010
   
 5. Stanowisko i makieta przeszkody do badań zachowań kierowców   2 (,30) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Andrzej Zuska, Michał Karendał
  Opublikowano: 2010
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1