O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Robert Mikołaj Kaniowski
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Mechaniki
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   kaniowski@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-458
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
188
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 938179
LUDZIE NAUKI: 207667
USOS web: 634
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 719
Dyscypliny KBN:budowa i eksploatacja maszyn
specjalnosci: wymiana ciepła, termodynamika stosowana

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 32

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Experimental investigations and numerical modeling of 2D temperature fields in flow boiling in minichannels   35 pkt
  w czasopiśmie:   Experimental Thermal and Fluid Science
  Tom: 78, Strony: 18-29
  Sylwia Hożejowska, Robert Kaniowski, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Application of adjustment calculus to the Trefftz method for calculating temperature field of the boiling liquid flowing in a minichannel   20 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow
  Tom: 24, Zeszyt: 4, Strony: 811-824
  Sylwia Hożejowska, Robert Kaniowski, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2014
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Effect of geometrical parameters of open microchannel surfaces on pool boiling heat transfer   15 (9,00) pkt
  w czasopiśmie:   EFM16 – Experimental Fluid Mechanics 2016
  Tom: 143, Strony: 320-324
  Robert Kaniowski, Robert Pastuszko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2017
   
 2. Pool boiling visualization on open microchannel surfaces   15 (9,00) pkt
  w czasopiśmie:   EFM16 – Experimental Fluid Mechanics 2016
  Tom: 143, Zeszyt: 02050, Strony: 325-328
  Robert Kaniowski, Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2017
   
 3. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  Visualization of pool boiling on plain micro-fins and micro- fins with sintered perforated foil
  w czasopiśmie:   Journal of Physics: Conference Series (7th European Thermal-Sciences Conference (Eurotherm2016))
  Tom: 745, Zeszyt: 032137, Strony: 1-9
  Robert Pastuszko, Robert Kaniowski
  Opublikowano: 2016
   
 4. BOILING VISUALIZATION ON VERTICAL FINS WITH TUNNEL-PORE STRUCTURES   10 (4,00) pkt
  w czasopiśmie:   EPJ Web of Conferences (proc. Int. Conf. EXPERIMENTAL FLUID MECHANICS 2010)
  Tom: 25, Strony: 02019
  Robert Pastuszko, Robert Kaniowski
  Opublikowano: 2012
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Measurements of two-phase flow patterns and local void fraction in vertical rectangular minichannel   8 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Thermodynamics
  Tom: 34, Zeszyt: 2, Strony: 3-21
  Robert Kaniowski, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2013
   
 2. Pomiar lokalnego stopnia zapełnienia, stopnia suchości oraz współczynnika przejmowania ciepła w prostokątnym minikanale asymetrycznie ogrzewanym   7 pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 59, Zeszyt: 5, Strony: 477-480
  Robert Kaniowski
  Opublikowano: 2013
   
 3. Wybrane aspekty technologii wytwarzania i zastosowania spiekanych proszkowych struktur porowatych   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6
  Wojciech Depczyński, Robert Kaniowski
  Opublikowano: 2010
   
 4. Wizualizacja wrzenia na mikropowierzchniach rozwiniętych   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 5, Strony: 31-35
  Tadeusz Michał Wójcik, Robert Kaniowski, Piotr J. Mroczek
  Opublikowano: 2005
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Comparison of heat transfer coefficients of open micro-channels and plain micro-fins
  w czasopiśmie:   EFM17 – Experimental Fluid Mechanics 2017
  Strony: 259-263
  Robert Kaniowski, Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2017
   
 2. Pool boiling of ethanol and FC-72 on open microchannel surfaces
  w czasopiśmie:   EFM17 – Experimental Fluid Mechanics 2017
  Strony: 254-258
  Robert Kaniowski, Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2017
   
 3. HEAT TRANSFER IN THE HEMICYLINDRICAL ENCLOSED SPACE OF THE HEATER IN A ROTARY DISPLACER STIRLING ENGINE
  w czasopiśmie:   Proceedings of Int. Conf. Heat transfer and renewable sources of energy 2016
  Strony: 311-318
  Robert Pastuszko, Robert Kaniowski, Wojciech Sadkowski, Łukasz Nowakowski, Marcin Borcuch, Krzysztof Ludwinek, Edward Miko
  Opublikowano: 2016
   
 4. THE IMPACT OF MICRO-FIN HEIGHT ON POOL BOILING HEAT TRANSFER
  w czasopiśmie:   Proceedings of Int. Conf. Heat transfer and renewable sources of energy 2016
  Strony: 173-180
  Robert Kaniowski, Robert Pastuszko, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2016
   
 5. Visualization of pool boiling on plain micro-fins and micro-fins with sintered perforated foil
  w czasopiśmie:   Book of abstracts 7th European Thermal-Sciences Conference EUROTHERM 2016
  Strony: 122
  Robert Pastuszko, Robert Kaniowski
  Opublikowano: 2016
   
 6. Simulation comparison of the operating characteristics of conventional and a new type of Stirling engine
  w czasopiśmie:   Proceedings of Int. Conf. TRANSCOM 2015, Zylina, Slovak Republic
  Strony: 216-221
  Wojciech Sadkowski, Robert Pastuszko, Mateusz Marciniewski, Krzysztof Ludwinek, Robert Kaniowski
  Opublikowano: 2015
   
 7. Numerical calculations of two – dimensional temperature field in a vertical minichannel
  w czasopiśmie:   51st European Two-Phase Flow Group Meeting, INSA de Lyon, Lyon, 2013
  Strony: 19
  Sylwia Hożejowska, Robert Kaniowski, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2013
   
 8. Optymalizacja parametrów infrastruktury MEW
  w czasopiśmie:   Energetyka wodna
  Strony: 14-16
  Piotr Janaszek, Marcin Zychowicz, Robert Kaniowski
  Opublikowano: 2013
   
 9. Pomiar lokalnego stopnia zapełnienia, stopnia suchości oraz współczynnika przejmowania ciepła w prostokątnym minikanale asymetrycznie ogrzewanym
  w czasopiśmie:   VI Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia królową badań stosowanych
  Strony: 325-326
  Robert Kaniowski
  Opublikowano: 2013
   
 10. Two-Phase flow structures and measurment of void fraction in vertical, rectangular minichannel
  w czasopiśmie:   X Warsztaty, Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych, Gdańsk – Wieżyca 20-22.06.13, book of abstract and lecture support
  Strony: 33
  Robert Kaniowski, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2013
   
 11. Two-phase flow patterns and boiling heat transfer in asymmetrically heated minichannels
  w czasopiśmie:   Proc. ECI 8th Int. Conf. on Boiling and Condensation Heat Transfer
  Strony: 10
  Robert Kaniowski, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2012
   
 12. Measurement of void fraction distribution and heating surface local temperature in a rectangular, vertical minichannel heated asymmetrically
  w czasopiśmie:   The Six International Conferece on Transport Phenomena in Multiphase System HEAT'2011
  Strony: 263-270
  Robert Kaniowski, Mieczysław Poniewski
  Opublikowano: 2011
   
 13. Boiling visualization on vertical fins with tunel-pore structures
  w czasopiśmie:   Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics
  Tom: 2, Strony: 479-485
  Robert Pastuszko, Robert Kaniowski
  Opublikowano: 2010
   
 14. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Experimental study and modeling of boiling heat transfer hysteresis on porous surfaces
  w czasopiśmie:   6th International Conference on Boiling Heat Transfer ECI
  Tadeusz Michał Wójcik, Mieczysław Edward Poniewski, Robert Kaniowski
  Opublikowano: 2006
   
 15. Study on boiling heat transfer hysteresis
  w czasopiśmie:   XI International Symposium "Heat Transfer and Renewable Sources of Energy"
  Strony: 669-676
  Tadeusz Michał Wójcik, Mieczysław Edward Poniewski, Robert Kaniowski
  Opublikowano: 2006
   
 16. Study on Boiling Heat Transfer Hysteresis
  w czasopiśmie:   XI Int. Symposium "Heat Transfer and Renewable Sources of Energy"
  Strony: 669-676
  Tadeusz Michał Wójcik, Mieczysław Edward Poniewski, Robert Kaniowski
  Opublikowano: 2006
   
 17. Badanie pęcherzy parowych w warunkach wrzenia wody na rurach pokrytych metalową, włóknistą strukturą porowatą
  w czasopiśmie:   VII Szkoła Konferencja: Metrologia Wspomagana Komputerowo
  Strony: 117-126
  Tadeusz Michał Wójcik, Robert Kaniowski
  Opublikowano: 2005
   
 18. Wizualizacja wrzenia na cylindrycznych mikropowierzchniach rozwiniętych
  w czasopiśmie:   XIX Zjazd Termodynamików
  Strony: 409-410
  Tadeusz Michał Wójcik, Robert Kaniowski
  Opublikowano: 2005
   

Rozdziały w monografiach
 1. POOL BOILING OF ETHANOL ON SURFACES WITH OPEN MICROCHANNELS   5 (3,00) pkt
  w książce:   Współczesne problemy termodynamiki
  Strony: 901-910
  Robert Kaniowski, Robert Pastuszko
  Opublikowano: 2017
   
 2. Flow boiling in minichannels   5 (3,13) pkt
  w książce:   Encyclopedia of two-phase heat transfer and flow I. Fundamentals and Methods. Special Topics in Pool and Flow Boiling
  Tom: IV, Strony: 75-105
  Robert Kaniowski, Magdalena Piasecka, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2016
   
 3. Badania eksperymentalne nowych pokryć porowatych intensyfikujących proces wrzenia   3 (,60) pkt
  w książce:   Termodynamika w nauce i gospodarce
  Tom: 2, Strony: 554-561
  Tadeusz Michał Wójcik, Mieczysław Edward Poniewski, Andrzej Dziadoń, Wojciech Depczyński, Robert Kaniowski
  Opublikowano: 2008
   
 4. Jednoczesny pomiar stopnia zapełnienia i rozkładu temperatury powierzchni grzejnej przy wrzeniu w przepływie w pionowym minikanale   3 (1,50) pkt
  w książce:   Termodynamika w nauce i gospodarce
  Tom: 1, Strony: 460-468
  Robert Kaniowski, Mieczysław Poniewski
  Opublikowano: 2008
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1