O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. inż. Marek Jacek Jaśkiewicz
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie (stanowisko))
E-mail:   m.jaskiewicz@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-285
Język komunikacji: polski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
64
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 924536
LUDZIE NAUKI: 207506
USOS web: 590
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budowa i eksploatacja maszyn
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 143

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Driver's reaction time in a simulated, complex road incident   15 (2,25) pkt
  w czasopiśmie:   Transport
  Tom: 32, Zeszyt: 1, Strony: 44-54
  Rafał Jurecki, Tomasz Lech Stańczyk, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2017
   
 2. YOUNG ADULT DRIVERS: SIMULATED BEHAVIOUR IN A CAR-FOLLOWING SITUATION   15 (2,65) pkt
  w czasopiśmie:   Promet – Traffic&Transportation
  Tom: 29, Zeszyt: 4, Strony: 381-390
  Rafał Stanisław Jurecki, MILOŠ Poliak, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2017
   
 3. Driver's reaction time under emergency braking a car-research in a driving simulator   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability
  Tom: 14, Zeszyt: 4, Strony: 295-301
  Marek Guzek, Marek Jaśkiewicz, Rafał Jurecki, Zbigniew Lozia, Piotr Zdanowicz
  Opublikowano: 2012
   
 4. Utilization of BLDC Motor in Electrical Vehicles   15 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Elektrotechniczny
  Tom: 88, Zeszyt: 4a, Strony: 180-186
  Marek Jaśkiewicz, Roman Nadolski, Jan Staszak, Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2012
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Special characteristics of reliability for serial mechatronic systems.   15 pkt
  w czasopiśmie:   Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics WZEE’2015
  Strony: 1-6
  Zbigniew Matuszak, Marek Jaśkiewicz, Krzysztof Ludwinek, Zbigniew Gawęcki
  Opublikowano: 2015
   
 2. Utilization of Permanent Magnet Synchronous Motors in Industrial Robots   15 pkt
  w czasopiśmie:   2015 International Conference On Information And Digital Technologies (idt)
  Strony: 342-347
  Jan Staszak, Krzysztof Ludwinek, Zbigniew Gawęcki, Jarosław Kurkiewicz, Tomasz Bekier, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2015
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Analiza wybranych zagadnień prawa o ruchu drogowym w wybranych krajach europejskich   7 pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy, Bezpieczeństwo i Ekologia
  Zeszyt: 7-8/2017, Strony: 65-70
  Sylwia Dyraga, Marek Jaśkiewicz, Miloś Poliak, Dariusz Więckowski
  Opublikowano: 2017
   
 2. The Analysis of Threats Arising from the Relations of Dangerous Cargoes and the Rail-Road Infrastructure Illustrated by the Case of Selected Regions of Poland   8 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd komunikacyjny
  Zeszyt: 1, Strony: 20-25
  Zbigniew Matuszak, Agnieszka Michalik, Marek Jaśkiewicz, Józef Stokłosa, Karol Zielonka
  Opublikowano: 2017
   
 3. Wypadkowe dane statystyczne na polskich drogach w latach 2001–2016   7 (2,80) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy, Bezpieczeństwo i Ekologia
  Zeszyt: 7-8/2017, Strony: 28-31
  Marek Jaśkiewicz, Jacek Jaskólski
  Opublikowano: 2017
   
 4. Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego w Polsce   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Tom: 11/2016, Strony: 75-81
  Rafał Stanisław Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Dariusz Więckowski
  Opublikowano: 2016
   
 5. Diagnostyka pomiarowa okrętowego zespołu prądotwórczego   7 pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Zeszyt: 11/2016, Strony: 103-105
  Zbigniew Matuszak, Piotr Treichel, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2016
   
 6. Intelligent Safety Vehicle Systems   7 pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Zeszyt: 8/2016, Strony: 106-115
  Ľubomír Moravčík, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2016
   
 7. LABORATORY STUDY ABOUT PRESSURE DISTRIBUTION ON CAR SEATS WITH PEOPLE OF DIFFERENT ANTHROPOMETRIC FEATURES PARTICIPATION   10 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji
  Tom: 74, Zeszyt: 4, Strony: 115-127
  Andrzej Zuska, Rafał Stanisław Jurecki, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2016
   
 8. Praca Inspekcji Transportu Drogowego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego   7 pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Tom: 10/2016, Strony: 15-19
  Zbigniew Matuszak, Wojciech Witorzeńć, Marek Jaśkiewicz, Józef Stokłosa, Karol Zielonka
  Opublikowano: 2016
   
 9. STANOWISKO DO EDUKACYJNEJ PREZENTACJI STOSOWANIA SAMOCHODOWYCH PASÓW BEZPIECZEŃSTWA   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   General and Professional Education
  Zeszyt: 1, Strony: 33-41
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Stanisław Jurecki, Karol Zielonka, Milos Poliak
  Opublikowano: 2016
   
 10. Straty egzergii w okrętowym kotle opalanym   7 pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Zeszyt: 11/2016, Strony: 98-102
  Zbigniew Matuszak, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2016
   
 11. The Application of Massing Handling Theory for Evaluation of the Application of Wharves and Loading Facilities in the Maritime Port   10 pkt
  w czasopiśmie:   Advances in Science and Technology Research Journal
  Tom: 10(31), Zeszyt: 31, Strony: 281-288
  Zbigniew Matuszak, Sylwia Bundz, Marek Jaśkiewicz, Józef Stokłosa, Paweł Posuniak
  Opublikowano: 2016
   
 12. The Application of Massing Handling Theory for Evaluation of the Application of Wharves and Loading Facilities in the Maritime Port
  w czasopiśmie:   Advances in Science and Technology Research Journal
  Tom: 10, Zeszyt: 31, Strony: 281-288
  Zbigniew Matuszak, Sylwia Bundz, Marek Jaśkiewicz, Józef Stokłosa, Paweł Posuniak
  Opublikowano: 2016
   
 13. Facility for performance testing of power transmission units   8 pkt
  w czasopiśmie:   Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin
  Tom: 114, Zeszyt: 42, Strony: 14-25
  Marek Jaśkiewicz, Jakub Lisiecki, Szymon Lisiecki, Edward Pokropiński, Dariusz Więckowski
  Opublikowano: 2015
   
 14. Konceptualizacja procesu transportowego w metaforze agendowej.   9 pkt
  w czasopiśmie:   General and Professional Education
  Zeszyt: 4, Strony: 85-91
  Józef Stokłosa, Andrzej Marciniak, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2015
   
 15. Stanowisko do wyznaczania parametrów schematu zastępczego maszyn elektrycznych metodą częstotliwościową   9 pkt
  w czasopiśmie:   General and Professional Education
  Tom: 4, Strony: 29-38
  Krzysztof Ludwinek, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2015
   
 16. Symulator jazdy samochodem jako stanowisko dydaktyczne używane do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i nauki ekologicznej jazdy (The driving simulator as a teaching position used to improve the road safety and learning eco-driving)   9 (3,60) pkt
  w czasopiśmie:   General and Professional Education
  Zeszyt: 4, Strony: 3-13
  Rafał Stanisław Jurecki, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2015
   
 17. Analiza bezpieczeństwa ruchu na polskich autostradach i drogach ekspresowych   10 (4,29) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 4993-5002
  Rafał Stanisław Jurecki, Marek Nowak, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2014
   
 18. Analiza wpływu zastosowanego pasa bezpieczeństwa dla foteli autobusowych wykonana dla trzech grup centylowych kobiet   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 1, Zeszyt: 6, Strony: 4879-4887
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Stanisław Jurecki, Józef Stokłosa, Dariusz Więckowski
  Opublikowano: 2014
   
 19. Możliwości poprawy bezpieczeństwa użytkowania pojazdów ciężarowych w zakresie widoczności   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Zeszyt: 5, Strony: 71-74
  Rafał Stanisław Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Eryk Biskupski
  Opublikowano: 2014
   
 20. Porównanie kar za wykroczenia drogowe w Polsce i w Niemczech   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Zeszyt: 5, Strony: 66-68
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Stanisław Jurecki, Józef Stokłosa
  Opublikowano: 2014
   
 21. Pregnant women when riding in a motor car-selected issues   5 pkt
  w czasopiśmie:   Scientific Journals, Maritime University of Szczecin
  Tom: 111, Zeszyt: 39, Strony: 169-174
  Dariusz Więckowski, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2014
   
 22. Projekt stanowiska bezwładnościowego do badań układu przeniesienia napędu pojazdu 4x4   10 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 1, Zeszyt: 6, Strony: 4888-4896
  Marek Jaśkiewicz, Jakub Lisiecki, Szymon Lisiecki, Dariusz Więckowski
  Opublikowano: 2014
   
 23. Przyczyny wypadków drogowych w Polsce i w Niemczech w latach 2000 - 2012   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Zeszyt: 5, Strony: 69-70
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Stanisław Jurecki, Józef Stokłosa
  Opublikowano: 2014
   
 24. Safety requirements for road vehicles   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Scientific Journals, Maritime University of Szczecin
  Tom: 111, Zeszyt: 39, Strony: 94-99
  Stefan Liscak, Lubomir Moravcik, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2014
   
 25. Simulation study of longitudinal forces in the coupling device of heavy freight trains   5 pkt
  w czasopiśmie:   Advances in Science and Technology - Research Journal
  Tom: 8, Zeszyt: 21, Strony: 24-30
  Józef Stokłosa, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2014
   
 26. Systemy egzekwowania e-myta w wybranych państwach Europy   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Zeszyt: 5, Strony: 91-95
  Marek Nowak, Marek Jaśkiewicz, Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2014
   
 27. Systemy transportu intermodalnego - kierunki rozwoju w świetle europejskich doświadczeń   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 10070-10074
  Józef Stokłosa, Stefan Liscak, Marek Jaśkiewicz, Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2014
   
 28. TESTING THE INFLUENCE OF CAR LOAD AND PRESSURE IN TYRES ON THE VALUE OF DAMPING OF SHOCK ABSORBERS SPECIFIED WITH THE USE OF THE EUSAMA METHOD   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Diagnostyka
  Tom: 13, Zeszyt: 3, Strony: 45-50
  Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Tomasz Wdowski
  Opublikowano: 2014
   
 29. The design of an inertial testbed for the tests of gearboxes   5 pkt
  w czasopiśmie:   Scientific Journals, Maritime University of Szczecin
  Tom: 111, Zeszyt: 39, Strony: 67-73
  Marek Jaśkiewicz, Jakub Lisiecki, Szymon Lisiecki, Grzegorz Ślaski
  Opublikowano: 2014
   
 30. The impact of the safety belt used for chairs used in buses and minibuses with small-speed collisions   5 pkt
  w czasopiśmie:   Scientific Journals, Maritime University of Szczecin
  Tom: 111, Zeszyt: 39, Strony: 74-81
  Marek Jaśkiewicz, Dariusz Więckowski
  Opublikowano: 2014
   
 31. Wpływ rodzaju układu zasilania silnika o ZI na wskaźniki ekologiczne   10 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 1436-1443
  Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik, Rafał Stanisław Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2014
   
 32. Overview and analysis of dummies used for crash tests   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
  Zeszyt: 35 (107), Strony: 22-31
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Jurecki, Karolina Witaszek, Dariusz Więckowski
  Opublikowano: 2013
   
 33. Proposal of the new concept of the Stirling engine   5 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
  Zeszyt: 35 (107), Strony: 32-37
  Marek Jaśkiewicz, Wojciech Sadkowski, Mateusz Marciniewski, Krzysztof Olejnik, Józef Stokłosa
  Opublikowano: 2013
   
 34. The variety of the behaviour of drivers at risk accident situations   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
  Zeszyt: 35 (107), Strony: 38-46
  Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Andrzej Zuska
  Opublikowano: 2013
   
 35. Analysis of Road accidents over the last ten years   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
  Tom: 32(104), Zeszyt: 2, Strony: 65-70
  Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2012
   
 36. Propozycja Nowej Koncepcji Silnika Stirlinga   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe WSOWL
  Zeszyt: 1(163), Strony: 1-11
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Jurecki, Krzysztof Olejnik, Wojciech Sadkowski
  Opublikowano: 2012
   
 37. Analiza działania zagłówków mechanicznych z zerową prędkością wzdłużną względem głowy   4 pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Tom: 12, Zeszyt: 5, Strony: 175-180
  Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2011
   
 38. Koncepcja i budowa stanowiska do badań eksperymentalnych oddziaływania drgań pionowych na dziecko posadowione w foteliku podczas jazdy samochodem   4 pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Tom: 12, Zeszyt: 12, Strony: 161-167
  Marek Jaśkiewicz, Tadeusz Gromadowski, Dariusz Więckowski
  Opublikowano: 2011
   
 39. Possibilities of graphical environment application for determining parameters of the mechanical system   7 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of KONES
  Tom: 18, Zeszyt: 4, Strony: 151-164
  Marek Jaśkiewicz, Krzysztof Ludwinek, Jan Staszak, Tomasz Suliga
  Opublikowano: 2011
   
 40. Researches on the reaction of a pedestrian stepping into the road from the right side from behind and an obstacle realized on the track   7 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of KONES
  Tom: 18, Zeszyt: 1, Strony: 615-622
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Stanisław Walczak, Robert Janczur
  Opublikowano: 2011
   
 41. Badania reakcji kierowców na pojazd wyjeżdżający z prawej strony, realizowane na torze samochodowym   6 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów
  Zeszyt: 1(77), Strony: 307-319
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Wiesław Pieniążek, Marek Jaśkiewicz, Michał Karendał
  Opublikowano: 2010
   
 42. The analysis of multi-section concept for an active air headrest   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Diagnostyka
  Zeszyt: 3(55), Strony: 45-49
  Marek Jaśkiewicz, Tomasz Stańczyk
  Opublikowano: 2010
   
 43. The identification of damping and stiffnes parameters of a driver model on the basis of crash tests   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of KONES Powertrain and Transport
  Tom: 16, Zeszyt: 1, Strony: 229-238
  Marek Jaśkiewicz, Tomasz Stańczyk
  Opublikowano: 2009
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. PUBLIC TRANSPORT INTEGRATION   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Communications
  Tom: 19, Zeszyt: 2/2017, Strony: 127-131
  Milos Poliak, Michaela Mrnikova, Marek Jaśkiewicz, Rafał Stanisław Jurecki, Barbora Kaciakova
  Opublikowano: 2017
   
 2. Temperature Control for Regional Transport
  w czasopiśmie:   LOGI – Scientific Journal on Transport and Logistics
  Tom: Vol. 8, Zeszyt: No. 2, Strony: 81-89
  Jozef Gnap, Dominika Rovňaníková, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2017
   
 3. The Analysis of Safety on the Polish Roads Between 2001 and 2013.
  w czasopiśmie:   Technical Systems Degradation Conference
  Strony: 37-40
  Marek Jaśkiewicz, Jacek Jaskulski
  Opublikowano: 2017
   
 4. The Competitiveness of Public Transport   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   The Competitiveness of Public Transport
  Tom: 9, Zeszyt: 3, Strony: 81-97
  Miloš Poliak, Adela Poliaková, Michaela Mrníková, Patrícia Šimurková, Marek Jaśkiewicz, Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2017
   
 5. WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH PARAMETRÓW ŁOŻYSK TOCZNYCH
  w czasopiśmie:   Technicka Diagnostyka
  Zeszyt: z1, Strony: 111-117
  Marek Jaśkiewicz, Edward Pokorski, Józef Stokłosa, Dariusz Więckowski, Łukasz Żołądek
  Opublikowano: 2017
   
 6. Defining the influence of the support of bus service on road safety   5 pkt
  w czasopiśmie:   Communications
  Zeszyt: 2/2016, Strony: 83-87
  Milos Poliak, Lenka Komackova, Stefania Semanova, Salwador Hernandez, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2016
   
 7. Diagnostic Measurement of a Marine Power Plant Generating Set
  w czasopiśmie:   Technical Systems Degradation Conference
  Strony: 57-61
  Zbigniew Matuszak, Piotr Treichel, Marek Jaśkiewicz, Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2016
   
 8. Exergy Losses In a marine Boiler
  w czasopiśmie:   Technical Systems Degradation Conference
  Strony: 141-145
  Zbigniew Matuszak, Marek Jaśkiewicz, Józef Stokłosa
  Opublikowano: 2016
   
 9. INTEGRATED INTELLIGENT SAFETY SYSTEMS   5 pkt
  w czasopiśmie:   Perner`s Contacts – Electronical technical journal of technology, engineering and logistic in transport
  Tom: 2/2016, Strony: 55-73
  Moravčík Ľubomír, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2016
   
 10. The Reliability of Critical Systems in Railway Transport.
  w czasopiśmie:   Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics WZEE’2016
  Strony: 1-8
  Ryszard Mielnik, Maciej Sułowicz, Wojciech Jakubas, Krzysztof Ludwinek, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2016
   
 11. Zastosowanie wielopunktowego czujnika nacisku pod pośladki i plecy w badaniach oddziaływania drgań pionowych oddziałujących na człowieka podczas jazdy w samochodzie
  w czasopiśmie:   Technika Diagnostyka
  Zeszyt: 1, Strony: 83-89
  Andrzej Zuska, Marek Jaśkiewicz, Dariusz Więckowski
  Opublikowano: 2016
   
 12. Analysis of the state of road safety in świętokrzyskie voivodeship
  w czasopiśmie:   XIV International Technical Systems Degradation Conference
  Strony: 25-28
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Stanisław Jurecki, Stefan Liscak, Józef Stokłosa
  Opublikowano: 2015
   
 13. Simulation Modeling of Heavy Hault Trains Using Universal Mechanism Program Package
  w czasopiśmie:   XIV International Technical Systems Degradation Conference
  Strony: 141-144
  Józef Stokłosa, Marek Jaśkiewicz, Rafał Stanisław Jurecki, Stefan Liscak
  Opublikowano: 2015
   
 14. Analiza wskaźników wypadkowych w Polsce i w Niemczech w latach 2000–2012 w zależności od miejsca wypadku
  w czasopiśmie:   IX International Science‐Technical Conference, "AUTOMOTIVE SAFETY 2014"
  Strony: 154-159
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Jurecki, Andrzej Zuska
  Opublikowano: 2014
   
 15. Analysis of road accident and their cost in poland and slovakia.
  w czasopiśmie:   Vedecký časopis. Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.
  Tom: EMS 1/2014, Strony: 2-8
  Marek Jaśkiewicz, Marian Gogola
  Opublikowano: 2014
   
 16. BADANIE WPŁYWU OBCIĄŻENIA POJAZDU I CIŚNIENIA W OGUMIENIU NA WARTOŚĆ TŁUMIENIA AMORTYZATORÓW OKREŚLANĄ METODĄ EUSAMA
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne IX International Science Technical Conference, Automotive Safety 2014, Rajeckie Teplice, 8-10 April 2014
  Strony: 166-171
  Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Tomasz Wdowski
  Opublikowano: 2014
   
 17. Badanie wpływu obciążenia pojazdu i ciśnienia w ogumieniu na wartość tłumienia amortyzatorów określaną metodą eusama.
  w czasopiśmie:   IX International Science-Technical Conference, "AUTOMOTIVE SAFETY 2014", Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 166-171
  Rafał Stanisław Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Tomasz Wdowski
  Opublikowano: 2014
   
 18. Identyfikacja właściwości sprężystych i tłumiących fotela mikrobusu
  w czasopiśmie:   IX International Science-Technical Conference, "AUTOMOTIVE SAFETY 2014" Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 44-52
  Jacek Biłobran, Marek Jaśkiewicz, Tomasz Sobolewski, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2014
   
 19. RESEARCHES THE DEPENDENCE OF THE WAY OF TAKING A MEASUREMENT ON THE EFFECTIVENESS OF BRAKING ON A DIAGNOSTIC LINE
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne XIII International Technical System Degradation Conference,Liptovsky- Mikulasz 23-26.04.2014
  Strony: 82-85
  Rafał Stanisław Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Andrzej Zuska, Anna Basa
  Opublikowano: 2014
   
 20. The analysis of accident indicators in Poland and Norway in Years 2000-2012
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne XIII International Technical System Degradation Conference,Liptovsky- Mikulasz 23-26.04.2014
  Strony: 21-23
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Jurecki, Stefan Liscak
  Opublikowano: 2014
   
 21. The European issue of weekly rest of drivers. How to avoid imprisonment or confiscation of the vehicle for the night in the cabin.   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   Vedecký časopis. Podniková ekonomika a manažment
  Tom: 1/2014, Strony: 74-80
  Marek Nowak, Rafał Stanisław Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Stefan Liscak
  Opublikowano: 2014
   
 22. Hazordus material transport
  w czasopiśmie:   XII International Technical System Degradation Conference
  Strony: 169
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Jurecki, Stefan Liscak
  Opublikowano: 2013
   
 23. Metody obliczania mas poszczególnych części ciała
  w czasopiśmie:   X Konferencja Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki Jarnołtówek, Mechanika 348/2013 z.101
  Strony: 45-46
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Jurecki, Karolina Witaszek, J Stokłosa
  Opublikowano: 2013
   
 24. Researches of driver behaviour In the event of accidents involving pedestrians
  w czasopiśmie:   XII International Technical System Degradation Conference, Liptovsky Mikulasz 03-06.04.2013
  Strony: 20-23
  Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Michał Karendał
  Opublikowano: 2013
   
 25. The analysis of Safety on Polish Roads between 2000-2010   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Transport and Communication, Scentific Journal
  Tom: 1/2013, Strony: 8 - 40
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2013
   
 26. Working and driving time of transport company drivers
  w czasopiśmie:   XII International Technical System Degradation Conference
  Strony: 166-168
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Jurecki, Stefan Liscak, J Stokłosa
  Opublikowano: 2013
   
 27. Analiza stanu bezpieczeństwa na polskich drogach w latach 2000 - 2010
  w czasopiśmie:   VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna - Problemy Bezpieczeństwa w Pojazdach Samochodowych
  Strony: 133-142
  Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2012
   
 28. Badania eksperymentalne samobieżnego zestawu rakietowego w warunkach poligonowych
  w czasopiśmie:   XV Ogólnopolska Konferencja - Mechanika w Lotnictwie
  Strony: 73-74
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2012
   
 29. Badanie prędkości odczuwalnej kierowców w testach zderzeniowych
  w czasopiśmie:   6-th International Conference. Road and urban transport and sustainable development. CMDTUR 2012.
  Strony: 124-130
  Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2012
   
 30. Bezpieczeństwo na drogach województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2011 na tle innych regionów w Polsce
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe WSEI
  Tom: Nr 2/1, Strony: 27-40
  Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2012
   
 31. Comparison of the safety level at polish and Slovakian Roads in the years 2000-2010
  w czasopiśmie:   24 Międzynarodna Konferencja Bezpecnost a plynulost v cestnej premavke, Safety and fluency in the road Traffic
  Strony: CD mat. konf.
  Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Stefan Liscak, Krzysztof Olejnik
  Opublikowano: 2012
   
 32. Crash tests analysis with the help of TEMA software for three different seat Belt Anchorage
  w czasopiśmie:   11 International Technical Systems Degradation Conference
  Strony: 20-24
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Jurecki, Stefan Liscak
  Opublikowano: 2012
   
 33. Przykładowe potencjalne niedokładności związane z rejestracją drgań
  w czasopiśmie:   VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna - Problemy Bezpieczeństwa w Pojazdach Samochodowych
  Strony: 123-132
  Marek Jaśkiewicz, Dariusz Więckowski
  Opublikowano: 2012
   
 34. Research of driver reaction time in accident situations
  w czasopiśmie:   XI International Technical Systems Degradation Conference
  Strony: 25-28
  Rafał Jurecki, Tomasz Stańczyk, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2012
   
 35. Badania reakcji kierowców na pojazd wyjeżdżający z prawej strony, przy braku możliwości jego ominięcia, realizowane w symulatorze jazdy samochodem
  w czasopiśmie:   10 INTERNATIONAL TECHNICAL SYSTEMS DEGRADATION CONFERENCE
  Strony: 17-20
  Marek Guzek, Marek Jaśkiewicz, Rafał Jurecki, Zbigniew Lozia, Piotr Zdanowicz
  Opublikowano: 2011
   
 36. Charakterystyczne cechy budowy antropometrycznej wybranych osób uzależnione od wskaźnika BMI oraz wskaźnika WHTR uwzględniającego indywidualną budowę człowieka
  w czasopiśmie:   III Międzynarodowa Konferencja - Problemy Eksploatacji i Zarządzania Zrównoważonym Transportem
  Strony: 23-24
  Marek Jaśkiewicz, Krzysztof Ludwinek, Tomasz Stańczyk, Dariusz Więckowski
  Opublikowano: 2011
   
 37. Device to study of seatbelts safety at low speeds impacts
  w czasopiśmie:   9-th European Conference Of Young Research And Scientific Workers - TRANSCOM 2011. Section 1 " Transport And Communications Technology"
  Strony: 83-85
  Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2011
   
 38. Moment of inertia influence on PMSM and SRM rotational speed waveforms
  w czasopiśmie:   III Międzynarodowa Konferencja - Problemy Eksploatacji i Zarządzania Zrównoważonym Transportem
  Strony: 16-18
  Marek Gaj, Jan Staszak, Krzysztof Ludwinek, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2011
   
 39. Review of models of human-driver used in studies of passive safety
  w czasopiśmie:   Horizonty Dopravy
  Zeszyt: 5, Strony: 23-25
  Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2011
   
 40. Stanowisko do pomiaru wielkości fizycznych występujących podczas zderzenia z przeszkodą
  w czasopiśmie:   IX Konferencja - Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki, PTMTS
  Strony: 32-33
  Marek Jaśkiewicz, Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2011
   
 41. Studies on drivers reactions on cars approaching from the right side with the inability to omit them implemented in a track simulator
  w czasopiśmie:   10-th International Technical Systems Degradation Conference
  Strony: 17-20
  Marek Jaśkiewicz, Zbigniew Lozia, Marek Guzek, Piotr Zdanowicz, Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2011
   
 42. System for measurement of physical quantities in an inertial study of a wheeled driver seat during a collision with a barrie
  w czasopiśmie:   10-th International Technical Systems Degradation Conference
  Strony: 21-25
  Krzysztof Ludwinek, Marek Jaśkiewicz, Stefan Liscak
  Opublikowano: 2011
   
 43. Technical solutions for motor vehicles within passive safety
  w czasopiśmie:   Horizonty Dopravy
  Zeszyt: 5, Strony: 8-13
  Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2011
   
 44. The stand for experimental tests for the impact of vertical vibrations on a child placed in a baby car seat while driving in a car
  w czasopiśmie:   III Międzynarodowa Konferencja - Problemy Eksploatacji i Zarządzania Zrównoważonym Transportem
  Strony: 20-21
  Tadeusz Gromadowski, Marek Jaśkiewicz, Dariusz Więckowski
  Opublikowano: 2011
   
 45. Utilisation of BLDC motor in electrical vehicles
  w czasopiśmie:   III Międzynarodowa Konferencja - Problemy Eksploatacji i Zarządzania Zrównoważonym Transportem
  Strony: 25-26
  Marek Jaśkiewicz, Roman Nadolski, Jan Staszak, Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2011
   
 46. Ocena działania aktywnych zagłówków gazowych poprzez porównanie kinematyki ruchu zagłówków i manekina w próbie zderzeniowej
  w czasopiśmie:   Teka Komisji Motoryzacji
  Zeszyt: 33-34, Strony: 159-168
  Marek Jaśkiewicz, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2008
   
 47. Ocena działania aktywnych zagłówków mechanicznych poprzez porównanie kinematyki ruchu zagłówków oraz manekina w próbie zderzeniowej
  w czasopiśmie:   VI Konferencja Naukowo-Techniczna - Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych
  Strony: 197-207
  Marek Jaśkiewicz, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2008
   
 48. Analysis of working of Mechanical Active Headrest
  w czasopiśmie:   7th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM
  Strony: 97-100
  Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2007
   
 49. Działanie ochronne mechanicznego zagłówka ochronnego
  w czasopiśmie:   III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Prawno-ekonomiczne i techniczne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym"
  Strony: 445-452
  Tomasz Lech Stańczyk, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2007
   
 50. Model człowieka - kierowcy dla symulacji zderzeń samochodu
  w czasopiśmie:   Teka Komisji Motoryzacji
  Tom: 29-30, Strony: 409-418
  Tomasz Lech Stańczyk, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2005
   
 51. Identyfikacja parametrów geometrycznych i bezwładnościowych modelu kierowcy dla symulacji zderzeń samochodu
  w czasopiśmie:   Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Prawno-ekonomiczne i techniczne aspekty bezpieczeństwa w ruchu
  Strony: 349-356
  Tomasz Lech Stańczyk, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2004
   

Monografie
 1. Selected research issues of car diagnostics   25 pkt
  Marek Jaśkiewicz, Paweł Posuniak, Bronislav Šarkan, Józef Stokłosa, Ondrej Stopka
  Opublikowano: 2017
   
 2. Selected research issues of car diagnostics   25 pkt
  Marek Jaśkiewicz, Paweł Posuniak, Bronislav Śarkan, Józef Stokłosa, Ondrej Stopka
  Opublikowano: 2017
   

Rozdziały w monografiach
 1. BEZPEČNOSŤ CESTNEJ DOPRAVY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE   5 (2,50) pkt
  w książce:   CMDTUR 2016
  Strony: 175-182
  Lenka Komačková, Miloš Poliak, Marek Jaśkiewicz, Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2016
   
 2. EXPERIMENTAL RESEARCH OF DRIVERS IN CRASH TESTS WITH THE USE OF 3 TYPES OF SAFETY BELTS   5 (2,50) pkt
  w książce:   CMDTUR 2016
  Strony: 131-139
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Stanisław Jurecki, Branislav Šarkan, Jan Vrabel
  Opublikowano: 2016
   
 3. TESTS OF DRIVERS ON A CAR SIMULATOR   5 (2,50) pkt
  w książce:   CMDTUR 2016
  Strony: 140-147
  Rafał Stanisław Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Miloš Poliak
  Opublikowano: 2016
   
 4. RAIL-ROAD INTERMODAL TRANSPORT CHAIN - PROBLEMS AND OPPORTUNITIES IN POLAND   5 pkt
  w książce:   ZBORNÍK PREDNÁŠOK
  Józef Stokłosa, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2015
   
 5. Economic Aspects of the Impact of a Set: Truck - trailer, with an Increased Length of 1.3 m, for Road Infrastructure, Environment and Safety in the Transport System   5 pkt
  w książce:   The Humanities and Social Sciences
  Marek Jaśkiewicz, Krzysztof Olejnik, Grzegorz Woźniak
  Opublikowano: 2013
   
 6. Ekonomiczna analiza projektu europejskiego systemu modułowego dla transportu drogowego w Polsce   5 (4,00) pkt
  w książce:   Проектування, виробництво та експлуатацiя автотранспортних засобiв i поiздiв
  Strony: 286-291
  Marek Jaśkiewicz, Krzysztof Olejnik, Grzegorz Woźniak
  Opublikowano: 2013
   
 7. Ekonomiczna ocena zwiększenia pracy przewozowej zespołu pojazdów w transporcie drogowym na wybranym przykładzie   5 (4,00) pkt
  w książce:   Проектування, виробництво та експлуатацiя автотранспортних засобiв i поiздiв
  Strony: 292-297
  Marek Jaśkiewicz, Krzysztof Olejnik, Grzegorz Woźniak
  Opublikowano: 2013
   
 8. A stand for experimental tests of the vertical vibrations impact on a child placed in a baby car seat while driving a car
  w książce:   Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems
  Tom: 4, Strony: 52-59
  Marek Jaśkiewicz, Tadeusz Gromadowski, Dariusz Więckowski
  Opublikowano: 2012
   
 9. Badanie prędkości odczuwalnej kierowców w testach zderzeniowych   4 pkt
  w książce:   Road and urban transport and sustainable development
  Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2012
   
 10. Examples of potential inaccuracies in connection with vibration registration   5 pkt
  w książce:   Automotive Safety Problems
  Marek Jaśkiewicz, Dariusz Więckowski
  Opublikowano: 2012
   
 11. Influence of moment of inertia on PMSM and SRM rotational speed transients   5 pkt
  w książce:   Problems of maintenance of sustainable technological systems
  Tom: 4, Strony: 152-164
  Jan Staszak, Krzysztof Ludwinek, Marek Jaśkiewicz, Marek Gaj
  Opublikowano: 2012
   
 12. System for measuring physical quantities during an inertial collision of a trolley with an obstacle   5 (2,50) pkt
  w książce:   Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems
  Tom: 4, Strony: 60-73
  Marek Jaśkiewicz, Stefan Liscak, Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2012
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Diagnostyka Samochodowa. Badania laboratoryjne.
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Stanisław Jurecki
  Opublikowano: 2017
   
 2. Analiza bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach w Polsce w latach 2010-2014
  w książce:   Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych
  Strony: 116-123
  Rafał Stanisław Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Dariusz Więckowski
  Opublikowano: 2016
   
 3. Bezpieczeństwo pasażerów pojazdu uderzonego w bok od strony przeciwnej w kontekście zapięcia/niezapięcia pasów bezpieczeństwa.
  w książce:   Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych
  Strony: 100-107
  Marek Jaśkiewicz, Tomasz Sobolewski
  Opublikowano: 2016
   
 4. Safe and Intelligent Vehicle Systems
  w książce:   Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych
  Strony: 217-226
  L''ubomir Moravćik, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2016
   
 5. Wprowadzenie do systemów transportowych
  Marek Jaśkiewicz, Stefan Liscak
  Opublikowano: 2013
   
 6. Wprowadzenie do systemów transportowych. Zadania
  Marek Jaśkiewicz, Stefan Liscak
  Opublikowano: 2013
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Filtr gazu zapylonego   30 (10,00) pkt
  Wojciech Sadkowski, Mateusz Marciniewski, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2016
   
 2. Fotelik do przewozu dzieci w pojazdach samochodowych, spełniający funkcje ochronne podczas zderzeń drogowych, zwłaszcza podczas uderzenia pojazdu w przeszkodę lub wywrócenia.   15 pkt
  Leon Prochowski, Andrzej Muszyński, Karol Zielonka, Marek Jaśkiewicz, Paweł Trzaska
  Opublikowano: 2016
   
 3. Makieta przeszkody, zwłaszcza wielkogabarytowa, do badań zachowań kierowców   25 (3,75) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Andrzej Zuska, Michał Karendał
  Opublikowano: 2012
   
 4. Manekin do symulacji szybkiego ruchu pieszego   25 (6,25) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Michał Karendał
  Opublikowano: 2012
   
 5. Stanowisko do badania zachowań kierowców w sytuacjach wypadkowych   25 (3,75) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Andrzej Zuska, Michał Karendał
  Opublikowano: 2012
   
 6. Stanowisko do badania zachowań kierowców w warunkach symulowanych sytuacji wypadkowych   25 (3,75) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Michał Karendał, Andrzej Zuska
  Opublikowano: 2012
   
 7. Urządzenie do blokowania, zwłaszcza bram przesuwnych   25 (5,00) pkt
  Rafał Jurecki, Tomasz Stańczyk, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2012
   
 8. Makieta samochodu ciężarowego do badań zachowań kierowców   25 (2,50) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Andrzej Zuska, Michał Karendał
  Opublikowano: 2011
   
 9. Stanowisko do symulacyjnego badania naprężeń dynamicznych, zwłaszcza w elementach zabezpieczających kierowcę pojazdu Stanowisko do symulacyjnego badania naprężeń dynamicznych, zwłaszcza w elementach zabezpieczających kierowcę   50 pkt
  Marek Jaśkiewicz, Krzysztof Ludwinek, Leon Prochowski, Karol Zielonka
  Opublikowano: 2011
   
 10. Układ do pomiaru wielkości fizycznych podczas badań bezwładnościowych   50 pkt
  Krzysztof Ludwinek, Marek Jaśkiewicz, Dariusz Więckowski
  Opublikowano: 2011
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Fotel Samochodowy
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Jurecki
  Opublikowano: 2016
   
 2. Pas bezpieczeństwa
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Stanisław Jurecki, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2015
   
 3. Siedzenie samochodowe w autobusie lub busie
  Marek Jaśkiewicz, Rafał Jurecki, Tomasz Lech Stańczyk
  Opublikowano: 2015
   
 4. Filtr gazu zapylonego
  Wojciech Sadkowski, Mateusz Marciniewski, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2013
   
 5. Fotelik do przewozu dzieci w pojazdach samochodowych, spełniający funkcje ochronne podczas zderzeń drogowych, zwłaszcza podczas uderzenia pojazdu w przeszkodę lub wywrócenia.
  Leon Prochowski, Andrzej Muszyński, Karol Zielonka, Marek Jaśkiewicz, Paweł Trzaska
  Opublikowano: 2013
   
 6. Układ do pomiaru wielkości fizycznych podczas badań bezwładnościowych   2 pkt
  Krzysztof Ludwinek, Marek Jaśkiewicz, Dariusz Więckowski
  Opublikowano: 2011
   
 7. Urządzenie do blokowania, zwłaszcza bram przesuwnych   2 (,40) pkt
  Rafał Jurecki, Tomasz Stańczyk, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2011
   
 8. Makieta samochodu ciężarowego do badań kierowców   2 (,20) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Andrzej Zuska, Michał Karendał
  Opublikowano: 2010
   
 9. Manekin do symulacji szybkiego ruchu pieszego   2 (,50) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Michał Karendał
  Opublikowano: 2010
   
 10. Stanowisko do badania zachowań kierowców w sytuacjach wypadkowych oraz makieta przeszkody   2 (,30) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Andrzej Zuska, Michał Karendał
  Opublikowano: 2010
   
 11. Stanowisko do badania zachowań kierowców w warunkach symulowanych sytuacji wypadkowych   2 (,30) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Andrzej Zuska, Michał Karendał
  Opublikowano: 2010
   
 12. Stanowisko do symulacyjnego badania naprężeń dynamicznych, zwłaszcza w elementach zabezpieczających kierowcę pojazdu   2 pkt
  Marek Jaśkiewicz, Krzysztof Ludwinek, Leon Prochowski, Karol Zielonka
  Opublikowano: 2010
   
 13. Stanowisko i makieta przeszkody do badań zachowań kierowców   2 (,30) pkt
  Tomasz Stańczyk, Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Andrzej Zuska, Michał Karendał
  Opublikowano: 2010
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1