O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Marek Jarema
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
Stanowisko:      Pracownik techniczny     (grupa stanowisk: pozostali)
E-mail:   mjarema@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-417
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
286
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 625
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 9

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Badania dokładności pozycjonowania pionowego centrum obróbkowego   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 56, Zeszyt: 1, Strony: 63-65
  Edward Miko, Marek Jarema
  Opublikowano: 2010
   
 2. Experimental assessment of roundness profile measurement using the coordinate techniqu   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 54, Strony: 251-253
  Marek Jarema, Stanisław Adamczak
  Opublikowano: 2008
   
 3. Analiza pomiarów zarysów okrągłości i współśrodkowości za pomocą współrzędnościowej maszyny pomiarowej   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Tom: Nr 9s, Strony: 141-145
  Stanisław Adamczak, Marek Jarema
  Opublikowano: 2007
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Assessing the positioning accuracy in vertical milling centres
  w czasopiśmie:   5th International Congress on Precision Machining
  Strony: 179-184
  Edward Miko, Marek Jarema
  Opublikowano: 2009
   
 2. Analiza wybranych czynników na powstawanie chropowatości powierzchni przy toczeniu
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 11, Strony: 281-288
  Edward Miko, Marek Jarema
  Opublikowano: 2008
   
 3. Simulation research on occurring roughness of turned surfaces based on defined mathematical model
  w czasopiśmie:   9th International Scientific Conference - New Ways in Manufacturing Technologies
  Strony: 521-524
  Edward Miko, Marek Jarema
  Opublikowano: 2008
   
 4. Analysis of roundness profile measurements with a measuring machine
  w czasopiśmie:   7th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM'2007
  Strony: 19-22
  Stanisław Adamczak, Marek Jarema
  Opublikowano: 2007
   
 5. Experimental assessment of roundness profile measurement using the coordinate technique
  w czasopiśmie:   IV Kongres ICPM - Obróbka Precyzyjna
  Strony: 149-152
  Stanisław Adamczak, Marek Jarema
  Opublikowano: 2007
   

Rozdziały w monografiach
 1. An insight into the behaviour of a mathematical model for predicting surface roughness in turning under specified conditions   7 (3,50) pkt
  w książce:   Science Report, Project Pl-0007, CEEPUS - Geometrical Product Specification - a New Tendency in the Design and Realization of Technological Processes
  Strony: 157-164
  Edward Miko, Marek Jarema
  Opublikowano: 2008
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1