O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Urszula Janus
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
Język komunikacji: polski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
454
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3954878
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 13

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Cleavage fracture of ultra-high-strength steels. Microscopic observations. Numerical analysis. Local fracture criterion   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Key Engineering Materials
  Tom: 598, Strony: 168-177
  Andrzej Neimitz, Ihor Dzioba, Urszula Janus
  Opublikowano: 2014
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Modelowanie wieloskalowe mechanizmów zniszczenia na przykładzie stali Hardox-400   8 (4,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 4, Strony: 38-42
  Andrzej Neimitz, Urszula Janus
  Opublikowano: 2016
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. The Cellular Automata Theory in Fracture Mechanisms Predictions
  w czasopiśmie:   Solid State Phenomena
  Tom: 258, Strony: 149-152
  Andrzej Neimitz, Urszula Janus
  Opublikowano: 2017
   
 2. ANALYSIS OF STRESS AND STRAIN FIELDS IN AND AROUND INCLUSIONS OF VARIOUS SHAPES IN A CYLINDRICAL SPECIMEN LOADED IN TENSION   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 61, Zeszyt: 2, Strony: 569-575
  Andrzej Neimitz, Urszula Janus
  Opublikowano: 2016
   
 3. VOIDS NUCLEATION AT INCLUSIONS OF VARIOUS SHAPES IN FRONT OF THE CRACK IN PLANE STRAIN   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 61, Zeszyt: 3, Strony: 1241-1246
  Andrzej Neimitz, Urszula Janus
  Opublikowano: 2016
   
 4. Energy analysis in ultra-high strength steel. Microscopic observations.
  w czasopiśmie:   Transcom 2015 11th European conference of young researchers and scientists - materiały konferencyjne, płyta CD
  Strony: 121-124
  Urszula Janus
  Opublikowano: 2015
   
 5. Modelowanie wieloskalowe mechanizmów zniszczenia
  w czasopiśmie:   XXVII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn
  Strony: 71-71
  Andrzej Neimitz, Urszula Janus
  Opublikowano: 2015
   
 6. The analysis of the stress and strain fields within and outside inclusions of different shapes in the cylindrical specimen loaded in tension
  w czasopiśmie:   XV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania
  Strony: 79-80
  Andrzej Neimitz, Urszula Janus
  Opublikowano: 2015
   
 7. The influence of the out-of-plane constraint on fracture toughness of high strength steel at low temperatures   5 (1,25) pkt
  w czasopiśmie:   Solid State Phenomena
  Tom: 224, Strony: 157-166
  Andrzej Neimitz, Ihor Dzioba, Robert Pała, Urszula Janus
  Opublikowano: 2015
   
 8. Voids nucleation at the inclusions of different shapes in front of the crack in plane strain
  w czasopiśmie:   XV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania
  Strony: 81-82
  Andrzej Neimitz, Urszula Janus
  Opublikowano: 2015
   
 9. Wpływ więzów w kierunku grubości na odporność na pękanie w różnych temperaturach
  w czasopiśmie:   Zmęczenie i Mechanika Pękania
  Strony: 117-118
  Andrzej Neimitz, Ihor Dzioba, Robert Pała, Urszula Janus
  Opublikowano: 2014
   
 10. Fracture mechanisms of ultra-high-strength steels. Microscopic observations. Numerical analysis. Fracture criteria.
  w czasopiśmie:   XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania
  Strony: 85-86
  Andrzej Neimitz, Ihor Dzioba, Urszula Janus
  Opublikowano: 2013
   

Rozdziały w monografiach
 1. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Projekt płaszczyznowego manipulatora o zamkniętym łańcuchu kinematycznym z siłownikowym napędem pneumatycznym
  w książce:   Innowacyjne rozwiązania w obszarze automatyki, robotyki i pomiarów
  Strony: 116-130
  Urszula Janus
  Opublikowano: 2013
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1