O pracowniku
Pomoc (F2)
dr Leszek Tomasz Hożejowski
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej
Stanowisko:      St. wykładowca     (grupa stanowisk: wykładowcy)
E-mail:   hozej@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-312
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
175
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 925615
LUDZIE NAUKI: 86216
USOS web: 907
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:matematyka, mechanika
specjalnosci: matematyka finansowa, wymiana ciepła, zagadnienia odwrotne w mechanice, zastosowania matematyki w ekonomii

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 40

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Trefftz method for a polynomial-based boundary identification in two-dimensional Laplacian problems   15 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 54, Zeszyt: 3, Strony: 935-944
  Leszek Hożejowski
  Opublikowano: 2016
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Radial basis functions in mathematical modelling of flow boiling in minichannels   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 143, Strony: 257-261
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2017
   
 2. Two dimensional heat transfer problem in flow boiling in a rectangular minichannel   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 92, Zeszyt: paper No. 02023, Strony: 1-7
  Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka, Leszek Hożejowski
  Opublikowano: 2015
   
 3. Application of adjustment calculus in the nodeless Trefftz method for a problem of two-dimensional temperature field of the boiling liquid flowing in a minichannel.   15 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   EPJ Web of Conferences
  Tom: 67, Zeszyt: 02037, Strony: 1-4
  Sylwia Hożejowska, Beata Maciejewska, Leszek Hożejowski
  Opublikowano: 2014
   
 4. Trefftz method for solving two-dimensional temperature field of boiling fluid flowing along the minichannel   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 45, Zeszyt: paper No. 01040, Strony: 1-7
  Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka, Leszek Hożejowski
  Opublikowano: 2013
   
 5. The use of Trefftz functions for approximation of measurement data in an inverse problem of flow boiling in a minichannel   10 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 25, Strony: No. 02007
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski
  Opublikowano: 2012
   
 6. Prediction of a local heat transfer coefficient in flow boiling inside a minichannel – application of equalizing calculus   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 1, Strony: 56-63
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski
  Opublikowano: 2009
   
 7. Thermal diffusivity estimation from temperature Measurements with a use of a thermal probe   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   EXPERIMENTAL FLUID MECHANICS 2009, PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE
  Tom: 1, Strony: 64-72
  Leszek Hożejowski, Krzysztof Grysa, Wojciech Marczewski, Ewelina Sendek-Matysiak
  Opublikowano: 2009
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Trefftz method for an inverse geometry problem in steady-state heat conduction   10 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
  Tom: 15, Zeszyt: 2, Strony: 41-52
  Leszek Hożejowski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Analiza błędów przy wyznaczaniu współczynnika przyjmowania ciepła przy przepływie cieczy w minikanale   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Aparatura Chemiczna
  Tom: 6, Zeszyt: 6, Strony: 85-87
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski
  Opublikowano: 2009
   
 3. Wyznaczanie lokalnego współczynnika przejmowania ciepła w badaniach wymiany ciepła w minikanale   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Aparatura Chemiczna
  Tom: nr 6, Strony: 188-189
  Magdalena Piasecka, Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2006
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Radial basis functions in mathematical modelling of flow boiling in minichannels
  w czasopiśmie:   Proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2016, 15-18.11.2016, Mariánské Lázně, Czech Republic
  Tom: 143, Strony: pp. 257-261
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2016
   
 2. A Trefftz approach to a two-dimensional boundary detection problem in steady-state heat conduction
  w czasopiśmie:   The Conference Proceedings of the Numerical Heat Transfer 2015 – Eurotherm Seminar No. 109
  Strony: 245-254
  Leszek Hożejowski
  Opublikowano: 2015
   
 3. Two dimensional inverse problems in estimating the fluid temperature in a minichannel by combined HPM-Trefftz method
  w czasopiśmie:   Proceedings of the International Conference on Experimental Fluid Mechanics 2014, 18-21.11.2014, Český Krumlov, Czech Republic
  Strony: 188-194
  Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka, Leszek Hożejowski
  Opublikowano: 2014
   
 4. Application of adjustment calculus in the nodeless Trefftz method for a problem of two-dimensional temperature field of the boiling liquid flowing in a minichannel.
  w czasopiśmie:   Proceedings of the International Conference on Experimental Fluid Mechanics 2013, 19.11-22.11. 2013, Kutna Hora (Czech Republic)
  Strony: 261-264
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2013
   
 5. Trefftz method for solving two-dimensional temperature field of boiling fluid flowing along the minichannel
  w czasopiśmie:   Proceedings of the International Conference on Experimental Fluid Mechanics 2012, November 20-23, 2012, Hradec Kralove, Czech Republic
  Tom: 1, Strony: 268-274
  Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka, Leszek Hożejowski
  Opublikowano: 2012
   
 6. Numerical Methods of Minichannel Flow Boiling Heat Transfer Coefficient Calculations and Their Modifications
  w czasopiśmie:   Prceedings of The First International Conference on Computational Methods for Proceedings of The First International Conference on Computational Methods for Thermal Problems,eds. Massarotti N., Nithiarasu P.,ISBN - 13: 978-88-7431-459-1
  Strony: 385-388
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2009
   
 7. Wspomaganie procesu nauczania matematyki przez e-learning
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo WSH 2009
  Tom: 2, Strony: 138-144
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski
  Opublikowano: 2009
   
 8. Various models and numerical procedures of boiling heat transfer calculations in minichannels   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proc. Euromech Colloquium 472 on Microfluidics and Transfer
  Strony: 4
  Magdalena Piasecka, Mieczysław Edward Poniewski, Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski
  Opublikowano: 2005
   
 9. Application of harmonic polynomials as complete solutions of Laplace equation in an inverse heat conduction problem
  w czasopiśmie:   PAMM, WILEY-VCH Verlag GmbH &, Co. KGaA, Weinheim (Proceedings of Applied Mathematics and Mechanics)
  Tom: 2, Zeszyt: 1, Strony: 362-363
  Leszek Hożejowski, Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2003
   
 10. Application of harmonic polynomials as complete solutions of Laplace equation in an inverse heat conduction problem
  w czasopiśmie:   Annual Scientific Conference GAMM'2002
  Strony: 66
  Leszek Hożejowski, Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2002
   
 11. Evaluation of the Biot number with the use of heat functions
  w czasopiśmie:   PAMM; Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics
  Tom: 1, Zeszyt: 1, Strony: 349-350
  Leszek Hożejowski, Sylwia Hożejowska, Małgorzata Sokała
  Opublikowano: 2002
   
 12. Stability of solutions for some inverse heat conduction problems by heat functions method   2 (,67) pkt
  w czasopiśmie:   ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik
  Tom: 81, Strony: 499-500
  Leszek Hożejowski, Sylwia Hożejowska, Małgorzata Sokała
  Opublikowano: 2001
   
 13. Heat polynomials application in boiling heat transfer coefficient calculation for narrow channel flow
  w czasopiśmie:   Annual Scientific Conference GAMM'2000
  Strony: 116
  Szymon Piwowarski, Magdalena Piasecka, Mieczysław Edward Poniewski, Leszek Hożejowski
  Opublikowano: 2000
   
 14. Heat transfer coefficient identification on the solid-fluid boundary with the phase change in the fluid   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik 80 (2000) Supplement 3
  Tom: 80, Strony: S687-S688
  Krzysztof Grysa, Leszek Hożejowski, S. Piwowarski, Mieczysław Poniewski
  Opublikowano: 2000
   
 15. Solving the inverse heat conduction problems with the use of heat functions   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   ZAMM 80 (2000)(Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik)
  Tom: 3, Strony: 672-674
  M. J. Ciałkowski, Sylwia Futakiewicz, Leszek Hożejowski
  Opublikowano: 2000
   
 16. Funkcje bazowe w zagadnieniach przewodnictwa cieplnego
  w czasopiśmie:   Zeszyty Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 70, Strony: 107-114
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski
  Opublikowano: 1999
   
 17. Heat Transfer Coeffcient Identification on the Solid - Fluid Boundary with the Phase Change in the Fluid
  w czasopiśmie:   Annual Scientific Conference GAMM'1999
  Strony: 72
  Leszek Hożejowski, Krzysztof Grysa, Szymon Piwowarski, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 1999
   
 18. Metoda funkcji cieplnych w zagadnieniach przewodzenia ciepła w geometrii walcowej
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne XVII Zjazdu Termodynamików, Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki, Politechnika Krakowska im. T.Kościuszki
  Tom: I, Strony: 259-270
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Michał Jerzy Ciałkowski
  Opublikowano: 1999
   
 19. Heat polynomials applied to direct and inverse heat conductionn problems
  w czasopiśmie:   Proceedings of the International Symposium on Trends in Continuum Physics, TRECOP’98, Poznan (1998),Ed. B.T.Maruszewski, W.Muschik, A.Radowicz, Word Scientific, Singapore, New Jersey, London, Hong Kong,
  Strony: 79-88
  M. J. Ciałkowski, Leszek Hożejowski, Sylwia Futakiewicz
  Opublikowano: 1998
   
 20. Heat polynomials method in solving the direct and inverse heat conduction problems in a cylindrical system of coordinates
  w czasopiśmie:   W: Advanced Computational Methods in Heat Transfer V (Computational Mechanics Publ., Southampton, UK and Boston, USA, 1998),
  Strony: 71-80
  Leszek Hożejowski, Sylwia Futakiewicz
  Opublikowano: 1998
   
 21. Heat polynomials method in the n-dimensional direct and inverse heat conduction problems. W: Advanced Computational Methods in Heat Transfer V (Computational Mechanics Publ., Southampton, UK and Boston, USA, 1998)
  w czasopiśmie:   W: Advanced Computational Methods in Heat Transfer V (Computational Mechanics Publ., Southampton, UK and Boston, USA, 1998)
  Strony: 103-112
  Leszek Hożejowski, Sylwia Futakiewicz
  Opublikowano: 1998
   
 22. On a problem of boundary temperature identification in a cylindrical layer
  w czasopiśmie:   The Int. Symp. on Trends in Continuum Physics TRECOP ‘98. Poznań 17.08.1998 - 20.08.1998
  Strony: 119-125
  Krzysztof Grysa, Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski
  Opublikowano: 1998
   

Rozdziały w monografiach
 1. Metoda Trefftza w wybranych zagadnieniach odwrotnych mechaniki   5 (2,25) pkt
  w książce:   Techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów
  Strony: 193-204
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2016
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. E-skrypt z Algebry Liniowej
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Barbara Kruk, Beata Maciejewska, Małgorzata Sokała
  Opublikowano: 2010
   
 2. Matematyka w zadaniach dla studiów ekonomiczno-technicznych, wydanie V
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2010
   
 3. Matematyka w zadaniach dla studiów ekonomiczno-technicznych, wydanie IV
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2009
   
 4. Matematyka w zadaniach dla studiów ekonomiczno-technicznych, wydanie III
  Tom: 3, Zeszyt: 276
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2005
   
 5. Matematyka w zadaniach dla studiów ekonomiczno-technicznych, wydanie II poprawione
  Tom: 2
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2003
   
 6. Matematyka w zadaniach dla studiów ekonomiczno-technicznych, wydanie I
  Tom: 1
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2001
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1