O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. Sylwia Agata Hożejowska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   ztpsf@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-394
Język komunikacji: polski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
119
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 925612
LUDZIE NAUKI: 83906
USOS web: 910
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 685
Dyscypliny KBN:matematyka, budowa i eksploatacja maszyn, mechanika płynów
specjalnosci: matematyka finansowa, wymiana ciepła, zagadnienia odwrotne w mechanice, statystyka, rachunek wyrównawczy

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 80

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Experimental investigations and numerical modeling of 2D temperature fields in flow boiling in minichannels   35 pkt
  w czasopiśmie:   Experimental Thermal and Fluid Science
  Tom: 78, Strony: 18-29
  Sylwia Hożejowska, Robert Kaniowski, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Homotopy perturbation method combined with Trefftz method in numerical identification of temperature fields in flow boiling   15 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 53, Zeszyt: 4, Strony: 969-980
  Sylwia Hożejowska
  Opublikowano: 2015
   
 3. Application of adjustment calculus to the Trefftz method for calculating temperature field of the boiling liquid flowing in a minichannel   20 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow
  Tom: 24, Zeszyt: 4, Strony: 811-824
  Sylwia Hożejowska, Robert Kaniowski, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2014
   
 4. Equalizing calculus in Trefftz method for solving two-dimensional temperature field of FC-72 flowing along the minichannel   25 pkt
  w czasopiśmie:   Heat and Mass Transfer
  Tom: 50, Zeszyt: 8, Strony: 1053-1063
  Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2014
   
 5. Adjustment calculus and Trefftz functions applied to local heat transfer coefficient determination in a minichannel   15 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 50, Zeszyt: 4, Strony: 1087-1096
  Krzysztof Grysa, Sylwia Hożejowska, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2012
   
 6. Boiling heat transfer in vertical minichannels. Liquid crystal experiments and numerical investigations   24 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Thermal Sciences
  Tom: 48, Zeszyt: 6, Strony: 1049-1059
  Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka, Mieczysław Poniewski
  Opublikowano: 2009
   
 7. Experimental evaluation of flow boiling incipience of subcooled fluid in a narrow channel   24 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Heat and Fluid Flow
  Tom: 25, Zeszyt: 2, Strony: 159-172
  Magdalena Piasecka, Sylwia Hożejowska, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2004
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. A study of the flow boiling heat transfer in an annular heat exchanger with a mini gap   15 pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 143, Strony: 1-4
  Tomasz Musiał, Magdalena Piasecka, Sylwia Hożejowska
  Opublikowano: 2017
   
 2. Modelling of flow boiling heat transfer in a cylindrical annulus mini gap   15 pkt
  w czasopiśmie:   E3S Web of Conferences
  Tom: 13, Strony: 1-4
  Magdalena Piasecka, Sylwia Hożejowska, Tomasz Musiał
  Opublikowano: 2017
   
 3. Radial basis functions in mathematical modelling of flow boiling in minichannels   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 143, Strony: 257-261
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2017
   
 4. Trefftz method in solving Fourier-Kirchhoff equation for two-phase flow boiling in a vertical rectangular minichannel   15 pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 143, Strony: 262-265
  Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka, Artur Piasecki
  Opublikowano: 2017
   
 5. A combined experimental-numerical approach for two-phase flow boiling in a minichannel   15 pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 114, Zeszyt: No. 02041, Strony: 1-8
  Sylwia Hożejowska, Mirosław Grabowski
  Opublikowano: 2016
   
 6. Heat transfer coefficient for flow boiling in an annular mini gap   15 pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 114, Zeszyt: No 02042, Strony: 1-7
  Sylwia Hożejowska, Tomasz Musiał, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2016
   
 7. Two dimensional heat transfer problem in flow boiling in a rectangular minichannel   15 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 92, Zeszyt: paper No. 02023, Strony: 1-7
  Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka, Leszek Hożejowski
  Opublikowano: 2015
   
 8. Application of adjustment calculus in the nodeless Trefftz method for a problem of two-dimensional temperature field of the boiling liquid flowing in a minichannel.   15 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   EPJ Web of Conferences
  Tom: 67, Zeszyt: 02037, Strony: 1-4
  Sylwia Hożejowska, Beata Maciejewska, Leszek Hożejowski
  Opublikowano: 2014
   
 9. Numerical modelling of temperature fields in the flow boiling liquid through a vertical minichannel with an enhanced heating surface   15 pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 67, Zeszyt: paper No. 02038, Strony: 1-8
  Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2014
   
 10. Trefftz method for solving two-dimensional temperature field of boiling fluid flowing along the minichannel   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 45, Zeszyt: paper No. 01040, Strony: 1-7
  Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka, Leszek Hożejowski
  Opublikowano: 2013
   
 11. The use of Trefftz functions for approximation of measurement data in an inverse problem of flow boiling in a minichannel   10 (8,00) pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 25, Strony: No. 02007
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski
  Opublikowano: 2012
   
 12. Prediction of a local heat transfer coefficient in flow boiling inside a minichannel – application of equalizing calculus   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   The European Physical Journal Web of Conferences
  Tom: 1, Strony: 56-63
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski
  Opublikowano: 2009
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Wymiana ciepła podczas wrzenia FC-72 w przepływie przez wymiennik ciepła z minikanałem modelowana funkcjami Trefftza i z wykorzystaniem programu ADINA   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Technika Transportu Szynowego
  Tom: 12, Strony: 186-190
  Artur Piasecki, Paweł Łabędzki, Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2016
   
 2. Funkcje Trefftza w wyznaczaniu dwuwymiarowych pól temperatury przy wrzeniu w przepływie   10 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 4545-4554
  Sylwia Hożejowska
  Opublikowano: 2014
   
 3. Wyznaczanie dwuwymiarowego pola temperatury wrzącej cieczy w przepływie przez pionowy minikanał   5 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Aparatura Chemiczna
  Tom: 4, Strony: 319-320
  Sylwia Hożejowska
  Opublikowano: 2013
   
 4. Współczynnik przejmowania ciepła przy wrzeniu w minikanale – badania doświadczalne i metody obliczeniowe z wykorzystaniem funkcji Trefftza   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Aparatura Chemiczna
  Tom: 49, Zeszyt: 2, Strony: 95-96
  Magdalena Piasecka, Sylwia Hożejowska, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2010
   
 5. Wygładzanie danych pomiarowych funkcjami Trefftza przy wyznaczaniu współczynnika przejmowania ciepła   6 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 1-5
  Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2010
   
 6. Analiza błędów przy wyznaczaniu współczynnika przyjmowania ciepła przy przepływie cieczy w minikanale   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Aparatura Chemiczna
  Tom: 6, Zeszyt: 6, Strony: 85-87
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski
  Opublikowano: 2009
   
 7. Analiza błędów pomiarowych w badaniach wymiany ciepła w minikanale   4 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Aparatura Chemiczna
  Zeszyt: 6s, Strony: 188-189
  Magdalena Piasecka, Sylwia Hożejowska
  Opublikowano: 2006
   
 8. Wyznaczanie lokalnego współczynnika przejmowania ciepła w badaniach wymiany ciepła w minikanale   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Aparatura Chemiczna
  Tom: nr 6, Strony: 188-189
  Magdalena Piasecka, Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2006
   
 9. Determination of local flow boiling heat transfer coefficient in narrow channel   6 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Thermodynamics
  Tom: 24, Zeszyt: 2, Strony: 55-67
  Magdalena Piasecka, Sylwia Hożejowska, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2003
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Cooling liquid flow boiling heat transfer in an annular minigap
  w czasopiśmie:   Proc. 9th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics ExHFT-9, 12-15.06.2017, Iguazu Falls, Brazil
  Zeszyt: PT30, Strony: 1-8
  Magdalena Piasecka, Sylwia Hożejowska, Artur Piasecki
  Opublikowano: 2017
   
 2. Flow boiling heat transfer in a minichannel heat sink
  w czasopiśmie:   Proc. 9th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics ExHFT-9, 12-15.06.2017, Iguazu Falls, Brazil
  Zeszyt: PT231, Strony: 1-3
  Magdalena Piasecka, Artur Piasecki, Sylwia Hożejowska, Karol Malecha
  Opublikowano: 2017
   
 3. A study of the flow boiling heat transfer in an annular heat exchanger with a mini gap
  w czasopiśmie:   Proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2016, 15-18.11.2016, Mariánské Lázně, Czech Republic
  Strony: 498-501
  Tomasz Musiał, Magdalena Piasecka, Sylwia Hożejowska
  Opublikowano: 2016
   
 4. Radial basis functions in mathematical modelling of flow boiling in minichannels
  w czasopiśmie:   Proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2016, 15-18.11.2016, Mariánské Lázně, Czech Republic
  Tom: 143, Strony: pp. 257-261
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2016
   
 5. Trefftz method in solving Fourier-Kirchhoff equation for two-phase flow boiling in a vertical rectangular minichannel
  w czasopiśmie:   Proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2016, 15-18.11.2016, Mariánské Lázně, Czech Republic
  Tom: 143, Strony: pp. 262-265
  Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka, Artur Piasecki
  Opublikowano: 2016
   
 6. Trefftz functions for the modelling of two-dimensional temperature fields in flow boiling in a minichannel
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 8th International Conference on Inverse Problems in Engineering - ICIPE2014
  Strony: 137-146
  Sylwia Hożejowska, Beata Maciejewska, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2014
   
 7. Trefftz method in numerical modeling of temperature fields in the flow boiling in a minichannel
  w czasopiśmie:   Proc. XVth Int. Conf. on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy HTRSE-2014, 10-13.09.2014, Międzyzdroje
  Strony: 227-234
  Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2014
   
 8. Two dimensional inverse problems in estimating the fluid temperature in a minichannel by combined HPM-Trefftz method
  w czasopiśmie:   Proceedings of the International Conference on Experimental Fluid Mechanics 2014, 18-21.11.2014, Český Krumlov, Czech Republic
  Strony: 188-194
  Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka, Leszek Hożejowski
  Opublikowano: 2014
   
 9. Application of adjustment calculus in the nodeless Trefftz method for a problem of two-dimensional temperature field of the boiling liquid flowing in a minichannel.
  w czasopiśmie:   Proceedings of the International Conference on Experimental Fluid Mechanics 2013, 19.11-22.11. 2013, Kutna Hora (Czech Republic)
  Strony: 261-264
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2013
   
 10. Numerical calculations of two – dimensional temperature field in a vertical minichannel
  w czasopiśmie:   51st European Two-Phase Flow Group Meeting, INSA de Lyon, Lyon, 2013
  Strony: 19
  Sylwia Hożejowska, Robert Kaniowski, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2013
   
 11. Numerical modelling of temperature fields in the flow boiling liquid through a vertical minichannel with an enhanced heating surface
  w czasopiśmie:   Proceedings of the International Conference on Experimental Fluid Mechanics 2013, 19.11-22.11. 2013, Kutna Hora (Czech Republic)
  Strony: 265-272
  Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2013
   
 12. Wyznaczanie dwuwymiarowego pola temperatury wrzącej cieczy w przepływie przez pionowy minikanał
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne: XXI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej Szczecin/Kołobrzeg, 2-6 września 2013,
  Strony: 170
  Sylwia Hożejowska
  Opublikowano: 2013
   
 13. Application of equalizing calculus to Trefftz method for calculating two-dimensional temperature field of the boiling liquid flowing in a minichannel
  w czasopiśmie:   Proceedings of the ECCOMAS Special Interest Conference Numerical Heat Transfer 2012, 4-6 September 2012, Gliwice-Wrocław, Poland, Eds.: A. Nowak, R.A. Białecki
  Strony: 301- 310
  Sylwia Hożejowska, Mieczysław Poniewski
  Opublikowano: 2012
   
 14. Application of the Trefftz method for determining the temperature field of the flowing boiling liquid in a minichannel
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 3rd International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering CPOTE 2012, 18-20 September 2012, Gliwice, Silesia, Poland
  Strony: No. 20 (8 stron)
  Sylwia Hożejowska, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2012
   
 15. Trefftz method for solving two-dimensional temperature field of boiling fluid flowing along the minichannel
  w czasopiśmie:   Proceedings of the International Conference on Experimental Fluid Mechanics 2012, November 20-23, 2012, Hradec Kralove, Czech Republic
  Tom: 1, Strony: 268-274
  Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka, Leszek Hożejowski
  Opublikowano: 2012
   
 16. Experimental and numerical evaluation of flow boiling heat trasfer in asymetrically heated vertical minichannel
  w czasopiśmie:   II Krajowa Konferencja Nano- i Mikromechaniki
  Strony: 33
  Mieczysław Poniewski, Magdalena Piasecka, Sylwia Hożejowska
  Opublikowano: 2010
   
 17. Numerical Methods of Minichannel Flow Boiling Heat Transfer Coefficient Calculations and Their Modifications
  w czasopiśmie:   Prceedings of The First International Conference on Computational Methods for Proceedings of The First International Conference on Computational Methods for Thermal Problems,eds. Massarotti N., Nithiarasu P.,ISBN - 13: 978-88-7431-459-1
  Strony: 385-388
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2009
   
 18. Various approaches to the calculation of minichannel flow boiling heat transfer
  w czasopiśmie:   Proceedings of 7th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, eds. J.S. Szmyd, J. Spałek, T.A. Kowalewski, ISBN 978-83-7464-235-4
  Zeszyt: MEMS-10, Strony: 1807-1814
  Sylwia Hożejowska, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2009
   
 19. Wspomaganie procesu nauczania matematyki przez e-learning
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo WSH 2009
  Tom: 2, Strony: 138-144
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski
  Opublikowano: 2009
   
 20. Boiling heat transfer in minichannels - experiment and numerical calculations   3 pkt
  w czasopiśmie:   Proc. 4th International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems HEAT 2005
  Strony: 87-102
  Mieczysław Edward Poniewski, Magdalena Piasecka, Sylwia Hożejowska
  Opublikowano: 2005
   
 21. Equalizing calculus in minichannel flow boiling heat transfer calculation   3 pkt
  w czasopiśmie:   Proc. ECI Int. Conf. on Heat Transfer and Fluid Flow in Microscale
  Strony: CD, No. 25, 8 pages
  Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2005
   
 22. Experimental error analysis and heat polynomial method improvement for boiling heat transfer numerical calculations in minichannels   3 pkt
  w czasopiśmie:   Proc. 3rd Int. Conf. on Microchannels and Minichannels, 13-15.06.2005, Toronto, Canada
  Strony: 65-72
  Magdalena Piasecka, Mieczyslaw E. Poniewski, Sylwia Hożejowska
  Opublikowano: 2005
   
 23. Various models and numerical procedures of boiling heat transfer calculations in minichannels   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proc. Euromech Colloquium 472 on Microfluidics and Transfer
  Strony: 4
  Magdalena Piasecka, Mieczysław Edward Poniewski, Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski
  Opublikowano: 2005
   
 24. Application of harmonic polynomials as complete solutions of Laplace equation in an inverse heat conduction problem
  w czasopiśmie:   PAMM, WILEY-VCH Verlag GmbH &, Co. KGaA, Weinheim (Proceedings of Applied Mathematics and Mechanics)
  Tom: 2, Zeszyt: 1, Strony: 362-363
  Leszek Hożejowski, Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2003
   
 25. Application of harmonic polynomials as complete solutions of Laplace equation in an inverse heat conduction problem
  w czasopiśmie:   Annual Scientific Conference GAMM'2002
  Strony: 66
  Leszek Hożejowski, Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2002
   
 26. Evaluation of the Biot number with the use of heat functions
  w czasopiśmie:   PAMM; Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics
  Tom: 1, Zeszyt: 1, Strony: 349-350
  Leszek Hożejowski, Sylwia Hożejowska, Małgorzata Sokała
  Opublikowano: 2002
   
 27. One- and Two-Dimensional Models for Local Flow Boiling Heat Transfer Coefficient Determination in Narrow Channel
  w czasopiśmie:   III Int. Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems - HEAT 2002
  Strony: 307-314
  Sylwia Hożejowska, Magdalena Piasecka, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2002
   
 28. Stability of solutions for some inverse heat conduction problems by heat functions method   2 (,67) pkt
  w czasopiśmie:   ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik
  Tom: 81, Strony: 499-500
  Leszek Hożejowski, Sylwia Hożejowska, Małgorzata Sokała
  Opublikowano: 2001
   
 29. Wyznaczanie współczynnika przejmowania ciepła przy wrzeniu w przepływie przez wąski kanał
  w czasopiśmie:   XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Politechnika Śląska, KTiS PAN, Gliwice-Szczyrk, 3-6.09.2001
  Strony: 169-176
  Magdalena Piasecka, Sylwia Hożejowska, Mieczysław Edward Poniewski, Grzegorz Szetela
  Opublikowano: 2001
   
 30. Solving the inverse heat conduction problems with the use of heat functions   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   ZAMM 80 (2000)(Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik)
  Tom: 3, Strony: 672-674
  M. J. Ciałkowski, Sylwia Futakiewicz, Leszek Hożejowski
  Opublikowano: 2000
   
 31. Temperature identification in a turbine casing based on two internal responses with the use of two independent methods   2 (,67) pkt
  w czasopiśmie:   ZAMM 80 (2000) (Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik)
  Tom: 3, Strony: 675-676
  Artur Maciąg, Krzysztof Grysa, Sylwia Futakiewicz, Mohammed Al-Khatib
  Opublikowano: 2000
   
 32. Funkcje bazowe w zagadnieniach przewodnictwa cieplnego
  w czasopiśmie:   Zeszyty Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 70, Strony: 107-114
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski
  Opublikowano: 1999
   
 33. Metoda funkcji cieplnych w zagadnieniach przewodzenia ciepła w geometrii walcowej
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne XVII Zjazdu Termodynamików, Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki, Politechnika Krakowska im. T.Kościuszki
  Tom: I, Strony: 259-270
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Michał Jerzy Ciałkowski
  Opublikowano: 1999
   
 34. The inverse heat conduction problem in two-layer barrier with phase change in fluid streaming along one of its sides
  w czasopiśmie:   The Sekond International Conference on Heat Transfer and Transport Phenomena in Multiphase System , Heat’99, Kielce (1999)
  Strony: 245-254
  Sylwia Futakiewicz, Barbara Kruk, Artur Maciąg, Szymon Piwowarski
  Opublikowano: 1999
   
 35. Heat polynomials applied to direct and inverse heat conductionn problems
  w czasopiśmie:   Proceedings of the International Symposium on Trends in Continuum Physics, TRECOP’98, Poznan (1998),Ed. B.T.Maruszewski, W.Muschik, A.Radowicz, Word Scientific, Singapore, New Jersey, London, Hong Kong,
  Strony: 79-88
  M. J. Ciałkowski, Leszek Hożejowski, Sylwia Futakiewicz
  Opublikowano: 1998
   
 36. Heat polynomials method in solving the direct and inverse heat conduction problems in a cylindrical system of coordinates
  w czasopiśmie:   W: Advanced Computational Methods in Heat Transfer V (Computational Mechanics Publ., Southampton, UK and Boston, USA, 1998),
  Strony: 71-80
  Leszek Hożejowski, Sylwia Futakiewicz
  Opublikowano: 1998
   
 37. Heat polynomials method in the n-dimensional direct and inverse heat conduction problems. W: Advanced Computational Methods in Heat Transfer V (Computational Mechanics Publ., Southampton, UK and Boston, USA, 1998)
  w czasopiśmie:   W: Advanced Computational Methods in Heat Transfer V (Computational Mechanics Publ., Southampton, UK and Boston, USA, 1998)
  Strony: 103-112
  Leszek Hożejowski, Sylwia Futakiewicz
  Opublikowano: 1998
   
 38. On a problem of boundary temperature identification in a cylindrical layer
  w czasopiśmie:   The Int. Symp. on Trends in Continuum Physics TRECOP ‘98. Poznań 17.08.1998 - 20.08.1998
  Strony: 119-125
  Krzysztof Grysa, Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski
  Opublikowano: 1998
   
 39. Czasy rekordowe w ciągu niezależnych zmiennych losowych o rozkładzie dyskretnym
  w czasopiśmie:   Materiały XXII Ogólnopolskiej Konferencji Zastosowań Matematyki, Zakopane-Kościelisko,
  Sylwia Siekiera
  Opublikowano: 1993
   
 40. Czasy rekordowe w ciągu zmiennych losowych. XXI Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki
  w czasopiśmie:   Materiały XXI Ogólnopolskiej Konferencji Zastosowań Matematyki, Zakopane-Kościelisko,
  Sylwia Siekiera
  Opublikowano: 1992
   

Monografie
 1. Zastosowanie funkcji Trefftza do wyznaczania pól temperatur i współczynnika przejmowania ciepła przy wrzeniu w przepływie   25 (17,86) pkt
  Sylwia Hożejowska, Beata Maciejewska, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2014
   

Rozdziały w monografiach
 1. Study on flow boiling heat transfer in a minichannel heat sink   5 pkt
  w książce:   Współczesne problem termodynamiki
  Strony: 963-972
  Magdalena Piasecka, Sylwia Hożejowska, Artur Piasecki
  Opublikowano: 2017
   
 2. Intensyfikacja wymiany ciepła w minikanałach przez zastosowanie powierzchni rozwiniętych   5 (2,50) pkt
  w książce:   Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji
  Tom: 1, Strony: 695-706
  Sylwia Hożejowska, Artur Maciąg, Magdalena Piasecka
  Opublikowano: 2016
   
 3. Metoda Trefftza w wybranych zagadnieniach odwrotnych mechaniki   5 (2,25) pkt
  w książce:   Techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów
  Strony: 193-204
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2016
   
 4. Numerical Analysis of Boiling Two-Phase Flow in Mini- and Microchannels   5 (3,13) pkt
  w książce:   Encyclopedia of Two-Phase Heat Transfer and Flow I. Fundamentals and Methods, Volume 4: Special Topics in Pool and Flow Boiling
  Tom: 4, Strony: 131-160
  Sylwia Hożejowska, Beata Maciejewska, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 2016
   
 5. Rola platformy MOODLE w innowacyjnym nauczaniu matematyki na studiach technicznych   5 (2,50) pkt
  w książce:   Techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów
  Strony: 268-279
  Sylwia Hożejowska, Jadwiga Dudkiewicz
  Opublikowano: 2016
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. E-skrypt z Algebry Liniowej
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Barbara Kruk, Beata Maciejewska, Małgorzata Sokała
  Opublikowano: 2010
   
 2. Matematyka w zadaniach dla studiów ekonomiczno-technicznych, wydanie V
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2010
   
 3. Matematyka w zadaniach dla studiów ekonomiczno-technicznych, wydanie IV
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2009
   
 4. Matematyka w zadaniach dla studiów ekonomiczno-technicznych, wydanie III
  Tom: 3, Zeszyt: 276
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2005
   
 5. Matematyka w zadaniach dla studiów ekonomiczno-technicznych, wydanie II poprawione
  Tom: 2
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2003
   
 6. Matematyka w zadaniach dla studiów ekonomiczno-technicznych, wydanie I
  Tom: 1
  Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2001
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1