O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Marta Grzyb
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   m.grzyb@tu.kielce.pl     telefon: p;(41) 34-24-43
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
326
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3940149
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 4749
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 13

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Turbulence impact on the control of guided bomb unit   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 358-361
  Marta Grzyb, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2017
   
 2. THE USE OF SPECIAL ALGORITHM TO CONTROL THE FLIGHT OF ANTI-AIRCRAFT MISSILE   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Engineering Mechanics
  Strony: 174-177
  Marta Grzyb, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2016
   
 3. The analysis of homing of aerial guided bomb on the ground target by means of special method of control   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 15th International Carpathian Control Conference
  Strony: 551-556
  Konrad Stefański, Marta Grzyb, Łukasz Nocoń
  Opublikowano: 2014
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. The control of anti-aircraft missile flight path in atmospheric disturbances   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
  Tom: 58, Zeszyt: 2 (209), Strony: 51-60
  Marta Grzyb, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2017
   
 2. Dynamika i sterowanie giroskopowego układu naprowadzania bomby na cel naziemny   8 (4,00) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Mechatroniki Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa
  Tom: 6, 2, Zeszyt: 20, Strony: 71-86
  Zbigniew Koruba, Marta Grzyb
  Opublikowano: 2015
   
 3. Porównanie efektywności metod samonaprowadzania przeciwlotniczego pocisku rakietowego sterowanego wirnikowym układem wykonawczym   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Mechatroniki: Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa
  Tom: 4, Zeszyt: 4 (14), Strony: 27-40
  Konrad Stefański, Marta Grzyb
  Opublikowano: 2013
   
 4. Analiza porównawcza naprowadzania bomby na cel naziemny z wykorzystaniem specjalnego układu wykonawczego   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Robotyka
  Tom: 16, Zeszyt: 2, Strony: 392-397
  Marta Grzyb, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2012
   
 5. Naprowadzanie bomby kierowanej z wykorzystaniem specjalnego algorytmu dla identyfikacji i śledzenia celu   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Robotyka
  Tom: 15, Zeszyt: 2, Strony: 668-676
  Marta Grzyb, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2011
   
 6. Zagadnienie programowego naprowadzania bomby kierowanej na cel nawodny   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
  Tom: 185A, Strony: 189–195
  Marta Grzyb, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2011
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Fuzzy control of the flight of a air-to-ground rocket missile
  w czasopiśmie:   5th International Conference on Scientific Aspects of Unmanned Mobile Objects
  Strony: 42
  Jakub Takosoglu, Marta Grzyb
  Opublikowano: 2013
   
 2. Projekt manipulatora o zamkniętym łańcuchu kinematycznym typu 3RRR z pneumatycznymi napędami mięśniowymi
  w czasopiśmie:   Konstrukcje Inżynierskie
  Tom: 1-2 (52-53), Strony: 56-60
  Sławomir Błasiak, Marta Grzyb, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2012
   

Rozdziały w monografiach
 1. Fuzzy control of the flight of an air-to-ground missile   5 (2,50) pkt
  w książce:   Scientific Aspects of Unmanned Mobile Objects
  Marta Grzyb, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2014
   
 2. Numerical simulation of attack on the non-maneuvering target of guided bomb with implemented homing algorithms   5 (2,50) pkt
  w książce:   Compuer Technologies in Science, Technology and Education
  Tom: 7, Strony: 97-108
  Marta Grzyb, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2012
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1