O pracowniku
Pomoc (F2)
prof. dr hab. Krzysztof Włodzimierz Grysa
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej
Pełniona funkcja: Kierownik Katedry
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie tytularni)
E-mail:   grysa@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-536
Język komunikacji: polski, angielski, rosyjski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
5
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 924274
LUDZIE NAUKI: 70848
USOS web: 935
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 610
Dyscypliny KBN:mechanika, organizacja i zarządzanie
specjalnosci: matematyka stosowana, zagadnienia odwrotne w mechanice, zarządzanie marketingowe, zastosowanie matematyki w ekonomii

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 198

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Temperature dependent thermal conductivity determination and source identification for nonlinear heat conduction by means of the Trefftz and homotopy perturbation methods   40 (20,00) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Heat and Mass Transfer
  Tom: 100, Strony: 627-633
  Artur Maciąg, Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2016
   
 2. Trefftz Functions applied to Direct and Inverse Non-Fourier Heat Conduction Problems   35 (17,50) pkt
  w czasopiśmie:   JOURNAL OF HEAT TRANSFER-TRANSACTIONS OF THE ASME
  Tom: 136, Zeszyt: 9, Strony: 1-9
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg, Justyna Adamczyk-Krasa
  Opublikowano: 2014
   
 3. Trefftz functions for non-stationary problems   15 (12,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 51, Zeszyt: 2, Strony: 251-264
  Krzysztof Grysa, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2013
   
 4. Adjustment calculus and Trefftz functions applied to local heat transfer coefficient determination in a minichannel   15 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 50, Zeszyt: 4, Strony: 1087-1096
  Krzysztof Grysa, Sylwia Hożejowska, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2012
   
 5. Solving nonlinear direct and inverse problems of stationary heat transfer by using Trefftz functions   40 (13,33) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Heat and Mass Transfer
  Tom: 55, Zeszyt: 23-24, Strony: 7336-7340
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg, Anna Pawińska
  Opublikowano: 2012
   
 6. Solving direct and inverse thermoelasticity problems by means of Trefftz base functions for finite element method   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Thermal Stresses
  Tom: 34, Zeszyt: 4, Strony: 378-393
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2011
   
 7. Different finite element approaches for inverse heat conduction problems   20 pkt
  w czasopiśmie:   Inverse Problems in Science and Engineering
  Tom: 18, Zeszyt: 1, Strony: 3–17
  Krzysztof Grysa, Renata Leśniewska
  Opublikowano: 2010
   
 8. Solution of a stationary inverse heat conduction problem by means of Trefftz non-continuous method   24 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Heat and Mass Transfer
  Tom: 50, Zeszyt: 11-12, Strony: 2170-2181
  Michał J. Ciałkowski, Andrzej Frąckowiak, Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2007
   
 9. Numerical Stability Investigation of the Inverse Heat Conduction Problem
  w czasopiśmie:   ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik
  Tom: 74, Zeszyt: 6, Strony: T558-T560
  M.J. Ciałkowski, Krzysztof Grysa, J. Jankowski
  Opublikowano: 1994
   
 10. Inverse Problems of the Linear Nonstationary Heat-Transfer Equation
  w czasopiśmie:   ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik
  Tom: 72, Zeszyt: 6, Strony: T611-T614
  M.J. Ciałkowski, Krzysztof Grysa, J. Jankowski
  Opublikowano: 1992
   
 11. On a time step choice in solving inverse heat-conduction problems
  w czasopiśmie:   ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik
  Tom: 66, Zeszyt: 5, Strony: T368-T370
  Krzysztof Grysa, H. Kamiński
  Opublikowano: 1986
   
 12. One-dimensional problems of temperature and heat flux determination at the surfaces of a thermoelastic slab. Part I - The analytical solution
  w czasopiśmie:   Nuclear Engineering and Design
  Tom: 74, Zeszyt: 1, Strony: 1-14
  Krzysztof Grysa, Z. Kozłowski
  Opublikowano: 1983
   
 13. One-dimensional problems of temperature and heat flux determination at the surfaces of a thermoelastic slab. Part II - Numerical analysis.
  w czasopiśmie:   Nuclear Engineering and Design
  Tom: 74, Zeszyt: 1, Strony: 15-24
  Krzysztof Grysa, Z. Kozłowski
  Opublikowano: 1983
   
 14. An inverse temperature-field problem of the theory of thermal-stresses
  w czasopiśmie:   Nuclear Engineering and Design
  Tom: 64, Zeszyt: 2, Strony: 169-184
  M.J. Ciałkowski, Krzysztof Grysa, H. Kamiński
  Opublikowano: 1981
   
 15. On a certain inverse problem of temperature and thermal-stress fields
  w czasopiśmie:   Acta Mechanica
  Tom: 36, Zeszyt: 3-4, Strony: 169-185
  Krzysztof Grysa, M. J. Ciałkowski
  Opublikowano: 1980
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Trefftz method in solving the inverse problems   9 pkt
  w czasopiśmie:   JOURNAL OF INVERSE AND ILL-POSED PROBLEMS
  Tom: 18, Zeszyt: 6, Strony: 595-616
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2010
   
 2. Thermal diffusivity estimation from temperature Measurements with a use of a thermal probe   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   EXPERIMENTAL FLUID MECHANICS 2009, PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE
  Tom: 1, Strony: 64-72
  Leszek Hożejowski, Krzysztof Grysa, Wojciech Marczewski, Ewelina Sendek-Matysiak
  Opublikowano: 2009
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. A sequential and global method of solving an inverse problem of heat conduction equation   9 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 48, Zeszyt: 1, Strony: 111-134
  Krzysztof Grysa, Michał Ciałkowski
  Opublikowano: 2010
   
 2. Trefftz function for solving a quasi-static inverse problem of thermal stresses   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
  Tom: 16, Zeszyt: 3/4, Strony: 251-266
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2009
   
 3. Energetic approach to direct and inverse heat conduction problems with Trefftz functions used in FEM   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
  Tom: 15, Zeszyt: 3/4, Strony: 171-182
  Krzysztof Grysa, Renata Leśniewska, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2008
   
 4. The method of solving polynomials in the beam vibration problem   6 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 46, Strony: 347-366
  Mohammed Jehad Al-Khatib, Krzysztof Grysa, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2008
   
 5. Sytuacja społeczno-ekonomiczna powiatów świętokrzyskich w latach 1995 i 2003   2 (,40) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 34, Strony: 56-63
  Ilona Molenda-Grysa, Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2006
   
 6. Ocena stanów i trendów rozwojowych gmin świętokrzyskich   2 (,40) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 33, Strony: 285-298
  Ilona Molenda-Grysa, Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2005
   
 7. Heat polynomials and their applications   6 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Thermodynamics
  Tom: 24, Zeszyt: 2, Strony: 107-124.
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2003
   
 8. O przybliżonym rozwiązywaniu jednowymiarowych zagadnień odwrotnych przewodnictwa cieplnego
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 24, Zeszyt: 1/2, Strony: 3-21
  Krzysztof Grysa, H. Kamiński
  Opublikowano: 1986
   
 9. Graniczne zagadnienie odwrotne dla równania falowego
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 23, Zeszyt: 1, Strony: 97-111
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 1985
   
 10. Metody określania liczby Biota i współczynnika przejmowania ciepła
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 20, Zeszyt: 1/2, Strony: 71-86
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 1982
   
 11. O jednowymiarowym zagadnieniu identyfikacji strumienia ciepła na brzegu warstwy płaskiej
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 20, Zeszyt: 3/4, Strony: 303-319
  Krzysztof Grysa, Z. Kozłowski
  Opublikowano: 1982
   
 12. O metodach teorii potencjałów w rozwiązywaniu zagadnień odwrotnych wymiany ciepła
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 20, Zeszyt: 3/4, Strony: 207-223
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 1982
   
 13. O zagadnieniu odwrotnym dla równania falowego
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 20, Zeszyt: 1/2, Strony: 49-59
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 1982
   
 14. On summation of certain Dini series
  w czasopiśmie:   Applicationes Mathematicae
  Krzysztof Grysa, J. Jankowski
  Opublikowano: 1980
   
 15. Zagadnienia odwrotne pół temperatur - przegląd literatury
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 18, Zeszyt: 4, Strony: 535-554
  Krzysztof Grysa, M.J. Ciałkowski
  Opublikowano: 1980
   
 16. O płaskim quasi-statycznym zagadnieniu termodyfuzji dla sprężystego walca kołowego
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 17, Zeszyt: 2, Strony: 169-187
  Krzysztof Grysa, R. Szczepański
  Opublikowano: 1979
   
 17. O sumowaniu pewnych szeregów Diniego i trygonometrycznych, pojawiających się w zagadnieniach me-chaniki ośrodków ciągłych
  w czasopiśmie:   Journal Of Theoretical And Applied Mechanics
  Tom: 16, Zeszyt: 3, Strony: 299-319
  Krzysztof Grysa, J. Jankowski
  Opublikowano: 1978
   
 18. On a certain quasi-static problem od thermodiffusion in an elastic cylinder
  w czasopiśmie:   Bulg. Acad. Sci., Theoret. Appl. Mech
  Krzysztof Grysa, R. Szczepański
  Opublikowano: 1978
   
 19. Naprężenia i przemieszczenia w wirującym walcu kołowym ogrzewanym nieosiowosymetrycznie na pobocznicy
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 15, Zeszyt: 3, Strony: 335-349
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 1977
   
 20. Nieustalone pole temperatury w wirującym walcu kołowym, wywołane utrzymywaną na jego pobocznicy odcinkami stała temperaturą
  w czasopiśmie:   Journal Of Theoretical And Applied Mechanics
  Tom: 15, Zeszyt: 2, Strony: 215-225
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 1977
   
 21. O sumowaniu pewnych szeregów Fouriera-Bessela
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 15, Zeszyt: 2, Strony: 205-214
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 1977
   
 22. Stan naprężenia w walcu kołowym, wywołany przyłożeniem stałej temperatury na pobocznicy
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 15, Zeszyt: 1, Strony: 3-9
  Krzysztof Grysa, M. Kwiek
  Opublikowano: 1977
   
 23. Wibroizolacja fundamentów maszyn, cz. I - Wzory umożliwiające dobór wibroizolatorów eliminujących wpływ drgań maszyn na podłoże
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Tom: 36, Zeszyt: 16, Strony: 561-564
  A. Drzewiecki, Krzysztof Grysa, G. Peksa-Grządzielska
  Opublikowano: 1977
   
 24. Wibroizolacja fundamentów maszyn, cz. II - Przegląd istniejących konstrukcji wibroizolatorów na podstawie informacji zawartych w literaturze
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Tom: 36, Zeszyt: 7, Strony: 599-606
  A. Drzewiecki, Krzysztof Grysa, G. Peksa-Grządzielska
  Opublikowano: 1977
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Homotopy perturbation method (HPM) and Trefftz functions in the source function identification
  w czasopiśmie:   Publikacja internetowa APCOM&ISCM 11-14th Dec, 2013, Singapore
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2013
   
 2. Trefftz Functions for One-dimensional Non-Fourier Heat Conduction Problems
  w czasopiśmie:   TRANSCOM 2013, University of Žilina, Žilina, Slovak Republic, Proceedings
  Tom: Section 8, Strony: 13-16
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg, Justyna Adamczyk-Krasa
  Opublikowano: 2013
   
 3. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Variants of Finite Element Method with Trefftz Base Functions for Solving Direct and Inverse Nonlinear Heat Conduction Problems
  w czasopiśmie:   Publikacja internetowa APCOM&ISCM 11-14th Dec, 2013, Singapore
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg, Magdalena Kisiel, Patrycja Mazurczak, Anna Pawińska
  Opublikowano: 2013
   
 4. Trefftz functions and Trefftz methods in solving inverse problems
  w czasopiśmie:   the 6th Int. Conf. "Inverse Problems: Modeling and Simulation", May 21-26, 2012, Antalya, Turkey
  Tom: 1, Strony: 152-153
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2012
   
 5. Indirect Trefftz method in the non-stationary problem
  w czasopiśmie:   Abstract of the Joint Int. Workshop on Trefftz Method VI and Method of Fund. Sol. II, March 15-18, 2011, Kaohsiung, Taiwan
  Strony: 59-60
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2011
   
 6. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Trefftz functions and Trefftz methods in solving inverse problems
  w czasopiśmie:   Department of Mathematics, City University of Hong Kong, Kowloon Tong, Hong Kong, China, 22-26 Nov, 2011
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2011
   
 7. Energetic regularization for the inverse elasticity and thermoelasticity problems based on Trefftz functions
  w czasopiśmie:   Abstracts of the 5th Int. Conf. "Inverse Problems: Modeling and Simulation", May 24-9, antalya, Turkey
  Strony: 43-44
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2010
   
 8. Identification of coefficients in thermoelasticity with the use of Trefftz and energetic approach
  w czasopiśmie:   Abstracts of the 5th Int. Conf. "Inverse Problems: Modeling and Simulation", May 24-9, antalya, Turkey
  Strony: 161-162
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2010
   
 9. Wave functions in solving direct and inverse problems of elastokinetics
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 7th Euromech, Lizbona 7-11.09.2009
  Strony: 195-196
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg, Małgorzata Sokała
  Opublikowano: 2009
   
 10. Wave polynomials as base functions of FEM in problems of elastokinetics
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 7th EUROMECH, Lizbona 7-11.09.2009
  Tom: 1, Strony: 191-192
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2009
   
 11. Different Finite Element Approaches For The Inverse Heat Conduction Problem
  w czasopiśmie:   The Fourth International Conf. „Inverse Problems: Modeling & Simulation”, Abstracts, Ölüdeniz-Fethiye – Turkey, 26.05.2008 - 31.05.2008
  Strony: 58
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2008
   
 12. Energetic approach to direct and inverse heat conduction problems with Trefftz functions used in FEM
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 2008 Leuven Symposium on Applied Mechanics in Engineering – CD-ROM
  Strony: 173-186
  Krzysztof Grysa, Renata Leśniewska, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2008
   
 13. Analiza trendów rozwoju podmiotów REGON w regionie świętokrzyskim w latach 1995-2005
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Seria: Nauki Ekonomiczne
  Zeszyt: 3, Strony: 202-217
  Ilona Molenda-Grysa, Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2007
   
 14. Physical regularization for inverse problems of stationary heat conduction
  w czasopiśmie:   Journal of Inverse and Ill-Posed Problems
  Tom: 15, Zeszyt: 4, Strony: 347-364
  Michał J. Ciałkowski, Andrzej Frąckowiak, Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2007
   
 15. Fethiye – Turkey 29.05.2006 - 02.06.2006 Solution of a stationary inverse heat conduction problem with application of Trefftz non-continuous method
  w czasopiśmie:   The Third International Conf. „Inverse Problems: Modeling & Simulation”, Abstracts
  Strony: 30
  Krzysztof Grysa, Michał J. Ciałkowski, Andrzej Frąckowiak
  Opublikowano: 2006
   
 16. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Foreigners in Poland – problem of the future
  w czasopiśmie:   49th Salzburg Talks for Principals in Adult Education, "Migration – cultural blend versus social explosive. Tasks and limits of adult education", Eugendorf/Salzburg, Austria, July 9-13, 2006
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2006
   
 17. Application of the modified finite elements method to identify a moving heat source
  w czasopiśmie:   Numerical Heat Transfer 2005 : Eurotherm Seminar 82, Gliwice-Cracow, Poland. September 13-16, 2005.
  Tom: 2, Strony: 493-502
  Krzysztof Grysa, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2005
   
 18. Analiza wybranych cech gmin i powiatów województwa świętokrzyskiego a zrównoważony rozwój regionów
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Seria: Nauki Ekonomiczne
  Zeszyt: 32, Strony: 246-256
  Ilona Molenda-Grysa, Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2004
   
 19. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Educational Market in Malopolska Region of Poland – Experiences and Problems
  w czasopiśmie:   47th Salzburg Talks for Principals in Adult Education, ”Doing the Right Thing in the Right Way” Professionalism in Adult Education. Eugendorf/Salzburg, Austria, 11.07.2004 - 16.07.2004, materiały
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2004
   
 20. Dynamika zmian społeczno-gospodarczych w województwie świętokrzyskim w latach 1995-2000
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Seria: Nauki Ekonomiczne
  Zeszyt: 31, Strony: 29-39
  Ilona Molenda-Grysa, Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2003
   
 21. Solving functions in problems of mathematical physics   2 pkt
  w czasopiśmie:   PAMM · Proc. Appl. Math. Mech. 3, 374–375 (2003) / DOI 10.1002/pamm.200310459
  Tom: 3, Strony: 374-375
  Krzysztof Grysa, Mohammed Jehad Al-Khatib
  Opublikowano: 2003
   
 22. Analiza danych statystycznych jako narzędzie do diagnozy regionu
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Seria: Nauki Ekonomiczne
  Strony: 85-95
  Ilona Molenda-Grysa, Lyubov Andrushko, Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2002
   
 23. Statystyczne podstawy do ustalenia zasad prowadzących do zrównoważonego rozwoju regionów
  w czasopiśmie:   Urząd Statystyczny w Kielcach
  Strony: 163-171
  Ilona Molenda-Grysa, Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2002
   
 24. A heat conduction problem with moving boundary condition solved by means of different methods
  w czasopiśmie:   GAMM 2001 at ETH in Zurich, Szwajcaria, 12.02.2001 - 15.02.2001
  Tom: 1, Strony: 49
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2001
   
 25. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  II KIELCE SCIENCE FESTIVAL
  w czasopiśmie:   EUSCEA (European Science Events Association), Founding Conference,Wiedeń, Austria, 06.12.2001 - 08.12.2001
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2001
   
 26. Zarządzanie w sytuacji braku zależności służbowych na przykładzie Festiwalu Nauki w Kielcach
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Seria: Nauki Ekonomiczne
  Zeszyt: 29, Strony: 112-118
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2001
   
 27. Heat transfer coefficient identification on the solid-fluid boundary with the phase change in the fluid   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik 80 (2000) Supplement 3
  Tom: 80, Strony: S687-S688
  Krzysztof Grysa, Leszek Hożejowski, S. Piwowarski, Mieczysław Poniewski
  Opublikowano: 2000
   
 28. Małe sklepy spożywcze i wielkie sieci detaliczne
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Seria: Nauki Ekonomiczne
  Zeszyt: 28, Strony: 84-91
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2000
   
 29. Solving the inverse thermal stresses problems with the use of Helmholtz equation   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik
  Tom: 80, Strony: S679-S680
  Mohammed Jehad Al-Khatib, Krzysztof Grysa, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2000
   
 30. Temperature identification in a turbine casing based on two internal responses with the use of two independent methods   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik
  Tom: 80, Strony: S675-S676
  Mohammed Jehad Al-Khatib, Sylwia Futakiewicz, Krzysztof Grysa, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2000
   
 31. Temperature identification in a turbine casing based on two internal responses with the use of two independent methods   2 (,67) pkt
  w czasopiśmie:   ZAMM 80 (2000) (Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik)
  Tom: 3, Strony: 675-676
  Artur Maciąg, Krzysztof Grysa, Sylwia Futakiewicz, Mohammed Al-Khatib
  Opublikowano: 2000
   
 32. Thermal stresses in a circular cylinder due to a moving heat source on the lateral surface
  w czasopiśmie:   GAMM 2000 at Univ. of Goettingen, Goettingen, Niemcy, 03.04.2000 - 07.04.2000
  Strony: 91
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg, Mohammed Jehad Al-Khatib
  Opublikowano: 2000
   
 33. Transient temperature field in a circular cylinder due to a moving heat source on the lateral surface
  w czasopiśmie:   Book of Abstracts of the Annual Scientific Conference GAMM 2000 at Univ. of Goettingen, Goettingen, Niemcy 03.04.2000 - 07.04.2000
  Strony: 49-49
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg, Mohammed Jehad Al-Khatib
  Opublikowano: 2000
   
 34. Heat Transfer Coeffcient Identification on the Solid - Fluid Boundary with the Phase Change in the Fluid
  w czasopiśmie:   Annual Scientific Conference GAMM'1999
  Strony: 72
  Leszek Hożejowski, Krzysztof Grysa, Szymon Piwowarski, Mieczysław Edward Poniewski
  Opublikowano: 1999
   
 35. Some Remarks on the Conductivity Coefficient Identification   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of the International Symposium on Trends in ContinuumPhisics, Editors: B.T.Maruszewski, W.Muschik, A.Radowicz, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, Singapore, New Jersey, London, Hong-Kong
  Strony: 133-140
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg
  Opublikowano: 1999
   
 36. On a problem of boundary temperature identification in a cylindrical layer
  w czasopiśmie:   The Int. Symp. on Trends in Continuum Physics TRECOP ‘98. Poznań 17.08.1998 - 20.08.1998
  Strony: 119-125
  Krzysztof Grysa, Sylwia Hożejowska, Leszek Hożejowski
  Opublikowano: 1998
   
 37. On stability of some overdetermined inverse heat conduction problems
  w czasopiśmie:   Advanced Computational Methods in Heat Transfer, Heat transfer V, Editors: A.J.Nowak, C.A.Brebbia, R.Białecki, M.Zerroukat, Computational Mechanics Publications, Southampton UK and Boston USA
  Strony: 415-424
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg
  Opublikowano: 1998
   
 38. On stability of some overdetermined inverse heat conduction problems
  w czasopiśmie:   Advanced Computational Methods in Heat Transfer, Heat transfer V, Editors: A.J.Nowak, C.A.Brebbia, R.Białecki, M.Zerroukat, Computational Mechanics Publications, Southampton UK and Boston USA
  Strony: 415-424
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg
  Opublikowano: 1998
   
 39. Some remarks on the conductivity coefficient identification
  w czasopiśmie:   The Int. Symp. on Trends in Continuum Physics TRECOP ‘98. Poznań 17-20.08.1998
  Strony: 133-140
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg
  Opublikowano: 1998
   
 40. Stability Investigation for the Helmholtz Equation Approach to Inverse Heat Conduction Problems with two or three internal responses
  w czasopiśmie:   Konf. GAMM ‘98, Bremen, Book of Abstracts, str. 50, Bremen, Niemcy 06.04.1998 - 09.04.1998
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg
  Opublikowano: 1998
   
 41. Stability investigation for the inverse heat conduction problems
  w czasopiśmie:   Advanced Computational Methods in Heat Transfer, Heat transfer V, Editors: A.J.Nowak, C.A.Brebbia, R.Białecki, M.Zerroukat, Computational Mechanics Publications, Southampton, UK and Boston USA
  Strony: 93-102
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg
  Opublikowano: 1998
   
 42. Stability investigation for the inverse heat conduction problems
  w czasopiśmie:   Advanced Computational Methods in Heat Transfer, Heat transfer V, Editors: A.J.Nowak, C.A.Brebbia, R.Białecki, M.Zerroukat, Computational Mechanics Publications, Southampton, UK and Boston USA
  Strony: 93-102
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg
  Opublikowano: 1998
   
 43. Zagadnienia odwrotne przewodnictwa cieplnego - przegląd literatury lat 1989-1995
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Energetyka
  Zeszyt: 130, Strony: 17-45
  M.J. Ciałkowski, Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 1998
   
 44. Zagadnienia odwrotne przewodnictwa cieplnego przegląd literatury lat 1989-1995
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe. Energetyka / Politechnika Śląska
  Zeszyt: 130, Strony: 17-45
  Krzysztof Grysa, Michał Ciałkowski
  Opublikowano: 1998
   
 45. Sztuka negocjacji jako element przygotowania rzecznika patentowego. Część I: Komunikacja jako sposób wywierania wpływu na ludzi
  w czasopiśmie:   Seria: Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej, Zb.referatów z Sem. Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna 16-20.09.1997
  Strony: 23-34
  Krzysztof Grysa, L. Świeboda-Toborek
  Opublikowano: 1997
   
 46. Sztuka negocjacji jako element przygotowania rzecznika patentowego. Część II: Asertywność
  w czasopiśmie:   Zb. referatów z Sem. Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych,Seria: Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej,Cedzyna 16-20.09.1997
  Zeszyt: 57, Strony: 23-34
  Krzysztof Grysa, L. Świeboda-Toborek
  Opublikowano: 1997
   
 47. Autoprezentacja w negocjacjach
  w czasopiśmie:   Seria: Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej, Zb. referatów z Sem. Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, str.59-68, Cedzyna 17-21.09.1996
  Krzysztof Grysa, L. Świeboda-Toborek, D. Krzemionka-Bruzda
  Opublikowano: 1996
   
 48. Kooperacja i wybór strategii w negocjacjach
  w czasopiśmie:   Zb. referatów z Sem. Rzeczników Patentowych Szkól Wyższych, Seria: Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej, Cedzyna 17-21.09.1996
  Strony: 69-78
  Krzysztof Grysa, L. Świeboda-Toborek
  Opublikowano: 1996
   
 49. The Academic Staff Estimation by the Students on the Świętokrzyska Polytechnic experience results
  w czasopiśmie:   Int. Conf. on the Quality Assurance within Engineering Higher Education, Kraków 22.10.1996 - 25.10.1996
  Krzysztof Grysa, Zdzisław Piasta
  Opublikowano: 1996
   
 50. Konflikty i negocjacje
  w czasopiśmie:   Seria: Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej, Zb. referatów z Sem. Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna 19.09.1995 - 23.09.1995
  Strony: 41-55
  Krzysztof Grysa, L. Świeboda-Toborek
  Opublikowano: 1995
   
 51. Zagadnienia odwrotne stacjonarnego i niestacjonarnego pola temperatury
  w czasopiśmie:   Seminarium w ramach tematu „Numeryczna Mechanika Płynów”,Inst. Lotnictwa, Warszawa 19.10.1995 - 19.10.1995
  Krzysztof Grysa, M.J. Ciałkowski
  Opublikowano: 1995
   
 52. Koncepcja i realizacja wieloetapowego projektu organizacji wspierania małych i średnich firm w regionie w świętokrzyskim
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Seria: Nauki Ekonomiczne
  Zeszyt: 21, Strony: 87-106
  Krzysztof Grysa, Ewa Grzegorzewska-Ramocka
  Opublikowano: 1994
   
 53. Marketing i Zarządzanie - case study
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, s.Nauki Ekonomiczne
  Zeszyt: 21, Strony: 87-106
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 1994
   
 54. Numerical Simulation of Work of a Manipulator with Two Flexible Links
  w czasopiśmie:   First Int. Symposium on Math. Models in Automation and Robotics, Sept. 1-3, 1994, Proceedings
  Strony: 428-429
  Krzysztof Grysa, G. Kowalczyk, R. Niziołek
  Opublikowano: 1994
   
 55. Numerische Untersuchung der Stabilitat des inversen Problems fur Warmegleichung
  w czasopiśmie:   Mat.Kongresu GAMM, Lipsk, Niemcy 24.03.1993 - 28.03.1993
  Krzysztof Grysa, M.J. Ciałkowski, J. Jankowski
  Opublikowano: 1993
   
 56. Przekazywanie wiedzy na kasetach wideo - na przykładzie GMI Engineering and Management Institute
  w czasopiśmie:   Seminarium "Kształcenie Ustawiczne Inżynierów", Kielce 17.11.1993 - 19.11.1993
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 1993
   
 57. Questionnaire Analysis by Decision Algorithm Generation
  w czasopiśmie:   Fourth Int. Conf. Computing and Information ICCI
  Strony: 216-219
  Krzysztof Grysa, Maciej Sękalski, Ewa Ramocka, Zdzisław Piasta, Andrzej Lenarcik
  Opublikowano: 1992
   
 58. Inverse Problem of Nonlinear Heat Transfer Equation
  w czasopiśmie:   Mat. Kongresu GAMM, str. 188, Kraków 01.04.1991 - 05.04.1991
  Krzysztof Grysa, M.J. Ciałkowski, J. Jankowski
  Opublikowano: 1991
   
 59. Modelowanie sieci czynników chłodniczych z uwzględnieniem uwarunkowań termicznych i ekonomicznych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Mechanika
  Tom: 1112, Strony: 69-72
  B. Gaziński, Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 1991
   
 60. O rozwiązaniach podstawowych równania przewodnictwa cieplnego i równaniach Helmholtza i ich znaczeniu w rozwiązywaniu prostych i odwrotnych zagadnień przewodnictwa cieplnego
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Nr 1092, s. Energetyka
  Zeszyt: 111, Strony: 49-62
  Krzysztof Grysa, H. Kamiński
  Opublikowano: 1990
   
 61. Uwagi o stabilności rozwiązańdwuwymiarowych zagadnień odwrotnych przewodnictwa cieplnego. Cz. II: Analiza numeryczna. 1990
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Nr 1092, s.Energetyka
  Zeszyt: 111, Strony: 77-92
  Krzysztof Grysa, G. Sypniewska-Kamińska
  Opublikowano: 1990
   
 62. Approach to energy optimal train operation
  w czasopiśmie:   Archives of Transport
  Tom: 1, Zeszyt: 3-4, Strony: 205-214
  Krzysztof Grysa, J. Kwaśnikowski
  Opublikowano: 1989
   
 63. Approach to energy optimal train operation
  w czasopiśmie:   Mat. Konf. TRANSSYSTEM '89, sekcja D, str.37-40, Warszawa 21.09.1989 - 23.09.1989
  Krzysztof Grysa, J. Kwaśnikowski
  Opublikowano: 1989
   
 64. Numeryczne rozwiązanie pewnego dwuwymiarowego zagadnienia odwrotnego przewodnictwa cieplnego
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Energetyka,
  Zeszyt: 107, Strony: 125-138
  Krzysztof Grysa, H. Kamiński, A. Frąckowiak
  Opublikowano: 1989
   
 65. Uwagi o stabilności rozwiązań pewnych jednowymiarowych zagadnień odwrotnych przewodnictwa cieplnego
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej 167, s. Mechanika
  Zeszyt: 39, Strony: 5-28
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 1988
   
 66. Exact and approximate equations of the inverse heat conduction problems
  w czasopiśmie:   XII National Summer School "Application of Mathematics in Techniques", Proceedings, p.41-48, wyd. Sofia 1987., Varna, Bułgaria 31.08.1986 - 07.09.1986
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 1987
   
 67. Stability of approximate solutions of the inverse heat conduction problems
  w czasopiśmie:   XII National Summer School "Application of Mathematics in Techniques", Proceedings, p.49-56,,wyd. Sofia 1987,
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 1987
   
 68. Stowarzyszone równania całkowe dla równania Helmholtza i ich zastosowania do rozwiązywania zagadnień odwrotnych przewodnictwa cieplnego
  w czasopiśmie:   ZNPP - Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, s. Mechanika
  Zeszyt: 31, Strony: 123-150
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 1986
   
 69. Wyznaczanie stałej intensywności źródła ciepła w wirującym kołowym walcu termosprężystym
  w czasopiśmie:   ZNPP - Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, s. Mechanika
  Zeszyt: 31, Strony: 151-175
  Krzysztof Grysa, R. Stelcer
  Opublikowano: 1986
   
 70. Zagadnienia odwrotne przewodnictwa cieplnego. Cz. I. Równania całkowe
  w czasopiśmie:   ZNPP - Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, S. Mechanika
  Zeszyt: 31, Strony: 177-190
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 1986
   
 71. O wyborze kroku czasowego w przybliżonym rozwiązywaniu zagadnień odwrotnych przewodnictwa cieplnego
  w czasopiśmie:   Mat. Sympozjonu "Modelowanie w Mechanice",155-160, Szczyrk 17.02.1985 - 21.02.1985
  Krzysztof Grysa, H. Kamiński, G. Sypniewska-Kamińska
  Opublikowano: 1985
   
 72. O wyznaczaniu przybliżonej temperatury brzegu warstwy płaskiej przy pomocy współczynników wzmocnienia wewnętrznych odpowiedzi
  w czasopiśmie:   Mat. Sympozjonu "Modelowanie w Mechanice", 215-220, Szczyrk 17.02.1985 - 21.02.1985
  Krzysztof Grysa, H. Kamiński
  Opublikowano: 1985
   
 73. On a time step choice in solving the inverse heat conduction problems
  w czasopiśmie:   Referat na GAMM Congress '85, Dubrovnik, Yugoslavia 01.04.1985 - 04.04.1985
  Krzysztof Grysa, H. Kamiński
  Opublikowano: 1985
   
 74. On use of a certain ordinary differential equation to finding the sums of Dini series
  w czasopiśmie:   Referat na EQUADIFF 6, Brno, Czechosłowacja 25.08.1985 - 31.08.1985
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 1985
   
 75. Associated integral equations for Helmholtz equation and their application to the inverse heat transfer and wave motion problems
  w czasopiśmie:   XVIth Congress Theoret. Appl. Mech., Lyngby, Dania 19.08.1984 - 25.08.1984
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 1984
   
 76. Eine Bestimmugsmethode fur Diffusionskoeffizienten auf der Grundlage der Kenntnis der raumlichen Konzentrationsverteilung zu einem bestimmten Zeitpunkt
  w czasopiśmie:   Referat na 22 Diskussionstagung "Technische Reaktions- fuhrung und Adsorption", Halle (Salle), NRD 06.12.1984 - 08.12.1984
  Krzysztof Grysa, Z. Polegaj, A. Krajewski
  Opublikowano: 1984
   
 77. Metoda przybliżonego rozwiązywania nieustalonych zagadnień odwrotnych przewodnictwa cieplnego
  w czasopiśmie:   Mat. XII Zjazdu Termodynamików, tom I
  Strony: 316-321
  Krzysztof Grysa, H. Kamiński
  Opublikowano: 1984
   
 78. On the boundary inverse problems of the theory of thermal stresses
  w czasopiśmie:   Referat na Konf. Euromech 189 , Poznań-Błażejewko 18.10.1984 - 20.10.1984
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 1984
   
 79. Równania całkowe dla zagadnień odwrotnych przewodnictwa cieplnego
  w czasopiśmie:   Mat. Sympozjonu "Modelowanie w Mechanice", 153-160, Szczyrk 09.05.1984 - 14.05.1984
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 1984
   
 80. Sformułowania całkowe zagadnień prostych i odwrotnych w teorii ruchu falowego
  w czasopiśmie:   Mat. Sympozjonu "Modelowanie w Mechanice", 161-168 , Wisła 07.02.1983 - 12.02.1983
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 1983
   
 81. Metody teorii potencjałów w rozwiązywaniu zagadnień odwrotnych dla równania falowego
  w czasopiśmie:   X Sympozjum "Drgania w układach fizycznych", Streszczenia, str. 74-75 , Poznań-Błażejewko 19.05.1982 - 22.05.1982
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 1982
   
 82. Określanie liczby Biota na podstawie odpowiedzi termicznych ośrodka
  w czasopiśmie:   Mat.konf. Sympozjonu "Modelowanie w Mechanice", 95-102, Wisła 03.05.1982 - 06.05.1982
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 1982
   
 83. Jednowymiarowe zagadnienie identyfikacji rozkładu temperatury w płycie nieskończonej
  w czasopiśmie:   ENGINEERING TRANSACTIONS (ROZPRAWY INśYNIERSKIE)
  Tom: 29, Zeszyt: 4, Strony: 503-525
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 1981
   
 84. Metoda rozwiązywania zagadnień odwrotnych wymiany ciepła
  w czasopiśmie:   Mat.XI Zjazdu Termodynamików, tom I, 160-163 , Świnoujście 25.09.1981 - 29.09.1981
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 1981
   
 85. Mixed boundary value and Galerkin method for solving a compressible fluid flow through a cur-vilinear channel
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne, 4th Seminar About FEM and Variationał Method
  Strony: 45-47
  Krzysztof Grysa, M.J. Ciałkowski, M. Kwiek
  Opublikowano: 1981
   
 86. On the inverse problems of temperature fields in thermoelasticity and in the theory of heat conduction
  w czasopiśmie:   Trans. of the Fourth Congress of Mechanics, vol. 1, 555-560, Varna, Bulgaria 14.09.1981 - 18.09.1981
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 1981
   
 87. Pole temperatury w badaniach zużycia ciernego stali narzędziowej
  w czasopiśmie:   Mat. Komisji Tech. Bud. Maszyn PAN, Oddz. w Poznaniu,
  Zeszyt: 2, Strony: 125-140
  Krzysztof Grysa, Z. Przyłęcki, M. Przyłęcka
  Opublikowano: 1981
   
 88. Zagadnienia odwrotne dotyczące wymiany ciepła w ośrodkach termosprężystych
  w czasopiśmie:   Mat. XI Zjazdu Termodynamików, tom I, 164-167 , Świnoujście 25.09.1981 - 25.09.1981
  Krzysztof Grysa, M.J. Ciałkowski
  Opublikowano: 1981
   
 89. Zagadnienie identyfikacji temperatury w procesie skrawania
  w czasopiśmie:   Mat. Komisji Tech. Bud. Maszyn PAN, Oddz. w Poznaniu
  Zeszyt: 2, Strony: 245-262
  Krzysztof Grysa, S. Legutko
  Opublikowano: 1981
   
 90. Zastosowanie metody elementów skończonych do obliczeń wytrzymałościowych narzędzi skrawających
  w czasopiśmie:   Ogólnopolskie Sem. Nauk. "Zastosowanie Matematyki w Technice", Mat. sem. 165-178 , Gorzów Wlkp-Witnica 19.10.1981 - 20.10.1981
  Krzysztof Grysa, K. Magnucki, S. Legutko
  Opublikowano: 1981
   
 91. Zastosowanie pewnej metody rozwiązywania zagadnień odwrotnych do identyfikacji temperatury w strefie skrawania
  w czasopiśmie:   Ogólnopolskie Sem. Nauk. "Zastosowania Matematyki w Technice", Mat. sem., 62-80, Gorzów Wlkp-Witnica 19.10.1981 - 20.10.1981
  Krzysztof Grysa, S. Legutko, K. Magnucki
  Opublikowano: 1981
   
 92. Jednowymiarowe zagadnienie identyfikacji obciążeń dynamicznych powierzchni warstwy konsolidującej
  w czasopiśmie:   ZNPP - Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, s.Mechanika
  Zeszyt: 26, Strony: 71-84
  Krzysztof Grysa, G. Peksa-Grządzielska
  Opublikowano: 1980
   
 93. Jednowymiarowe zagadnienie identyfikacji temperatury w płycie nieskończonej. Referat na XXI Polskiej Konf. Mech. Ciała Stałego
  w czasopiśmie:   Gołuń k.Kościerzyny 02.09.1980 - 09.09.1980
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 1980
   
 94. O statycznych zagadnieniach płaskiego stanu odkształcenia dla kołowego walca sprężystego
  w czasopiśmie:   Zag. Mech. Ośr. Sprężystych, PAN, Oddz. w Poznaniu s.Mech. i Bud
  Tom: 6, Strony: 85-97
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 1980
   
 95. O sumowaniu pewnych szeregów trygonometrycznych występujących w zagadnieniach mechaniki ośrodków ciągłych
  w czasopiśmie:   ZNPP - Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, s.Mechanika
  Zeszyt: 26, Strony: 85-97
  Krzysztof Grysa, H. Kamiński
  Opublikowano: 1980
   
 96. Problem wyznaczania funkcji dopuszczalnego obciążenia powierzchni warstwy konsolidującej przy założonym ciśnieniu cieczy jako funkcji czasu na danej głębokości
  w czasopiśmie:   Konf. Nauk. nt. "Teoria ośrodków porowatych" Kołobrzeg 13.04.1980 - 15.04.1980
  Krzysztof Grysa, G. Peksa-Grządzielska
  Opublikowano: 1980
   
 97. Magneto-elastic stability of an unconstrained assembly of coils
  w czasopiśmie:   ENGINEERING TRANSACTIONS (ROZPRAWY INśYNIERSKIE)
  Tom: 27, Zeszyt: 3, Strony: 483-499
  Krzysztof Grysa, J.B. Alblas
  Opublikowano: 1979
   
 98. Pewne aspekty sprzężeń magneto-termo-mechanicznych w działaniu reaktorów plazmy
  w czasopiśmie:   ZNPP - Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, s.Mechanika
  Zeszyt: 23, Strony: 57-64
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 1979
   
 99. O pewnym quasi-statycznym problemie termodyfuzji w sprężystej rurze grubościennej
  w czasopiśmie:   Referat na XIX Polskiej Konf. Mech. Ciała Stałego
  Krzysztof Grysa, H. Kamiński
  Opublikowano: 1977
   
 100. On a certain quasi-static problem of termodiffusion in an elastic cylinder
  w czasopiśmie:   III National Congress on Theor. and Appl.Mech. Varna, Bulgaria 13.09.1977 - 16.09.1977
  Krzysztof Grysa, R. Szczepański
  Opublikowano: 1977
   
 101. Pole temperatury w długim walcu kołowym wywołane temperaturą zadaną na pobocznicy w postaci funkcji T=T(fi,t)
  w czasopiśmie:   ZNPP - Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, s. Mechanika
  Zeszyt: 20, Strony: 27-39
  A. Drzewiecki, Krzysztof Grysa, J. Jankowski
  Opublikowano: 1977
   
 102. Naprężenia termiczne w walcu kołowym, wywołane ruchomym, niesymetrycznym ogrzewaniem pobocznicy
  w czasopiśmie:   Referat na XVII Polskiej Konf. Mech. Ciała Stałego Szczyrk 03.09.1975 - 09.09.1975
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 1975
   
 103. Półprzestrzeń mikropolarna obciążona na brzegu momentem rozłożonym na okręgu
  w czasopiśmie:   ZNPP - Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, s. Mechanika
  Zeszyt: 16, Strony: 3-10
  A. Drzewiecki, Krzysztof Grysa, B. Maruszewski
  Opublikowano: 1974
   
 104. Półprzestrzeń mikropolarna obciążona momentem rozłożonym na okręgu
  w czasopiśmie:   Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydz. Nauk. Techn., Prace Komisji Nauk Podst. Stos.,
  Tom: 2, Zeszyt: 9, Strony: 31-37
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 1971
   
 105. Stan naprężeń w pręcie mikropolarnym, wywołany działaniem liniowego źródła ciepła
  w czasopiśmie:   Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydz.Nauk.Techn., Prace Komisji Nauk Podst. Stos
  Tom: 2, Zeszyt: 9, Strony: 21-30
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 1971
   
 106. Półprzestrzeń obciążona momentem skupionym na brzegu
  w czasopiśmie:   ZNPP - Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, s. Mechanika
  Zeszyt: 11, Strony: 49-59
  Krzysztof Grysa, C. Wowk
  Opublikowano: 1970
   

Monografie
 1. Funkcje Trefftza i ich zastosowania w rozwiązywaniu zagadnień odwrotnych   20 pkt
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2010
   
 2. Centrum Nordyckie w Kielcach – koncepcja programowa; The Nordic Centre in Kielce - Programme concept; projekt „Centrum Nordyckie”
  R.M. Czarny, Krzysztof Grysa, E. Kapel-Śniowska
  Opublikowano: 2009
   
 3. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013, Praca zbiorowa   14 (7,00) pkt
  Ilona Molenda-Grysa, Z. Olesiński, Krzysztof Grysa, Z. Kuleszyński, Z. Szczepańczyk, A. Predygier
  Opublikowano: 2004
   
 4. Podstawy ekonometrii
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg
  Opublikowano: 1999
   
 5. Podstawy matematyki finansowej   14 pkt
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 1999
   
 6. Zastosowania matematyki w zarządzaniu i ekonomii. Cz. 2, Elementy analizy
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 1996
   
 7. Zastosowania matematyki w zarządzaniu i ekonomii. Cz. 3, Elementy analizy i problemy optymalizacji
  Krzysztof Grysa, Zdzisław Trylski
  Opublikowano: 1996
   
 8. Zastosowania matematyki w zarządzaniu i ekonomii. Cz. 1, Elementy algebry
  Tom: 1
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 1995
   
 9. Marketing behaviour of Small- and Medium-size Construction firms in the Swietokrzyski Region of Poland
  Krzysztof Grysa, Ewa Grzegorzewska-Ramocka
  Opublikowano: 1992
   
 10. Wprowadzenie do badań marketingowych dla małych i średnich firm prywatnych regionu świętokrzyskiego w ujęciu branżowym (część pierwsza – firmy budowlane)
  Ewa Grzegorzewska-Ramocka, Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 1992
   

Redakcja naukowa monografii
 1. Analiza rozwoju innowacyjności w regionie świętokrzyskim   4 pkt
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2009
   
 2. Analiza struktury podmiotów gospodarczych w regionie świętokrzyskim   4 pkt
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2009
   
 3. Problemy gospodarki regionalnej i lokalnej w regionie świętokrzyskim   4 pkt
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2009
   
 4. Identyfikacja wiodących technologii w województwie świętokrzyskim , Projekt Foresight Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego, (red. naukowa)   3 pkt
  Krzysztof Grysa, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2008
   
 5. Identyfikacja wiodących technologii w województwie świętokrzyskim.Foresight. Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego   3 pkt
  Krzysztof Grysa, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2008
   
 6. Raport Foresight wiodących technologii województwa Świętokrzyskiego, Projekt Foresight Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego (red. naukowa)
  Krzysztof Grysa, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2008
   
 7. Raport Foresight wiodących technologii województwa świętokrzyskiego. Publikacja wydana w ramach projektu "Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego"
  Krzysztof Grysa, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2008
   
 8. Raport kluczowych branż regionu. Publikacja wydana w ramach projektu "Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego"   3 pkt
  Krzysztof Grysa, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2008
   
 9. Zeszyty naukowe 8. Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych   3 pkt
  Tom: 2
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2008
   
 10. Raport Kluczowych Branż Regionu, Projekt Foresight Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego   3 pkt
  Krzysztof Grysa, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2007
   
 11. Zeszyty naukowe 5a. Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych   3 pkt
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2007
   
 12. Zeszyty naukowe 1. Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych   3 pkt
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2006
   
 13. V Kielecki Festiwal Nauki 16-26 września 2004 - Prezentacje festiwalowe   3 pkt
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2005
   
 14. IV Kielecki Festiwal Nauki 12-21 września 2003 - Prezentacje festiwalowe, (redakcja)   3 pkt
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2004
   
 15. II Kielecki Festiwal Nauki 7-16 września 2001 - Prezentacje festiwalowe (redakcja)   3 pkt
  Krzysztof Grysa, Olga Darewicz-Uberman
  Opublikowano: 2002
   
 16. I Kielecki Festiwal Nauki 8-17 września 2000 - Prezentacje festiwalowe   3 pkt
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2001
   

Rozdziały w monografiach
 1. Share of small and medium-sized enterprises in stimulating the socio-economic development of the świętokrzyskie province communes (Poland) in the years 1995-2013   5 (1,00) pkt
  w książce:   Selected papers: Perspectives of Business and Entrepreneurship Development: Economic, Management, Finance and System Engineering from the Academic and Practioners Views
  Strony: 28-40
  Ilona Molenda-Grysa, Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2015
   
 2. Modelowanie wytrzymałości zmęczeniowej i wytrzymałości resztkowej kompozytów włóknistych o osnowie polimerowej z wykorzystaniem teorii łańcuchów Markowa   5 pkt
  w książce:   Mechanika w Lotnictwie ML-XVI 2014
  Strony: 417-434
  Rafał Chatys, Krzysztof Grysa, Irena Chatys, Anna Stefańska
  Opublikowano: 2014
   
 3. Chapter No 417: Trefftz Method in Solving Inverse Heat Conduction Problems   5 (2,50) pkt
  w książce:   Encyclopedia of Thermal Stresses
  Strony: 6244-6250
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2013
   
 4. Rozdział 1. Inverse Heat Conduction Problems   5 pkt
  w książce:   Heat Conduction- Basic Research
  Strony: 3-36
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2011
   
 5. Nauka i postęp techniczny w województwie świętokrzyskim na tle Polski w latach 1999-2007   4 (,80) pkt
  w książce:   Ekonomia - Technika - Zarządzanie : X Sympozjum Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej
  Tom: 14, Strony: 11-39
  Ilona Molenda-Grysa, Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2010
   
 6. Analiza przestrzenna podmiotów gospodarczych w gminach i powiatach oraz analiza ilościowa w stosunku do innych danych dotyczących gmin i powiatów   4 (,80) pkt
  w książce:   Analiza struktury podmiotów gospodarczych w regionie świętokrzyskim
  Strony: 117-150
  Ilona Molenda-Grysa, Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2009
   
 7. Analiza struktury przedsiębiorstw prywatnych w gminach świętokrzyskich   4 (,80) pkt
  w książce:   Problemy gospodarki regionalnej i lokalnej w regionie świętokrzyskim
  Strony: 148-161
  Ilona Molenda-Grysa, Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2009
   
 8. Charakterystyka podmiotów gospodarczych według sekcji PKD w gminach i powiatach   4 (,80) pkt
  w książce:   Analiza struktury podmiotów gospodarczych w regionie świętokrzyskim
  Strony: 19-72
  Ilona Molenda-Grysa, Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2009
   
 9. Nauka i postęp techniczny w województwie świętokrzyskim na tle Polski   4 (,80) pkt
  w książce:   Analiza rozwoju innowacyjności w regionie świętokrzyskim
  Strony: 9-36
  Ilona Molenda-Grysa, Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2009
   
 10. Wiodące kierunki rozwoju regionu świętokrzyskiego   4 (,80) pkt
  w książce:   Analiza rozwoju innowacyjności w regionie świętokrzyskim
  Strony: 123-150
  Ilona Molenda-Grysa, Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2009
   
 11. Analiza wyników monitorowania rozwoju Regionalnej Strategii Innowacji województwa świętokrzyskiego   3 (1,48) pkt
  w książce:   Monitoring budowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, projekt RSI PROMONIT
  Strony: 141-186
  Krzysztof Grysa, Bożena Kaczmarska, A. Skrzeczkowski
  Opublikowano: 2008
   
 12. Monitoring budowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego   3 (1,48) pkt
  w książce:   Analiza wyników monitorowania rozwoju Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
  Strony: 141-186
  Bożena Kaczmarska, Andrzej Skrzeczkowski, Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2008
   
 13. Monitoring rozwoju instytucji otoczenia biznasu   3 (1,50) pkt
  w książce:   Analiza wyników monitorowania rozwoju regionalnej strategii innowacji województwa Swietokrzyskiego
  Strony: 187-224
  Krzysztof Grysa, Paulina Nowak, Dorota Tekieli-Bisińska
  Opublikowano: 2008
   
 14. rozdz. IV Monitoring budowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
  w książce:   Analiza wyników monitorowania rozwoju Regionalnej Strategii Innowacji województwa świętokrzyskiego
  Strony: 141-186
  Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2008
   
 15. Trendy rozwojowe podmiotów REGON w regionie świętokrzyskim i korelacje z trendami rozwoju innych cech statystycznych w latach 1995-2005   3 (,60) pkt
  w książce:   Przedsiębiorczość a konkurencja w regionie świętokrzyskim - wyniki badań
  Strony: 7-44
  Ilona Molenda-Grysa, Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2007
   
 16. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Numerical Heat Transfer 2005
  w książce:   Application of the modified finite element method to identify a moving heatsource
  Tom: 2, Strony: 493-502
  Krzysztof Grysa, Beata Maciejewska
  Opublikowano: 2005
   
 17. On stability of some overdetermined inverse heat conduction problems.
  w książce:   Advanced Computational Methods in Heat Transfer, Heat transfer V, Editors: A.J.Nowak, C.A.Brebbia, R.Białecki, M.Zerroukat
  Strony: 415-432
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg
  Opublikowano: 1998
   
 18. Stability investigation for the inverse heat conduction problems
  w książce:   Advanced Computational Methods in Heat Transfer, Heat transfer V, Editors: A.J.Nowak, C.A.Brebbia, R.Białecki, M.Zerroukat
  Strony: 93-102
  Krzysztof Grysa, Artur Maciąg
  Opublikowano: 1998
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Laser processing apparatus with mirror having different concave profiles   40 pkt
  Krzysztof Grysa, Kazimierz Bolanowski, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2014
   
 2. Urządzenie do obróbki laserowej   25 pkt
  Kazimierz Bolanowski, Wojciech Depczyński, Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2011
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Urządzenie do obróbki laserowej   2 pkt
  Kazimierz Bolanowski, Wojciech Depczyński, Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2012
   
 2. Laser processing apparatus   2 pkt
  Krzysztof Grysa, W Depczyński, Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 2010
   
 3. Urządzenie do obróbki laserowej   2 pkt
  Kazimierz Bolanowski, Wojciech Depczyński, Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2010
   
 4. Urządzenie do podwyższania efektywnosci wykorzystania mocy lasera   2 pkt
  Kazimierz Bolanowski, Wojciech Depczyński, Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2009
   
 5. Urządzenie do podwyższania efektywności wykorzystania mocy lasera   2 pkt
  Kazimierz Bolanowski, Wojciech Depczyński, Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2009
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1