O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Ryszard Gradoń
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych
Stanowisko:      Pracownik techniczny     (grupa stanowisk: pozostali)
E-mail:   rgradon@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-550
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
225
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 4006383
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 18

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. The influence of surface preparation on the absorption coefficient of laser radiation   15 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   PROCEEDINGS OF SPIE, Laser Technology 2016: Progress and Applications of Lasers
  Tom: 10159, Strony: 1-8
  Piotr Kurp, Zygmunt Mucha, Krystian Mulczyk, Ryszard Gradoń, Paweł Trela
  Opublikowano: 2016
   
 2. A study of laser-beam welding conducted at the Centre for Laser Technologies of Metals   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   10th Conference on Laser Technology - Applications of Lasers
  Tom: 8703
  Bogdan Antoszewski, Ryszard Gradoń, Paweł Trela, Edward Cendrowicz
  Opublikowano: 2013
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Surface temperature in laser forming   6 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Thermodynamics
  Tom: 24, Zeszyt: 2, Strony: 89-105
  Zygmunt Mucha, Jacek Widłaszewski, Marek Cabaj, Ryszard Gradoń
  Opublikowano: 2003
   
 2. Modelowanie procesu kształtowania laserowego   1 (,25) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
  Zeszyt: 40, Strony: 149-161
  Zygmunt Mucha, Jacek Widłaszewski, Marek Cabaj, Ryszard Gradoń
  Opublikowano: 2002
   
 3. Bending of plates by use of laser beam with rectangular cross-section   6 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Advances in Manufacturing Science and Technology
  Tom: 25, Zeszyt: 3, Strony: 87-99
  Zygmunt Mucha, Marek Cabaj, Ryszard Gradoń, Jacek Widłaszewski
  Opublikowano: 2001
   
 4. Mikrostruktura stopu tytanu po laserowym formowaniu   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 21, Zeszyt: 6, Strony: 395-396
  A. Pokhmurska, Zygmunt Mucha, Bogusław Grabas, Ryszard Gradoń, R. Krupa
  Opublikowano: 2000
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Analityczny model termicznego formowania kształtowników konstrukcyjnych
  w czasopiśmie:   9-te Sympozjum Techniki Laserowej
  Strony: CD
  Zygmunt Mucha, Piotr Kurp, Ryszard Gradoń
  Opublikowano: 2009
   
 2. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Deformations and stresses in materials accompanied surface laser treatment
  w czasopiśmie:   International Conference - Condensed Matter Physics & Applied Material Science
  Zygmunt Mucha, Ryszard Gradoń
  Opublikowano: 2007
   
 3. Permanent and non-permanent deformations in samples caused by CO2 laser pulse
  w czasopiśmie:   Proceedings of the SPIE - Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers
  Tom: 6598
  Zygmunt Mucha, Linda Gregova, Ryszard Gradoń
  Opublikowano: 2007
   
 4. Dependiencies of Permanent and Not Permanent Deformations in Laser Forming By Pulse Laser Beam
  w czasopiśmie:   8th International Scientific Conference on New Ways in Manufacturing Technologies'2006
  Strony: 155-158
  Linda Gregova, Zygmunt Mucha, Ryszard Gradoń
  Opublikowano: 2006
   
 5. Trwałe i nietrwałe deformacje w płytach wywołane działaniem impulsu wiązki lasera CO2
  w czasopiśmie:   VIII Sympozjum - Technika Laserowa'2006
  Strony: 193-204
  Zygmunt Mucha, Linda Gregova, Ryszard Gradoń
  Opublikowano: 2006
   
 6. Role of Surface temperature in Laser Forming
  w czasopiśmie:   International Conference - Laser Technologies in Welding and Materials Processing - eds. Paton B. E., Kovalenko V. S., E. O. Paton Electric Welding Institute, NASU, Kiev 2003
  Strony: 169-172
  Zygmunt Mucha, Jacek Widłaszewski, Marek Cabaj, Ryszard Gradoń
  Opublikowano: 2003
   
 7. Laserowe kształtowanie materiałów bez sił zewnętrznych
  w czasopiśmie:   Referaty 7 Sympozjum Techniki Laserowej, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej
  Strony: 165-172
  Zygmunt Mucha, Jacek Widłaszewski, Marek Cabaj, Ryszard Gradoń
  Opublikowano: 2002
   
 8. Laser forming of plates by use of beam with circular and rectangular cross-section
  w czasopiśmie:   Proceedings of the LANE 2001 (Laser Assisted Net Shape Engineering 3, International Conference)
  Strony: 727-536
  Zygmunt Mucha, Marek Cabaj, Ryszard Gradoń, M. Pawłowski, Jacek Widłaszewski
  Opublikowano: 2001
   

Rozdziały w monografiach
 1. Kształtowanie laserowe powłok o powierzchniach rozwijalnych   4 (1,00) pkt
  w książce:   Inżynieria powierzchni: wybrane zagadnienia
  Strony: 81-90
  Zygmunt Mucha, Jacek Widłaszewski, Ryszard Gradoń, Paweł Trela
  Opublikowano: 2011
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Sposób i układ do kształtowania laserowego płyt lub blach według zadanego kształtu powierzchni rozwijalnej o tworzących równoległych   25 (6,25) pkt
  Zygmunt Mucha, Jacek Widłaszewski, Ryszard Gradoń, Paweł Trela
  Opublikowano: 2012
   
 2. Method of bending metal objects with an energy beam
  H. Frąckiewicz, Zygmunt Mucha, Ryszard Gradoń, W. Kalita
  Opublikowano: 1998
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Sposób i układ do kształtowania laserowego płyt lub blach według zadanego kształtu powierzchni rozwijalnej o tworzących równoległych   2 (,50) pkt
  Zygmunt Mucha, Jacek Widłaszewski, Ryszard Gradoń, Paweł Trela
  Opublikowano: 2011
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1