O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Bogusław Grabas
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   bgrabas@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-608
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
143
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 924508
LUDZIE NAUKI: 79598
USOS web: 589
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:inżynieria materiałowa
specjalnosci: laserowa obróbka materiałów, wymiana ciepła

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 45

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Pyrometric temperature measurements with a miniature cavity used as a blackbody in the calorimetric method for determining absorbed laser energy   35 pkt
  w czasopiśmie:   Experimental Thermal and Fluid Science
  Tom: 74, Zeszyt: 74, Strony: 100-109
  Bogusław Grabas
  Opublikowano: 2016
   
 2. AN EVALUATION OF THE USE OF LASER-VIBRATION MELTING TO INCREASE THE SURFACE ROUGHNESS OF METAL OBJECTS   30 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 60, Zeszyt: 1, Strony: 33-39
  Bogusław Grabas
  Opublikowano: 2015
   
 3. Vibration-assisted laser surface texturing of metals as a passive method for heat transfer enhancement   35 pkt
  w czasopiśmie:   Experimental Thermal and Fluid Science
  Tom: 68, Strony: 499-508
  Bogusław Grabas
  Opublikowano: 2015
   
 4. Obliczenia teoretyczne kształtu laserowej spoiny punktowej   10 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Elektrotechniczny
  Tom: 84, Zeszyt: 7, Strony: 126-128
  Bogusław Grabas, Ewelina Mazur
  Opublikowano: 2008
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Impact of the Parameters of Laser-Vibration Treatment on the Roughness of Aluminium Melts   15 pkt
  w czasopiśmie:   Advanced Materials Research
  Tom: 874, Strony: 71-75
  Bogusław Grabas
  Opublikowano: 2014
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. ZASTOSOWANIE TEKSTUROWANIA LASEROWO-WIBRACYJNEGO DO INTENSYFIKACJI PROCESU WRZENIA W PRZEPŁYWIE W MINIKANALE O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM   11 (2,20) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 89, Zeszyt: 12, Strony: 1831-1835
  Kinga Strąk, Magdalena Piasecka, Bogusław Grabas
  Opublikowano: 2016
   
 2. Wpływ temperatury i prędkości skanowania na szerokość ścieżki zahartowanej wiązką laserową   6 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 81, Zeszyt: 11, Strony: 951-953
  Bogusław Grabas, Magdalena Najgeburska, Łukasz Śliwka, Magdalena Maj
  Opublikowano: 2008
   
 3. Wpływ głębokości spawania laserowego na rozkład temperatur powierzchniowych za jeziorkiem spawalniczym   4 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 77, Zeszyt: 12, Strony: 871-877
  Bogusław Grabas
  Opublikowano: 2004
   
 4. Modelowanie profili spawu laserowego   1 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
  Zeszyt: 40, Strony: 129-137
  Bogusław Grabas
  Opublikowano: 2002
   
 5. Mikrostruktura stopu tytanu po laserowym formowaniu   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 21, Zeszyt: 6, Strony: 395-396
  A. Pokhmurska, Zygmunt Mucha, Bogusław Grabas, Ryszard Gradoń, R. Krupa
  Opublikowano: 2000
   
 6. Prediction of the fuzed zone shape of welds in butt laser keyhole welding   6 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Technical Physics
  Strony: 271-276
  Bogusław Grabas
  Opublikowano: 1999
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Vibration-assisted laser surface texturing and electromachining for the intensification of boiling heat transfer in a minichannel   5 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 62, Zeszyt: 4, Strony: 1983-1990
  Magdalena Piasecka, Kinga Strąk, Bogusław Grabas
  Opublikowano: 2017
   
 2. A study of the flow boiling heat transfer in a minichannel for a heated wall with surface texture produced by vibration-assisted laser machining
  w czasopiśmie:   Journal of Physics: Conference Series
  Tom: 745, Strony: No. 032123, 8 pages
  Magdalena Piasecka, Kinga Strąk, Beata Maciejewska, Bogusław Grabas
  Opublikowano: 2016
   
 3. AN ANALYSIS OF LASER-WELDED NiCr-Ir AND NiCr-Pt MICRO JOINTS ON SPARK PLUG ELECTRODES IN BIOGAS-FUELLED ENGINES   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 61, Zeszyt: 2, Strony: 1163-1167
  Bogusław Grabas, Szymon Tofil, Wojciech Napadłek
  Opublikowano: 2016
   
 4. The use of laser micro-welding to increase the durability of spark plugs with iridium-tipped electrodes operating in biogas-fuelled engines
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne International Conference "MODERN LASER APPLICATIONS" 4th Edition INDLAS 2014
  Strony: 1-n
  Bogusław Grabas, Szymon Tofil
  Opublikowano: 2014
   
 5. Method for enhancing heat transfer in the active surface of metal elements
  w czasopiśmie:   New technologies - discover Poland
  Strony: 26
  Bogusław Grabas
  Opublikowano: 2013
   
 6. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Laserowo-wibracyjna metoda zwiększania powierzchni wymiany ciepła elementów metalowych
  w czasopiśmie:   Konferencja naukowo-techniczna TEROTECHNOLOGIA'2011
  Bogusław Grabas
  Opublikowano: 2011
   
 7. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Influence of surfach heating level and scanning velocity on the hardened by laser track width
  w czasopiśmie:   Proceedings of SPIE - Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers
  Bogusław Grabas, Magdalena Najgeburska, Łukasz Śliwka, Magdalena Maj
  Opublikowano: 2007
   
 8. Modelowanie profili spawu laserowego punktowego
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 5, Strony: 217-224
  Bogusław Grabas, Ewelina Mazur
  Opublikowano: 2007
   
 9. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  The use of conduction model in laser weld profile computation
  w czasopiśmie:   Proceedings of SPIE - Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers
  Bogusław Grabas
  Opublikowano: 2007
   
 10. Wpływ temperatury i prędkości skanowania na geometrię laserowo zahartowanej ścieżki
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 2
  Bogusław Grabas, Magdalena Najgeburska, Łukasz Śliwka, Magdalena Maj
  Opublikowano: 2006
   
 11. Wpływ maksymalnej temperaturpowierzchniowej i prędkości skanowania na szerokość zahartowanej laserowo ścieżki
  w czasopiśmie:   Konferencja - Badania Mechanicznych Właściwości Materiałów i Konstrukcji
  Strony: 335-344
  Bogusław Grabas, Magdalena Najgeburska, Łukasz Śliwka, Magdalena Maj
  Opublikowano: 2005
   
 12. Wykorzystanie cieplnego modelu kondukcyjnego do modelowania profili spoin laserowych
  w czasopiśmie:   XV Międzynarodowa Konferencja Spawanie w energetyce 22-24 IX 2004, Kielce
  Strony: 123-130
  Bogusław Grabas
  Opublikowano: 2004
   
 13. Impact of temperature sensors location on the quality of control in laser welding   2 pkt
  w czasopiśmie:   LASER TECHNOLOGY VII: APPLICATIONS OF LASERS
  Zeszyt: 5229, Strony: 223-227
  Bogusław Grabas
  Opublikowano: 2003
   
 14. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Infrared thermography in monitoring of laser welding
  w czasopiśmie:   Workshop of the Centre of Excellence "Lapromat" on Laser Processing and Advanced Material Testing, Cedzyna
  Bogusław Grabas
  Opublikowano: 2003
   
 15. Spawanie laserowe i jego kontrolowanie
  w czasopiśmie:   Konferencja szkoleniowa "Badania mechanicznych właściwości materiałów i konstrukcji", Zakopane
  Strony: 299-310
  Bogusław Grabas
  Opublikowano: 2003
   
 16. Wpływ położenia czujników temperatury na jakość kontrolowania spawania laserowego
  w czasopiśmie:   VII Sympozjum Techniki Laserowej, Świnoujście
  Strony: 319-322
  Bogusław Grabas
  Opublikowano: 2002
   
 17. Corrosion behaviour of titanium alloy after laser forming
  w czasopiśmie:   Physico-Chemical Mechanics of Materials
  Tom: 1, Strony: 244-246
  A. Pokhmurska, Zygmunt Mucha, Bogusław Grabas, N. Chervinska, R. Krupa
  Opublikowano: 2000
   
 18. Modelowanie pól temperatury przy uwzględnieniu tłumienia wiązki laserowej w kanaliku parowym podczas spawania laserowego
  w czasopiśmie:   Solidification of Metals and Alloys
  Tom: 2, Zeszyt: 42, Strony: 297-307
  Bogusław Grabas
  Opublikowano: 2000
   
 19. Wykorzystanie powierzchniowych temperatur do kontrolowania głębokości spawania laserowego
  w czasopiśmie:   Sympozjum Naukowo-Techniczne "Technika laserowa w inżynierii powierzchni materiałów", Warszawa 1997
  Zeszyt: 2, Strony: 31-38
  Bogusław Grabas
  Opublikowano: 1997
   

Rozdziały w monografiach
 1. Badanie laserowo spawanych mikrozłączy NiCr-Ir, NiCr-Pt na elektrodach świec zapłonowych pracujących w silnikach zasilanych biogazem   5 (2,00) pkt
  w książce:   Prace szkoły inżynierii materiałowej
  Strony: 188-192
  Szymon Tofil, Bogusław Grabas, Wojciech Napadłek
  Opublikowano: 2015
   
 2. Badanie trwałości złączy NiCr-Ir oraz NiCr-Pt mikrospawanych laserem Nd:YAG na elektrodach świec zapłonowych pracujących w silnikach zasilanych biogazem   5 (2,00) pkt
  w książce:   Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych
  Strony: 95-104
  Szymon Tofil, Bogusław Grabas
  Opublikowano: 2015
   
 3. Mikrospawanie laserowe nakładek irydowych na elektrodę rdzeniową świecy zapłonowej   5 (2,00) pkt
  w książce:   Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych
  Strony: 91-98
  Bogusław Grabas, Szymon Tofil
  Opublikowano: 2014
   
 4. Wymiana ciepła przy wrzeniu na powierzchniach modyfikowanych wiązką lasera   3 pkt
  w książce:   XX Jubileuszowy Zjazd Termodynamików, Termodynamika w nauce i gospodarce, t.II
  Strony: 156-161
  Tadeusz Orzechowski, Bogusław Grabas
  Opublikowano: 2008
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Sposób zwiększania powierzchni czynnej elementów metalowych, zwłaszcza powierzchni wymiany ciepła elementów metalowych   40 pkt
  Bogusław Grabas
  Opublikowano: 2014
   
 2. A method of increasing heat exchange surfaces and active surfaces of metal elements including, in particular, heat exchange surfaces   25 pkt
  Bogusław Grabas
  Opublikowano: 2013
   
 3. Sposób zwiększania powierzchni czynnej elementów metalowych, zwłaszcza powierzchni wymiany ciepła elementów metalowych   25 pkt
  Bogusław Grabas
  Opublikowano: 2011
   
 4. Sposób zwiększania powierzchni wymiany ciepła elementów metalowych   25 pkt
  Bogusław Grabas
  Opublikowano: 2010
   
 5. Sposób zwiększania powierzchni wymiany ciepła elementów metalowych   25 pkt
  Bogusław Grabas
  Opublikowano: 2008
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Sposób zwiększania powierzchni czynnej elementów metalowych, zwłaszcza powierzchni wymiany ciepła elementów metalowych   2 pkt
  Bogusław Grabas
  Opublikowano: 2012
   
 2. Sposób zwiększania powierzchni czynnej elementów metalowych, zwłaszcza powierzchni wymiany ciepła elementów metalowych   2 pkt
  Bogusław Grabas
  Opublikowano: 2011
   
 3. Sposób zwiększania powierzchni czynnej elementów metalowych, zwłaszcza powierzchni wymiany ciepła elementów metalowych   2 pkt
  Bogusław Grabas
  Opublikowano: 2010
   
 4. Sposób zwiększania powierzchni czynnej elementów metalowych, zwłaszcza powierzchni wymiany ciepła elementów metalowych   2 pkt
  Bogusław Grabas
  Opublikowano: 2009
   
 5. Sposób zwiększania powierzchni wymiany ciepła elementów metalowych   2 pkt
  Bogusław Grabas
  Opublikowano: 2009
   
 6. Sposób zwiększania powierzchni wymiany ciepła elementów metalowych   10 pkt
  Bogusław Grabas
  Opublikowano: 2007
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1