O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Marcin Sylwester Graba
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   mgraba@eden.tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-748
Język komunikacji: polski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
84
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 925835
LUDZIE NAUKI: 205192
USOS web: 632
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 613
Dyscypliny KBN:mechanika
specjalnosci: mechanika pękania

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 66

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Proposal of the hybrid solution to determining the selected fracture parameters for SEN(B) specimens dominated by plane strain   20 pkt
  w czasopiśmie:   Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences
  Tom: 65, Zeszyt: 4, Strony: 523-532
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2017
   
 2. Extension of the concept of limit loads for 3D cases for a centrally cracked plate in tension   15 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and applied mechanics
  Tom: 51, Zeszyt: 2, Strony: 349-362
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2013
   
 3. Numerical verification of the limit load solutions for single edge notch specimen in tension   20 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil and Mechanical Engineering
  Tom: 13, Zeszyt: 1, Strony: 45-56
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2013
   
 4. Catalogue of the numerical solutions for SEN(B) specimen assuming the large strain formulation and plane strain condition   15 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil and Mechanical Engineering
  Tom: 12, Zeszyt: 1, Strony: 29-40
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2012
   
 5. The influence of material properties and crack length on the Q-stress value near the crack tip for elastic-plastic materials for centrally cracked plate in tension   15 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 50, Zeszyt: 1, Strony: 23-46
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2012
   
 6. The influence of material properties and crack length on the Q-stress value near the crack tip for elastic-plastic materials for single edge notch plate in tension   15 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil and Mechanical Engineering
  Tom: 11, Zeszyt: 2, Strony: 301-319
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2011
   
 7. An alternative formulation of the Ritchie-Knott-Rice local fracture criterion   24 (8,00) pkt
  w czasopiśmie:   Engineering Fracture Mechanics
  Tom: 74, Zeszyt: 8, Strony: 1308-1322
  Andrzej Neimitz, Marcin Graba, Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2007
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. A Numerical Analysis of Selected Elastic-Plastic Fracture Parameters for DEN(T) Plates under Plane Strain Conditions   15 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Applied Mechanics and Engineering
  Tom: 22, Zeszyt: 1, Strony: 49-80
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2017
   
 2. O kryteriach pękania materiałów sprężysto-plastycznych   11 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 12, Strony: 1174-1179
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2017
   
 3. On The Parameters of Geometric Constraints for Cracked Plates under Tension – Three-Dimensional Problems   15 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Applied Mechanics and Engineering
  Tom: 22, Zeszyt: 4, Strony: 901-919
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2017
   
 4. Analiza numeryczna płyt z centralną szczeliną poddawanych dwuosiowemu rozciąganiu dla materiałów sprężysto-plastycznych   11 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 10, Strony: 1234-1244
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2016
   
 5. Limit load solutions for SEN(T) specimens - 2D and 3D problems   15 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Applied Mechanics and Engineering
  Tom: 21, Zeszyt: 3, Strony: 569-580
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2016
   
 6. Limit loads for centrally cracked square plates under biaxial tension   11 pkt
  w czasopiśmie:   Open Engineering
  Tom: 6, Zeszyt: 1, Strony: 601-626
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2016
   
 7. Numerical Analysis of the Influence of In-Plane Constraints on the Crack Tip Opening Displacement for SEN(B) Specimens Under Predominantly Plane Strain Conditions   15 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Applied Mechanics and Engineering
  Tom: 21, Zeszyt: 4, Strony: 849-866
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2016
   
 8. O problemach w określaniu wybranych własności mechanicznych stali 41Cr4   11 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 8-9, Strony: 974-983
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2016
   
 9. Wyznaczanie nośności granicznej belki z defektem poddanej czteropunktowemu zginaniu – zagadnienia dwuwymiarowe   11 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 4, Strony: 282-287
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2016
   
 10. Charakterystyka pól naprężeń przed wierzchołkiem pęknięcia dla kwadratowej płyty poddanej dwuosiowemu rozciąganiu   5 pkt
  w czasopiśmie:   TTS – Techniki Transportu Szynowego
  Tom: 12, Strony: 585-592
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2015
   
 11. O wyznaczaniu obciążeń granicznych płyt kwadratowych z centralną szczeliną w dwuosiowym rozciąganiu   5 pkt
  w czasopiśmie:   TTS – Techniki Transportu Szynowego
  Tom: 12, Strony: 593-600
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2015
   
 12. Catalogue of maximum crack opening stress for CC(T) specimen assuming large strain condition   7 pkt
  w czasopiśmie:   Central European Journal of Engineering, wydawnictwo Springer
  Tom: 3, Zeszyt: 2, Strony: 174-190
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2013
   
 13. Doświadczalno-numeryczna ocena sprężysto-plastycznych parametrów mechaniki pękania dla stali 145Cr6. Cz. I   5 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 4, Strony: 31-38
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2013
   
 14. Doświadczalno-numeryczna ocena sprężysto-plastycznych parametrów mechaniki pękania dla stali 145Cr6. Cz. II   5 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 6, Strony: 33-40
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2013
   
 15. Numerical verification of the relationship between the “in-plane geometric constraints” used in fracture mechanics problems   5 pkt
  w czasopiśmie:   Acta Mechanica et Automatica
  Tom: 6, Zeszyt: 2, Strony: 38-47
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2012
   
 16. Propozycja trójparametrycznego kryterium pękania materiałów kruchych   5 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 2, Strony: 24-31
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2012
   
 17. The Integrity Analysis of the Structural Element Made of Ultra High Strength Steel   8 (4,00) pkt
  w czasopiśmie:   Key Engineering Materials
  Tom: 490, Strony: 296-304
  Marcin Graba, Timo Nykänen, Andrzej Neimitz
  Opublikowano: 2012
   
 18. Doświadczalno – numeryczna analiza procesu pękania stali ferrytycznej 13HMF   5 pkt
  w czasopiśmie:   Acta Mechanica et Automatica
  Tom: 5, Zeszyt: 3, Strony: 39-48
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2011
   
 19. Numeryczno-analityczny opis pól naprężeń przed frontem pęknięcia w materiałach sprężysto-plastycznych dla zagadnień trójwymiarowych - parametry więzów geometrycznych (część II)   5 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 1, Strony: 33-43
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2011
   
 20. The influence of geometry of the specimen and material properties on the Q-stress value near the crack tip for SEN(T) specimen   5 pkt
  w czasopiśmie:   Acta Mechanica et Automatica
  Tom: 5, Zeszyt: 2, Strony: 27-34
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2011
   
 21. Wpływ długości pęknięcia i stałych materiałowych na poziom maksymalnych naprężeń rozwierających powierzchnie szczeliny w p.s.o. przy założeniu dużych odkształceń   5 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 10, Strony: 13-21
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2011
   
 22. Zastosowanie procedur FITNET do oceny wytrzymałości fragmentów rurociągu zawierających defekty powierzchniowe   5 pkt
  w czasopiśmie:   Acta Mechanica et Automatica
  Tom: 5, Zeszyt: 3, Strony: 31-38
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2011
   
 23. Numeryczno-analityczny opis pól naprężeń przed frontem pęknięcia w materiałach sprężysto-plastycznych dla zagadnień trójwymiarowych (część I)   9 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 11, Strony: 34-45
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2010
   
 24. Wpływ stałych materiałowych na rozkład naprężeń Q przed wierzchołkiem pęknięcia w materiałach sprężysto-plastycznych dla płyty z centralną szczeliną poddanej rozciąganiu   6 pkt
  w czasopiśmie:   Acta Mechanica et Automatica
  Tom: 4, Zeszyt: 2, Strony: 54-62
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2010
   
 25. The influence of material properties on the Q-stress value near the crack tip for elastic-plastic materials   6 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 46, Zeszyt: 2, Strony: 269-289
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2008
   
 26. Influence of the crack tip model on results of the finite elements method   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 45, Zeszyt: 2, Strony: 225-237
  Marcin Graba, Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2007
   
 27. Algorithm for determination of , , , , , functions in Hutchinson-Rice-Rosengren solution and its 3d generalization   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 44, Zeszyt: 1, Strony: 19-30
  Jarosław Gałkiewicz, Marcin Graba
  Opublikowano: 2006
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. The Hybrid Method for Determination of Elastic-plastic Fracture Mechanics Parameters for SEN(B) Specimens
  w czasopiśmie:   Proceeding of 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials – METAL 2016
  Tom: 1, Strony: 102
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2016
   
 2. Charakterystyka pól naprężeń przed wierzchołkiem pęknięcia dla kwadratowej płyty poddanej dwuosiowemu rozciąganiu
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu” TransComp 2015
  Tom: 1, Strony: 27
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2015
   
 3. O wyznaczaniu obciążeń granicznych płyt kwadratowych z centralną szczeliną w dwuosiowym rozciąganiu
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu” TransComp 2015
  Tom: 1, Strony: 27
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2015
   
 4. Rozszerzenie koncepcji oceny obciążeń granicznych na przypadki trójwymiarowe dla rozciąganej płyty z centralną szczeliną
  w czasopiśmie:   XXIV Sympozjum Zmęczenia i Mechaniki Pękania
  Strony: 13 stron (el)
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2012
   
 5. Weryfikacja hybrydowych rozwiązań do oszacowania całki J wg procedur EPRI dla wybranych geometrii
  w czasopiśmie:   XXIV Sympozjum Zmęczenia i Mechaniki Pękania
  Strony: 16 stron (el)
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2012
   
 6. Catalogue of the J-Q trajectories for CC(T) and SEN(T) specimens in tension
  w czasopiśmie:   Central European Journal of Engineering
  Tom: 1, Zeszyt: 3, Strony: 257-278
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2011
   
 7. Maksymalne naprężenia rozwierające powierzchnie pęknięcia jako parametr kontrolujący proces pękania
  w czasopiśmie:   XXIII Sympozjum Zmęczenia i Mechaniki Pękania
  Strony: elektroniczna
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2010
   
 8. Naprężenia Q jako parametr niezbędny w praktycznych zastosowaniach mechaniki pękania
  w czasopiśmie:   XXIII Sympozjum Zmęczenia i Mechaniki Pękania
  Strony: elektroniczna
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2010
   
 9. In and out-of-plane constraint measures
  w czasopiśmie:   12th International Conference on Fracture
  Strony: CD
  Andrzej Neimitz, Marcin Graba
  Opublikowano: 2009
   
 10. Praktyczne zastosowanie procedur FITNET - moduł mechaniki pękania i zmęczenia materiału
  w czasopiśmie:   V Miedzynarodowe Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji
  Strony: 50
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2009
   
 11. Wpływ stałych materiałowych na rozkład naprężeń Q przed wierzchołkiem pęknięcia w materiałach sprężysto-plastycznych dla płyty z centralną szczeliną poddanej rozciąganiu
  w czasopiśmie:   V Miedzynarodowe Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji
  Strony: 48-49
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2009
   
 12. Wyznaczenie naprężeń Q* w funkcji współczynnika Tz dla dokładniejszego analitycznego opisu naprężeń przed frontem szczeliny
  w czasopiśmie:   XII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania
  Strony: elektroniczny
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2009
   
 13. Analytical-Numerical Hybrid Method to Determine the Stress Field in Front of the Crack in 3D Elastic-Plastic Structural element
  w czasopiśmie:   17th ESIS Conference (European Conference on Fracture ECF)
  Strony: CD
  Andrzej Neimitz, Marcin Graba
  Opublikowano: 2008
   
 14. Doświadczalno-numeryczna analiza pękania stali ferrytycznych
  w czasopiśmie:   XXII Sympozjum - Zmęczenie i Mechanika Pękania
  Strony: 111-120
  Marcin Graba, Andrzej Neimitz
  Opublikowano: 2008
   
 15. Opis pól naprężeń w materiałach sprężysto-plastycznych - zagadnienie 3D
  w czasopiśmie:   XI Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania
  Strony: 33-34
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2007
   
 16. Procedury FITNET - nowa metoda oceny wytrzymałości elementów konstrukcyjnych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 4, Strony: 37-38
  Marcin Graba, Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2007
   
 17. The influence of material properties on the Q-stress value near the crack tip for elastic-plastic materials. Numerical results and their approximation
  w czasopiśmie:   7th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM'2007
  Strony: 59-63
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2007
   
 18. The influence of material properties on the Q-stress value near the crack tip for elastic-plastic materials. Theoretical backgrounds
  w czasopiśmie:   7th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM'2007
  Strony: 53-57
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2007
   
 19. Wpływ stałych materiałowych na rozkład naprężeń Q przed wierzchołkiem pęknięcia w materiałach sprężysto - plastycznych
  w czasopiśmie:   IV MSMZMiK - Augustów 2007
  Strony: 109-114
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2007
   
 20. Wpływ stałych materiałowych na rozkład parametru Tz przed wierzchołkiem pęknięcia w materiałach sprężysto-plastycznych
  w czasopiśmie:   XI Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania
  Strony: 35-36
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2007
   
 21. Wytrzymałość prostoliniowych odcinków rur ze szczeliną wzdłużną powierzchniową wg procedury FITNET
  w czasopiśmie:   IV Międzynarodowe Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji
  Strony: 85-88
  Ihor Dzioba, Marcin Graba
  Opublikowano: 2007
   
 22. Alternatywna wersja lokalnego kryterium pękania Ritchi'ego - Knotta - Rice'a
  w czasopiśmie:   XXI Sympozjum Zmęczenia i Mechaniki Pękania
  Strony: 293-300
  Andrzej Neimitz, Marcin Graba, Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2006
   
 23. New formulation of the Ritchie, Knot and Rice Hypothesis
  w czasopiśmie:   16th European Conference on Fracture
  Strony: CD
  Andrzej Neimitz, Marcin Graba, Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2006
   
 24. O metodach określania parametrów materiałowych w prawie Ramberga-Osgooda
  w czasopiśmie:   X Konferencja Mechaniki Pękania
  Strony: 323-332
  Marcin Graba, Andrzej Neimitz
  Opublikowano: 2005
   
 25. Określanie parametru odporności na pękanie Kmat dla materiałów kruchych wg procedur SINTAP
  w czasopiśmie:   X Konferencja Mechaniki Pękania
  Strony: 23-30
  Marcin Graba, Ihor Dzioba
  Opublikowano: 2005
   
 26. Wpływ modelu wierzchołka pęknięcia na wyniki uzyskane metodą elementów skończonych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
  Zeszyt: 82, Strony: 323-332
  Marcin Graba, Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2005
   
 27. Aproksymowanie rozwiązań 3D przed frontem szczeliny poprzez wprowadzenie więzów w kierunku grubosci
  w czasopiśmie:   Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XX Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania. Bydgoszcz 2004
  Strony: 65-71
  Jarosław Gałkiewicz, Marcin Graba
  Opublikowano: 2004
   
 28. Elementy zapisu konstrukcji
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: 234
  Marcin Graba
  Opublikowano: 2004
   
 29. Wpływ więzów na odporność na pękanie materiałów kruchych
  w czasopiśmie:   Materiały XX Sympozjum Zmęczenia i Mechaniki Pękania
  Strony: 265-272
  Andrzej Neimitz, Ihor Dzioba, Robert Molasy, Marcin Graba
  Opublikowano: 2004
   
 30. Algorytm wyznaczania funkcji sigma~, epsilon~, u~, In, dn w rozwiązaniu HRR i jego 3d uogólnieniu
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 78, Strony: 133-142
  Jarosław Gałkiewicz, Marcin Graba
  Opublikowano: 2003
   

Monografie
 1. Ocena wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa pracy elementów konstrukcyjnych zawierających defekty   12 (4,00) pkt
  Andrzej Neimitz, Ihor Dzioba, Marcin Graba, J. Okrajni
  Opublikowano: 2008
   

Rozdziały w monografiach
 1. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  FRACTURE MODULUS; FATIGUE MODULUS; CREEP MODULUS; CASE STUDIES
  w książce:   ILTOF06 - Application of fracture mechanics, fatigue and creep principles to avoid or predict failure in engineering problems
  Andrzej Neimitz, J. Okrajni, Ihor Dzioba, Jarosław Gałkiewicz, Marcin Graba
  Opublikowano: 2008
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1