O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Łukasz Jan Gorycki
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   lgorycki@tu.kielce.pl
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
527
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3994735
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 8

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Investigation the Influence of the Curvature Ratio on the Frictional Moment in Rolling Bearings   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 192, Strony: 255-258
  Łukasz Gorycki, Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła, Mateusz Wrzochal
  Opublikowano: 2017
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Research methods and testing stand developed to examine vibrations generated by rolling bearing   11 (2,20) pkt
  w czasopiśmie:   Diagnostyka
  Tom: 17, Zeszyt: 1, Strony: 41-49
  Stanisław Adamczak, Ryszard Domagalski, Ewa Sender, Paweł Zmarzły, Łukasz Gorycki
  Opublikowano: 2016
   
 2. The analysis of the impact of the design parameters on the friction torque in ball bearings   15 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Tom: XLVII, Zeszyt: 3, Strony: 11-19
  Łukasz Gorycki, Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła
  Opublikowano: 2016
   
 3. Pomiary momentów oporowych łożysk tocznych w aspekcie dokładności kształtowo–wymiarowej elementów współpracujących   11 (3,74) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 3, Strony: 187-193
  Łukasz Gorycki, Ryszard Domagalski, Paweł Zmarzły
  Opublikowano: 2015
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Analysis of the Impact of the Cage Type on the Frictional Moment Ball Bearings
  w czasopiśmie:   Journal of Mechanics Engineering and Automation
  Tom: 5, Zeszyt: 8, Strony: 450-453
  Łukasz Gorycki
  Opublikowano: 2015
   
 2. Determine the metrology characteristics of an optical device Talysurf CCI Lite produced by Taylor Hobson
  w czasopiśmie:   Transcom 2013 10th European Conference of Young Researchers and Scientists
  Strony: 13-16
  Stanisław Adamczak, Łukasz Gorycki
  Opublikowano: 2013
   
 3. Wpływ rozmieszczenia mierzonych przekrojów na dokładność wyznaczenia odchyłki walcowości.
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej nr 18
  Strony: 44-50
  Łukasz Gorycki
  Opublikowano: 2013
   

Rozdziały w monografiach
 1. Examination and analysis of rolling bearing application parameters   5 (1,65) pkt
  w książce:   Science Report Project CIII-PL-0007 Research on Modern Systems for Manufacture and Measurment of Components of Machines and Devices
  Strony: 9-20
  Stanisław Adamczak, Paweł Zmarzły, Łukasz Gorycki
  Opublikowano: 2016
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1