O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Dariusz Andrzej Gontarski
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych
Stanowisko:      St. wykładowca     (grupa stanowisk: wykładowcy)
E-mail:   gontar@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-518
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
271
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 924548
LUDZIE NAUKI: 205194
USOS web: 575
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:inżynieria materiałowa, budowa i eksploatacja maszyn
specjalnosci: inżynieria powierzchni

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 12

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Elektroiskrowa technologia nakładania powłok zawierających smar stały   4 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Powierzchni
  Zeszyt: 3, Strony: 32-37
  Dariusz Gontarski
  Opublikowano: 2005
   
 2. Powłoka elektroiskrowa zawierająca smar stały   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 82, Strony: 113-116
  Dariusz Gontarski, Tomasz Otmianowski
  Opublikowano: 2005
   
 3. Odporność na zużycie natryskiwanych cieplnie stopów niklowych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 3, Strony: 505-513
  Wojciech Żórawski, Dariusz Gontarski
  Opublikowano: 2001
   
 4. Zwiększenie trwałości organów roboczych rozdrabniaczy paszowych obróbką laserową   2 (,33) pkt
  w czasopiśmie:   Eksploatacja i Niezawodność
  Zeszyt: 2, Strony: 14-20
  Tomasz Otmianowski, Bogdan Antoszewski, Dariusz Gontarski
  Opublikowano: 1999
   
 5. Niektóre problemy ustalania wymogów niezawodnościowych dla systemów biotechnicznych na przykładzie fermy brojlerów
  w czasopiśmie:   Problemy Inżynierii Rolniczej
  Tom: 06, Zeszyt: 4, Strony: 85-91
  Dariusz Gontarski, Tomasz Otmianowski
  Opublikowano: 1998
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Planowanie wymiany lub remontu wybranego obiektu technicznego z wykorzystaniem metody maksymalnej kwoty
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 16, Strony: 121-126
  Dariusz Gontarski, Daniel Wilczkowski
  Opublikowano: 2011
   
 2. Wpływ kolejności nanoszenia materiałów metodą elektroiskrową na wybrane właściwości tribologiczne
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2009
  Zeszyt: 13, Strony: 354-360
  Katarzyna Prokop, Dariusz Gontarski
  Opublikowano: 2009
   
 3. Odporność na ścieranie kompozytów o osnowie miedzi badanych przy pomocy testera T-07
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2008
  Zeszyt: 11, Strony: 93-100
  Andrzej Dziadoń, Edward Wajs, Renata Mola, Dariusz Gontarski
  Opublikowano: 2008
   
 4. The influence of solid lubricants on the selected quality factors of elektro-spark deposited coatings
  w czasopiśmie:   6th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM'2005
  Strony: 201-204
  Dariusz Gontarski
  Opublikowano: 2005
   
 5. Laser treatment of flame and plasma sprayed nickel alloys
  w czasopiśmie:   International Thermal Spray Conference, Essen 2002
  Strony: 979-801
  Wojciech Żórawski, Dariusz Gontarski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2002
   
 6. Własności tribologiczne stopów niklowych natryskiwanych cieplnie
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 75, Strony: 213-219
  Wojciech Żórawski, Dariusz Gontarski
  Opublikowano: 2001
   
 7. Szacowanie tolerancji systemów biotechnicznych na uszkodzenia
  w czasopiśmie:   XXV Jubileuszowa Zimowa Szkoła Niezawodności "Problemy niezawodności obiektów technicznych i tolerowanie uszkodzeń w procesie realizacji zadań", Szczyrk 1997
  Strony: 170-175
  Tomasz Otmianowski, Dariusz Gontarski, Jan Kyzioł
  Opublikowano: 1997
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1