O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Damian Gogolewski
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
452
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3989298
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 21

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Analysis of the dimensional accuracy of casting models manufactured by fused deposition modeling technology   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 66-69
  Stanisław Adamczak, Paweł Zmarzły, Tomasz Kozior, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2017
   
 2. Assessment of roundness and waviness deviations of elements produced by selective laser sintering technology   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 70-73
  Stanisław Adamczak, Paweł Zmarzły, Tomasz Kozior, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2017
   
 3. Variability evaluation of signal in two-dimensional wavelet decomposition using fractal dimension   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 192, Strony: 243 – 248
  Włodzimierz Makieła, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2017
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Metoda oceny wpływu posuwu na proces frezowania czołowego z użyciem dwuwymiarowej transformaty falkowej   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8-9, Strony: 1086-1087
  Włodzimierz Makieła, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Metoda rozdzielania składowych nierówności powierzchni za pomocą dwuwymiarowej transformaty falkowej   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 11, Strony: 1716-1717
  Włodzimierz Makieła, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2016
   
 3. Wyznaczanie minimalnej grubości warstwy skrawanej z wykorzystaniem dwuwymiarowej transformaty falkowej   11 (3,74) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 11, Strony: 1632-1633
  Włodzimierz Makieła, Damian Gogolewski, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2016
   
 4. Zastosowanie dwuwymiarowej transformaty falkowej do oceny chropowatości powierzchni frezowanych   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 11, Strony: 1627-1629
  Włodzimierz Makieła, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2016
   
 5. Kryteria doboru falki bazowej odnoszące się do analizy chropowatości powierzchni 3D   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 3, Strony: 218-227
  Włodzimierz Makieła, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2015
   
 6. Ocena zmienności zarysów stereometrii powierzchni w procesie dekompozycji falkowej za pomocą testu T2 Hotellinga   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 8-9, Strony: 559-567
  Włodzimierz Makieła, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2015
   
 7. Badania wpływu transformaty falkowej na parametry stereometrii powierzchni   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 60, Zeszyt: 9, Strony: 709-712
  Włodzimierz Makieła, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2014
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Metoda oceny wpływu posuwu na proces frezowania czołowego z użyciem dwuwymiarowej transformaty falkowej
  w czasopiśmie:   Obróbka skrawaniem - badania i rozwój
  Strony: 31-36
  Włodzimierz Makieła, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Zastosowanie dwuwymiarowej transformaty falkowej do oceny chropowatości powierzchni frezowanych
  w czasopiśmie:   VII Kongres Metrologii
  Strony: 143-144
  Włodzimierz Makieła, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2016
   
 3. Ocena zmienności zarysów stereometrii powierzchni w procesie dekompozycji falkowej za pomocą testu T2 Hotellinga
  w czasopiśmie:   Obróbka Skrawaniem podstawą rozwoju metrologii
  Strony: 559-567
  Włodzimierz Makieła, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2015
   
 4. The Adaptation of Unconventional Manufacturing Technology in Casting
  w czasopiśmie:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015
  Strony: 344-348
  Paweł Zmarzły, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2015
   
 5. The Comparison of Surface Stereometry Using Hotelling T2 Test
  w czasopiśmie:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015
  Strony: 186-190
  Włodzimierz Makieła, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2015
   
 6. An Evaluation of changeability of parameters describing Abbot curve during a wavelet decomposition process
  w czasopiśmie:   Manufacturing Technology
  Tom: 14, Zeszyt: 4, Strony: 665-671
  Jozef Zajac, Włodzimierz Makieła, Krzysztof Stępień, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2014
   
 7. Ocena zmienności parametrów chropowatości 3D w trakcie procesu dekompozycji falkowej
  w czasopiśmie:   X Szkoła-Konferencja Metrologia Wspomagana Komputerowo
  Strony: 46-47
  Włodzimierz Makieła, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2014
   
 8. Impact Evaluation of Mother Wavelet Choice on the Process of Decomposition of 3d Outlines Based on Surface Roughness
  w czasopiśmie:   Transcom 2013 10th European Conference of Young Researchers and Scientists
  Strony: 115-118
  Włodzimierz Makieła, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2013
   

Rozdziały w monografiach
 1. An analysis of wavelet decomposition process on the example of face milling surface of C45 steel   5 (2,50) pkt
  w książce:   Science Report Project CIII-PL-0007 Research on Modern Systems for Manufacture and Measurment of Components of Machines and Devices
  Strony: 77-90
  Włodzimierz Makieła, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Ocena możliwości zastosowania technologii PJM w odlewnictwie   5 (1,65) pkt
  w książce:   Prace szkoły inżynierii materiałowej XLIV. Monografia pod redakcją prof. Jerzego Pacyny
  Strony: 358-361
  Paweł Zmarzły, Tomasz Kozior, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2016
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Przyrząd do badań właściwości mechanicznych modeli wykonanych technologami przyrostowymi, zwłaszcza modeli odlewniczych
  Paweł Zmarzły, Tomasz Kozior, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2016
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1