O pracowniku
Pomoc (F2)
fotografia_pracownika
dr hab. inż. Wacław Stanisław Gierulski prof. PŚk
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Katedra Inżynierii Produkcji
Pełniona funkcja: Kierownik
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie (stanowisko))
E-mail:   waclaw.gierulski@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-357
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
130
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 925607
ORCID: 0000-0001-6339-261X
WoS Author ID: 
ScopusID: 
ScholarID: 
LUDZIE NAUKI: 29416
USOS web: 930
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:mechanika, organizacja i zarządzanie, informatyka, budowa i eksploatacja maszyn
specjalnosci: dynamika maszyn, informatyka stosowana, inżynieria produkcji, zarządzanie jakością TQM, zarządzanie produkcją, zastosowanie informatyki

Wyeksportuj PDF:  


PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 81

Publikacja w czasopiśmie wymienionym w wykazie MNiSzW (część A)
 1. Eco-efficiency Evaluation of Agricultural Production in the EU-28   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Sustainability
  Tom: 10, Zeszyt: 12, Strony: 1-21
  Magdalena Rybaczewska-Błażejowska, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2018
   
 2. Electromagnetic-wave surfaces in absorptive uniaxial crystals. I. cones of zero birefringence and cones of equal absorption for isonormal waves   10 pkt
  w czasopiśmie:   Crystallography Reports
  Tom: 45, Zeszyt: 6, Strony: 985-990
  Vladimir I. Alshits, Vasilyi N. Lyubimov, Wacław Gierulski, Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 2000
   
 3. Resonance excitation of quasi-rayleigh waves in plates on soft or hard substrates
  w czasopiśmie:   KRISTALLOGRAFIYA
  Tom: 42, Zeszyt: 1, Strony: 26-33
  Vladimir I. Alshits, Wacław Gierulski, Vasilyi N. Lyubimov, Andrzej Radowicz
  Opublikowano: 1997
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Inclusiveness as an attribute of development from the aspect of intellectual property protection   7 (2,33) pkt
  w czasopiśmie:   Zarządzanie Przedsiębiorstwem
  Tom: 21, Zeszyt: 2(2018), Strony: 6-13
  Bożena Kaczmarska, Wacław Gierulski, Łukasz Wojcieszak
  Opublikowano: 2018
   
 2. Innowacyjna głowica do podawania materiału w drukarkach przyrostowych. Cz. 1. Koncepcja   11 (3,67) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 91, Zeszyt: 7, Strony: 538-542
  Anna Rębosz-Kurdek, Wacław Gierulski, Artur Szmidt
  Opublikowano: 2018
   
 3. Uwarunkowania rozwoju produktów w regionie świętokrzyskim   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
  Tom: 2, Zeszyt: 22, Strony: 361-374
  Bożena Kaczmarska, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2018
   
 4. Inkluzywność działań wynalazczych jako atrybut zrównoważonego rozwoju   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
  Tom: 1, Zeszyt: 2/2017, Strony: 91-105
  Bożena Kaczmarska, Dagmara Michta, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2017
   
 5. Ocena ryzyka procesów dostaw z wykorzystaniem współczynników zdolności procesu i kart kontrolnych   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zarządzanie Przedsiębiorstwem
  Tom: 20, Zeszyt: 1/2017, Strony: 22-29
  Ryszard Serafin, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2017
   
 6. Ocena stanu techniki i ochrona patentowa w procesie transferu technologii   7 (1,75) pkt
  w czasopiśmie:   Zarządzanie Przedsiębiorstwem
  Tom: 20, Zeszyt: 4, Strony: 25-35
  Wacław Gierulski, Bożena Kaczmarska, Dagmara Michta, Arkadiusz Kwapisz
  Opublikowano: 2017
   
 7. Inverse problem of life cycle assessment (LCA): its application in designing for environment (DfE)   12 (4,08) pkt
  w czasopiśmie:   Management
  Tom: 20, Zeszyt: 2, Strony: 224-241
  Magdalena Rybaczewska-Błażejowska, Aneta Masternak-Janus, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2016
   
 8. Ochrona patentowa jako element rozwoju innowacyjności urządzeń mechatronicznych   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 12, Strony: 1856-1860
  Bożena Kaczmarska, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2016
   
 9. Przeszukiwanie baz danych w aspekcie ochrony patentowej urządzeń mechanicznych   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 12/20016, Strony: 1861-1865
  Bożena Kaczmarska, Wacław Gierulski, Arkadiusz Kwapisz
  Opublikowano: 2016
   
 10. Technology readiness assessment in ferms of financing reaserch and develoement projects   12 (4,00) pkt
  w czasopiśmie:   ECONTECHMOD
  Tom: 4, Zeszyt: 4, Strony: 101-105
  Vasyl Lypchuk, Bożena Kaczmarska, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2015
   
 11. Designing Innovate Product in Terms of LCA   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment, Architecture, Cyvil Engineering, Environmental and energy
  Zeszyt: 6, Strony: 48-55
  Wacław Gierulski, Bożena Kaczmarska
  Opublikowano: 2014
   
 12. Identyfikacja i ocena rzeczywistych wartości kątowych parametrów metody odniesieniowej służącej do pomiaru falistości cylindrycznych części maszyn   10 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 11807-11813
  Paweł Zmarzły, Stanisław Adamczak, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2014
   
 13. Identyfikacja stopnia rozwoju systemów informatycznych zarządzania   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zarządzanie Przedsiębiorstwem
  Tom: 13, Zeszyt: 1, Strony: 46-54
  Sławomir Luściński, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2010
   
 14. The method of data envelopment analysis as a tool for compiling a rating list   9 pkt
  w czasopiśmie:   Badania Operacyjne i Decyzje
  Tom: 20, Zeszyt: 1, Strony: 41-59
  Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2010
   
 15. Identification of a backlash using the modelling function method   4 (0,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanics
  Tom: 24, Strony: 150-158
  Wacław Gierulski, Artur Szmidt
  Opublikowano: 2005
   
 16. Komputerowy system sterowania realizujący energetycznie korzystne trajektorie urabiania osprzętem typu koparka   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 6, Strony: 17-23
  Wiesław Trąmpczyński, Leszek Płonecki, Wacław Gierulski, Julian Cendrowicz, Kazimierz Sokołowski
  Opublikowano: 2001
   
 17. Computer control system for heavy machine fixtures motion and its application for automatic generation of cutting tools trajectories according to the given criteria   6 pkt
  w czasopiśmie:   Engineering Transactions (Rozprawy Inżynierskie)
  Tom: 48, Zeszyt: 1, Strony: 3-24
  Leszek Płonecki, Wiesław Trąmpczyński, Wacław Gierulski, Julian Cendrowicz, Kazimierz Sokołowski
  Opublikowano: 2000
   
 18. Sterowanie osprzętem koparki hydraulicznej z wykorzystaniem zadajnika ruchu
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 17-18
  Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 1996
   
 19. The Analysis of Working Possibilities of a Power Shovel
  w czasopiśmie:   Rozprawy Inżynierskie
  Tom: 43, Zeszyt: 3
  Wacław Gierulski, Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 1995
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Innovation Map in the Process of Enterprise Evaluation   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Key Engineering Materials
  Tom: 669, Strony: 497-513
  Bożena Kaczmarska, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Probabilistyczne miary oceny dostawców w łańcuchu logistycznym produkcji masowej
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: CD-Nr 2, Zeszyt: 4, Strony: 3363-3373
  Wacław Gierulski, Sławomir Luściński, Ryszard Serafin
  Opublikowano: 2015
   
 3. The issue of reducing the expectations gap in implementing of MRP
  w czasopiśmie:   Manufacturing and Industrial Engineering
  Tom: XI, Zeszyt: 2, Strony: 38-40
  Sławomir Luściński, Bożena Kaczmarska, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2012
   
 4. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Usprawnienie pracy koparki jednonaczyniowej
  w czasopiśmie:   Łódź 2010
  Bożena Kaczmarska, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2010
   
 5. Zagadnienie klasyfikacji i oceny regionu Świetokrzyskiego
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej-Nauki Ekonomiczne
  Zeszyt: 14, Strony: 67-77
  Wacław Gierulski, Sławomir Luściński
  Opublikowano: 2010
   
 6. Ewaluacja z zastosowaniem metody wyważania wartości - studium przypadku
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 9
  Wacław Gierulski, Andrzej Okniński, Bogusław Radziszewski
  Opublikowano: 2008
   
 7. Ewaluacja z zastosowaniem metody wyważania wartości-studium przypadku
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Nauki Ekonomiczne
  Zeszyt: 9
  Wacław Gierulski, Andrzej Okniński, Bogusław Radziszewski
  Opublikowano: 2008
   
 8. Metoda wyważania wartości w analizie i ocenie efektywności
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 9
  Wacław Gierulski, Andrzej Okniński, Bogusław Radziszewski
  Opublikowano: 2008
   
 9. Wpływ metody prognozowania wielkości produkcji na stabilność modelu rynku
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej-Nauki Ekonomiczne
  Zeszyt: 3
  Wacław Gierulski, Andrzej Okniński, Bogusław Radziszewski
  Opublikowano: 2007
   
 10. Stabilność modeli prognozowania produkcji samochodów w USA
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 34
  Wacław Gierulski, Bogusław Radziszewski
  Opublikowano: 2006
   
 11. O stabilności i niestabilności modelu rynku przy róznych oczekiwaniach cenowych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 33
  Wacław Gierulski, Bogusław Radziszewski
  Opublikowano: 2005
   
 12. Komputerowy system sterowania realizujący energetycznie korzystne trajektorie urabiania rzeczywistym osprzętem typu ładowarka i koparka
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej
  Zeszyt: 265
  Wiesław Trąmpczyński, Wacław Gierulski, Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz, Kazimierz Sokołowski
  Opublikowano: 2001
   
 13. Komputerowy system generowania optymalnych trajektorii narzędzia skrawającego na podstawie pomiaru oporów skrawania
  w czasopiśmie:   XI Konferencja " Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych", Zakopane 1998
  Julian Cendrowicz, Wacław Gierulski, Leszek Płonecki, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 1998
   
 14. O planowaniu trajektorii narzędzia skrawającego zrobotyzowanej, laboratoryjnej maszyny do robót ziemnych
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
  Tom: 98, Zeszyt: 44, Strony: 179-186
  Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz, Wacław Gierulski, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 1998
   
 15. Stanowisko do badań procesów urabiania gruntu łyżką koparki
  w czasopiśmie:   III Konferencja Naukowa “ Metody Doświadczalne w Budowie i Eksploatacji Maszyn”
  Julian Cendrowicz, Wacław Gierulski, Leszek Płonecki, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 1997
   
 16. Sterowanie osprzętem koparki hydraulicznej z wykorzystaniem zadajnika ruchu
  w czasopiśmie:   IX Konferencja “Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”
  Zeszyt: 2
  Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 1996
   
 17. On certain indentyfication method for simulational stand tests
  w czasopiśmie:   Egineering Transactions, Polish Academy of Science
  Zbigniew Sender, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 1991
   

Monografie
 1. Działania rozwijające kreatywność i innowacyjność studentów   25 (6,67) pkt
  Bożena Kaczmarska, Wacław Gierulski, Aleksandra Sulerz, Krzysztof Santarek, Józef Gawlik, Anna Boratyńska-Sala, Anna Kiełbus
  Opublikowano: 2016
   
 2. Modelowanie w inżynierii systemów   25 pkt
  Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2016
   
 3. Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego. Jubileusz 50-lecia Uczelni 1965-2015   25 (2,08) pkt
  Artur Bartosik, Dariusz Bojczuk, Czesław Cichoń, Wacław Gierulski, Marianna Kotowska-Jelonek, Janusz Kot, Barbara Kruk, Artur Maciąg, Marzena Nowakowska, Andrzej Okniński, Arkadiusz Płoski, Małgorzata Sokała
  Opublikowano: 2015
   
 4. Komercjalizacja nowych produktów   25 (12,50) pkt
  Wacław Gierulski, Bożena Kaczmarska
  Opublikowano: 2014
   
 5. Zarządzanie Projektem   25 (20,00) pkt
  Wacław Gierulski, Marek Wirkus, Ewa Dostatni, Henryk Roszkowski
  Opublikowano: 2014
   
 6. Dobre praktyki wynalazczości studenckiej   25 (12,50) pkt
  Artur Bartosik, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2013
   
 7. Methodology for evaluating organization development state. An application of the DEA method   25 (12,50) pkt
  Wacław Gierulski, Bożena Kaczmarska
  Opublikowano: 2012
   
 8. Analiza egzergetyczna silników spalinowych
  Wacław Gierulski
  Opublikowano: 1998
   

Redakcja naukowa monografii
 1. Techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów   5 (2,50) pkt
  Wacław Gierulski, Artur Maciąg
  Opublikowano: 2016
   

Rozdziały w monografiach
 1. Aspekty ekologiczne w inżynierii produkcji — opakowania   20 (6,67) pkt
  w książce:   INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA. CYFRYZACJA PRODUKCJI. AKTUALNOŚCI BADAWCZE 2
  Strony: 845-857
  Bożena Kaczmarska, Wacław Gierulski, Magdalena Rybaczewska-Błażejowska
  Opublikowano: 2020
   
 2. Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniu procesów komercjalizacji   20 (10,00) pkt
  w książce:   INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA. CYFRYZACJA PRODUKCJI. AKTUALNOŚCI BADAWCZE 2
  Strony: 45-59
  Bożena Kaczmarska, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2020
   
 3. Innowacyjna głowica do drukarek 3D - początkowe etapy komercjalizacji   20 (11,55) pkt
  w książce:   Inżynieria Zarządzania. Cyfryzacja Produkcji. Aktualności badawcze 1
  Strony: 83-93
  Anna Rębosz-Kurdek, Wacław Gierulski, Artur Szmidt
  Opublikowano: 2019
   
 4. Rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw - symulacja w notacji automatów komórkowych   20 (10,00) pkt
  w książce:   Inżynieria Zarządzania. Cyfryzacja Produkcji. Aktualności badawcze 1
  Strony: 45-55
  Wacław Gierulski, Bożena Kaczmarska
  Opublikowano: 2019
   
 5. Promocja wynalazków w aspekcie komercjalizacji   5 (1,67) pkt
  w książce:   Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji
  Tom: 1, Strony: 56-67
  Wacław Gierulski, Bożena Kaczmarska, Marzena Nowakowska
  Opublikowano: 2018
   
 6. Szanse na sukces w procesie komercjalizacji   5 (2,50) pkt
  w książce:   Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji
  Tom: I, Strony: 44-55
  Wacław Gierulski, Bożena Kaczmarska
  Opublikowano: 2018
   
 7. PROPOZYCJA KLASYFIKACJI INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ   5 (1,25) pkt
  w książce:   INNOWACJE W ZARZĄDZANIU I INŻYNIERII PRODUKCJI
  Tom: 2, Strony: 156-167
  Wacław Gierulski, Bożena Kaczmarska, Arkadiusz Kwapisz, Bartłomiej Szymczyk
  Opublikowano: 2017
   
 8. Uniwersalność druku 3D w technologii FDM   5 (1,25) pkt
  w książce:   Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji
  Tom: 2, Strony: 804-814
  Bożena Kaczmarska, Wacław Gierulski, Dagmara Michta, Artur Szmidt
  Opublikowano: 2017
   
 9. Redundancja w systemach dostaw   5 (2,00) pkt
  w książce:   Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji
  Tom: 1, Strony: 936-947
  Wacław Gierulski, Sławomir Luściński, Ryszard Serafin
  Opublikowano: 2016
   
 10. Ocena gotowości technologii jako element procesu komercjalizacji   5 (2,00) pkt
  w książce:   Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji
  Tom: 1, Strony: 104-115
  Bożena Kaczmarska, Wacław Gierulski, Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2015
   
 11. SYMULACJA KOMPUTEROWA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU VENSIM   5 (2,50) pkt
  w książce:   Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji
  Tom: 1, Strony: 843-854
  Wacław Gierulski, Sławomir Luściński, Serafin Ryszard
  Opublikowano: 2015
   
 12. Rozwój wyrobu z wykorzystaniem metodyki FMEA w procesie kształcenia studentów   5 (1,33) pkt
  w książce:   Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji
  Wacław Gierulski, Aleksandra Sulerz, Artur Szmidt
  Opublikowano: 2014
   
 13. Audyt technologiczny w procesie badania innowacyjności przedsiębiorstw   5 (1,33) pkt
  w książce:   Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji
  Bożena Kaczmarska, Wacław Gierulski, Aleksandra Sulerz
  Opublikowano: 2013
   
 14. Evaluating the level of technology development – a mathematical model   5 (2,50) pkt
  w książce:   Innovations in Management and Production Engineering
  Strony: 29-40
  Bożena Kaczmarska, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2013
   
 15. Innovative environment for business development   5 (2,50) pkt
  w książce:   Innovations and Knowledge Commercialization. Cooperative Resources, Integrated Science and Business
  Strony: 95-106
  Bożena Kaczmarska, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2013
   
 16. Kwantyfikacja poziomu innowacyjności technologicznej   5 (2,00) pkt
  w książce:   Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2012 roku
  Strony: 180-184
  Bożena Kaczmarska, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2013
   
 17. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Analiza porównawcza poziomu innowacyjności państw Unii Europejskiej
  w książce:   Zbiór prac naukowych Chmielnickiego Ekonomicznego Instytutu
  Strony: 28-39
  Bożena Kaczmarska, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2012
   
 18. Diagnose of the organization development - research results   5 (2,50) pkt
  w książce:   Innovations in management and production engineering
  Strony: 160-174
  Sławomir Luściński, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2012
   
 19. Międzynarodowa współpraca badawcza polskich uczelni publicznych-wyniki analiz bibliometrycznych   4 (2,00) pkt
  w książce:   Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2011 roku
  Strony: 73-78
  Krzysztof Klincewicz, Bożena Kaczmarska, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2012
   
 20. Technological Parks as an Element of Innovation Systems Infrastructure   5 (2,50) pkt
  w książce:   Innovations in Management and Production Engineerin
  Strony: 81-93
  Bożena Kaczmarska, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2012
   
 21. The issue of reducing the expectations gap in implementing of MRP   5 (1,67) pkt
  w książce:   New Ways in Manufacturing Technologies: 11th international scientific conference: proceedings.
  Strony: 202-207
  Sławomir Luściński, Bożena Kaczmarska, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2012
   
 22. Model rozwoju i wykorzystania systemów informatycznych zarządzania   4 (2,00) pkt
  w książce:   Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie
  Tom: 2, Strony: 162-173
  Sławomir Luściński, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2010
   
 23. Częściowy porządek w wyważaniu wartości i rankingach-studium przypadku   4 (1,33) pkt
  w książce:   Innowacyjno-Efektywnościowe Problemy Teorii i Praktyki Zarządzania
  Strony: 149-159
  Wacław Gierulski, Andrzej Okniński, Bogusław Radziszewski
  Opublikowano: 2009
   
 24. Modelowanie z wykorzystaniem metody DEA   4 pkt
  w książce:   Innowacyjno-Efektywnościowe Problemy Teorii i Praktyki Zarządzania
  Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2009
   
 25. Identyfikacja wzorców oczekiwań konsumenta usług szkoły wyższej   3 (1,50) pkt
  w książce:   Modelowanie procesów ekonomicznych
  Strony: 29-40
  Marzena Nowakowska, Elżbieta Zając, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2002
   
 26. Mapa rozwoju organizacji   3 (1,50) pkt
  w książce:   Ekonomia - Informatyka - Zarządzanie. Teoria i praktyka. T. 3 Zarządzanie
  Tom: 3, Strony: 9-16
  Sławomir Luściński, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2002
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Komercjalizacja wyników badań i innowacyjnych rozwiązań w Polsce   100 (28,87) pkt
  Bożena Kaczmarska, Wacław Gierulski, Anna Hnydiuk_Stefan, Stanisław Łobejko, Krzysztof Santarek, Joanna Wiśniewska
  Opublikowano: 2018
   
 2. Inżynieria produkcji kompendium wiedzy   100 (21,82) pkt
  Krzysztof Santarek, Bożena Skołud, Anna Kosieradzka, Józef Gawlik, Jarosław Plichta, Antoni Świć, Ryszard Knosala, Aleksander Moczała, Wacław Gierulski, Marek Wirkus, Andrzej Szymonik, Władysław Zielecki, Adam Hamrol, Zofia Zymonik, Wlademar Bojar, J
  Opublikowano: 2017
   
 3. Wyższe uczelnie w procesie tworzenia środowiska innowacyjnego
  w książce:   Współczesne wyzwania rozwojowe regionów ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego
  Tom: 1
  Aleksandra Sulerz, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2014
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Głowica do podawania materiału w drukarkach przyrostowych   30 pkt
  Artur Szmidt, Anna Rębosz-Kurdek, Wacław Gierulski, Anna Stępień, Tomasz Bajor, Sylwia Frydrych, Beata Furgał, Szymon Kowalski, Jakub Kwiatkowski, Bartłomiej Wojciechowski
  Opublikowano: 2019
   
 2. Sposób i układ sterowania ruchem łyżki maszyny do robót ziemnych   25 pkt
  Julian Cendrowicz, Wacław Gierulski, A. Jarzębowski, J. Maciejewski, Leszek Płonecki, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 1999
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Głowica do podawania materiału w drukarkach przyrostowych
  Wacław Gierulski, Anna Rębosz-Kurdek, Anna Stępień, Artur Szmidt, Tomasz Bajor, Sylwia Frydrych, Beata Furgał, Szymon Kowalski, Jakub Kwiatkowski, Bartłomiej Wojciechowski
  Opublikowano: 2017
   
 2. Sposób i układ sterowania ruchem łyżki maszyny do robót ziemnych
  Julian Cendrowicz, Wacław Gierulski, A. Jarzębowski, J. Maciejewski, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 1998
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1