O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Daniel Paweł Gapiński
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   tu_daniel_kielce@wp.pl     telefon: p;(41) 34-24-43
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
344
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3940200
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 8312
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 28

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Multi-channel, passive, short-range anti-aircraft defence system   45 (18,00) pkt
  w czasopiśmie:   MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING
  Daniel Gapiński, Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2018
   
 2. Analysis of the dynamics and control of the modified optical target seeker used in anti-aircraft rocket missiles   15 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 52, Zeszyt: 3, Strony: 629-639
  Daniel Gapiński, Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2014
   
 3. The model of dynamics and control of modified optical scanning seeker in anti-aircraft rocket missile   40 (16,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanical Systems and Signal Processing
  Tom: 45, Zeszyt: 2, Strony: 433-447
  Daniel Gapiński, Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2014
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. THE ANALYSIS OF SELECTION OPTIMAL PARAMETERS OF PID CONTROLLERS FOR A MODIFIED ARTILLERY-MISSILE SYSTEM   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 970-973
  Piotr Szmidt, Daniel Gapiński, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2017
   
 2. The control process of a scanning and tracking IR seeker using inverse dynamics   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 326-329
  Daniel Gapiński, Piotr Szmidt
  Opublikowano: 2017
   
 3. The process of tracking an air target by the designed scanning and tracking seeker   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   15th International Carpathian Control Conference (ICCC)
  Strony: 129-134
  Daniel Gapiński, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2014
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Analysis of the Impact of Disruptions from the Launch of Missile on the Stability of a Scanning and Tracking IR Seeker Operation   8 pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Mechatroniki
  Tom: 8, Zeszyt: 2(28), Strony: 71-84
  Daniel Gapiński
  Opublikowano: 2017
   
 2. Concept of a Marine Remote Controlled Artillery-Missile System   7 (2,10) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
  Tom: ROK LVIII, Zeszyt: nr 2 (209), Strony: 97-107
  Zbigniew Koruba, Piotr Szmidt, Daniel Gapiński
  Opublikowano: 2017
   
 3. Determination of Dynamic Reactions in the Rotor Bearings of a New Design of a Seeker Head   8 pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Mechatroniki
  Tom: 8, Zeszyt: 3(29), Strony: 73-86
  Daniel Gapiński
  Opublikowano: 2017
   
 4. Analysis of impact of disruptions coming from a ship on the accuracy of determining the location of the tracked air target by the modified optoelectronic scanning and tracking IR seeker   7 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty naukowe Akademii Marynarki Wojennej
  Tom: 2016(LVII), Zeszyt: 1(204), Strony: 33-53
  Daniel Gapiński
  Opublikowano: 2016
   
 5. Stabilność zaprojektowanego koordynatora skanującego w przeciwlotniczym pocisku rakietowym   8 (3,20) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Mechatroniki Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa
  Tom: 6, Zeszyt: 1 (19), Strony: 57-70
  Daniel Gapiński, Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2015
   
 6. Programowa selekcja celów powietrznych wykrytych przez głowicę skanująco-śledzącą   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
  Tom: 55, Zeszyt: 3 (198), Strony: 39-50
  Daniel Gapiński, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2014
   
 7. A Control of Modified Optical Scanning And Tracking Head To Detection And Tracking Air Targets   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Solid State Phenomena
  Tom: 210 (2014), Strony: 145-155
  Daniel Gapiński, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2013
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Analysis of Rechability Areas of a Manoeuvring Air Target by a Modified Maritime Missile-Artillery System ZU-23-2MRE   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Dynamical Systems: Theoretical and Experimental Analysis
  Tom: 182, Strony: 125-144
  Daniel Gapiński, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2016
   
 2. Wielokanałowy, pasywny system obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu
  w czasopiśmie:   XI Konferencja Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki
  Strony: 27-28
  Daniel Gapiński, Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2015
   
 3. Control of designed target seeker, used in self-guided anti-aircraft missiles, by employing motors with a constant torque
  w czasopiśmie:   Aviation
  Tom: 18, Zeszyt: 1, Strony: 20-27
  Daniel Gapiński, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2014
   
 4. Programowa selekcja celów powietrznych wykrytych przez głowicę skanująco-śledzącą
  w czasopiśmie:   VIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej (przeciwlotniczej)
  Strony: 38-38
  Daniel Gapiński, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2014
   
 5. Selekcja sygnałów odbieranych przez układ optoelektroniczny głowicy skanująco-śledzącej
  w czasopiśmie:   XVI Konferencja "Mechanika w Lotnictwie"
  Strony: 41-42
  Daniel Gapiński, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2014
   
 6. Stabilność zaprojektowanego koordynatora skanującego w przeciwlotniczym pocisku rakietowym
  w czasopiśmie:   X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa "Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa"
  Strony: 112-112
  Daniel Gapiński, Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2014
   
 7. An analysis of dynamics of optimum controlled, modified optical coordinator of a target for an anti-aircraft missile
  w czasopiśmie:   5th International Conference on Scientific Aspects of Unmanned Mobile Objects
  Strony: 36-36
  Daniel Gapiński, Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2013
   
 8. Analiza układu optoelektronicznego zmodyfikowanego koordynatora celu
  w czasopiśmie:   XIV Konferencja automatyzacji i eksploatacji systemów sterowania i łączności, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, ASMOR 2013
  Strony: 79
  Daniel Gapiński
  Opublikowano: 2013
   
 9. Control of modified optical target seeker in an antiaircraft missile by means of constant control moments
  w czasopiśmie:   5th International Conference on Scientific Aspects of Unmanned Mobile Objects
  Strony: 37
  Daniel Gapiński, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2013
   
 10. Model dynamiki i sterowania zmodyfikowanego optycznego koordynatora celu w przeciwlotniczym pocisku rakietowym
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
  Tom: 101, Strony: 35-36
  Daniel Gapiński, Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2013
   
 11. Model dynamiki zmodyfikowanego optycznego koordynatora celu w przeciwlotniczym pocisku rakietowym
  w czasopiśmie:   XV Ogólnopolska Konferencja - Mechanika w Lotnictwie
  Strony: 51-52
  Daniel Gapiński, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2012
   

Rozdziały w monografiach
 1. WPŁYW ZAKŁÓCEŃ POCHODZĄCYCH OD STARTU POCISKU RAKIETOWEGO NA DOKŁADNOŚĆ ŚLEDZENIA CELU POWIETRZNEGO PRZEZ ZAPROJEKTOWANĄ OPTOELEKTRONICZNĄ GŁOWICĘ SKANUJĄCO-ŚLEDZĄCĄ   5 pkt
  w książce:   OBRONA PRZECIWPOWIETRZNA PRZEGLĄD OSIĄGNIĘć
  Strony: 177-191
  Daniel Gapiński
  Opublikowano: 2017
   
 2. Selekcja sygnałów odbieranych przez układ optoelektroniczny głowicy skanująco-śledzącej   5 (2,00) pkt
  w książce:   Mechanika w Lotnictwie
  Tom: 2, Strony: 401-408
  Daniel Gapiński, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2014
   
 3. Wpływ zmiany ustawień zwierciadeł skanujących zaprojektowanej głowicy skanująco-śledzącej na dokładność wyznaczania położenia celu   5 (4,00) pkt
  w książce:   Mechanika w Lotnictwie
  Tom: 2, Strony: 393-400
  Daniel Gapiński
  Opublikowano: 2014
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Optyczny koordynator skanujący   25 pkt
  Daniel Gapiński
  Opublikowano: 2008
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1