O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. inż. Jarosław Gałkiewicz
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   jgalka@tu.kielce.pl     telefon: (22) 34-24-711
Język komunikacji: polski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
100
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 916233
LUDZIE NAUKI: 126079
USOS web: 572
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 640
Dyscypliny KBN:mechanika
specjalnosci: mechanika pękania

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 63

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Microscopically based calibration of the cohesive model   15 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 53, Zeszyt: 2, Strony: 477-485
  Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2015
   
 2. Approximation of Strain-Stress Curves in Front of a Crack in a Non-Linear Material   27 (13,50) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Fracture
  Tom: 161, Zeszyt: 2, Strony: 227-232
  Andrzej Neimitz, Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2010
   
 3. The ductile to cleavage transition in ferritic Cr-Mo-V steel: A detailed microscopic and numerical analysis   32 (10,67) pkt
  w czasopiśmie:   Engineering Fracture Mechanics
  Tom: 77, Zeszyt: 13, Strony: 2504-2526
  Andrzej Neimitz, Jarosław Gałkiewicz, Ihor Dzioba
  Opublikowano: 2010
   
 4. An alternative formulation of the Ritchie-Knott-Rice local fracture criterion   24 (8,00) pkt
  w czasopiśmie:   Engineering Fracture Mechanics
  Tom: 74, Zeszyt: 8, Strony: 1308-1322
  Andrzej Neimitz, Marcin Graba, Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2007
   
 5. Fracture toughness of structural components:influence of constraint   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Pressure Vessels and Piping
  Tom: 83, Zeszyt: 1, Strony: 42-54
  Andrzej Neimitz, Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2006
   
 6. A study of stable crack growth using experimental methods, finite elements and fractography   24 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   Engineering Fracture Mechanics
  Tom: 71, Zeszyt: 9-10, Strony: 1325-1355
  Andrzej Neimitz, Ihor Dzioba, Jarosław Gałkiewicz, Robert Molasy
  Opublikowano: 2004
   
 7. Analysis of the stress field in front of the notch.
  w czasopiśmie:   Physicochemical Mechanics of Materials
  Tom: 32, Zeszyt: 5, Strony: 101-107
  Jarosław Gałkiewicz, Andrzej Neimitz
  Opublikowano: 1998
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Cohesive model application to micro-crack nucleation and growth   15 pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Structural Integrity
  Tom: 2, Strony: 1619-1626
  Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2016
   
 2. Temperature Influence on σ0 and n Characteristics in the R-O Relationship for High-Strength Steel   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Key Engineering Materials
  Tom: 598, Strony: 190-194
  Jarosław Gałkiewicz, Robert Pała
  Opublikowano: 2014
   
 3. The Simulation of Void Growth along Curvilinear Crack Front   15 pkt
  w czasopiśmie:   Key Engineering Materials
  Tom: 598, Strony: 63-68
  Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2014
   
 4. Simulation of tensile test of the 1/2Y welded joint made of Ultra-High Strength Steel   10 pkt
  w czasopiśmie:   Materials Science Forum
  Tom: 726, Strony: 110-117
  Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2012
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. VERIFICATION OF STRENGTH OF THE WELDED JOINTS BY USING OF THE ARAMIS VIDEO SYSTEM   14 (4,62) pkt
  w czasopiśmie:   Acta Mechanica et Automatica
  Tom: 11, Zeszyt: 1, Strony: 9-13
  Tadeusz Pała, Ihor Dzioba, Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2017
   
 2. Application of cohesive model in fracture mechanics by WARP3D   6 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of KONES Powertrain and Transport
  Tom: 15, Zeszyt: 1, Strony: 69-77
  Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2008
   
 3. Influence of the crack tip model on results of the finite elements method   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 45, Zeszyt: 2, Strony: 225-237
  Marcin Graba, Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2007
   
 4. Algorithm for determination of , , , , , functions in Hutchinson-Rice-Rosengren solution and its 3d generalization   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 44, Zeszyt: 1, Strony: 19-30
  Jarosław Gałkiewicz, Marcin Graba
  Opublikowano: 2006
   
 5. O problemach w analizie procesów pękania materiałów plastycznych   4 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 7-8, Strony: 13-20
  Andrzej Neimitz, Ihor Dzioba, Jarosław Gałkiewicz, Robert Molasy
  Opublikowano: 2002
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Determination of Strain and Stress Fields in Laser Welded Joints by Means of the Aramis Video System   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   Solid State Phenomena
  Tom: 250, Zeszyt: 1, Strony: 151-156
  Tadeusz Pała, Jarosław Gałkiewicz, Ihor Dzioba
  Opublikowano: 2016
   
 2. Experimental and Numerical Modeling of the Phenomenon of Delamination Cracking in S235 Steel   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   Solid State Phenomena
  Tom: 250, Zeszyt: 1, Strony: 145-150
  Robert Pała, Jarosław Gałkiewicz, Ihor Dzioba
  Opublikowano: 2016
   
 3. Simulation of Crack Growth in a Cell Containing an Inclusion Using Cohesive Elements   5 pkt
  w czasopiśmie:   Solid State Phenomena
  Tom: 250, Zeszyt: 1, Strony: 16-21
  Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2016
   
 4. Eksperymentalno-numeryczne modelowanie zjawiska występowania pęknięć delaminacyjnych
  w czasopiśmie:   XV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania
  Strony: 87-88
  Jarosław Gałkiewicz, Robert Pała, Ihor Dzioba
  Opublikowano: 2015
   
 5. Symulacja pękania komórki zawierającej wtrącenie z zastosowaniem modelu kohezyjnego
  w czasopiśmie:   XV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania
  Strony: 35-36
  Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2015
   
 6. The Influence of In-Plane Constraint on Void Behavior in Front of a Crack in Plane Strain   5 pkt
  w czasopiśmie:   Solid State Phenomena
  Tom: 224, Strony: 139-144
  Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2015
   
 7. VERIFICATION OF STRENGTH OF WELDED JOINTS BY ARAMIS VIDEO EXTENSOMETER
  w czasopiśmie:   VIII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures 31.05-03.06.2015, Augustów, Poland
  Strony: 131-132
  Tadeusz Pała, Ihor Dzioba, Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2015
   
 8. Wpływ płaskich więzów geometrycznych na parametry modelu kohezyjnego
  w czasopiśmie:   XI Konferencja Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki
  Strony: 25-26
  Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2015
   
 9. Wyznaczanie pół odkształceń-naprężeń w złączach spawanych za pomocą wideoekstensometu Aramis
  w czasopiśmie:   XV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania
  Strony: 85-86
  Jarosław Gałkiewicz, Tadeusz Pała, Ihor Dzioba
  Opublikowano: 2015
   
 10. Wpływ więzów płaskich na zachowanie pustek przed frontem pęknięcia w płaskim stanie odkształcenia
  w czasopiśmie:   XXV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania
  Strony: 115-122
  Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2014
   
 11. Symulacja rozwoju pustek wzdłuż krzywoliniowego frontu pęknięcia
  w czasopiśmie:   XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania
  Strony: 41
  Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2013
   
 12. Wpływ temperatury na własności stali wysokowytrzymałej
  w czasopiśmie:   XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania
  Strony: 93
  Jarosław Gałkiewicz, Robert Pała
  Opublikowano: 2013
   
 13. Symulacja próby rozciągania połączenia spawanego typu 1/2V ze stali wysokowytrzymałej (przypadek Undermatching)
  w czasopiśmie:   Zmęczenie i mechanika pękania XXIV
  Strony: 29
  Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2012
   
 14. Symulacja próby rozciągania połączenia spawanego typu 1/2Y ze stali wysokowytrzymałej (przypadek Evenmaching)
  w czasopiśmie:   XXV Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego im. prof. Jacka Stupnickiego
  Strony: 40-41
  Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2012
   
 15. Właściwości mechaniczne złączy spawanych z ultra wysokowytrzymałych stali ferryrtycznych
  w czasopiśmie:   Zmęczenie i mechanika pękania XXIV
  Strony: 31
  Ihor Dzioba, Jarosław Gałkiewicz, Tadeusz Pała
  Opublikowano: 2012
   
 16. Właściwości mechaniczne złączy spawanych z ultra wysokowytrzymałych stali ferrytycznych
  w czasopiśmie:   XXIV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania
  Strony: 63-72
  Jarosław Gałkiewicz, Tadeusz Pała, Ihor Dzioba
  Opublikowano: 2012
   
 17. Analiza pola odkształceń elementów konstrukcyjnych za pomocą systemu ARAMIS
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej
  Zeszyt: 99, Strony: 82-83
  Jarosław Gałkiewicz, Ihor Dzioba
  Opublikowano: 2011
   
 18. Analiza zmian prędkości wzrostu pęknięcia za pomocą modelu kohezyjnego
  w czasopiśmie:   XXIII Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania
  Strony: 35-36
  Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2010
   
 19. Aproksymacja wykresów jednoosiowego rozciągania z przystankiem plastyczności przez krzywe potęgowe
  w czasopiśmie:   XII Krajowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Mechaniki Pękania
  Strony: 21022
  Jarosław Gałkiewicz, Andrzej Neimitz
  Opublikowano: 2009
   
 20. Charakterystyka modułu "zmęczenie elementów konstrukcyjnych" zawartego w procedurach FITNET
  w czasopiśmie:   V Międzynarodowe Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji
  Strony: 43-44
  Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2009
   
 21. Analiza wzrostu pęknięcia za pomocą modelu kohezyjnego w programie WARP3D
  w czasopiśmie:   XXII Sympozjum - Zmęczenie i Mechanika Pękania
  Strony: 95-102
  Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2008
   
 22. Procedury FITNET - nowa metoda oceny wytrzymałości elementów konstrukcyjnych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 4, Strony: 37-38
  Marcin Graba, Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2007
   
 23. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Zastosowanie modelu kohezyjnego w mechanice pękania na przekładzie programu WARP3D
  w czasopiśmie:   X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna - Programy MES we Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania
  Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2007
   
 24. Zastosowanie modelu krytycznego rozmiaru pustki do korekty krzywych FAD
  w czasopiśmie:   IV Międzynarodowe Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji
  Strony: 93-98
  Jarosław Gałkiewicz, Ihor Dzioba
  Opublikowano: 2007
   
 25. Alternatywna wersja lokalnego kryterium pękania Ritchi'ego - Knotta - Rice'a
  w czasopiśmie:   XXI Sympozjum Zmęczenia i Mechaniki Pękania
  Strony: 293-300
  Andrzej Neimitz, Marcin Graba, Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2006
   
 26. New formulation of the Ritchie, Knot and Rice Hypothesis
  w czasopiśmie:   16th European Conference on Fracture
  Strony: CD
  Andrzej Neimitz, Marcin Graba, Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2006
   
 27. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Fracture toughness of structural components
  w czasopiśmie:   6th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM'2005
  Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2005
   
 28. Wpływ modelu wierzchołka pęknięcia na wyniki uzyskane metodą elementów skończonych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
  Zeszyt: 82, Strony: 323-332
  Marcin Graba, Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2005
   
 29. Aproksymowanie rozwiązań 3D przed frontem szczeliny poprzez wprowadzenie więzów w kierunku grubosci
  w czasopiśmie:   Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XX Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania. Bydgoszcz 2004
  Strony: 65-71
  Jarosław Gałkiewicz, Marcin Graba
  Opublikowano: 2004
   
 30. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Fracture Thoughness of structural components. Influence of constraint
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 15th European Conference of Fracture. Advanced Fracture Mechanics for Life and Safety Assessment
  Andrzej Neimitz, Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2004
   
 31. Algorytm wyznaczania funkcji sigma~, epsilon~, u~, In, dn w rozwiązaniu HRR i jego 3d uogólnieniu
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 78, Strony: 133-142
  Jarosław Gałkiewicz, Marcin Graba
  Opublikowano: 2003
   
 32. Wpływ więzów geometrycznych na odporność elementów konstrukcyjnych na pękanie. Część II. Pękanie ciągliwe
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 78, Strony: 335-345
  Andrzej Neimitz, Jarosław Gałkiewicz, Ihor Dzioba, Robert Molasy
  Opublikowano: 2003
   
 33. Wpływ więzów geometrycznych na odporność elementów konstrukcyjnych na pękanie: Część I. Mechanizmy zniszczenia, Pękanie łupliwe
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 78, Strony: 325-333
  Andrzej Neimitz, Jarosław Gałkiewicz, Ihor Dzioba, Robert Molasy
  Opublikowano: 2003
   
 34. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Numeryczna analiza pól naprężeń przed frontem szczeliny w materiałach sprężysto-plastycznych
  w czasopiśmie:   KomPlasTech2002, Szczawnica
  Jarosław Gałkiewicz, Andrzej Neimitz
  Opublikowano: 2002
   
 35. Rozkład naprężeń przed frontem szczeliny w ciele sprężysto-plastycznym - zagadnienie 3D
  w czasopiśmie:   XIX Sympozjum Zmęczenia i Mechaniki Pekania, ATR-Bydgoszcz
  Strony: 275-281
  Andrzej Neimitz, Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2002
   
 36. Złudzenia optyczne oka
  w czasopiśmie:   II Kielecki Festiwal Nauki 07-16 września 2001 r. Prezentacje festiwalowe. Kielce 2002
  Strony: 67-72
  Jarosław Gałkiewicz, Zbigniew Lis
  Opublikowano: 2002
   
 37. Wpływ kształtu próbek na poziom naprężeń przed frontem szczelin w materiałach sprężysto-plastycznych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 73, Strony: 443-450
  Andrzej Neimitz, Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2001
   
 38. Laserowa wizualizacja materiałowego wytężenia materiału
  w czasopiśmie:   I Kielecki Festiwal Nauki 8-17 września 2000. Prezentacje Festiwalowe Kielce 2000
  Strony: 193-199
  Zbigniew Lis, Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2000
   
 39. Mechanika doświadczalna - laboratorium
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Tom: Skrypt 349
  Andrzej Neimitz, Jarosław Gałkiewicz, Zbigniew Lis, Robert Molasy
  Opublikowano: 1999
   
 40. Analiza pola naprężeń przed frontem karbu
  w czasopiśmie:   XVII Sympzjum Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji, Bydgoszcz-Pieczyska 1998
  Strony: 91-96
  Jarosław Gałkiewicz, Andrzej Neimitz
  Opublikowano: 1998
   
 41. Analysis of the stress field in front of a notch
  w czasopiśmie:   Physico-Chemical Mechanics of Materials
  Tom: 34, Zeszyt: 5, Strony: 101-107
  Jarosław Gałkiewicz, Andrzej Neimitz
  Opublikowano: 1998
   

Monografie
 1. CorelDRAW! Przykłady praktyczne   14 (7,00) pkt
  Leszek Cedro, Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 1999
   

Rozdziały w monografiach
 1. The analysis of fracture mechanisms of ferritic steel 13HMF at low temperatures
  w książce:   Fatigue and Fracture Mechanics
  Tom: 7, Zeszyt: 5, Strony: 159-178
  Andrzej Neimitz, Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2011
   
 2. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  The analysis of fracture mechanisms of ferritic steel 13HMF at Low temperatures
  w książce:   Fatigue and Fracture Mechanics
  Strony: 130-158
  Andrzej Neimitz, Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2011
   
 3. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  FRACTURE MODULUS; FATIGUE MODULUS; CREEP MODULUS; CASE STUDIES
  w książce:   ILTOF06 - Application of fracture mechanics, fatigue and creep principles to avoid or predict failure in engineering problems
  Andrzej Neimitz, J. Okrajni, Ihor Dzioba, Jarosław Gałkiewicz, Marcin Graba
  Opublikowano: 2008
   
 4. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Proceedings of ICF10, Honolulu, 2001
  w książce:   The influence of the in-plane constraints on the J resistance curves
  Andrzej Neimitz, Jarosław Gałkiewicz, Robert Molasy
  Opublikowano: 2001
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Sposób i urządzenie do zderzaka przedniego i tylnego, zwiększającego efektywność pochłaniania energii uderzenia czołowego lub tylnego   10 pkt
  Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 2001
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1