O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Piotr Marcin Furmańczyk
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
Stanowisko:      Pracownik techniczny     (grupa stanowisk: pozostali)
E-mail:   pfurmanczyk@tu.kielce.pl     telefon: 41 34-24-470
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
520
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 16

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Micromorphological intraspecific differentiation of nectar guides and landing platform for pollinators in the Iberian parasitic plant Cistanche phelypæa (Orobanchaceae)   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Botany Letters (ACTA BOTANICA GALLICA)
  Tom: 163, Zeszyt: 1, Strony: 47-55
  Renata Piwowarczyk, Luis Carlon, Justyna Kasińska, Szymon Tofil, Piotr Furmańczyk
  Opublikowano: 2016
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Modyfikacja miszmetalem skutecznym sposobem podwyższania właściwości staliw dla energetyki   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Energetyka
  Zeszyt: 11, Strony: 657-660
  Piotr Furmańczyk, Mirosław Gajewski, Justyna Kasińska, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Zmęczenie korozyjne przyczyną awarii rurociągów energetycznych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Energetyka
  Zeszyt: 11, Strony: 652-655
  Piotr Furmańczyk, Mirosław Gajewski, Leopold Barwicki
  Opublikowano: 2014
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Investigation of fracture toughness of S355JR steel in transition region using metallographic and fractographic tests. Part 1.
  w czasopiśmie:   9th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures
  Strony: 41-43
  Ihor Dzioba, Sebastian Lipiec, Justyna Kasińska, Piotr Furmańczyk
  Opublikowano: 2017
   
 2. STRENGTH PROPERTIES AND FRACTURE TOUGHNESS OF HIGH STRENGTH HARDOX-400 STEEL IN BRITTLE-TO-DUCTILE TEMPERATURE INTERVAL
  w czasopiśmie:   26th International Conference on Metallurgy and Materials
  Strony: 121-121
  Piotr Furmańczyk, Robert Pała, Ihor Dzioba
  Opublikowano: 2017
   
 3. Determining the Critical Value of FractureToughness Using the Measurement of the Stretch Zone Width
  w czasopiśmie:   11-th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS AND SCIENTISTS TRANSCOM 2015
  Tom: 5, Strony: 82-85
  Ihor Dzioba, Piotr Furmańczyk
  Opublikowano: 2015
   
 4. Laboratory of Scanning Electron Microscopy at Kielce University of Technology as Research and Industry Support
  w czasopiśmie:   The Nano PL Conference 2014
  Strony: 20-22
  Justyna Kasińska, Piotr Furmańczyk, Krzysztof Antoszewski
  Opublikowano: 2014
   
 5. Thin-walled titanium's alloy tubes circumferential welding by Nd:YAG compared CO2 laser via theoretical conductive laser welding model
  w czasopiśmie:   materiały konferencyjne International Conference "MODERN LASER APPLICATIONS" 4th Edition INDLAS 2014
  Strony: 7-8
  Piotr Kurp, Krystian Mulczyk, Piotr Furmańczyk
  Opublikowano: 2014
   

Rozdziały w monografiach
 1. Analiza morfologii przełomów udarnościowych złączy spawanych ze staliwa G17CrMo5-5
  w książce:   Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych
  Strony: 291-298
  Andrzej Skrzypczyk, Justyna Kasińska, Piotr Furmańczyk
  Opublikowano: 2017
   
 2. WYZNACZENIE ROZWARCIA WIERZCHOŁKA PĘKNIĘCIA W MOMENCIE INICJACJI.   5 (1,67) pkt
  w książce:   Prace XLV Szkoły inżynierii materiałowej
  Strony: 197-202
  Piotr Furmańczyk, Sebastian Lipiec, Ihor Dzioba
  Opublikowano: 2017
   
 3. Analiza porównawcza obwodowego spawania cienkościennych rur ze stopu tytanu Grade 2 laserem Nd:YAG oraz CO2   5 (1,33) pkt
  w książce:   Wybrane problemy w mechatronice i inżynierii materiałowej
  Strony: 201-207
  Piotr Kurp, Krystian Mulczyk, Piotr Furmańczyk
  Opublikowano: 2016
   
 4. WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE ORAZ MECHANIZMY PĘKANIA STALI S355JR W OBNIŻONYCH TEMPERATURACH   5 (1,25) pkt
  w książce:   Prace XLIV Szkoły inżynierii materiałowej
  Strony: 66-71
  Ihor Dzioba, Justyna Kasińska, Sebastian Lipiec, Piotr Furmańczyk
  Opublikowano: 2016
   
 5. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK ODPORNOŚCI NA PĘKANIE W STALI S355JR   5 (1,67) pkt
  w książce:   Prace XLIV Szkoły inżynierii materiałowej
  Strony: 60-65
  Piotr Furmańczyk, Ihor Dzioba, Sebastian Lipiec
  Opublikowano: 2016
   
 6. WYZNACZANIE KRYTYCZNYCH WARTOŚCI ODPORNOŚCI NA PĘKANIE Ji NA PODSTAWIE POMIARU SZEROKOŚCI STREFY STĘPIENIA   5 (2,50) pkt
  w książce:   WYBRANE PROBLEMY W MECHATRONICE I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
  Strony: 110-123
  Ihor Dzioba, Piotr Furmańczyk
  Opublikowano: 2016
   
 7. Badania fraktograficzne pękania staliwa G17CrMo5-5 w obszarze przejścia krucho-plastycznego   5 (1,67) pkt
  w książce:   Prace XLIII szkoły inżynierii materiałowej
  Strony: 65-68
  Ihor Dzioba, Piotr Furmańczyk, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2015
   
 8. KOMPOZYTY NATRYSKANE ZIMNYM GAZEM W PROCESACH ELEKTROTECHNOLOGICZNYCH   5 (,25) pkt
  w książce:   Procesy Elektrotechnologiczne. Modelowanie i Sterowanie
  Strony: 227-239
  Wojciech Żórawski, Anna Góral, Bogdan Antoszewski, Piotr Furmańczyk, Jacek Świderski
  Opublikowano: 2015
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1