O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Jerzy Jan Frankowski
Stanowisko:      St. wykładowca
koniec zatrudnienia w dniu 30.09.2010
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
263
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 
LUDZIE NAUKI: 70823
USOS web: 652
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budowa i eksploatacja maszyn
specjalnosci: dynamika maszyn

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 12

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Motion of the long-haul articulated truck assembly with all wheels steered on the road curve   9 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of KONES Powertrain and Transport
  Tom: 17, Zeszyt: 4, Strony: 157-168
  Jerzy Frankowski
  Opublikowano: 2010
   
 2. Movement of four-axle vehicle with all wheel steering system during cornering   6 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of KONES Powertrain and Transport
  Tom: 16, Zeszyt: 4, Strony: 105-113
  Jerzy Frankowski
  Opublikowano: 2009
   
 3. Tracking front axle wheels trajectory by rear axle wheels in a log-carrying articulated vehicle on a bend   6 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of KONES Powertrain and Transport
  Tom: 15, Zeszyt: 4, Strony: 139-146
  Jerzy Frankowski
  Opublikowano: 2008
   
 4. Zagadnienie śledzenia przebiegu torów kół osi przedniej przez koła osi tylnych trzyosiowego pojazdu samochodowego   6 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of KONES Powertrain and Transport
  Tom: 14, Zeszyt: 3, Strony: 163-168
  Jerzy Frankowski
  Opublikowano: 2007
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Ruch członowego pojazdu samochodowego na łuku drogi
  w czasopiśmie:   VI Konferencja Naukowo-Techniczna PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH
  Zeszyt: 8, Strony: 157-163
  Jerzy Frankowski
  Opublikowano: 2008
   
 2. Dwuosiowy model pojazdu z kierowanymi kołami
  w czasopiśmie:   Konferencja Motoryzacyjna AUTOPROGRES-KONMOT'2006
  Strony: CD
  Jerzy Frankowski
  Opublikowano: 2006
   
 3. Trzyosiowy model pojazdu z kierowanymi kołami
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 84, Strony: 187-193
  Jerzy Frankowski
  Opublikowano: 2006
   
 4. Drgania na siedzisku kierowcy wieloosiowej wywrotki ciężkiej
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 79, Strony: 387-394
  Robert Celiński, Jerzy Jan Frankowski
  Opublikowano: 2004
   
 5. Poprawa komfortu jazdy osób niepełnosprawnych w środkach komunikacji miejskiej
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 76, Strony: 153-159
  Jerzy Frankowski
  Opublikowano: 2002
   
 6. Autobus z dodatkową stabilizowaną platformą dla osób na wózkach inwalidzkich
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej
  Zeszyt: 83, Strony: 81-86
  Jerzy Frankowski
  Opublikowano: 2001
   
 7. On the method of active reduction of forced vibrations
  w czasopiśmie:   Weierstrass - Institut fur Angewandte Analysis und Stochastik
  Zeszyt: 18, Strony: 83-85
  Jerzy Frankowski, Jan Osiecki
  Opublikowano: 2000
   
 8. O pewnej metodzie aktywnej redukcji drgań wymuszonych
  w czasopiśmie:   IV Szkoła "Metody aktywne redukcji drgań i hałasu", Kraków - Krynica 1999
  Strony: 53-58
  Jerzy Frankowski, Jan Osiecki
  Opublikowano: 1999
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1