O pracowniku
Pomoc (F2)
prof. dr hab. inż. Radim Farana
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Automatyki i Robotyki
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie tytularni)
E-mail:   Radim.farana@vsb.cz     telefon: +420 59 732 4380
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
253
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 931473
LUDZIE NAUKI: 230017
USOS web: 623
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:automatyka i robotyka
specjalnosci: sterowanie maszynami i procesami

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 16

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Rozšíření možností Linguistic Fuzzy-Logic Control automatickou změnou kontextů
  w czasopiśmie:   XXXIX. Seminar ASR '2015 “Instruments and Control”
  Strony: 25-33
  Radim Farana, Bogdan Walek, Michał Janosek, Jaroslav Zacek
  Opublikowano: 2015
   
 2. Właściwości częstotliwościowe cyfrowego sygnału transmultipleksowanego a modulacje cyfrowe
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 4/2015, Strony: 2812-2818
  Józef Ciosmak, Jacek Wilk, Radim Farana
  Opublikowano: 2015
   
 3. Enhancing the Education Quality by using the Quality System and Excellence System in Higher Education
  w czasopiśmie:   Annales Acadeniae Paedagogicae Cracoviensis, Studia Technica VII
  Zeszyt: 158, Strony: 20-29
  Radim Farana, Milan Hutyra
  Opublikowano: 2014
   
 4. Využití Linguistic Fuzzy-Logic Control pro řízení technologických systémů
  w czasopiśmie:   XXXVII. Seminar ASR '2014 "Instruments and Control"
  Strony: 20-27
  Radim Farana, Bogdan Walek, Michal Janosek, Jaroslav Zacek
  Opublikowano: 2014
   
 5. Enhancing the Education Quality by using the Quality System and Excellence System in Higher Education
  w czasopiśmie:   ICEE ICIT 2013 Conference Cape Peninsula University of Technology
  Strony: 463-471
  Radim Farana, Milan Hutyra
  Opublikowano: 2013
   
 6. Dobór nastaw analogovych i cyfrovych regulatorów PI oraz PID
  w czasopiśmie:   XVII Krajowa Konferencja Automatyki – KKA´2011
  Strony: 597-603
  Antonin Vitecek, Miluse Viteckova, Radim Farana
  Opublikowano: 2012
   
 7. Efektivní řízení procesů
  w czasopiśmie:   XXXV Seminar ASR'2010 "Instruments and Control"
  Strony: 33-39
  H. Besedova, Jitka Smutna, Radim Farana
  Opublikowano: 2010
   
 8. Equipment for 3-D picturing and measurement of atherosclerotic plaque   2 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Acta Mechanica Slovaca
  Tom: 14, Zeszyt: 1, Strony: 88-93
  Radim Farana, Lačezar Ličev, Jaromir Škuta, Štěpán Sojka, Michał Bar, Školoudík Skoloudik, Pavel Hradilek
  Opublikowano: 2010
   
 9. Lean Company s podporou ICT
  w czasopiśmie:   XXXV Seminar ASR'2010 "Instruments and Control"
  Strony: 27-31
  H. Besedova, Radim Farana, P. Wolf
  Opublikowano: 2010
   
 10. Process management and the lean company
  w czasopiśmie:   11th International Carpathian Control Conference ICCC'2010
  Strony: 183-186
  H. Besedova, Radim Farana, P. Wolf
  Opublikowano: 2010
   
 11. Understanding the quality concept in the higher education
  w czasopiśmie:   Acta Montanistica Slovaca
  Tom: 15, Zeszyt: 1, Strony: 54-57
  Jitka Smutna, Radim Farana
  Opublikowano: 2010
   
 12. Web based benchmarking information system
  w czasopiśmie:   11th International Carpathian Control Conference ICCC'2010
  Strony: 259-262
  Radim Farana, J. Jezikova, M. Rajski
  Opublikowano: 2010
   
 13. Web based enterprise performance appraisal information system
  w czasopiśmie:   International Conference on Engineering Education
  Strony: 6
  Radim Farana, M. Raiski, J. Jezikova
  Opublikowano: 2010
   

Rozdziały w monografiach
 1. Dobór nastaw analogowych i cyfrowych regulatorów PI oraz PID   4 (,80) pkt
  w książce:   Postępy automatyki i robotyki - część I
  Tom: 6, Strony: 594-600
  Antonin Vitecek, Stanisław Adamczak, Miluse Viteckova, Zygmunt Mucha, Radim Farana, Norbert Radek
  Opublikowano: 2011
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Principles of Automatic Control
  Antonin Vitecek, M. Vítečková, Radim Farana, Leszek Cedro
  Opublikowano: 2012
   
 2. Modelowanie matematyczne. Podstawy
  Antonin Vitecek, Leszek Cedro, Radim Farana
  Opublikowano: 2010
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1