O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. inż. Zbigniew Jacek Dziopa prof. PŚk
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie (stanowisko))
E-mail:   zdziopa@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-775
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
42
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 915830
LUDZIE NAUKI: 27152
USOS web: 564
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:mechanika
specjalnosci: dynamika maszyn

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 101

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Dynamics of an unguided missiles launcher   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 53, Zeszyt: 1, Strony: 69-80
  Zbigniew Dziopa, Piotr Buda, Maciej Nyckowski, Rafał Pawlikowski
  Opublikowano: 2015
   
 2. The impact of launcher turret vibrations control on the rocket launch   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences
  Tom: 63, Zeszyt: 3, Strony: 717-728
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2015
   
 3. The dynamics of a rocket launcher placed on a self-propelled vehicle   10 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanical Engineering
  Tom: No 3 (81), Strony: 23-30
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2004
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. The dynamics of the guide arrangement being an element of the launcher installed on a combat vehicle   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 298-301
  Zbigniew Dziopa, Maciej Nyckowski
  Opublikowano: 2017
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Model teoretyczny układu człowiek-broń   7 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
  Zeszyt: 2(204), Strony: 53-64
  Zbigniew Dziopa, K. Zdeb
  Opublikowano: 2016
   
 2. Wpływ dyssypacji energii w układzie wyrzutnia-samochód na warunki startu rakiety niesterowanej   8 pkt
  w czasopiśmie:   Problemy mechatroniki
  Tom: 6, Zeszyt: 4(22), Strony: 55-68
  Zbigniew Dziopa, Maciej Nyckowski
  Opublikowano: 2015
   
 3. Elements of Dynamics Analysis of the Warship Launcher of Anti-Aircraft Short Range Homing Missiles   10 pkt
  w czasopiśmie:   Solid State Phenomena
  Tom: 196, Strony: 28-42
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2013
   
 4. Model ruchu wyrzutni okrętowej opisany przez transformacje układów współrzędnych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
  Tom: 54, Zeszyt: 3 (194), Strony: 53-64
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2013
   
 5. Nieliniowy model wyrzutni przeciwlotniczych pocisków rakietowych umieszczonej na pokładzie okrętu   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
  Tom: 4, Zeszyt: 1, Strony: 77-86
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2013
   
 6. Ocena wpływu manewrów obronnych celu na sterowanie rakietą   4 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Mechanika
  Tom: 85, Zeszyt: 3/13, Strony: 229-238
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2013
   
 7. Wybrane problemy dynamiki, sterowania i konstrukcji samobieżnego działka wodno-pianowego przeznaczonego do pracy w warunkach prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Mechatroniki Uzbrojenie Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa
  Zeszyt: 2, Strony: 87-100
  Janusz Tuśnio, Zbigniew Dziopa, Norbert Tuśnio
  Opublikowano: 2013
   
 8. Algorytm optymalnego sterowania wyrzutnią przeciwlotniczych pocisków rakietowych na pokładzie okrętu   1 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
  Tom: 4, Zeszyt: 10, Strony: 65-73
  Zbigniew Koruba, Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2012
   
 9. Modelling and the elements of controlled dynamics of the anti-aircraft missile launcher based onboard the warship   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Solid State Phenomena
  Tom: 180, Strony: 269-280
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2012
   
 10. Kinematyczny model startu rakiety z wyrzutni umieszczonej na pokładzie okrętu   4 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
  Tom: LII, Zeszyt: 185A, Strony: 101-108
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2011
   
 11. Lot rakiety zdeterminowany przez początkowe parametry startu   3 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
  Tom: 83, Zeszyt: 3, Strony: 27-35
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2011
   
 12. Zależność strefy startu rakiety od charakterystyki sterującej siły gazodynamicznej   1 pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
  Zeszyt: 4(6), Strony: 37-45
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2011
   
 13. An analysis of the dynamics of a launcher-missile system on a moveable base   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences
  Tom: 58, Zeszyt: 4, Strony: 645-650
  Zbigniew Dziopa, Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2010
   
 14. An analysis of the gyroscope dynamics of an anti-aircraft missile launched from a mobile platform   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences
  Tom: 58, Zeszyt: 4, Strony: 651-656
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik, Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2010
   
 15. Dynamics and control of a gyroscope-stabilized platform in a self-propelled anti-aircraft system   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 48, Strony: 5-26
  Zbigniew Koruba, Zbigniew Dziopa, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2010
   
 16. Dynamics of a controlled anti-aircraft missile launcher mounted on a moveable base   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 48, Zeszyt: 2, Strony: 279-295
  Zbigniew Koruba, Zbigniew Dziopa, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2010
   
 17. Wpływ hybrydowego układu wibroizolacji wieży wyrzutni na ruch rakiet wzdłuż prowadnic mobilnego systemu obrony nadbrzeżnej   6 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
  Tom: 51, Zeszyt: 3 (182), Strony: 56-73
  Zbigniew Dziopa, Józef Małecki
  Opublikowano: 2010
   
 18. Wpływ pionowego ruchu wyrzutni na lot rakiety   6 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
  Tom: 51, Zeszyt: 180A, Strony: 47-55
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2010
   
 19. Analiza dynamiki i sterowania układu skanująco-śledzącego umieszczonego na wyrzutni okrętowej samonaprowadzających przeciwlotniczych pocisków rakietowych   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
  Tom: 177B, Zeszyt: 50, Strony: 59-68
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba, Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2009
   
 20. Metoda formułowania modelu dynamicznego mobilnego systemu obrony nadbrzeżnej   4 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
  Tom: 50, Zeszyt: 177B, Strony: 49-58
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2009
   
 21. Analiza procesu śledzenia celu przez układ koordynatora rakiet startujących z wyrzutni umieszczonej na samochodzie   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
  Tom: 57, Strony: 127-135
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2008
   
 22. Ruch rakiety wzdłuż prowadnicy samobieżnego zestawu przeciwlotniczego   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Aeronautica Integra
  Tom: 3, Zeszyt: 1, Strony: 29-37
  Zbigniew Dziopa, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2008
   
 23. Układ stabilizujący wieżę wyrzutni samobieżnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego   4 pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne
  Tom: 105, Zeszyt: 1-M, Strony: 67-76
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2008
   
 24. Dynamika układu prowadnic stanowiących element wyrzutni zainstalowanej na pojeździe samochodowym   2 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
  Zeszyt: 169 K/1, Strony: 121-128
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2007
   
 25. Rakieta samonaprowadzająca się na cel jako obiekt samobieżnego zestawu przeciwlotniczego   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Mechanika
  Zeszyt: 71 [238], Strony: 85-92
  Zbigniew Dziopa, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2007
   
 26. Wpływ struktury układu prowadnica-rakieta na działanie zestawu przeciwlotniczego, część 1: Modelowanie fizyczne i matematyczne   2 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Mechanika
  Zeszyt: 65 [222], Strony: 83-90
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2005
   
 27. Wpływ struktury układu prowadnica-rakieta na działanie zestawu przeciwlotniczego, część 2: Analiza numeryczna   2 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Mechanika
  Zeszyt: 65 [222], Strony: 91-98
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2005
   
 28. Analiza komfortu użytkowania przeciwlotniczego zestawu rakiet umieszczonych na samochodzie z wykorzystaniem antropodynamicznego modelu operatora   4 pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne. Mechanika
  Tom: 101, Zeszyt: 5-M, Strony: 91-98
  Zbigniew Dziopa, Irena Florin-Dziopa
  Opublikowano: 2004
   
 29. Wpływ startu rakiety z wyrzutni samochodowej na organizm operatora   4 pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne
  Tom: 101, Zeszyt: 7-M, Strony: 153-160
  Zbigniew Dziopa, Irena Florin-Dziopa
  Opublikowano: 2004
   
 30. Dynamika układu: pociski rakietowe - pojazd samochodowy   1 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Mechanika
  Tom: 197, Zeszyt: 60, Strony: 161-168
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2002
   
 31. Rocket missile lift-off and flight simulator program   6 pkt
  w czasopiśmie:   Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
  Tom: 7, Zeszyt: 4, Strony: 507-521
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2000
   
 32. Wpływ ruchu obrotowego pocisku rakietowego wokół osi podłużnej na dynamikę jego lotu   1 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Mechanika
  Zeszyt: 52 [174], Strony: 379-384
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 1999
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Analiza drgań własnych układu wyrzutnia rakiet - samochód z wykorzystaniem współrzędnych głównych
  w czasopiśmie:   Kierownie ogniem systemów obrony powietrznej (przeciwlotniczej) KOSOP 2014
  Strony: 238-249
  Zbigniew Dziopa, Maciej Nyckowski
  Opublikowano: 2014
   
 2. Analiza modalna układu dyskretnego składającego się z wyrzutni rakiet umieszczonej na pojeździe samochodowym
  w czasopiśmie:   Kierownie ogniem systemów obrony powietrznej (przeciwlotniczej) KOSOP 2014
  Strony: 227-237
  Zbigniew Dziopa, Maciej Nyckowski
  Opublikowano: 2014
   
 3. Wpływ dyssypacji energii w układzie wyrzutnia - samochód na warunki startu rakiety niesterowanej
  w czasopiśmie:   X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa - "Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa"
  Strony: 277-288
  Zbigniew Dziopa, Maciej Nyckowski
  Opublikowano: 2014
   
 4. Algorytm optymalnego sterowania wyrzutnią przeciwlotniczych pocisków rakietowych na pokładzie okrętu
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne - IX Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej na temat „Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa”. Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej
  Strony: 411-419
  Zbigniew Koruba, Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2012
   
 5. Analiza sterowania przeciwlotniczą wyrzutnią rakietową na pokładzie okrętu
  w czasopiśmie:   Mechanika w Lotnictwie
  Tom: 2, Strony: 417-429
  Zbigniew Koruba, Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2012
   
 6. Lot idealnie sterowanej rakiety startującej z wyrzutni okrętowej
  w czasopiśmie:   Mechanika w Lotnictwie
  Tom: 2, Strony: 663-676
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2012
   
 7. Nieliniowy model wyrzutni przeciwlotniczych pocisków rakietowych umieszczonej na pokładzie okrętu
  w czasopiśmie:   IX Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa - „Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa”.
  Strony: 221-229
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2012
   
 8. Wybrane problemy dynamiki, sterowania i konstrukcji działka wodno-pianowego przeznaczonego do pracy w warunkach prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych
  w czasopiśmie:   IX Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa - „Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa”
  Strony: 818-831
  Janusz Tuśnio, Zbigniew Dziopa, Norbert Tuśnio
  Opublikowano: 2012
   
 9. Sterowanie aerodynamiczne rakietą o układzie „kaczka”
  w czasopiśmie:   4th International Conference on Scientific Aspects of Unmanned Aerial Vehicle
  Strony: 161-172
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2010
   
 10. A system for the automatic control of the initial stage of flight of a missile launched from a vehicle in motion
  w czasopiśmie:   XVI Mizhnarodna konferencija z avtomatichnovo upravlenija AVTOMATIKA'2009
  Strony: 14-15
  Zbigniew Koruba, Zbigniew Dziopa, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2009
   
 11. Analiza dynamiki giroskopu przeciwlotniczego pocisku rakietowego wystrzeliwanego z ruchomej wyrzutni
  w czasopiśmie:   VIII Krajowa Konferencja Elektroniki
  Strony: 145
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik, Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2009
   
 12. Analiza dynamiki układu wyrzutnia-pocisk rakietowy na ruchomej podstawie
  w czasopiśmie:   VIII Krajowa Konferencja Elektroniki
  Strony: 140
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2009
   
 13. The application of the hybrid system of vibroisolation in turret vibrations control of the self-propelled missile assembly
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Environmental Studies - Special Edition
  Tom: 17, Zeszyt: 3C-wydanie specjalne, Strony: 21-26
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2008
   
 14. The dynamics of a gyroscope-based space scanning system used in missiles fired from a self-propelled anti-aircraft multi-rocket launcher   2 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Scientific Proceedings of Riga Technical University
  Tom: 6, Zeszyt: 27, Strony: 106-115
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2008
   
 15. The effect of the launcher turret stabilization on the comfort of work of an operator and a driver in a felf-propelled multiple-rocket launcher system
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Environmental Studies - Special Edition
  Tom: 17, Zeszyt: 3C-wydanie specjalne, Strony: 27-31
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2008
   
 16. Dynamics of Anti-Aircraft Missile Platform Installed on a Combat Vehicle
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Environmental Studies - Special Edition
  Tom: 16, Zeszyt: 4B-specjalny, Strony: 20-23
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2007
   
 17. Efficiency factors in prerformance of system operator and vehicle driver of antiaircraft missile assembly
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Environmental Studies - Special Edition
  Tom: 16, Zeszyt: 4B-specjalny, Strony: 24-27
  Zbigniew Dziopa, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2007
   
 18. Kiniematika uprawlienija protiwowozdusznoj rakietoj blizniewo diejstwa
  w czasopiśmie:   14 Miezdunarodnaja Konfierencja po Awtomaticzieskomu Uprawlieniu
  Strony: 1
  Zbigniew Dziopa, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2007
   
 19. Mechanika lotu
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 160
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2007
   
 20. Podstawy programowania w Turbo Pascalu
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 425
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2007
   
 21. Uprawlinije giroskopom na bortu rakiety startujuszczej z samochodnowo sostawa
  w czasopiśmie:   14 Miezdunarodnaja Konfierencja po Awtomaticzieskomu Uprawlieniu
  Strony: 1
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2007
   
 22. Modelowanie ruchu pojazdu samochodowego z zainstalowaną wyrzutnią rakiet przeciwlotniczych. Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 84, Strony: 179-186
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2006
   
 23. Modelowanie startu rakiet przeciwlotniczych z wyrzutni zainstalowanej na pojeździe samochodowym. Naukowe Aspekty Bezpilotowych Aparatów Latających
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 1, Strony: 113-120
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2006
   
 24. Modelowanie wyrzutni rakiet przeciwlotniczych zainstalowanej na pojeździe samochodowym
  w czasopiśmie:   Teoria Maszyn i Mechanizmów
  Tom: 1, Strony: 205-210
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2006
   
 25. Samobieżny zestaw przeciwlotniczy jako układ determinujący początkowe parametry lotu rakiety
  w czasopiśmie:   Mechanika w Lotnictwie
  Tom: 1, Strony: 182-201
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2006
   
 26. Układ koordynatora rakiety jako jeden z obiektów zestawu przeciwlotniczego
  w czasopiśmie:   VI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa - Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia
  Strony: 221-229
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2006
   
 27. Wybrane metody sterowania rakietami przeciwlotniczymi bliskiego zasięgu
  w czasopiśmie:   NIT - nauka innowacje technika
  Zeszyt: 1, Strony: 38-45
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2006
   
 28. Analiza zjawisk fizycznych generowanych w trakcie startu rakiety z zestawu przeciwlotniczego
  w czasopiśmie:   Konferencja Naukowo-Techniczna: Perspektywy i Rozwój Systemów Ratownictwa, Bezpieczeństwa i Obronności w XXI wieku
  Strony: 296-303
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2005
   
 29. Ocena procesu sterowania rakietą przeciwlotniczą z zaimplementowanym algorytmem naprowadzania
  w czasopiśmie:   Miedzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy przeciwlotnicze i obrony powietrznej CRAAS"
  Strony: 118-128
  Zbigniew Dziopa, Konrad Stefański, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2005
   
 30. Ocena wpływu dynamiki pojazdu samochodowego na początkowe kinematyczne parametry lotu rakiety
  w czasopiśmie:   Teka Komisji Motoryzacji
  Tom: Nr 29-30
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2005
   
 31. Estymacja parametrów zestawu rakietowego posadowionego na samochodzie
  w czasopiśmie:   V Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa : Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia, Wojskowa Akademia Techniczna
  Strony: 226-227
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2004
   
 32. Implementacja opracowanego algorytmu sterowania w rakiecie przeciwlotniczej bliskiego zasięgu poruszającej się w przestrzeni
  w czasopiśmie:   Mechanika w Lotnictwie
  Zeszyt: ML-XI, Strony: 181-191
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2004
   
 33. Implementacja wybranych algorytmów sterowania w rakiecie przeciwlotniczej bliskiego zasięgu poruszającej się w przestrzeni
  w czasopiśmie:   II Międzynarodowa Konferencja Mechanika w Lotnictwie
  Strony: 13-14
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2004
   
 34. Określenie bezpieczeństwa operatora zestawu przeciwlotniczego na podstawie estymacji zaburzeń spowodowanych startem rakiety z wyrzutni samochodowej
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 79, Strony: 165-174
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2004
   
 35. Reakcja giroskopowego koordynatora celu na start rakiety z zestawu przeciwlotniczego
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 80, Strony: 117-123
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2004
   
 36. Wpływ startu rakiety przeciwlotniczej z wyrzutni samochodowej na wyniki działania wybranych algorytmów sterowania rakietą
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Mechanika
  Tom: 1, Zeszyt: 63, Strony: 69-76
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2004
   
 37. Wpływ startu rakiety z wyrzutni samochodowej na skuteczność pracy operatora
  w czasopiśmie:   Teoria Maszyn i Mechanizmów
  Tom: 1, Strony: 179-184
  Zbigniew Dziopa, Irena Florin-Dziopa
  Opublikowano: 2004
   
 38. Comparison of the anti-aircraft missile guiding and homing algorithm performance
  w czasopiśmie:   V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "CRAAS 2003" - Systemy Przeciwlotnicze i Obrony Powietrznej
  Strony: 17-31
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2003
   
 39. Vibration reduction of a close range missile launcher
  w czasopiśmie:   Mechanics
  Tom: 22, Zeszyt: 3, Strony: 255-262
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2003
   
 40. Dynamika startu pocisków rakietowych z pojazdu samochodowego
  w czasopiśmie:   IV Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa Naukowe aspekty Techniki Uzbrojenia. WAT
  Strony: 147-154
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2002
   
 41. Rozważania kinematyczne dotyczące układu wyrzutnia-pocisk
  w czasopiśmie:   XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów Wydaw. Warszawa-Jachranka, 2000
  Strony: 343-350
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2000
   
 42. Dynamic of launching a rocket missile of short range revolving around its axis
  w czasopiśmie:   4-th International Symposium of Ukrainian Mechanical Engineers, Politechnika Lwowska, Lviv 1999
  Strony: 76
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 1999
   
 43. Modelowanie dynamiki układu wyrzutnia rakiet-samochód
  w czasopiśmie:   VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Badania symulacyjne w technice samochodowej", 1999
  Strony: 41-46
  Zbigniew Dziopa, Tomasz Stańczyk
  Opublikowano: 1999
   
 44. Redukcja drgań platformy stabilizującej w układzie: wyrzutnia rakiet-samochód
  w czasopiśmie:   IV Szkoła "Metody aktywne Redukcji Drgań i Hałasu". Wydaw. Konferencyjne - Gutenberg, Kraków-Krynica 1999
  Strony: 35-40
  Zbigniew Dziopa, Tomasz Stańczyk
  Opublikowano: 1999
   
 45. Rocket Missile Lift-Off and Flight Simulator Program
  w czasopiśmie:   XIV Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, Abstracts : Wydaw. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 1999
  Strony: 87-88
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 1999
   
 46. Sposób kształtowania przebiegu zmienności siły sterującej generowanej przez układ samonaprowadzania
  w czasopiśmie:   II Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa "Naukowe aspekty techniki uzbrojenia" Waplewo 1998
  Zeszyt: 1, Strony: 89-96
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 1998
   
 47. Sterowanie pociskiem rakietowym bliskiego działania obracającym się wokół osi podłużnej
  w czasopiśmie:   II Konferencja Awioniki
  Tom: 1, Strony: 125-132
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 1998
   
 48. Wstępna korekta dynamiczna sterowania rakiety przeciwlotniczej startującej z poruszającej się wyrzutni
  w czasopiśmie:   IV Krajowa Konferencja "Automatyzacja i Eksploatacja Systemów Sterowania". Wydaw. Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 1997
  Strony: 92-98
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 1997
   

Monografie
 1. Dynamika i sterowanie samobieżnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego z giroskopowym układem obserwacyjnym, skanującym i śledzącym   25 (6,00) pkt
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2016
   
 2. Modelowanie i badanie dynamicznych właściwości samobieżnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych   12 pkt
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2008
   

Rozdziały w monografiach
 1. Analysis of the missile launch while executing motion along the launcher guide   5 pkt
  w książce:   Scientific aspects of unmanned mobile objects
  Strony: 37-54
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2014
   
 2. Estymacja warunków startu rakiety niesterowanej na podstawie wybranych charakterystyk dynamicznych układu wyrzutnia-samochód   5 (4,00) pkt
  w książce:   Mechanika w Lotnictwie
  Tom: II, Strony: 379-392
  Zbigniew Dziopa, Maciej Nyckowski
  Opublikowano: 2014
   
 3. Dynamic elements of a motor vehicle which is a carrier of the anti-aircraft missile launcher   5 pkt
  w książce:   Selected Problems of Modeling and Control in Mechanics
  Strony: 19-31
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2011
   
 4. Gazodynamiczna korekta toru lotu rakiety przeciwlotniczej   4 pkt
  w książce:   Wybrane zagadnienia sterowania obiektami latajacymi
  Strony: 61-70
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2011
   
 5. An analysis of the digital simulation of target search and tracking from a launcher mounted on a ground vehicle   5 (1,25) pkt
  w książce:   Scientific Aspects of Unmanned Mobile Vehicle
  Strony: 399-417
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik, Konrad Stefański, Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2010
   
 6. Analiza dynamiki układu skanująco-śledzącego przeciwlotniczego pocisku rakietowego wystrzeliwanego z wyrzutni okrętowej   4 (1,33) pkt
  w książce:   Kierowanie Ogniem Systemów Obrony Powietrznej (przeciwlotniczej)
  Strony: 115-124
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2010
   
 7. Controlling a missile equipped with a pair of bipositional aerodynamic rudders   5 pkt
  w książce:   Scientific Aspects of Unmanned Mobile Vehicle
  Strony: 349-367
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2010
   
 8. Elementy metody formułowania modelu wyrzutni rakietowej umieszczonej na pokładzie okrętu   4 (1,33) pkt
  w książce:   Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej (przeciwlotniczej)
  Strony: 85-94
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2010
   
 9. Sterowanie hybrydowe rakietą wystrzeloną do nieruchomego celu   4 pkt
  w książce:   Mechanika w lotnictwie
  Strony: 471-485
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2010
   
 10. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Dynamika i sterowanie platformy giroskopowej w samobieżnym zestawie przeciwlotniczym
  w książce:   Mechanika w Lotnictwie
  Tom: 2, Strony: 559-577
  Zbigniew Koruba, Zbigniew Dziopa, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2008
   
 11. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  The analysis of the target tracking process by the coordinator system of missiles takieng off the launcher placed on a combat vehicle
  w książce:   Scientific aspects of armament&safety technology
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2008
   
 12. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Dynamika przeciwlotniczego zestawu rakietowego jako mobilnego systemu obrony nadbrzeżnej
  w książce:   Automatyzacja i eksploatacja systemów sterowania i łączności
  Strony: 62-69
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2005
   
 13. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Sterowanie rakietą przeciwlotniczą na podstawie opracowanego algorytmu
  w książce:   Perspektywy i Rozwój Systemów Ratownictwa, Bezpieczeństwa i Obronności w XXI wieku
  Strony: 171-178
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2004
   
 14. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Modelling of the dynamics of the rocket launcher placed on a ship
  w książce:   Automatyzacja i Eksploatacja Systemów Sterowania i Łączności
  Tom: 1044, Zeszyt: 1, Strony: 69-76
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2003
   
 15. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Periphrasis of chosen methods of guiding and self-guiding of anti-aircraft missiles
  w książce:   Perspektywy i Rozwój Systemów Ratownictwa, Bezpieczeństwa i Obronności w XXI wieku
  Strony: 69-77
  Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2003
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1